ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

Β’ Πλαζ: Απάντηση με μηνύσεις στην αγωγή των Απολλώνιων Ακτών.

Ο Ανδρέας Κάσδαγλης καλείται να βγάλει για ακόμα μία φορά το φίδι από την τρύπα


Με μηνύσεις απαντά το σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου Βούλας στην αγωγή των «Απολλωνίων Ακτών Α.Ε.» που απαιτεί από το δήμο Βούλας, το Δήμαρχο κ. Γ. Μάντεση, τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Αν. Κάσδαγλη και τους υπευθύνους Πολεοδομίας κ.κ. Αν. Προυσαλίδη και Ηρ. Ηλιοπούλου συνολικά το αστρονομικό ποσό ύψους 16 εκ. ευρώ!

Με αφορμή την αγωγή της εταιρίας συζητήθηκε εκτάκτως στη συνεδρίαση της 5ης Ιουλίου του Δ.Σ. το θέμα της αντίδρασης του σώματος στην αγωγή της εταιρίας. Μετά από πρόταση του Προέδρου κ. Αν. Κάσδαγλη εναντίον του οποίου έχει κατατεθεί προσωπικά αγωγή, το ΔΣ απαντά με μήνυση, ενώ ο Δήμαρχος κ. Μάντεσης θα χαράξει για ακόμη μία φορά το δικό του δρόμο καταθέτοντας ξεχωριστή μήνυση.

Λίγες ημέρες αργότερα, κατά τη διάρκεια αυτοψίας της Πολεοδομίας και εκπροσώπων του ΔΣ διαπιστώθηκε ότι οι εργασίες συνεχίζονταν παράνομα εντός του Β’ Αλιπέδου. Αποτέλεσμα αυτού ήταν την ίδια ημέρα κιόλας να συγκληθεί έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ για την αντιμετώπιση του θέματος.

Ακολουθεί αναλυτικό ρεπορτάζ όπου παρατίθενται αποσπάσματα της αγωγής των «Απολλωνίων Ακτών Α.Ε.».

Β’ Πλαζ: Απάντηση με μηνύσεις στην αγωγή των Απολλώνιων Ακτών

Με μηνύσεις απαντά το Δημοτικό Συμβούλιο Βούλας μέσω του Προέδρου και υποψήφιου Δημάρχου κ. Ανδρέα Κάσδαγλη, αλλά και ο Δήμαρχος Γ. Μάντεσης προσωπικά στην αγωγή των Απολλώνιων Ακτών που ζητούν 16 εκ. ευρώ από το Δήμαρχο, τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τους υπευθύνους (κ.κ. Αν. Προυσαλίδη και Π. Ηλιοπούλου) Πολεοδομίας του δήμου Βούλας για τη Β’ Πλαζ.

Στην αγωγή της 18ης Ιουνίου απαιτείται η αποζημίωση της εταιρίας «λόγω ηθικής βλάβης, από την προσβολή της φήμης της, που υπέστη λόγω παράνομων και υπαιτίων πράξεων (παράβαση καθήκοντος, κατάχρηση εξουσίας, παράνομη βία) του Δήμου Βούλας, της Πολεοδομίας Δήμου Βούλας και των εντεταλμένων οργάνων τους».

Επίσης, στην αγωγή υποστηρίζεται ότι η εταιρία έχει υποστεί επί πέντε χρόνια οικονομική ζημία από τη μη παραχώρηση άδεια λειτουργίας των πέντε κέντρων, αν και κάτι τέτοιο προβλέπεται από την Σύμβαση με την ΕΤΑ Α.Ε.. Ενώ, η εταιρία υποστηρίζει ότι το Δ.Σ. «καταχρηστικά» δεν ενέκρινε στη συνεδρίαση της 16/10/2009 την χορήγηση των αδειών λειτουργίας των πέντε κέντρων. Οι Απολλώνιες Ακτές στη συνέχεια προσέφυγαν κατά της παραπάνω ομόφωνης απόφασης στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, από όπου όμως δεν έλαβαν απάντηση. Παρόλα αυτά, δεν σταμάτησαν εκεί και συνέχισαν τις προσφυγές τους, αυτή την φορά ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής.

Στην αγωγή της, η εταιρία «Απολλώνιες Ακτές» υποστηρίζει ότι πρέπει να αποζημιωθεί μεταξύ άλλων «επειδή […] για πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του δημοσίου που ανάγονται στις έννομες σχέσεις του ιδιωτικού δικαίου ή σχετικές με την ιδιωτική περιουσία, το Δημόσιο ευθύνεται κατά τις διατάξεις του Αστικού κώδικα για τα νομικά πρόσωπα,

»επειδή […] για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του δημοσίου, κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας που τους έχει ανατεθεί, το δημόσιο ενέχεται σε αποζημίωση, εκτός αν η πράξη ή η παράλειψη έγινε κατά παράβαση διάταξης που υπάρχει για χάρη του γενικού συμφέροντος […].

»επειδή όποιος προσβάλλεται παράνομα στην προσωπικότητά του έχει δικαίωμα να απαιτήσει να αρθεί η προσβολή και να μην επαναληφθεί στο μέλλον […].

»επειδή υπάλληλος που με πρόθεση παραβαίνει τα καθήκοντά της υπηρεσίας του, με σκοπό μεταξύ άλλων, να βλάψει κάποιον άλλο τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών, αν η πράξη αυτή δεν τιμωρείται με άλλη ποινική διάταξη,

»επειδή προστατευόμενο αγαθό […] είναι και η φήμη μιας ανώνυμης εταιρίας […],

»επειδή σύμφωνα με την αρχή της νομιμότητας της διοίκησης, η τελευταία υπόκειται στους ισχύοντες κανόνες δικαίου και οφείλει να σέβεται τις προβλεπόμενες σε αυτούς επιταγές και απαγορεύσεις,

»επειδή σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής διοίκησης, τα διοικητικά όργανα πρέπει να ασκούν τις αρμοδιότητές τους όπως επιτάσσει το περί δικαίου αίσθημα που επικρατεί γενικά, να διαφυλάττουν τα έννομα συμφέροντα του ιδιώτη και να διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων του,

»επειδή η διαφάνεια συνιστά αρχή η οποία πρέπει να διέπει τις διαδικασίες και τις μεθόδους εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, εν γένει,

»επειδή οι πράξεις οι οποίες περιγράφονται […] αποτελούν πράξεις οργάνων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους που ενέχουν άσκηση δημόσιας εξουσίας,

»επειδή σε κάθε περίπτωση που υφίσταται ευθύνη του δήμου από παράνομες πράξεις των άμεσων οργάνων του,[…], υφίσταται σε ολόκληρο ευθύνη και των εν λόγω οργάνων […].

»Η προσβολή της φήμης της ενάγουσας

»Με τις ως άνω παράνομες και υπαίτιες ενέργειες, οι εναγόμενοι έβλαψαν κατάφωρα την φήμη και την επιχειρηματική υπόσταση της ενάγουσας εταιρίας.

»Συγκεκριμένα, είναι γεγονός ότι εξαιτίας της παράνομης άρνησης χορήγησης των αδειών και υπέρβασης με κατάχρηση εξουσίας των αρμοδιοτήτων τους, οι εναγόμενοι αλλά και μετέπειτα εξαιτίας της παράνομης σφράγισης της πλαζ, για την οποία η ενάγουσα αποδίδει κανονικά υψηλό μίσθωμα στα ‘Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.’, η πλαζ παραμένει ακόμα και σήμερα κλειστή για τους πολίτες οι οποίοι επιθυμούν να την επισκεφτούν.

»Οι κάτοικοι των γύρω περιοχών και όσοι θέλουν να κάνουν χρήση της Ακτής, εδώ και σειρά ετών βλέπουν την παραλία όχι μόνο σφραγισμένη, αλλά και εγκαταλελειμμένη.

»Είναι δε, γνωστό στο ευρύ κοινό και ιδίως στους κατοίκους της Βούλας και των γύρω περιοχών, ότι η ενάγουσα εταιρία είναι αυτή η οποία έχει αναλάβει τη διαχείριση και ανάπτυξη της παραλίας αυτής, η οποία αποτελεί σημαντική περιοχή ψυχαγωγίας και διασκέδασης για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

»Η παράνομη σφράγιση της πλαζ και η απαγόρευση εκτελέσεως σημαντικών εργασιών στερούν από τους κατοίκους της περιοχής της χρήσης της πλαζ, αλλά και από την εταιρία, τη δυνατότητα να ασκήσει επιχειρηματική δραστηριότητα την οποία μάλιστα, είχε σχεδιάσει σε μελέτη συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, έχοντας συμμετάσχει σε δημόσιο διαγωνισμό και υπογράφοντας δημόσια σύμβαση, η οποία περιελάμβανε λεπτομερώς τις υποχρεώσεις της…

»Να καταδικασθούν οι εναγόμενοι να καταβάλουν στην ενάγουσα: Ο α εναγόμενος (σ.σ. δήμος Βούλας) οκτώ εκατομμύρια (8.000.000) ευρώ και οι λοιποί εναγόμενοι (σ.σ. Δήμαρχος Γ. Μάντεσης, Πρόεδρος Δ.Σ. Αν. Κάσδαγλης, Προϊστάμενος Τμήματος Πολεοδομίας Βούλας Αν. Προυσαλίδη και πρώην Προϊσταμένη Τμήματος Πολεοδομίας Βούλας Ηρ. Ηλιοπούλου) το ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ έκαστος εξ αυτών, ήτοι σύνολο 16.000.000 και μάλιστα αλληλεγγύως και εις ολόκληρον νομιμοτόκως από της επιδόσεως της παρούσης και μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως, ως χρηματική ικανοποίηση για την προσβολή της φήμης και την ηθική βλάβη που υπέστη, […].

»Να κηρυχθεί προσωρινώς εκτελεστή η απόφαση που θα εκδοθεί, λόγω των παράνομων ενεργειών των εναγομένων και λόγω του επείγοντος το οποίο συνιστάται στην άμεση λειτουργία της εν λόγω παραλίας και προς αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.

»Να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στο σύνολο της δικαστικής δαπάνης της ενάγουσας».

Μεσότιτλος: Ο Πρόεδρος θα βγάλει το φίδι από την τρύπα

Στη συνεδρίαση της 5ης Ιουλίου του Δ.Σ., ακόμα και σε αυτό το ζωτικό για τον τόπο της Βούλας θέμα, διαφάνηκε το προεκλογικό κλίμα. Ο Δήμαρχος Γ. Μάντεσης αν και δεν θα ξαναείναι υποψήφιος, ωστόσο δεν παραλείπει με την παραμικρή ευκαιρία να δείξει την προτίμησή του. Στη συνεδρίαση ανακοίνωσε ότι ο ίδιος είχε ήδη ετοιμάσει τη δική του προσωπική αγωγή ως απάντηση στην αγωγή των Απολλωνίων. Ο ίδιος διάβασε την αγωγή στο σώμα του ΔΣ και πρότεινε ως μάρτυρα υπεράσπισης μεταξύ άλλων τον κ. Γρ. Κωνσταντέλλο και στο τέλος ζήτησε την έγκριση του σώματος για να την καταθέσει.

Η συζήτηση περιεστράφη, γύρω από το αν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα καταθέσουν ξεχωριστά μήνυση από το Δήμαρχο. Η μεγάλη πλειοψηφία ήταν υπέρ της μήνυσης, ως σώμα (Δ.Σ.) όπως πρότεινε ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Ανδρέας Κάσδαγλης, ώστε να ισχυροποιηθεί η αντίσταση του Δήμου, αλλά ο Δήμαρχος επέμενε να καταθέσει και προσωπική μήνυση, καθώς όπως υποστήριξε, είναι και προσωπικό το θέμα.

Το κάστανα από την φωτιά κλήθηκε, λοιπόν, να βγάλει ο Πρόεδρος του ΔΣ και υποψήφιος Δήμαρχος κ. Ανδρέας Κάσδαγλης ο οποίος και πρότεινε, καθώς και εναντίον εκείνου έχει κινηθεί η αγωγή της εταιρίας, να καταθέσει όλο το σώμα του ΔΣ μήνυση. Η πρόταση του κ. Κάσδαγλη έγινε ομόφωνα δεκτή.

Μεσότιτλος: Με πρωτοβουλία Κάσδαγλη έκτακτο ΔΣ

Αυτή την φορά, λόγω της ενεργητικότητας του Προέδρου του ΔΣ, αλλά και της σωστής του συνεργασίας με το Τμήμα Πολεοδομίας του Δήμου, το οποίο και στέκεται αρωγός στον αγώνα των δημοτών κατά της παράνομης εκμετάλλευσης του Β’ Αλιπέδου, με επικεφαλής τον ίδιο και με αντιπροσωπεία του σώματος του ΔΣ έσπευσαν λίγες ημέρες μετά τη συνεδρίαση της 5ης Ιουλίου για αυτοψία στην παραλία.

Εκεί διαπιστώθηκε η παράνομη συνέχιση των εργασιών των «Απολλωνίων Ακτών Α.Ε.», παρά τη διακοπή τους από Αστυνομία και Λιμενικό. Σύμφωνα μάλιστα με μαρτυρίες, εκατό και πλέον εργάτες διαπιστώθηκε ότι δούλευαν μέσα στην πλαζ κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, οι οποίοι και παρίσταναν τους λουόμενους όταν έφτασαν τα σώματα ασφαλείας.

Μετά από αυτό, ο Δήμος θέλοντας να εγκλωβίσει μέσα στην πλαζ τα φορτηγά και γενικά όλο τον εξοπλισμό των συνεργείων, έκλεισε τις εισόδους με απορριμματοφόρα του δήμου. Το θέμα κρίθηκε άκρως σοβαρό, προκειμένου να διεξαχθεί αυθημερόν (12 Ιουλίου) συνεδρίαση του ΔΣ στις 12 το μεσημέρι, καθώς κατά την αυτοψία της Πολεοδομίας του δήμου Βούλας διαπιστώθηκε σωρεία παραβάσεων.

Η σοβαρότερη, ίσως, απ' αυτές είναι η επιχωμάτωση της θάλασσας με μπάζα. Συγκεκριμένα, ένωσαν με μπάζα την ακτή με μία από τις παλιές τσιμεντένιες εξέδρες. Ενώ, έντυσαν την άμμο με ξύλινο ντεκ.

Σημειώνεται ότι η ΕΤΑ Α.Ε. έχει να καταβάλει τα προβλεπόμενα από την μίσθωση του Β’ Αλιπέδου στις «Απολλώνιες Ακτές Α.Ε.» από το 2006, ήτοι ποσό ύψους 360.000 ευρώ.

Συμπαράσταση στους εργαζόμενους

Το «ΑΤΤΙΚΟ ΦΩΣ» δηλώνει την συμπαράστασή του στους εργαζόμενους- Υπευθύνους του Τμήματος Πολεοδομίας του δήμου Βούλας, τον Προϊστάμενο κ. Αναστάσιο Προυσαλίδη και την τ. Προϊσταμένη κ. Ηρώ Ηλιοπούλου, για την αγωγή που κινήθηκε εναντίον τους από την εταιρία «Απολλώνιες Ακτές Α.Ε.» που στόχο έχει την εκμετάλλευση του χώρου μέσω της λειτουργίας παράνομων νυχτερινών κέντρων.
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: Β’ Πλαζ: Απάντηση με μηνύσεις στην αγωγή των Απολλώνιων Ακτών. Rating: 5 Reviewed By: Glyfadaweb
f="https://unpkg.com/video.js/dist/video-js.css" rel="stylesheet">