ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

Γλυφάδα: Ποινή αργίας για Παράβαση καθήκοντος στους Δημοτικούς Συμβούλους που Ψηφίζουν για τον Εαυτό τους


Το σύστημα που καθιέρωσαν στον Δήμο Γλυφάδας, τόσο ο δήμαρχος, καθώς και η ''γαλάζια'' παράταξη, είναι καταχρηστικό, αντιδημοκρατικό, και κυρίως 
 παράνομο. Επιβάλλεται να προκύψει η ποινή της παράβασης καθήκοντος καθώς και της αργίας στην πλειονότητα διοικούντων αιρετών που συμμετείχαν και ψήφιζαν για λογαριασμό τους.

Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δ. Γλυφαδας Ψηφίζουν Υπέρ του εαυτού τους για την Ποινική τους Υπεράσπιση κατά παράβαση του άρθρων 254 και 259 του Ποινικού Κώδικα.

Σύμφωνα με πληροφόρηση που έχουμε στο υπουργείο εσωτερικών έχει προκύψει κινητικότητα επί του συγκεκριμένου ζητήματος. Ευελπιστούμε να μην προκύψει ουδεμία κυβερνητική , η άλλη παρέμβαση , διότι θα καταδικαστεί πέραν του δέοντος. Όσοι αιρετοί και αντιδήμαρχοι έχουν παρανομήσει επανειλημμένα να τεθούν σε αργία για παράβαση καθήκοντος.

Το απόστημα πρέπει να σπάσει διότι οι διοικούντες στον Δήμο Γλυφάδας ακολουθούν, πλήν των δεδομένων παρανομιών ψηφίζοντας για τον εαυτό τους , και έτερο καταχρηστικό και αντιδημοκρατικό σύστημα εξαγορασμού του φερόμενου ''τοπικού τύπου'', ώστε συνολικά , πλήν ημών , να αποσιωπούν παραβάσεις, παρανομίες, και οτιδήποτε αφορά παράβαση καθήκοντος από την πλευρά της διοικούσας αρχής.

Το ''νέο'' σύστημα που ακολουθούν στον Δήμο Γλυφάδας είναι η κάλυψη με μαύρη διαγράμμιση των ονομάτων σε όσα αναρτούν στην διαύγεια , άρα ''διαύγεια'' κατ' όνομα !Ειδικότερα σας γνωστοποιούμε τις ενέργειες στο Υπουργείο Εσωτερικών:

From: "Κίμων Σιδηρόπουλος" <k.sidiropoulos@ypes.gr>
To: <info@ypes.gr

Subject: FW: FW: Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δ. Γλυφαδας Ψηφίζουν Υπέρ του εαυτού τους για την Ποινική τους Υπεράσπιση κατά παράβαση του αρθ 254,259 ΠΚ.

Παρακαλώ για την πρωτοκόλληση του ηλεκτρονικού μηνύματος

From: Γκουβάς Χ. Κωνσταντῖνος
To: k.sidiropoulos@ypes.gr
Subject: Fwd: FW: Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δ. Γλυφαδας Ψηφίζουν Υπέρ του εαυτού τους για την Ποινική τους Υπεράσπιση κατά παράβαση του αρθ 254,259 ΠΚ.

Κύριε Σιδηρόπουλε καλησπέρα!
Σας προωθώ το παρακάτω μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και παρακαλώ πολύ για τις δικές σας ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας.

Subject: FW: Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δ. Γλυφαδας Ψηφίζουν Υπέρ του εαυτού τους για την Ποινική τους Υπεράσπιση κατά παράβαση του αρθ 254,259 ΠΚ.

From: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ <d.olad@ypes.gr>
To: <th.douligeris@ypes.gr>, <k.gkouvas@ypes.gr>

Γκουβάς Χ. Κωνσταντῖνος

Υπουργείο Εσωτερικών
Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ΚΣΤ΄ Εκπαιδευτική Σειρά ΜΔΕ Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

FROM: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
TO: kataggelies@aead.grinfo@aead.gr
SUBJECT: Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δ. Γλυφαδας Ψηφίζουν Υπέρ του εαυτού τους για την Ποινική τους Υπεράσπιση κατά παράβαση του αρθ 254,259 ΠΚ.

1. ΑΔΑ: Ω6ΕΘΩ91-ΓΕΓ [1] κ. Γεώργιου Παπανικολάου και του Αντιδημάρχου Γλυφάδας κ. Γεώργιου Αγγελόπουλου, στο Β’ Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Αθηνών, μετά την υπ΄ αριθμ. ΤΕΠ 20-1607 κλήση για αδίκημα που φέρεται τελεσθέν κατά την άσκηση των καθηκόντων τουςκατά τη δικάσιμο της 7-10-2020,..

ΤΑ ΜΕΛΗ .. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2. ΑΔΑ: 94Ο2Ω91-Ι5Χ [2] ...Παπανικολάου και της Αντιδημάρχου του Δήμου Γλυφάδας κ. Άννας Καυκά, ενώπιον της Πταισματοδίκης Αθηνών 14ου Προανακριτικού Τμήματος, μετά από κλήση του ανωτέρω και κατόπιν της με ΑΒΜ: ΑΔ2019/246 εισαγγελικής παραγγελίας για τη διερεύνηση της διάπραξης του αδικήματος της παράβασης του άρθρου 28 παρ.1 και 2 του Ν. 1650/1986 μετά από μήνυση του Γ.Θ...

ΤΑ ΜΕΛΗ ...ΚΑΥΚΑ ΑΝΝΑ 31-7-2020

3. ΑΔΑ: 6ΠΦΑΩ91-Σ74 [3] κ. Γεώργιου Παπανικολάου , του Αντιδημάρχου κ. Δ. Αγγελάτου, μετά από κλήση των ανωτέρω, κατόπιν της με ΑΒΜ:ΔΒ19/8322 εισαγγελικής παραγγελίας για τη διερεύνηση της διάπραξης του αδικήματος του ά. 17 παρ. 8 ν.1337/1983, α. 29 παρ. 1 ν. 2971/2001 και α. 23 παρ. 1 ΑΝ1539/1938...

ΤΑ ΜΕΛΗ ... ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

4. ΑΔΑ: 67ΣΔΩ91-Β55 [4] ..για λογαριασμό του Δημάρχου του Δήμου Γλυφάδας, κ. Γεώργιου Παπανικολάου και του π. Αντιδημάρχου κ. Δημητρίου Αγγελάτου,
ενώπιον της 18ης Πταισματοδίκη Αθηνώνκατόπιν κλήσεως των ανωτέρω, κατόπιν της υπ’ αριθμ. ΑΒΜ: ΣΤ2019/3961 εισαγγελικής παραγγελίας για τη διερεύνηση της διάπραξης του αδικήματος της παρ. 1 του ά. 29 του Ν.2971/2001 και της παρ. 8 του ά. 17 του Ν.1337/1983 … 4-11-2019 

TΑ ΜΕΛH.. ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

5. ΑΔΑ: 6ΕΠΛΩ91-ΟΗΘ [5] Εγκρίνει την ανάθεση στο Δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 29346) της σύνταξης υπομνήματος έγγραφων εξηγήσεων για λογαριασμό του Δημάρχου του Δήμου Γλυφάδας, κ. Γεώργιου Παπανικολάου , του Αντιδημάρχου κ. Γ. Αγγελόπουλου και του π. Αντιδημάρχου κ. Δ. Αγγελάτου, ενώπιον του 25ου Πταισματοδίκη Αθηνών, κατόπιν κλήσεως των ανωτέρω, κατόπιν της με ΑΒΜ:ΔΒ2019/8321 εισαγγελικής παραγγελίας για τη διερεύνηση της διάπραξης του αδικήματος της παρ. 1 του ά. 29 του Ν.2971/2001 κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και ορίζει αμοιβή το ισόποσο της ωριαίας αμοιβής σύμφωνα με τον πίνακα προκαταβλητέων εισφορών δικηγόρων και για απασχόληση μέχρι τέσσερις (4) ώρες.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το
πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Γλυφάδα, 4.11.2019 

ΤΑ ΜΕΛΗ ...ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

6. ΑΔΑ: ΩΕ9ΧΩ91-8ΡΨ [6] ...ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει την ανάθεση στον Δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 29346) της σύνταξης υπομνήματος έγγραφων εξηγήσεων για λογαριασμό του Δημοτικού Συμβούλου και πρώην Αντιδημάρχου του Δήμου Γλυφάδας, κου Γεωργίου Αγγελόπουλου, ενώπιον του 10ου Πταισματοδίκη Αθηνών, κατόπιν της από 23.07.2019 κλήσεως του ανωτέρω, στα πλαίσια της με αριθμό Α.Β.Μ. ΙΕ 2019/4783 ποινικής υπόθεσης για ενδεχόμενη διάπραξη του αδικήματος της παρ. 1α του ά. 81 και της παρ. 8α του ά. 94 του ν. 4495/2017 κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και ορίζουμε αμοιβή το ισόποσο της ωριαίας αμοιβής σύμφωνα με τον πίνακα προκαταβλητέων εισφορών δικηγόρων και για απασχόληση μέχρι τέσσερις (4) ώρες.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το
πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Γλυφάδα, 2.8.2019 

ΤΑ ΜΕΛΗ …ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

7. ΑΔΑ: Ψ4ΖΜΩ91-ΤΣΠ [7] ...ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει την ανάθεση στο Δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα της σύνταξης έγγραφων εξηγήσεων για λογαριασμό της Αντιδημάρχου Γλυφάδας, Άννας Καυκά, ενώπιον της 14ης Πταισματοδίκη Αθηνών στο πλαίσιο ποινικής δικογραφίας που έχει σχηματισθεί εις βάρος της κατόπιν αυτεπάγγελτης μήνυσης και ορίζουμε αμοιβή για ωριαία απασχόληση μέχρι έξι (6) ώρες. Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής: 

Γλυφάδα,22.3.2019 

ΤΑ ΜΕΛΗ ...ΚΑΥΚΑ ΑΝΝΑ

8. ΑΔΑ: ΩΖΠ2Ω91-ΞΗΤ [8] .. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει την ανάθεση στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 29346) της σύνταξης έγγραφων εξηγήσεων στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης για λογαριασμό του Δημάρχου Γλυφάδας Γεωργίου Παπανικολάου, των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ΄Αννας Καυκά, Δημητρίου Αγγελάτου, Περικλή Δορκοφίκη και των υπαλλήλων του Δήμου μας Χρήστου Κουτρουβέλη, Νικολάου Λυμπερόπουλου και Αγγελικής Σκουρλή ενώπιον της 20ης Πταισματοδίκης Αθηνών προκειμένου να λάβει γνώση της από 25-7-2017 καταγγελίας του Σωτήρη Βοργιά για ενδεχόμενη παράβαση καθήκοντος. Για την εργασία αυτή ορίζουμε την αμοιβή του δικηγόρου σε ωριαία απασχόληση σύμφωνα με την ελάχιστη νόμιμη αμοιβή των δικηγόρων για παροχή εξωδικαστικών συμβουλών, πλέον ΦΠΑ, και μέχρι 8 ώρες συνολικά. Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής: 

Γλυφάδα,29.12.2017 

ΤΑ ΜΕΛΗ … ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΥΚΑ ΑΝΝΑ ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

Άρθρο 75 Ν. 3852/ 10

Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

11. Μέλος της επιτροπής δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον για τη λήψη απόφασης με συγκεκριμένο περιεχόμενο. Απόφαση που έχει ληφθεί κατά παράβαση της διάταξης αυτής είναι άκυρη. Στο μέλος που έλαβε μέρος στη συνεδρίαση, κατά παράβαση του προηγούμενου εδαφίου, επιβάλλεται η ποινή της αργίας.

Αρθρο 99 N. 3463/ 06

Κώλυμα συμμετοχής στη συνεδρίαση

1. Δημοτικός σύμβουλος δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος ή στην κατάρτιση αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου ή να συμμετέχει σε γνωμοδοτικά συλλογικά όργανα, τα οποία γνωμοδοτούν για θέμα που θα εισαχθεί στο δημοτικό συμβούλιο, εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον.

2. Απόφαση που έχει ληφθεί κατά παράβαση της διάταξης αυτής είναι άκυρη. Ο σύμβουλος που έλαβε μέρος στη συνεδρίαση διαπράττει σοβαρή παράβαση καθήκοντος και τιμωρείται με την ποινή της αργίας, σύμφωνα με τα άρθρα 142 [9] και 143 [10].

https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A1%CE%A1%CE%94%CE%A991-%CE%9320?inline=true
[1]

ΑΔΑ: 9ΡΡΔΩ91-Γ20 [11]

... ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στην με ΑΒΜ ΔΒ 2021/9138 ποινική δικογραφία που εκκρεμεί για τη διερεύνηση της διάπραξης του αδικήματος του με αρ. 26, 27 παρ. 1, 98, 254 και 259 του Π.Κ. του Ν. 4619/19, σε συνδυασμό με τα άρ. 74 και 75 παρ. 11 του Ν. 3852/2010 και ορίζει ως αμοιβή το ισόποσο της ωριαίας αμοιβής σύμφωνα με τον πίνακα προκαταβλητέων εισφορών δικηγόρων και για απασχόληση μέχρι (6) έξι ώρες. Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής: 

Γλυφάδα, 06/09/2021...

Links:
------
[1]
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A96%CE%95%CE%98%CE%A991-%CE%93%CE%95%CE%93
[2]
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/94%CE%9F2%CE%A991-%CE%995%CE%A7
[3]
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A0%CE%A6%CE%91%CE%A991-%CE%A374
[4]]
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/67%CE%A3%CE%94%CE%A991-%CE%9255
[5]
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%95%CE%A0%CE%9B%CE%A991-%CE%9F%CE%97%CE%98
[6]
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%959%CE%A7%CE%A991-8%CE%A1%CE%A8
[7]
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A84%CE%96%CE%9C%CE%A991-%CE%A4%CE%A3%CE%A0
[8]
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%96%CE%A02%CE%A991-%CE%9E%CE%97%CE%A4
[9]
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-142-%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%B8%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%8D%CE%BD%CE%B7
[10]
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-143-%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%B8%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1
[11]
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%A1%CE%A1%CE%94%CE%A991-%CE%9320
[12]

Links:

[1]
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A1%CE%A1%CE%94%CE%A991-%CE%9320?inline=true
[2]
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A96%CE%95%CE%98%CE%A991-%CE%93%CE%95%CE%93
[3]
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/94%CE%9F2%CE%A991-%CE%995%CE%A7
[4]
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A0%CE%A6%CE%91%CE%A991-%CE%A374
[5]
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/67%CE%A3%CE%94%CE%A991-%CE%9255
[6]
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%95%CE%A0%CE%9B%CE%A991-%CE%9F%CE%97%CE%98
[7]
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%959%CE%A7%CE%A991-8%CE%A1%CE%A8
[8]
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A84%CE%96%CE%9C%CE%A991-%CE%A4%CE%A3%CE%A0
[9]
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%96%CE%A02%CE%A991-%CE%9E%CE%97%CE%A4
[10]
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-142-%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%B8%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%8D%CE%BD%CE%B7
[11]
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-143-%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%B8%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1
[12]
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%A1%CE%A1%CE%94%CE%A991-%CE%9320

Gkouvas C. Konstantinos MSc
Ministry of Interior
National School of Public Administration and Local Governance

ΥΓ: Έστω και προσχηματικά, διότι συνολικά γνωρίζουμε τα τεκταινόμενα σε επίπεδο ΟΤΑ δεδομένου ότι ασκούν την διοίκηση κομματικές οργανώσεις, πρέπει να τηρείται ο ΠΚ, διότι αν δεν τηρείται απ' όσους επέλεξαν συμμετοχή σε θεσμικά όργανα από ποιούς θα τηρείται ;
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: Γλυφάδα: Ποινή αργίας για Παράβαση καθήκοντος στους Δημοτικούς Συμβούλους που Ψηφίζουν για τον Εαυτό τους Rating: 5 Reviewed By: Glyfadaweb
f="https://unpkg.com/video.js/dist/video-js.css" rel="stylesheet">