ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

Το χαράτσι με ευκολίες πληρωμής στις εφορίες

Με ευκολίες πληρωμής το χαράτσι στις εφορίες

Στην εφορία στην οποία υπάγονται θα απευθύνονται πλέον οι φορολογούμενοι ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι αδυνατούν να καταβάλουν το τέλος ακινήτων για να ρυθμίζουν, εάν κατα την κρίση του εφόρου σθυντρέχουν λόγοι, το ύψος των δόσεων.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Παντελή Οικονόμου, ο προϊστάμενος της ΔΟΥ, η οποία είναι αρμόδια για φορολογία του εισοδήματος, εξετάζει εάν ο κύριος του ακινήτου για το οποίο επιβλήθηκε το ΕΕΤΗΔΕ είναι και χρήστης του και διαβιεί υπό μειονεκτικές κοινωνικά συνθήκες, όπως η απουσία εισοδήματος και λοιπών περιουσιακών στοιχείων, πλην του ακινήτου για το οποίο ζητείται η εξαίρεση και αν η καταβολή του τέλους θα θέσει εν όψει των συνθηκών υπό τις οποίες διαβιεί, σε προφανή άμεσο κίνδυνο τη στοιχειώδη διαβίωση του ιδίου ή προσώπου που συνοικεί με αυτόν και το βαρύνει φορολογικά.
Επίσης, ο προϊστάμενος της ΔΟΥ, αν διαπιστώνεται ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της περίπτωσης αυτής, μπορεί να αποφασίσει είτε την καταβολή του τέλους σε περισσότερες από τις προβλεπόμενες δόσεις είτε και τον περιορισμό του τέλους μέχρι του ύψους που κρίνεται αναγκαίο ώστε ο υπόχρεος να μπορεί να ανταποκριθεί στην καταβολή του χωρίς να τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η διαβίωση του ιδίου ή των προσώπων που συνοικούν με αυτόν και τον βαρύνουν φορολογικά.

Σε κάθε περίπτωση ο προϊστάμενος της ΔΟΥ εκδίδει πράξη, θετική ή απορριπτική, η οποία κοινοποιείται στον αιτούντα. Κατά της απόφασης του προϊσταμένου της ΔΟΥ μπορεί να ασκηθεί ένσταση μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης στον αιτούντα, η οποία εξετάζεται από τριμελή επιτροπή, που θα συσταθεί με απόφαση του υπουργού Οικονομικών.

Αντισυνταγματική έκρινε το Στε την διακοπή
Την Παρασκευή, η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας δέχθηκε σχεδόν ομόφωνα ότι η ποινή της διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος παραβιάζει σειρά συνταγματικών διατάξεων που κατοχυρώνουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την οικονομική ελευθερία, την ελευθερία των συναλλαγών κ.α.

Παράλληλα, κατά πληροφορίες, η Ολομέλεια ΣτΕ έκρινε (κατά πλειοψηφία) ότι είναι συνταγματική η επιβολή της επίμαχης φορολογικής επιβάρυνσης (εν όψει και της επείγουσας ανάγκης να αντιμετωπιστούν τα μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα της χώρας), γιατί έχει θεσπιστεί για προσωρινό διάστημα (2 ετών) και δεν είναι μόνιμη.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στην «κεκλεισμένων των θυρών» συνεδρίαση επισημάνθηκε από πολλούς ότι τυχόν χρονική επέκταση του οικονομικού μέτρου θα ήταν αντισυνταγματική. Ετσι, αφήνεται να εννοηθεί ότι αν το «χαράτσι» επεκταθεί πέραν της 2ετίας, το ΣτΕ θα το κρίνει τότε ως αντισυνταγματικό.

Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι Αθηνών και Καλαμάτας και ο δικηγόρος Α. Αργυρός ως νομικός εκπρόσωπός τους γνωστοποίησαν ότι μόλις δημοσιευθεί επίσημα η απόφαση του ΣτΕ σε 1-2 μήνες, θα προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο για να καταπέσει τελείως το «χαράτσι» ως αντίθετο σε θεμελιώδεις αρχές και δικαιώματα (ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ιδιοκτησίας, αναλογικότητας, ισότητας κ.λπ.).

Νέος φόρος αντικαθιστά το «χαράτσι»
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Εθνους, μετά και την απόφαση του ΣτΕ, το ειδικό τέλος ακινήτων οδηγείται σε απόσυρση και αντ' αυτού προωθείται η θέσπιση ενός νέου φόρου στην κατοχή ακίνητης περιουσίας που θα επιβάλλεται ενδεχομένως και στα αγροτεμάχια. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο υπουργείο Οικονομικών προετοιμάζουν ήδη τον νέο φόρο που θα αντικαταστήσει το «χαράτσι» στα ακίνητα.

Η πρόταση που βρίσκεται στο τραπέζι των συζητήσεων για την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος προβλέπει την επιβολή ενός ενιαίου φόρου ή τέλους στην κατοχή ακινήτων που θα αντικαταστήσει το ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) και τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας.

Με δεδομένο ότι η τρόικα δεν επιτρέπει απώλεια εσόδων από τη φορολογία των ακινήτων, ο νέος ενιαίος φόρος ακινήτων που θα προκύψει θα πρέπει να αποδίδει κάθε χρόνο στο Δημόσιο έσοδα συνολικού ύψους τουλάχιστον 2,3 δισ. ευρώ.

Και αυτό γιατί τα έσοδα από το ειδικό τέλος ακινήτων που εισπράττεται μέσω της ΔΕΗ φθάνουν το 1,7 δισ. ευρώ τον χρόνο κι από τον ΦΑΠ τα έσοδα υπολογίζονται σε 600 εκατ. ευρώ ετησίως. Στο πλαίσιο αυτό, στο υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν:

1. Τον περιορισμό ή ακόμη και την κατάργηση του αφορολογήτου των 200.000 ευρώ που ισχύει σήμερα στον ΦΑΠ. Το ΕΕΤΗΔΕ επιβάλλεται χωρίς αφορολόγητο όριο, ενώ ο ΦΑΠ έχει αφορολόγητο όριο 200.000 ευρώ. Ο νέος φόρος είτε θα επιβάλλεται με μικρότερο αφορολόγητο είτε δεν θα έχει καθόλου αφορολόγητο.

2. Την επιβολή του νέου φόρου κατοχής και στα αγροτεμάχια, τους αγρούς και τις λοιπές εδαφικές εκτάσεις που βρίσκονται εκτός σχεδίων πόλεων και σήμερα απαλλάσσονται. Εναλλακτικά εξετάζεται να θεσπιστεί ένας ξεχωριστός φόρος ή εισφορά που θα επιβαρύνει αποκλειστικά τα ακίνητα αυτής της κατηγορίας.

3. Ο νέος φόρος θα επιβληθεί από την 1η Ιανουαρίου 2013 με βάση το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, ενώ θα αξιοποιηθεί και το αρχείο της ΔΕΗ.
Για την καταβολή του φόρου η ΓΓΠΣ θα αποστέλλει στους ιδιοκτήτες ακινήτων εκκαθαριστικά σημειώματα. Για το 2012, το «χαράτσι» στα ακίνητα θα εξακολουθεί να εισπράττεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ (προβλέπεται να καταβληθεί σε 5 δόσεις από τον Απρίλιο του 2012 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2013), αλλά δεν θα διακόπτεται η ηλεκτροδότηση σε όσους δεν το πληρώνουν.

Απλώς, η ΔΕΗ θα ενημερώνει το υπουργείο Οικονομικών για τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος που περιελάμβαναν ΕΕΤΗΔΕ, το οποίο δεν εξοφλήθηκε, προκειμένου οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου να διεκδικήσουν τα οφειλόμενα ποσά από τους πραγματικά υπόχρεους ιδιοκτήτες ακινήτων με μέτρα αναγκαστικής είσπραξης. Μετά τις εκλογές οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα κληθούν να πληρώσουν και τους «ξεχασμένους» φόρους στα ακίνητα (ΕΤΑΚ του 2009, ΦΑΠ 2010 και ΦΑΠ 2011).
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: Το χαράτσι με ευκολίες πληρωμής στις εφορίες Rating: 5 Reviewed By: Glyfadaweb
f="https://unpkg.com/video.js/dist/video-js.css" rel="stylesheet">