ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

ΓΛΥΦΑΔΑ: O Ανδρέας Εμπειρίκος και η Οκτάνα των λαμογίων

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013
Όταν ο Ανδρέας Εμπειρίκος τη δεκαετία του 60 έγραφε την Οκτάνα στη Γλυφάδα - περίοδο που η πόλη μας ήταν τόπος εξοχής και έτσι τον θυμόμαστε εμείς - έχοντας ενα Κόκκορη βαλσαμωμένο στο παρασκήνιο.... μπορούσε να γνωρίζει τι θα επακολουθήσει με τη συνδρομή άθλιων της πολιτικής στην τοπική μας κοινωνία;

Θα μπορούσε να γνωρίζει οτι στο πέρασμα του χρόνου η πόλη μας θα μετατρεπόταν σε μια κλασσική περίπτωση προαγωγής υποκουλτούρας, με νεόπλουτους θαμώνες με ύφος χιλίων καρδηναλίων στις δεκάδες καφετέριες και κλάμπ, και με μαυρισμένες γκόμενες όλο το έτος απο σολάριουμ με αστραφτερά ρούχα επώνυμων μόδιστρων λες και πάνε για φωτογράφιση;

Τη περίοδο που η Γλυφάδα ήταν εξοχή και την επισκέπτονταν πολλοί καθημερινοί άνθρωποι -οι οποίοι έπιναν το καφεδάκι τους η ενα αναψυκτικό, έτρωγαν στις ταβερνούλες το φρέσκο ψαράκι τους- χωρίς  ''glamourιεs'' και τους παρασιτικούς του νεοπλουτισμού και της ματαιόδοξης επιδειξιομανίας που αγαστά διαπλέκονται και συναγελάζονται με τους παραβατικούς, μπορώ να πω με βεβαιότητα οτι υπήρχε καλύτερο πλαίσιο Τοπικού Πολιτισμού.

Ξαφνικά όλα έγιναν πλαστικοποιημένα. ψεύτικα, υποκριτικά, στημένα και αρρωστημένα, όπως τα αρρωστημένα μυαλά όσων βρέθηκαν εκ του μηδενός σε θέσεις διοίκησης της πόλης.

Τυχάρπαστοι, λαμόγια, ψεύτες, έχουν σήμερα μια σημαίνουσα θέση στον άνυδρο πολιτισμικά τόπο, και στηρίζονται απο απατεώνες και κάπηλους του ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.(Επίτευγμα μοναδικό πανελλήνια να βρισκόμαστε σε μια πόλη  άνυδρη πολιτισμικά, αν και λέγεται Γλυφάδα) 

Τα λαμόγια αιρετοί διοικούντες που ουδέποτε ξεκαθάρισαν τι πρεσβεύουν στη πόλη μας - πλήν των ιδιοτελών τους συμφερόντων - οι οποίοι αυταπόδεικτα είναι υπάλληλοι διαπλεκομένων που ουδέμια σχέση έχουν με αυτή τη κοινωνία, έχουν καταστήσει σαφές οτι είναι το λιγότερο παλιάνθρωποι.

Σε αυτούς τους παλιάνθρωπους χωρίς ίχνος αυνείδησης - που κάποιοι άλλοι ασυνήδητοι  παρείχαν το δικαίωμα να καπηλεύονται το ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ -επισημαίνοντας οτι δεν έχουν ούτε την εντοπιότητα - αφιερώνω την Οκτάνα του Ανδρέα Εμπειρίκου που σίγουρα δεν γνωρίζουν, ούτε οτι την έγραψε στη Γλυφάδα. (Άλλωστε  αυτοί δεν υπήρχαν καν στη Γλυφάδα εκείνη τη περίοδο)

ΓΛΥΦΑΔΑ WEB,
Γιάννης Κουρδομένος

*Τονίζοντας οτι θα φύγουν απο τα πράγματα της τοπικής μας κοινωνίας κακήν κακώς.


Οκτάνα , φίλοι μου, θα πη μεταίχμιον της Γης και του Ουρανού, όπου το ένα στο άλλο επεκτεινόμενο ένα τα δύο κάνει. 

Οκτάνα θα πη πυρ, κίνησις, ενέργεια, λόγος σπέρμα.
Οκτάνα θα πη έρως ελεύθερος με όλας τας ηδονάς του.
Οκτάνα θα πη ανά πάσαν στιγμήν ποίησις, όμως όχι ως μέσον εκφράσεως μόνον, μα ακόμη ως λειτουργία του πνεύματος διηνεκής.
Οκτάνα θα πη η εντελέχεια εκείνη, που αυτό που είναι αδύνατον να γίνη αμέσως το κάνει εν τέλει δυνατόν, ακόμη και την χίμαιραν, ακόμη και την ουτοπίαν, ίσως μια μέρα και την αθανασίαν του σώματος και όχι μονάχα της ψυχής.
Οκτάνα θα πη το «εγώ» «εσύ» να γίνεται (και αντιστρόφως το «εσύ» «εγώ») εις μίαν εκτόξευσιν ιμερικήν, εις μίαν έξοδον λυτρωτικήν, εις μίαν ένωσιν θεοτικήν, εις μίαν μέθεξιν υπερτάτην, που ίσως αυτή να αποτελή την θείαν Χάριν, το θαύμα του εντός και εκτός εαυτού, κάθε φοράν που εν εκστάσει συντελείται.
Οκτάνα θα πη η ενόρασις και η διαίσθησις εκείνη, που επιτρέπουν σωστά να νοιώθης, να καταλαβαίνης όλην την αγωνίαν των αλγούντων, τα λόγια τα συμβολικά του Ιησού, όλην την σκέψιν των αθέων, τας αστραπάς των προφητών και όλην την σημασίαν των τηλαυγών εκλάμψεων του Ζαραθούστρα.
Οκτάνα θα πη (χωρίς να περιφρονούμε του γήρατος την σοφίαν) θα πη πάση θυσία διατήρησις της παιδικής ψυχής εις όλα τα στάδια της ωριμότητος, εις όλας τας εποχάς του βίου, διότι άνευ αυτής και η πιο χρυσή νεότης γρήγορα στάχτη γίνεται και χάνεται και φεύγει και μένει στη θέσι της η θλίψις, η άνευ ελπίδων μεταμέλεια και η στυγνή ρυτίς.
Οκτάνα θα πη εν πλήρει αθωότητι Αδάμ, εν πλήρει βεβαιότητι Αδάμσυν-Εύα.
Οκτάνα θα πη οι άνθρωποι άγγελοι να γίνουν, αλλ άγγελοι με φύλον φανερόν, συγκεκριμένον.
Οκτάνα θα πη επί γης Παράδεισος, επί της γης Εδέμ, χωρίς προπατορικόν αμάρτημα, πέραν πάσης εννοίας κακού, με ελευθέραν εις πάσαν περίπτωσιν παντού και την αιμομιξίαν.
Οκτάνα θα πη απόλυτος ενότης πνεύματος και ύλης.
Οκτάνα θα πη διατήρησις επαφής και στα απώτερα σημεία των εξελίξεων με πάσαν πηγήν που όντως αποτελεί των αρχετύπων της ζωής ιερή μια νερομάνα.
Οκτάνα θα πη παν ότι μάχεται τον θάνατον και την ζωήν παντού και πάντοτε διαφεντεύει.
Οκτάνα θα πη αληθινή ελευθερία και όχι εκείνη η φοβερά ειρωνεία, να λέγεται ελευθερία ό,τι χωρεί ή ό,τι εναπομένει στα ελάχιστα περιθώρια που αφήνουν στους ανθρώπους οι απάνθρωποι νόμοι των περιδεών και των τυφλών ή ηλιθίων.
Οκτάνα θα πη , όχι πολιτικής, μια ψυχικής ενότητος Παγκόσμιος Πολιτεία (πιθανώς Ομοσπονδία) με ανέπαφες τις πνευματικές και εθνικές ιδιομορφίες εκάστης εθνικής ολότητος, εις μίαν πλήρη και αρραγή αδελφοσύνην εθνών, λαών και ατόμων, με πλήρη σεβασμόν εκάστου, διότι αυτή μόνον εν τέλει θα ημπορέση διά της κατανοήσεως, διά της αγωνιστικής καλής θελήσεως, ουδόλως δε διά της βίας, τας τάξεις και την εκμετάλλευσιν του ανθρώπου από τον άνθρωπον να καταργήση, να εκκαθαρίση επιτέλους! 


Οκτάνα θα πη παντού και πάντα εν ηδονή ζωή.
Οκτάνα θα πη δικαιοσύνη.
Οκτάνα θα πη αγάπη.
Οκτάνα θα πη παντού και πάντα καλωσύνη.
Οκτάνα θα πη η αγαλλίασις εκείνη που φέρνει στα χείλη την ψυχή και εις τα όργανα τα κατάλληλα με ορμήν το σπέρμα.
Οκτάνα, φίλοι μου, θα πη, απόλυτος μη συμμόρφωσις με ό,τι αντιστρατεύεται, ή μάχεται, ή αναστέλλει την έλευσιν της Οκτάνα.
Οκτάνα θα πη μη συμμετοχή και μη αντίταξι βίας εις την βίαν.
Οκτάνα θα πη ό,τι στους ουρανούς και επί της γης ηκούετο, κάθε φοράν που ως μέγας μαντατοφόρος, με έντασιν υπερκοσμίου τηλεβόα, οάγγελος Κυρίου εβόα.
Ιδού με ολίγα λόγια, αλλά σαφή, ιδού τι θα πη, φίλοι μου, Οκτάνα.
Και τώρα θα προσθέσω:
Όσοι από σας πια βαρεθήκατε στον κόσμο αυτόν τον άδικον και τον βλακώδη να άγεσθε και να φέρεσθε από τους ψεύτες, από τους σοφιστάς και λαοπλάνους, όσοι πια βαρεθήκατε οι δεσμοφύλακές σας σαν τόπια ταλαίπωρα να σας εξαποστέλλουν εις τον Καϊάφα και πριν απ αυτόν στονΆννα, προσμένοντας να έλθη η Ώρα η χρυσαυγής, η πολυύμνητος και ευλογημένη, όσοι πιστοί, όσοι ζεστοί, όσοι την σημερινήν ελεεινήν πραγματικότητα να αλλάξετε ποθείτε, προσμένοντας να έλθη η Ώρα, όσοι πιστοί, όσοι ζεστοί, ελάτε και ως ανακράξωμεν μαζί (νυν και αεί, νυν και αεί) σαν προσευχή και σαν παιάνα, ας ανακράξωμεν μαζί, με μια ψυχή, με μια φωνή ΟΚΤΑΝΑ!

Γλυφάδα, 20. 8. 1965

Ανδρέας Εμπειρίκος 
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: ΓΛΥΦΑΔΑ: O Ανδρέας Εμπειρίκος και η Οκτάνα των λαμογίων Rating: 5 Reviewed By: Glyfadaweb
f="https://unpkg.com/video.js/dist/video-js.css" rel="stylesheet">