ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

Γλυφάδα: Εκατομμύρια ευρώ δημοτικού χρήματος σε δικαστικά έξοδα

Δεν θα αξιολογήσουμε εμείς όσα διαδραματίζονται στο Δήμο Γλυφάδας σε μια χρονική περίοδο που ο Δήμαρχος ενέκρινε ένα σημαντικό ποσό ώστε να λάβουν υπερωρίες οι ειδικοί σύμβουλοι και συνεργάτες.

Η αξιολόγηση όσων ισχύουν επί του παρόντος στο Δήμο Γλυφάδας πρέπει να γίνει από εσάς, και συγκεκριμένα βλέποντας ό,τι ο Δήμαρχος ως διατάκτης πιστώνει 1.5 εκατομμύρια ευρώ για δικαστικά έξοδα , έξοδα δικαστικών αποφάσεων, καθώς και τόκους υπερημερίας 603 χιλ. ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό αναλυτικά είναι: Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 1.530.000,00,  και οι τόκοι υπερημερίας χρήσης  603.891,91. 

Σε αυτό το σημείο αναγνωρίζουμε δίκαια όσα αναφέρει ο Α. Γιαννακόπουλος σχετικά με τη νομική υπηρεσία του Δήμου Γλυφάδας, η οποία δεν υλοποιήθηκε επί ημερών Γ. Παπανικολάου, ο οποίος σημειωτέων προεκλογικά υποσχόταν ουσιαστικές παρεμβάσεις ωφέλειας του Δήμου ,και των δημοτών ,από υπέρογκα ποσά τα οποία δαπανούσε ο Δήμος επί διοικήσεως Κ. Κόκκορη.

Δείτε την απόφαση ανάληψης
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός Πρωτοκόλλου : 17045
Ημ/νία Πρωτοκόλλου : 1-7-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αριθμός - Ημ/νία Εγγραφής: ΑΑΥ312 - 24/6/2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (Π.Δ. 80/2016) 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:α. των άρθρων 66, 67 & 68 του Ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143Α/2014)
β. των παρ. 21, 22, 23 του άρθρου 10 του Ν. 4337/15 (ΦΕΚ 129A/15)
γ. της παρ. 4 του άρθρου 158 του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α/2006)δ. του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145Α/2016) όπως ισχύει (ΥΠΟΙΚ 2/100018/0026/30-12-2016)
ε. του νόμου 4412/2016 (ή του προεδρικού διατάγματος, ή οποιασδήποτε κανονιστικής διοικητικής πράξης προβλέπει ρητά ή έμμεσα τη συγκεκριμένη δαπάνη).
στ. του άρθρου 203 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133Α/19-07-18)

2. Την αναγκαιότητα της δαπάνης για «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων και Τόκοι υπερημερίας χρήσης ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 4235/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ»

3. Το γεγονός ότι το ποσό της δέσμευσης με την παρούσα πίστωση είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Εγκρίνουμε τη δαπάνη και δεσμεύουμε ποσό ύψους € ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ και ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ ( 1.416.842, )για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων των κάτωθι ΚΑΕ του Π-Υ οικονομικού έτους 2020 για δαπανη «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων και Τόκοι υπερημερίας χρήσης ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 4235/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» Κ.Α.Ε. Περιγραφή Λογ/σμού α/α Τρ. Πίστωση Παρούσα Αδιάθετο Μητρ. Δεσμ. 00.6492.0001. 

Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών : 

1.530.000,00 
927.950,00
300.658,46 

Τόκοι υπερημερίας χρήσης:  

603.891,91
488.891,91 
35.068, 96 

Οι παραπάνω δαπάνες είναι πολυετείς  

Ο ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Αντί να αποζημιώνεται ο Δήμος Γλυφάδας από παραβάσεις τις οποίες εντόπισε η Πολεοδομία Γλυφάδας, ο Δήμαρχος Γ. Παπανικολάου στρέφεται κατά των οικονομικών του Δήμου ώστε να εξυπηρετήσει ημετέρους, και αντί να υφίσταται είσπραξη υπέρ του δήμου, τελικά με την συμβολή δημάρχου, βγαίνουμε και χρεωμένοι και οφείλουμε να αποζημιώνονται οι παρανομούντες

Το πολυετείς τι σημαίνει ; Δυο χρόνια, τρία χρόνια, η από την έναρξη της διοικητικής περιόδου του 2014 που θα άλλαζαν όλα στον Δήμο ; Εμείς έχουμε πλήρη και ξεκάθαρη εικόνα της δομής του συστήματος το οποίο ακολουθείται σε έναν από τους πλουσιότερους δήμους του Ν.Αττικής. Εσείς ; 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ειδικότερα, σήμερα είναι σαφείς οι λόγοι των επανειλημμένα καταχρηστικών διώξεων - κατασχέσεων σε βάρος μας, ενώ στον αντίποδα συντηρούνται επί δεκαετίες οικονομικά πάσης φύσεως άτομα από τον Δήμο Γλυφάδας και τους εκάστοτε αιρετούς, χωρίς επιχειρήσεις, προσωπικό, κ.α. 

Τα εκατομμύρια ευρώ τα οποία πιστώνονται από τον Δήμο Γλυφάδας - για οποιονδήποτε λόγο - αποτελούν ΕΙΔΗΣΗ , και μάλιστα κύρια ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ , η μήπως είδηση λογίζεται η αναπαραγωγή ενός δελτίου τύπου μιας παιδικής χαράς η οποία κόστισε 60.000 η 100.000 χιλιάδες ευρώ και αναπαράγεται από δεκάδες σελίδες  ;

Κρατήστε το για το τέλος, διότι συνολικά οι έτεροι είναι ξένοι και ξενόφερτοι , και ασφαλώς δεν συντελούν θετικά σε επίπεδο ενημέρωσης με την αναπαραγωγή συστημικής προπαγάνδας - δελτίων τύπου - και κολακευτικών σχολιασμών απόρροια αδιαφανών και υπόγειων χρηματισμών. 

* Θεωρώ ότι συνολικά γνωρίζεται τι σημαίνει συντελούμε θετικά , ώστε να ισχύσει ένα καλύτερο πλαίσιο συνολικής ωφέλειας Δήμου και Δημοτών. Κάθε λογιζόμενη ''αρνητική είδηση'' εμπεριέχει θετικά στοιχεία, και το αντίστροφο , κάθε ''θετική είδηση'' συνήθως κρύβει συναλλαγές , βρώμα και δυσοσμία - σκάνδαλα - διαπλοκή - διαφθορά κ.α.
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: Γλυφάδα: Εκατομμύρια ευρώ δημοτικού χρήματος σε δικαστικά έξοδα Rating: 5 Reviewed By: Glyfadaweb
f="https://unpkg.com/video.js/dist/video-js.css" rel="stylesheet">