ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

Εφεδρεία για 30.000 υπαλλήλους το 2011 - Απολύσεις 8.000 εργαζομένων

Τοπική ψηφιακή Εφημερίδα.
3.Οκτ.2011. made in.gr.
Το σχέδιο για την εργασιακή εφεδρεία στο Δημόσιο έλαβε την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου το βράδυ της Κυριακής. Σε πρώτη φάση, αφορά 30.000 υπαλλήλους για το 2011, ενώ θα ακολουθήσει πρόγραμμα αξιολόγησης υπηρεσιών και προσωπικού για τη διετία 2012 - 2013. Από τους 30.000 που τίθενται σε εφεδρεία το 2011, προβλέπεται προσυνταξιοδοτικό καθεστώς για όσους απέχουν από 12-24 μήνες από την πλήρη συνταξιοδότηση, ενώ περίπου 8.000 υπάλληλοι θα αξιολογηθούν προκειμένου είτε να επαναπροσληφθούν, είτε να απολυθούν.

Συγκεκριμένα, η πρώτη φάση που αφορά το 2011 προβλέπει να τεθούν σε εφεδρεία:
Περίπου 18.000 έως 20.000 υπάλληλοι, που μέσα στους επόμενους 12-24 μήνες έχουν δικαίωμα εξόδου με πλήρη σύνταξη και έχουν:
συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου σχέση δημοσίου δικαίου, ως υπάλληλοι του Δημοσίου και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, με κατάργηση των οργανικών θέσεων που κατέχουν
Και στις δύο περιπτώσεις μετά το τέλος της περιόδου εφεδρείας, οι υπάλληλοι αυτοί συνταξιοδοτούνται με πλήρη σύνταξη, το επίπεδο της οποίας δεν θίγεται από το καθεστώς της εφεδρείας.
Ακόμη, καταργείται η δυνατότητα παραμονής στην εργασία, αφού έχει συμπληρωθεί η ηλικία για συνταξιοδότηση και οι υπάλληλοι που κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας συνταξιοδοτούνται άμεσα.
Επίσης, σε εφεδρεία τίθενται οι εργαζόμενοι στους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα που καταργούνται και μέρος των εργαζομένων κατηγοριών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς που συγχωνεύονται. Αυτοί υπολογίζονται σε περίπου 1.000. Όσοι εξ αυτών διαθέτουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις, επαναπροσλαμβάνονται, ενώ οι υπόλοιποι επανακαρτίζονται και εν συνεχεία απολύονται.
Το ίδιο καθεστώς (εφεδρεία - αξιολόγηση - επαναπρόσληψη ή απόλυση) προβλέπεται για 6.000 έως 7.000 υπαλλήλους μετά την κατάργηση οργανικών θέσεων στην κεντρική διοίκηση, καθώς και σε ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ.
Για την επόμενη φάση, τη διετία 2012 - 2013 προβλέπεται διαδικασία αξιολόγησης υπηρεσιών και προσωπικού, με στόχο τη μείωση κατά 30% των υφιστάμενων υπηρεσιακών μονάδων. Το πλεονάζον προσωπικό θα μπει σε καθεστώς εφεδρείας και στη συνέχεια σε προγράμματα επανακατάρτισης, κάτι που ενδεχομένως οδηγήσει σε περαιτέρω απολύσεις.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Ηλία Μόσιαλου, «η πρόταση της κυβέρνησης είναι αποτέλεσμα μακρών και δύσκολων διαπραγματεύσεων με την τρόικα, που επέμενε στην άποψη ότι η εργασιακή εφεδρεία έπρεπε να είναι προθάλαμος απολύσεων και όχι προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος».
Ο κ. Μόσιαλος τόνισε ότι πρόκειται για την «ηπιότερη δυνατή εκδοχή ως προς τις κοινωνικές επιπτώσεις, ενώ παράλληλα τηρεί τις δεσμεύσεις του Μνημονίου: α) για ένταξη 30.000 εργαζομένων του δημόσιου τομέα, β) εξοικονόμηση, εντός του 2012, 300 εκ. ευρώ, και γ) ολοκλήρωση της διαδικασίας έως τα τέλη του 2011».
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμειωσε ακόμη ότι μελετήθηκε και συνεκτιμήθηκε η πρόταση της ΝΔ, η οποία όμως ήταν χειρότερη.
Μιλώντας  το πρωί της Δευτέρας, ο κ. Μόσιαλος διευκρίνισε ότι για όσους απολυθούν θα υπάρξει αποζημίωση. Σημείωσε, δε, ότι στην τριετία θα έχουν αποχωρήσει συνολικά 150.000 υπάλληλοι.
Αναλυτικότερα, το σχέδιο της εφεδρείας διαρθρώνεται σε δύο φάσεις και επτά διαφορετικές αλλά συμπληρωματικές δράσεις:
ΦΑΣΗ Α' (2011):
Δράση 1η: Όλοι οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, και σε ΝΠΔΔ και σε ΝΠΙΔ του δημόσιου τομέα, με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι κατά τους επόμενους 12-24 μήνες αποκτούν δικαίωμα εξόδου με πλήρη σύνταξη, τίθενται σε καθεστώς εφεδρείας. Μετά το τέλος της περιόδου εφεδρείας οι εργαζόμενοι συνταξιοδοτούνται με πλήρη σύνταξη, το επίπεδο της οποίας δε θίγεται από το καθεστώς της εργασιακής εφεδρείας.
Δράση 2η: Οι υπάλληλοι του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ με σχέση δημοσίου δικαίου, οι οποίοι κατά τους επόμενους 12-24 μήνες αποκτούν δικαίωμα εξόδου με πλήρη σύνταξη, τίθενται σε προσυνταξιοδοτικό καθεστώς, αφού προηγουμένως τερματιστεί η υπαλληλική σχέση τους με κατάργηση των οργανικών θέσεων που κατέχουν. Μετά την ολοκλήρωση της προσυνταξιοδοτικής περιόδου, οι παραπάνω υπάλληλοι λαμβάνουν πλήρη σύνταξη, το επίπεδο της οποίας δεν θίγεται από τη περίοδο του προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος.
Από τις ανωτέρω δύο δράσεις εκτιμάται ότι μπορεί να συγκεντρωθεί αριθμός 18-20.000 εργαζομένων.
Δράση 3η: Οι εργαζόμενοι στους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα που καταργούνται, και μέρος των εργαζομένων των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ των φορέων που απορροφώνται, συγχωνεύονται ή περιορίζονται, τίθενται σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας. Η διαδικασία τελεί υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ. Οι εργαζόμενοι που διαθέτουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις, επαναπροσλαμβάνονται το ταχύτερο δυνατόν με βάση τα όσα προβλέπονται στο σχετικό ΠΔ. Θα δημιουργηθούν ειδικά προγράμματα επανακατάρτισης, στο πλαίσιο του ΟΑΕΔ, για όσους εργαζόμενους παραμείνουν στο καθεστώς εφεδρείας.
Από τη δράση αυτή εκτιμάται ότι μπορεί να συγκεντρωθεί αριθμός περίπου 1.000 εργαζομένων.
Δράση 4η: Τερματισμός του προνομιακού καθεστώτος που έχει δοθεί σε δημοσίους υπαλλήλους και λοιπούς εργαζομένους που έχουν ήδη δικαίωμα πλήρους σύνταξης να παραμείνουν στην ενεργό υπηρεσία, παρατείνοντας το ηλικιακό όριο υποχρεωτικής αποχώρησης (δε θα ενταχθούν σε εφεδρεία αλλά σε άμεση συνταξιοδότηση).
Δράση 5η: Προβλέπεται ταχεία διαδικασία εντοπισμού υπηρεσιακών μονάδων φορέων της κεντρικής κυβέρνησης που δεν έχουν λόγο ύπαρξης ή διαθέτουν πολύ μεγάλο ποσοστό πλεονάζοντος προσωπικού. Η αξιολόγηση θα γίνει υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ, με νομοθετημένα αντικειμενικά κριτήρια που εφαρμόζονται αυτόματα. Από το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτές τις υπηρεσιακές μονάδες, θα ζητηθεί να αποδεχθεί μετάθεση σε άλλες υπηρεσίες ή, αλλιώς, να ενταχθεί σε καθεστώς εφεδρείας λόγω κατάργησης της οργανικής θέσης του.
Δράση 6η: Συνεχίζεται με εντατικό ρυθμό η αναδιάρθρωση ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ που καταργούνται ή συγχωνεύονται. Για τους εργαζόμενους στους φορείς αυτούς θα ισχύσουν τα προβλεπόμενα στη δράση 3.
Από τις δράσεις 5 και 6 εκτιμάται ότι μπορεί να συγκεντρωθεί αριθμός περίπου 6-7.000 εργαζομένων.

ΓΛΥΦΑΔΑ WEB 2011  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: Εφεδρεία για 30.000 υπαλλήλους το 2011 - Απολύσεις 8.000 εργαζομένων Rating: 5 Reviewed By: Glyfadaweb
f="https://unpkg.com/video.js/dist/video-js.css" rel="stylesheet">