ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

Ακριβώς πριν από έναν αιώνα: Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 1921

Μια ματιά στα γεγονότα και στην κάλυψή τους από τον ημερήσιο Τύπο της εποχής

Έρευνα : Μανιώ Μάνεση

Οι πληροφορίες από Λονδίνο σχετικά με τις πιέσεις που ασκούνται στην Ελλάδα να υποχωρήσει στα ζητήματα της Θράκης και της Σμύρνης έναντι της Τουρκίας, βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης μέσω των πρωτοσέλιδων. Αγωνιώδης η προσπάθεια του φιλο-Γουναρικού Τύπου, να πείσει τους αναγνώστες του ότι η Ελλάδα επιβάλλεται, για λόγους συμμαχικής αλληλεγγύης, να εκχωρήσει κεκτημένα… Το διάγγελμα του νέου προέδρου των ΗΠΑ, δίνει το στίγμα της αμερικανικής πολιτικής έναντι των ευρωπαϊκών ζητημάτων.

ΑΘΗΝΑΪΚΗ

• ΠΟΙΟΝ ΕΙΝΕ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΝ ΦΡΟΝΗΜΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
«Η Ελλάς διαπνέεται από διαθέσεις φιλειρηνικάς, των οποίων η ειλικρίνεια είναι αναμφσβήτητος. Διά τούτο η φιλική συνεννόησις, ην προσπαθούν να επιτύχουν οι Σύμμαχοι, δεν είναι αντιπαθής εις το κοινόν αίσθημα… Αν όμως η φιλική συνεννόησις ναυαγήση εξ αιτίας της Τουρκικής αδιαλλαξίας, η Ελλάς δεν θα στερηθή, ελπίζομεν, του δικαιώματος ν’ αποκτήση την ειρήνην διά των όπλων».

ΑΣΤΡΑΠΗ

• ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΝ
«Επιτρέπεται να ελπίζωμεν ότι το συμφέρον της ειρήνης δεν πρόκειται να εξυπηρετηθή αναλώματι μόνον της Ελλάδος… Έχομεν ανάγκην ταχείας ειρήνης και προς ευόδωσιν αυτής δεν οκνούμεν να προβώμεν εις θυσίας… Αν όμως η φιλική συνεννόησις ναυαγήση εξ αιτίας της Τουρκικής αδιαλλαξίας, η Ελλάς δεν θα στερηθή, ελπίζομεν, του δικαιώματος ν’ αποκτήση την ειρήνην διά των όπλων».

ΕΜΠΡΟΣ

• ΑΙ ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ.
Ο ΑΓΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΣΜΥΡΝΗΝ. ΑΝΕΝΔΟΤΟΣ Η ΕΠΙΜΟΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
• ΤΕΡΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩΜΩΔΙΑΝ ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ
Το ενδεχόμενον ή μάλλον το βέβαιον της αρνήσεως των Τούρκων αντιπροσώπων να υπογράψουν τας αποφάσεις της Διασκέψεως, είτε της μη εκτελέσεως αυτών υπό των Κων/πόλει και Αγκύρα πασσάδων, θα έχει πρώτιστα υπόψη η Διάσκεψις λύουσα οριστικώς το Ανατολικόν Ζήτημα… Η αδιάλλακτος στάσις των Τούρκων ωθεί μοιραίως εις την δια των όπλων τελειωτικήν λύσιν του δράματος».

ΕΣΠΕΡΙΝΗ

• ΜΕ ΗΡΕΜΟΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΝ ΚΑΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΙΝ ΣΤΑΘΕΡΑΝ
«Η Ελλάς ευρίσκεται νυν προ απροσδοκήτων γεγονότων, δεν είνε δε ούτε η πρώτη και βεβαίως ούτε η τελευταία φορά, κατά την οποίαν προ του δικαίου και της αληθείας υψώθησαν απροσδόκητα, αλλ’ ουχί ανυπέρβλητα εμπόδια…»
• ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΑΤΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ
Η εφημερίδα συνεχίζει σε καθημερινή βάση να δημοσιεύει απόρρητα όπως υποστηρίζει, έγγραφα και τηλεγραφήματα «επί της συνωμοτικής δράσεως του Βενιζέλου εν Θεσ/νικη» όπως ισχυρίζεται.

ΠΑΤΡΙΣ

• Ο ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΗΣ ΤΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΘΗ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ
ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ. ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΙΝ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑΣ. Ο κ. Γούναρης έχει εντολήν περιωρισμένην υπό της ψήφου της Εθνοσυνελεύσεως, λέγουν οι υπουργοί.
• ΘΑ ΕΛΘΗ ΗΜΕΡΑ
«Έκαμνε πολέμους ο Βενιζέλος, διότι είχεν ανάγκη να στηριχθή ως τύραννος! Αντιθέτως ο κ. Γούναρης, λαοπρόβλητος αυτός αρχηγός, είνε πρόθυμος να παραδώσει ό,τι ο Βενιζέλος απέκτησε, διότι… Ας σκεφθούν όμως ότι θα έλθη αφεύκτως ημέρα, κατά την οποίαν το Έθνος θ’ αξιώση να του δοθή το διότι αυτό, και θα είνε η ημέρα εκείνη πολύ θλιβερά».


ΣΚΡΙΠ

• ΧΘΕΣ Ο κ. ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΑΝΕΠΤΥΞΕ ΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ
ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ
• ΕΙΣ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
«Εις το Λονδίνον ο αρχηγός της πλειονοψηφίας αγωνίζεται τον υπέρτατον αγώνα… Εις τας Αθήνας αντιθέτως τα υπολείμματα μιας κακοποιού σπείρας διεξάγουν ταυτοχρόνως τον πλέον ύπουλον αγώνα εναντίον αυτού και της υποθέσεως την οποία υπερασπίζεται…»
• Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ. Ακριβώς πριν από έναν αιώνα
«Ημείς οι Αμερικανοί δεν ζητούμεν ποσώς να διευθύνωμεν τας τύχας του παλαιού κόσμου. Δεν θέλομεν να ‘’πεδικλωθώμεν’’… Η Αμερική δεν δύναται να αποτελέση μέρος οιασδήποτε μονίμου στρατιωτικής συμμαχίας. Η Αμερική δεν θέλει και δεν δύναται να εισέλθη εις ουδένα πολιτικόν συνδυασμόν, ούτε να αναλ΄βη οιανδήποτε οικονομικήν υποχρέωσιν…»

ΣΦΑΙΡΑ

• Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
«Οι βουλευταί εδήλωσαν ανεπιφυλάκτως ότι δεν εννοούν να μετάσχουν των εργασιών της Κυπριακής Βουλής, και συνελθόντες εις το μέγαρον της αρχιεπισκοπής διεβίβασαν προς τον Άγγλον υπουργόν των αποικιών την αξίωσιν του λαού της Νήσου όπως ενεργηθή δημοψήφισμα δια τον κανονισμόν της τύχης αυτής.
• ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ
• Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΥ ΣΑΝ ΜΑΡΚΟ
• Ο ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ‘’ΑΚΤΑΙΟΥ’’

www.ert.gr

Το άρθρο Ακριβώς πριν από έναν αιώνα: Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 1921 εμφανίστηκε πρώτα στο ERT.GR.source https://www.ertnews.gr/frontpage/akrivos-prin-apo-enan-aiona-savvato-27-fevroyarioy-1921/
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: Ακριβώς πριν από έναν αιώνα: Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 1921 Rating: 5 Reviewed By: Glyfadaweb