ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

Αίτηση για αποτέφρωση νεκρών στην Γλυφάδα

Ο Αναστάσιος Γιαννακόπουλος επανέρχεται με ένα ζήτημα το οποίο έχουμε θίξει από την δεκαετία του 90 στις ραδιοφωνικές μας εκπομπές του Γλυφάδα FM , το οποίο έχει να κάνει με την καύση νεκρών - αποτέφρωση.

Οι κυβερνήσεις πηγαινοέρχονται όμως στην τριτοκοσμική χώρα τίποτα δεν αλλάζει 

Η αποτέφρωση στη χώρα μας αποτελεί ταμπού και βρίσκεται σε μηδενική βάση σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες χώρες. Ασφαλώς συνολικά γνωρίζεται τι ισχύει στη χώρα μας, όμως τονίζουμε ότι δεδομένων ανάλογων πρακτικών κατά των τσιπ , των ψηφιακών καρτών, κ.α. , η χώρα μας καθυστέρησε αρκετά χρόνια σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες χώρες. 

Στην Ιαπωνία το 100% των πολιτών επιλέγει την αποτέφρωση , ενώ στην Δανία είναι 68% , στην Αγγλία το ποσοστό είναι 67% , στη Σουηδία 63% , στην Ελβετία 61% , στην Ολλανδία 51% , και στην Γερμανία ένας στους δυο πολίτες αποτεφρώνεται.

Εμείς συμφωνούμε απόλυτα με τις θέσεις και την αξίωση - αίτηση του συμπολίτη μας , και παράλληλα θα ενεργήσουμε και εμείς κατά τον ίδιο τρόπο ώστε να καταστεί σαφές , πρώτον , ότι η τέως κυβέρνηση - στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ , καθώς και η σημερινή - στελέχη της ΝΔ , δεν έχουν δώσει ιδιαίτερη έμφαση για πραγματική πρόοδο και όσα ισχύουν σε πλειάδα προηγμένων χωρών του πλανήτη , και δεύτερον , η πλειονότητα των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και άλλων αριστερών κομμάτων ουδέποτε προώθησαν στον βαθμό που απαιτείται τις πολιτικές για αποτέφρωση, και όσοι εξ αυτών απεβίωσαν έτυχαν ταφής ! 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. /599/1986).

Ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και Αρχής, ΔΗΛΩΣΗ Γιαννακόπουλου Αναστασίου του Ιωάννη και της Αθηνάς, γεννηθείς στις δεκαοκτώ Οκτωβρίου χίλια εννιακόσια σαράντα οκτώ (18-10-1948), στο Δίκαστρο του Δήμου Μακρακώμης Ν. Φθιώτιδος, με αριθμό δελτίου Αστ. Ταυτότητας ΑΚ 040730/18-05-2011 Τμ. Ασφ. Γλυφάδας Αττικής, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Ιάσονος, αριθμ. αρ. 15, Τ.Κ. 165-61.

Σε συνέχεια και της με Α.Π.49459/07-10-2014 ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΜΟΥ προς τον Δήμο Γλυφάδας (δήμαρχο Γιώργο Παπανικολάου και προς όλους τους δημοτικούς συμβούλους, καθώς και της από 30-12-2017 ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΜΟΥ προς Τους Υπουργούς: Εσωτερικών, Σκουρλέτη Παναγιώτη, Υγείας, ΞΑΝΘΟ Αντρέα, Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Παναγιώτη Σκουρλέτη και προς τον Συντονιστή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, (ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΩ), με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, ΔΗΛΩΝΩ ότι μετά τον θάνατό μου επιθυμώ την καύση του σώματός μου σε οποιοδήποτε αποτεφρωτήριο, είτε εντός της Ελλάδας – αν θα υπάρχει-, είτε εκτός Ελλάδας.

«Για την αποτέφρωση νεκρών δεν απαιτείται η έκδοση άδειας αποτέφρωσης από τους οικείους τους θανόντος, αλλά αρκεί η προσκόμιση της ληξιαρχικής πράξης θανάτου στο Κ.Α.Ν. όπου θα αποτεφρωθεί ο νεκρός».

Άρθρο 235. Τροποποίηση του άρθρου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης αρ. οικ. 4932/2017 «Ρύθμιση θεμάτων τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα για την ίδρυση και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης οστών νεκρών» (Β’ 441)

Το εδ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης αρ. οικ. 4932/2017 «Ρύθμιση θεμάτων τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα για την ίδρυση και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης οστών νεκρών» (ΦΕΚ Β’ 441), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Η εγκατάσταση και λειτουργία Κ.Α.Ο.Ν επιτρέπεται α) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου βαθμού ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ και β) σε ιδιώτες, μετά από τη λήψη των αδειών της παρ.3 του άρθρου 19 του ν. 3982/2011».

(σύμφωνα με τον Ν. 3448/2006 ΦΕΚ 57/Α/15-03-2006 και την τροπολογία στο άρθρο 35Α που αφορά την δημιουργία Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών και Οστών Νεκρών ίδετε και Ν.4277/2014).

Αθήνα, 05-08-2019

Ο Δηλών.

**********************************

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

1) ΔΗΜΑΡΧΟ

2) ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.Σ

3) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 30-12-2017

ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΣΤΗ ΦΟΡΑ ΕΠΑΝΕΡΧΟΜΑΙ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΝΕΚΡΩΝ, ΠΛΗΝ ΟΜΩΣ ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ ΠΕΡΙΤΡΑΝΑ ΟΤΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΕΧΟΥΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ !

ΑΙΤΟΥΜΑΙ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΘΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΑΠΟ ΗΜΕΤΕΡΟΥΣ, ΑΡΧΗΣ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΙΕΡΩΜΕΝΟΥΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ, ΔΗΜΟΥΣ Κ.ΛΠ. …ΚΑΙΡΟΣΚΟΠΟΥΣ.

ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:

1) ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ

Τηλ: 213 136 4901-3

Φαξ: 213 1364 401

Email: ypourgos@ypes.gr

2) ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΑ ΞΑΝΘΟ.

Τηλ: 210-52 33 798/ 210 52 35 815-819 / 213 216 1242 / -44

Φαξ: 210-52 39 101

Email: minister@moh.gov.gr

3) ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΤΑΘΑΚΗ

Τηλ: 213 15 13 868 /-870/-872

Φαξ: 213 15 13 701

Email: secmin@ypen.gr


4) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Τηλ: 213 136 4901-3

Φαξ: 213 1364 401

Email: ypourgos@ypes.gr

5) ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΚΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, Κ. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ.

**********************

(ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΙΔΕΤΕ ΣΧΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ, ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΩ).

WEB GLYFADA

Αποτέφρωση νεκρών στο δήμο Γλυφάδας και τα νότια προάστια.

Ο Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕ ΕΝΑ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΑΣ ΕΙΧΕ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΙ ΕΚΤΕΝΩΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΧΡΟΝΟ, (ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑ) ΚΑΙ ΕΙΧΑΜΕ ΑΠΟΦΑΝΘΕΙ ΟΤΙ Η ΚΑΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΤΟΠΟ ΜΑΣ.

Εμείς συμφωνούμε απόλυτα με την αίτηση του συμπολίτη μας, έχοντας το προηγούμενο αυθαίρετων κατασκευών κοιμητηρίου στο δήμο Γλυφάδας, όπως και το δεδομένο κατασκευής ενός νεκροταφείου εντός του στρατοπέδου της Αεροπορίας, στην Τερψιθέα Γλυφάδας, το οποίο είναι καθαρά ένα μπαζωμένο ρέμα ( χαράδρα ) το οποίο ελλοχεύει κινδύνους για τη τοπική κοινωνία.

Επίσης, τονίζουμε ότι η πολιτεία όφειλε να μην ''φάσκει και αντιφάσκει'' και να εφαρμοστεί ο νόμος για κατασκευή σύγχρονου διαδημοτικού κοιμητηρίου αποτέφρωσης στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού, πλήρους κάλυψης και των μελλοντικών αναγκών της ευρύτερης περιοχής μας, και της Μητροπόλεως, και παράλληλα με την δενδροφύτευση που απαιτείται να υπάρξει κάλυψη των διαχρονικών αιτημάτων για Μητροπολιτικό Πάρκο.

Η οποιαδήποτε ανάπτυξη στη περιοχή μας δεν μπορεί να είναι μονομερής. Με ορθό σχεδιασμό μπορούν όλα να συνυπάρχουν παράλληλα.

ΠΡΟΣ:

Τον Δήμο Γλυφάδας Αττικής.

1. Παπανικολάου Γεώργιο, δήμαρχο.
2.- Παναγάκο Ευστράτιο, πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου.
3.- Προς όλους τους δημοτικούς Συμβούλους, (δια του β΄ εξ υμών).

ΑΙΤΗΣΗ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Αναστασίου του Ιωάννη, δημότη, κατοίκου και εκλογέα στο Δήμο Γλυφάδας Αττικής, οδός Ιάσονος αρ. 15, Τ.Κ. 165-61. Τηλ./fax: 210 9645005, κιν. 6972-797960.

Γλυφάδα, 04-02-2016

Σε συνέχεια της με Α.Π.49459/-07-10-2014 ενημέρωσής μου, επανέρχομαι στο θέμα της ταφής των νεκρών. Επειδή δήμαρχε, έχεις «κώλυμα» με τον Μητροπολίτη Γλυφάδας Β.Β.Β.Ελλ., φρόντισε άμεσα να «ξεκολλήσεις», για να λυθεί σύντομα το πολυ-χρονίζον θέμα των νεκρών.

Η λύση είναι μία και μοναδική, η αποτέφρωση των νεκρών, σύμφωνα με το Ν. 3448/2006 - ΦΕΚ 57/Α/15.3.2006 και την Τροπολογία στο άρθρο 35, που αφορά την δημιουργία Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών και Οστών Νεκρών.

Άρθρο 35
1. Επιτρέπεται η αποτέφρωση νεκρών, ημεδαπών ή αλλοδαπών, των οποίων οι θρησκευτικές πεποιθήσεις επέτρεπαν τη μετά θάνατον αποτέφρωση.

2. Προϋπόθεση για την αποτέφρωση είναι η προηγούμενη ρητή, χωρίς όρο ή αίρεση, δήλωση του θανόντος για τη σχετική επιθυμία του ή η αντίστοιχη δήλωση των συγγενών του, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, έως και τον τέταρτο βαθμό, κατά σειρά τάξεως. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των συγγενών που βρίσκονται στην ίδια τάξη, η σχετική απόφαση λαμβάνεται από τον Εισαγγελέα, στην περιφέρεια του οποίου φυλάσσεται ο νεκρός. Προκειμένου για ανήλικα τέκνα, η δήλωση γίνεται και από τους δύο γονείς ή από εκείνον που ασκεί τη γονική μέριμνα κατά τα άρθρα 1510 επ. του Αστικού Κώδικα.

3. Η άδεια αποτέφρωσης χορηγείται από το Δήμο ή την Κοινότητα, όπου λειτουργεί το Κέντρο, στο οποίο γίνεται η αποτέφρωση.

4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται οι χώροι δημιουργίας Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών, οι όροι και ο έλεγχος λειτουργίας τους, καθώς και ειδικότερες προϋποθέσεις αποτέφρωσης. Για τον καθορισμό των χώρων αποτέφρωσης νεκρών απαιτείται γνώμη του οικείου Δήμου ή Κοινότητας. Με κοινή απόφαση των ανωτέρω Υπουργών ρυθμίζονται ειδικότερα σχετικά ζητήματα, καθώς και ζητήματα με χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομερειακό.»

4) Εξάλλου δε, και η Εκκλησία δεν είναι αντίθετη. (βλ. δήλωση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμου.

Ιερώνυμος: Δικαίωμα του καθενός η καύση της σορού
Πρώτη καταχώρηση: Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2015, 16:59

Η καύση της σορού αποτελεί δικαίωμα του καθενός, δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδας Ιερώνυμος, διευκρινίζοντας ωστόσο, ότι μία τέτοια επιλογή δεν συνάδει με τα «πιστεύω» της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

5) Με την δημιουργία του προαναφερόμενου Κέντρου, άπαξ λύεται το θέμα αυτό, όπως και η απάνθρωπη εκμετάλλευση από συγκεκριμένους ιερείς και λοιπά πρόσωπα που εμπλέκονται επαγγελματικά σχετικά με τους νεκρούς.
Επειδή όμως η Εκκλησία βάζει τον εξής όρο, το Κέντρο Αποτέφρωσης Νεκρών και Οστών Νεκρών, δεν πρέπει να βρίσκεται εντός του νεκροταφείου, προτείνω, στον ίδιο χώρο (της αεροπορίας) σ΄ένα τμήμα της έκτασης, χωριστά από το συμβατό κοιμητήριο, να κατασκευαστεί το Κέντρο Αποτέφρωσης Νεκρών.

Πιστεύω ακράδαντα, ότι αυτή θα είναι ΟΡΙΣΤΙΚΗ λύσει η όποια θα ελαφρύνει των πόνο των συγγενών από τα δάκρυα και τους αναστεναγμούς, αλλά και τα πορτοφόλια τους, από τα ΄΄κοράκια΄΄ (γραφεία κηδειών, μαρμαράδικα, λουλουδάκια, τρισάγια, εκταφές, δαπάνες για τα οστεοφυλάκια, τα δικαιώματα δήμου, των παππάδων και των ιεροψαλτών που ο καθένας τους χωριστά εκμεταλλεύεται στο έπακρων την θλίψη, τον πόνο και την δυστυχία των συγγενών κάθε νεκρού.

Οριστική λύση θα υπάρξει και στην μη μόλυνση των υπογείων υδάτων, η οποία προέρχεται από την διάβρωση του εδάφους, εξαιτίας των οξέων που παράγει το νεκρό σώμα, με αποτέλεσμα στα ποτήρια μας και στα πιάτα μας, δια των γεωργικών προϊόντων, να λαμβάνουμε τις τοξικές ουσίες.
«Σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3448/2006 (ΦΕΚ Α’ 57), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, προκύπτουν τα ακόλουθα:

άρθρο 1.
Η αποτέφρωση νεκρών πραγματοποιείται υποχρεωτικά στα Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών (ΚΑΝ). Η ίδρυση και λειτουργία Κ.Α.Ν. επιτρέπεται σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου βαθμού σε χώρο ιδιοκτησίας τους, ο οποίος μπορεί να βρίσκεται και εκτός των διοικητικών ορίων τους, ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α, μετά από άδεια μηχανολογικής εγκατάστασης. Η άδεια χορηγείται από την Περιφέρεια, εντός των διοικητικών ορίων της οποίας πρόκειται να ιδρυθεί το Κ.Α.Ν., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 έως 40 του ν. 3982/2011, “Απλοποίηση της Αδειοδότησης τεχνικών, επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις“ (ΦΕΚ Α’ 143). Για την εφαρμογή των τελευταίων αυτών διατάξεων, τα ΚΑΝ κατατάσσονται στην κατηγορία των μηχανολογικών «εγκαταστάσεων παροχής υπηρεσιών» χαμηλής όχλησης του άρθρου 17 παράγραφος 3 του ν. 3982/2011.

2. Η ίδρυση και λειτουργία ΚΑΝ, εντός των ορίων υφισταμένων γενικών πολεοδομικών και ρυμοτομικών σχεδίων, επιτρέπεται σε όλες τις κατηγορίες χρήσεων γης που προβλέπονται από τα άρθρα 234, 235, 236, 237, 238 και 239 του π.δ. της 14-7/27-7-1999 «Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας» [άρθρα 4 έως 10 του π.δ. της 23-2/6-3-1987 «Κατηγορίες περιεχόμενο χρήσεων γης» (ΦΕΚ Δ’ 166)]. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 3325/2005 (ΦΕΚ Α’ 68).

3. Τα δικαιώματα και τέλη αποτέφρωσης και η εν γένει χρήση και λειτουργία εκάστου ΚΑΝ ρυθμίζονται με τον Κανονισμό ΚΑΝ, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του αρμόδιου προς τούτο οργάνου του νομικού προσώπου που κατέχει την κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου άδεια.

4. Με την διαδικασία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου είναι δυνατή η ίδρυση και λειτουργία μονάδων αποτέφρωσης οστών νεκρών από ΟΤΑ πρώτου βαθμού ή από τα νομικά πρόσωπά τους, εντός των νομίμως λειτουργούντων από αυτούς κοιμητηρίων».

Άρθρο 2
Για την αποτέφρωση νεκρών συντάσσεται ληξιαρχική πράξη εντός 60 ωρών από τον θάνατο και αφού προηγουμένως προσκομισθούν, πέραν των απαιτουμένων κατά το άρθρο 32 του ν. 344/1976 «Περί Ληξιαρχικών Πράξεων» (ΦΕΚ Α’ 143) δικαιολογητικών και τα εξής:

(α) Έγγραφη δήλωση ή σημείωμα του θανόντος ότι επιθυμούσε την αποτέφρωση της σωρού του. Αν ο θανών δεν κατέλειπε τέτοια δήλωση ή σημείωμα, έγγραφη δήλωση του/της συζύγου αυτού ή του/ης εν ζωή συντρόφου του θανόντος με τον/ην οποίο/α ο τελευταίος είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 1 ν. 3719/2008 «Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 240) ή, τέλος, των συγγενών πρώτου ή δευτέρου βαθμού του θανόντος, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους.

(β) Έγγραφη πιστοποίηση ιατροδικαστή που βεβαιώνει ότι η αιτία θανάτου δεν χρήζει περαιτέρω ιατροδικαστικής διερευνήσεως και ότι αφαιρέθηκαν από το σώμα του νεκρού τα τυχόν ακατάλληλα για αποτέφρωση ιατροτεχνικά μέρη. Το γνήσιο της υπογραφής του ιατροδικαστή πιστοποιείται είτε από αρμόδια δημόσια αρχή της κατοικίας ή του τόπου ασκήσεως του επαγγέλματός του είτε από τον ιατρικό σύλλογο του οποίου αυτός είναι μέλος.

2. Στην ληξιαρχική πράξη της προηγουμένης παραγράφου σημειώνεται από τον ληξίαρχο και ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα αποτέφρωσης. Κατά τα λοιπά, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 32,33,34,36,38 και 39 του ν. 344/1976.

3. Για την αποτέφρωση οστών νεκρού απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από τον πρόεδρο τοπικής κοινότητας ή τον εκπρόσωπο τοπικής κοινότητας που έχει την ευθύνη για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ευταξία του οικείου κοιμητηρίου, σύμφωνα με το εδάφιο στ του άρθρου 82 του ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄87). Η κατά τα ανωτέρω άδεια χορηγείται μετά από έγγραφη συναίνεση των αναφερομένων στο εδάφιο (α) της παραγράφου 1 του παρόντος προσώπων.

Άρθρο 3. Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος νόμου, κυρώνονται και αποκτούν ισχύ νόμου το άρθρο 2, οι παράγραφοι 3,4,5 και 6 και 7 του άρθρου 4, καθώς και τα άρθρα 5, 6, 7 και 8 της κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αριθμ. 2032/10-5-2010 «Ρύθμιση θεμάτων ίδρυσης και λειτουργίας κέντρων αποτέφρωσης νεκρών» (ΦΕΚ Β’ 745) . Τα άρθρα 1, 3 και 9, οι παράγραφοι 1,2 και 9 του άρθρου 4, καθώς και το Παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 8 της ίδιας υπουργικής απόφασης καταργούνται.
Αθήνα, 3-4-2014»

Δήμαρχε, Γιώργο Παπανικολάου, αν θέλεις να μείνεις παράδειγμα προς μίμηση ως δήμαρχος της Πόλης για τους επόμενους δημάρχους και τους λοιπούς αιρετούς, σε καλώ να σταθείς στο ύψος των περιστάσεων και σύντομα (χθες) να φέρεις το θέμα στο Δ.Σ. και στη συνέχεια το Δ.Σ. να πάρει θετική απόφαση για την δημιουργία Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών και Οστών Νεκρών σε τμήμα της έκτασης που παραχώρησε το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας με την αριθ. Φ 550/ Α.Δ. 689207/03 Ιουνίου 2008 Απόφαση.

Λαμβανομένου υπόψη, ότι σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης υπάρχουν και λειτουργούν αποτεφρωτήρια νεκρών, ήδη από το 18ο αιώνα. Ενδεικτικά αναφέρομαι ότι η πρώτη χώρα, όπου επετράπη η αποτέφρωση νεκρών, ήταν η Γαλλία (1789), ενώ ακολούθησε η Βρετανία (1884), η Γερμανία (1934) και η Ισπανία (1945). Στη χώρα μας το θέμα ρυθμίσθηκε για πρώτη φορά με το άρθρο 35 του ν. 3448/2006 (ΦΕΚ Α’ 57) και κατ’ εξουσιοδότηση αυτού από το Π.Δ. 31/2009 (α΄ 49), και την Κ.Υ.Α. 20232/2010 (β’ 745/2010). παρά ταύτα, δεν έχει καταστεί δυνατή η ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών (ΚΑΝ), εξ αιτίας προβλημάτων τεχνικού κυρίως χαρακτήρα, τα οποία έγινε προσπάθεια να αντιμετωπισθούν έως σήμερα με αποσπασματικές ρυθμίσεις, λαμβανομένου υπόψη και την σθεναρή Αντίδραση της Εκκλησίας με διάφορες θρησκοληπτικές μεθοδεύσεις, ακόμη και με διαδηλώσεις κληρικών στα Μεσόγεια, με αποτέλεσμα, δεκάδες νεκροί να μεταφέρονται αεροπορικώς ή οδικώς στην Βουλγαρία για καύση. Σημειωτέον δε, 700,00€ περίπου, (ποσό που έχει ορισθεί για έξοδα κηδείας, εν προκειμένου από το Ι.Κ.Α. σύμφωνα με την αρ. πρωτ. Π07/2014 Εγκύκλιο με αριθ. 105), καταβάλλονται στο Βουλγαρικό κράτος, Όταν η ελληνική οικονομία, πάει κατά διαβόλου.

Να πρωτοκολληθεί η παρούσα μου.
Να μου χορηγηθεί αντίγραφό της, για κάθε νόμιμη χρήση &
Να λάβω γνώση των ενεργειών σας.

Ο ΑΙΤΩΝ

Αναστάσιος Ιωάννη Γιαννακόπουλος.

**********

ΝΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΘΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΜΟΥ
ΚΑΙ
ΝΑ ΜΟΥ ΧΟΡΗΓΘΕΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ.
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: Αίτηση για αποτέφρωση νεκρών στην Γλυφάδα Rating: 5 Reviewed By: Glyfadaweb