ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

Γλυφάδα: Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς πολιτικών,αιρετών, και κρατικών αξιωματούχων

Η υπόθεση των οικοπέδων Παπαδημητρίου είχε απασχολήσει τόσο τον τοπικό τύπο, όσο και τα κεντρικά ΜΜΕ ενημέρωσης, χαρακτηριζόμενη ως σκανδαλώδης, και θεωρείται μείζονος σημασίας.

Τα χρήματα αγοράς των δυο οικοπέδων προέρχονταν από το *πρασινόσημο, το οποίο πληρώνουν συνολικά οι κάτοικοι Γλυφάδας από το 1995, και εισπράττεται μαζί με τα ανταποδοτικά (δημοτικά) τέλη από τον Δήμο Γλυφάδας στους λογαριασμούς της ΔΕΗ για δημιουργία πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων.

Οι δυο βασικοί μηνυτές της υποθέσεως, η οποία απασχόλησε την τοπική μας κοινωνία είναι οι κ.Αναστάσιος Γιαννακόπουλος, και Δημήτρης Καραπάνος.

Ιστορικά δεδομένα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της περιοχής

Το Γνωμοδοτικό συμβούλιο δημοσίων κτημάτων ζητήθηκε να γνωμοδοτήσει για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του κτήματος ''Άνω και Κάτω Τράχωνες'' Αττικής, το οποίο κατείχαν οι διάδοχοι του Πύρρου Καραπάνου, το οποίο εξέδωσε την 130/11.6.90 γνωμοδότηση, χωρίς οριστικό χαρακτήρα, και γνωμοδότησε ότι:
Τα ακίνητα που κατέχονται από τους διαδόχους του Πύρρου Καραπάνου και βρίσκονται έξω από τα όρια του κτήματος 'Άνω και Κάτω Τράχωνες'' Αττικής όπως αναφέρονται στις αποφάσεις 594 και 669/1842 των ειδικών εξεταστικών επιτροπών ανήκουν στο δημόσιο. Τα ακριβή όρια, όμως, του κτήματος πρέπει να προσδιοριστούν από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία. 

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο Βούλευμα στη σελίδα 32 παρ. ζ,  το Ελληνικό Δημόσιο επί οκτώ δεκαετίες δεν φαίνεται με νομικές ενέργειες να διασφάλισε την ιδιοκτησία του. Με πολλές πράξεις της διοίκησης φαίνεται να αναγνώριζε την κυριότητα των δικαιοπαρόχων των κατηγορουμένων.

Εισέπραττε φόρους μεταβιβάσεως σε χιλιάδες αγοραπωλησίες που πραγματοποιήθηκαν κατά τον παρελθόντα χρόνο, εξέδιδε άδειες οικοδομής, απαλλοτρίωσε πληθώρα ιδιοκτησιών, αναγνωρίζοντας στους νομείς των πλήρες δικαίωμα κυριότητας, και σχεδίασε την πόλη της Γλυφάδας. 

Η απληστία και αδηφαγία υπουργών και βουλευτών του Ελληνικού κοινοβουλίου

Όσα αναφέρονται στη γνωμοδότηση του γνωμοδοτικού συμβουλίου, και εγγράφου από την εισαγγελία πρωτοδικών, αποτελούν μια λεπτομερή ιστορική καταγραφή της απληστίας και της αδηφαγίας των πάλαι ποτέ υπουργών και βουλευτών του Ελληνικού κοινοβουλίου, μετά την απελευθέρωση της χώρας από τον Οθωμανικό ζυγό. 

Η Διαφθορά στην Ελλάδα

Με βασικό δεδομένο ότι η χώρα μας, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Κομισιόν, παραμένει πρωταγωνίστρια της διαφθοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η εν λόγω υπόθεση αποκτά πέραν του δέοντος ιδιαίτερη σημασία, τόσο για τους κατοίκους Γλυφάδας, όσο και εν γένει για όλους τους Έλληνες, δεδομένου ότι οι εμπλεκόμενοι της υποθέσεως αγοραπωλησίας είναι πολιτικά πρόσωπα, αιρετοί, και κρατικοί αξιωματούχοι.

Σύντομο Ιστορικό της εκτίμησης και αγοράς

Τονίζεται ότι η τέως δημοτική αρχή Γλυφάδας την 1/1/2011 δρομολόγησε τις ενέργειες για την απ' ευθείας αγορά των δυο οικοπέδων. Η διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών ζήτησε στις 8/7/2011 την εκτίμηση της αγοραίας αξίας των οικοπέδων, και πρότεινε ομόφωνα ότι η αξία τους ανέρχεται σε 868 ευρώ το τ.μ. Στις 26/07/2011 ενώ υφίστατο η πρώτη εκτίμηση αγοράς των δυο οικοπέδων ζητήθηκε από το σώμα ορκωτών λογιστών η εκτίμηση των δυο οικοπέδων, και το Σ.Ο.Λ εκτίμησε σε 1.530 ευρώ το τ.μ το πρώτο,  και  1.511 ευρώ για το δεύτερο εξ αυτών.

Στις 28/11/2011 το δημοτικό συμβούλιο Γλυφάδας ενέκρινε την απ' ευθείας αγορά των ακινήτων με τιμή 1290 ευρώ το τ.μ. και για τα δυο οικόπεδα.
Το ύψος αγοράς του πρώτου ανήλθε στα 4.463.038 εκ. ευρώ, και του δεύτερου σε 4.316.456 εκ. ευρώ. Στις 7/03/2012 με απόφαση της οικονομικής επιτροπής υπεγράφησαν τα πωλητήρια συμβόλαια των δυο οικοπέδων.

Με απόφαση της οικονομικής επιτροπής ο δήμος Γλυφάδας κατέβαλε πέντε χρηματικά εντάλματα, το πρώτο εξ αυτών στις 3/8/2012 στον ένα εκ των κατηγορουμένων, τα τρία επόμενα στις 13/8/2012 στους δυο εκ των κατηγορουμένων, και το πέμπτο στις 14/8/2012 σε έτερο μέλος της οικογενείας των κατηγορουμένων πωλητών.

Πώληση Δημόσιας Δασικής Έκτασης

Με την υπ' αριθ. 1/2002 απόφαση του Μικτού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, δυνάμει της οποίας τα μέλη της γνωμοδότησαν ομόφωνα, η έκταση που βρίσκονται τα δυο οικόπεδα ανήκει στο δημόσιο, ως Δημόσια Δασική Έκταση, διότι από το 1836 που υπάρχουν αναφορές, ήταν ένα απέραντο δάσος με Πεύκα.

Σύμφωνα, όμως, με την Κτηματική Υπηρεσία Πειραιά,  τα εν λόγω ακίνητα, δεν εμπίπτουν μέσα σε καταγεγραμμένο μέχρι σήμερα δημόσιο κτήμα. 

Οι 26 αιρετοί του προηγούμενου δημοτικού συμβουλίου (13 εξ αυτών βρίσκονται στο τωρινό δημοτικό συμβούλιο ) σύμφωνα με το βούλευμα 1932/15 θα δικαστούν για παράκαμψη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης των δυο οικοπέδων από τον δήμο Γλυφάδας, η οποία επιβάρυνε το δήμο με το ποσό 7.291.815 εκ. ευρώ.

Οι πωλητές των οικοπέδων κατηγορούνται για ηθική αυτουργία

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο έπεισαν τους συγκατηγορουμένους τους να τελέσουν την αναφερόμενη πράξη, προκειμένου να αποκομίσουν παράνομο περιουσιακό όφελος εις βάρος του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου του δήμου Γλυφάδας.

Πρόκειται για μια ογκώδη - πολυσέλιδη δικογραφία, στην οποία υπάρχουν πολλά κενά και αντιφάσεις, δεδομένου ότι από το 1836 μέχρι σήμερα έχουν περάσει σχεδόν 200 χρόνια, και όπως είναι γνωστό πριν από εκατονταετίες δεν υπήρχε η τεχνογνωσία και υλικοτεχνική υποδομή του παρόντος, ώστε να αποδεικνύεται αν η εν λόγω έκταση αποτελούσε δημόσιου η ιδιωτικού χαρακτήρα.  

Σαφώς η οικογένεια διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας, και πλήρωνε φόρους χωρίς να έχει τη δυνατότητα αξιοποιήσεως, όμως, δεν είναι δική μας αρμοδιότητα να κρίνουμε το καθεστώς αποκτήσεως των τίτλων ιδιοκτησίας, και κατά πόσο εκείνη τη περίοδο, αρχικής μεταβιβάσεως της περιοχής, ήταν ακριβής μονάδα μετρήσεως των στρεμμάτων οι ''γαίες οκτώ ζευγαριών'', και να μπορούμε να είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι δεν υπήρξαν αποκλίσεις πολλών στρεμμάτων.

Αν θέλουμε, όμως, να είμαστε ειλικρινείς, μπορούμε να πούμε ότι η προσωπική μας εκτίμηση είναι ότι η εν λόγω περιοχή, αρχικά, αποτελούσε δασική έκταση, χωρίς να υπάρχει καμία διάθεση αλλοίωσης, όσων αποφάσεων πάρθηκαν, των αναφορών από γίνονται, και των στοιχείων που θα κρίνει η ανεξάρτητη δικαιοσύνη.

Τονίζεται ότι τη περίοδο που ορίστηκε η τιμή πώλησης, υφίστατο μια συγκεκριμένη συγκυρία οικονομικής ύφεσης στη χώρα μας, άρα τόσο η αντικειμενική αξία, όσο και η πραγματική, στην εν λόγω περιοχή, είχαν φθίνουσα τάση σε σχέση με την τιμή εκτίμησης. 

Επιπροσθέτως, δεδομένου ότι υπάρχει ανάλογο προηγούμενο του δήμου Γλυφάδας, (εκτίμησης ακινήτου) απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου Αθηνών, απόφαση υπ. αριθ. 263/2001, για ακίνητο στη συμβολή Ανθέων και Αγαμέμνονος στην Άνω Γλυφάδα, με τιμή εκτίμησης 352, 16 ευρώ το τ.μ., δεν αντιλαμβανόμαστε τους λόγους αναφοράς ανόμοιων ακίνητων στην ίδια περιοχή, και ποιοι λόγοι καθιστούν μοναδικά και με τεράστια σπουδαιότητα τα οικόπεδα Παπαδημητρίου ώστε να αλλάζει άρδην η τιμή εκτίμησης τους.

Τέως δήμαρχος Γλυφάδας

Ο τέως δήμαρχος Γλυφάδας, κατηγορείτε δεδομένου ότι παρέκαμψε την διαδικασία αναγκαστικής απαλλοτρίωσης των ακινήτων, επιλέγοντας την απ' ευθείας αγορά τους, από την οποία προέκυψε οριστική και βέβαιη οικονομική ζημία του δήμου, η οποία ανέρχεται σε 7.291.815 εκ. ευρώ.

Σύμφωνα με το βούλευμα της Ελληνικής Δικαιοσύνης η διαδικασία αναγκαστικής απαλλοτρίωσης των ακινήτων ήταν πράγματι περισσότερο συμφέρουσα για τον δήμο Γλυφάδας.

Οι δημότες Γλυφάδας

Βούλευμα σελ. 53 παρ. 5. ''Ο δήμος Γλυφάδας έχει χιλιάδες κατοίκους, και κανείς δεν εισέφερε συγκεκριμένο στοιχείο, η μαρτυρία, κατά της ενέργειας των κατηγορουμένων να προβούν στην επίδικη αγοραπωλησία''. 

Σε αυτό το σημείο, και δεδομένων τόσο των μηνύσεων, όσο και των ενεργειών - καταθέσεων αρκετών συμπολιτών μας, όσο και των απόψεων που διαμορφώθηκαν δια μέσω του τοπικού τύπου και κεντρικών ΜΜΕ ενημέρωσης, η δικαιοσύνη απαιτεί την μαζική ενεργεία προσφυγών από το σύνολο των κατοίκων Γλυφάδας; Η πλειονότητα των κατοίκων - διαχρονικά - ουδέποτε ενήργησε μαζικά, και οι λόγοι είναι χιλιάδες και αυτονόητοι. Υφίστανται, όμως, ενέργειες εκπροσώπων των δημοτών, ενεργών δημοτών, ΜΜΕ, και απόλυτα ενήμερων επί της συγκεκριμένης υποθέσεως.

Τέλος,  την περίοδο αγοραπωλησίας μέλος της οικογενείας ήταν επιλεγμένο στον τομέα των οικονομικών του δήμου Γλυφάδας, ώστε να περαιώνεται ευκολότερα το έργο πώλησης και διάθεσης των χρημάτων. Καθίσταται σαφές ότι είχε υπάρξει προεργασία από τη πλευρά υποψηφίας παρατάξεως, η οποία εδέχθη την συμμετοχή μέλους της οικογενείας κάτω από συγκεκριμένους όρους για την περαίωση της εν λόγω υποθέσεως. 

* Τα αυταπόδεικτα δυο μέτρα και σταθμά από τη πλευρά εκλεγμένων, οι οποίοι κακοδιοικούσαν και κακοδιοικούν στο δήμο Γλυφάδας, παρανομώντας κατά το δοκούν κατά σύννομων αιτήσεων των δημοτών, ενώ στον αντίποδα δημιούργησαν σχέση διαπλοκής και προνομίων έναντι άλλων δημοτών με τα χρήματα του κοινωνικού συνόλου.

Πωλητές, τέως, και τωρινοί αιρετοί του δήμου Γλυφάδας, παραπέμπονται στο ακροατήριο του κακουργιοδικείο Αθηνών ώστε να δικαστούν κατά τον νόμο.

Υποσημείωση: Η υπόθεση εξελίσσεται επί δεκαετίες, και όπως αναφέρεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς είναι συγκεχυμένο στην συγκεκριμένη περιοχή, ακόμα και με το ιδιότυπο καθεστώς τίτλων ιδιοκτησίας, άρα αποτελεί ανάλογη υπόθεση με περιπτώσεις συμπολιτών μας οι οποίοι κατέθεσαν αιτήσεις, παράβολα, μελέτες, για ίδρυση και λειτουργία τοπικών σταθμών στην Γλυφάδα, και οι εκάστοτε δημοτικές αρχές - αιρετοί ακόμα και έπειτα από σειρά διώξεων και κατασχέσεων που συντελέστηκαν στην περιοχή δεν τους συνέδραμαν έπειτα από σύννομες αιτήσεις στο δήμο.

* Τονίζεται ότι το πρασινόσημο θεσπίστηκε στον δήμο Γλυφάδας μια εποχή που υφίσταντο ενέργειες συμπολιτών μας για αρωγή του δήμου σε δημότες που είτε είχαν δεχθεί διώξεις και κατασχέσεις για λειτουργία τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών, είτε λειτουργούσαν σε ασαφείς συνθήκες που ίσχυαν, και αποτελούσε και δική μας πρόταση, όπως εκατοντάδες άλλες οι οποίες υιοθετήθηκαν επιλεκτικά από τη πλευρά των μετέπειτα διοικούντων, σε κάποιες περιπτώσεις, και σε άλλες υπήρξε καθολική άρνηση και παρανομίες σε αιτήματα και πρωτοκολλημένες αιτήσεις. 

* Στην Γλυφάδα είναι σαφές, ότι πρωτοστατείς, θέτεις μια σειρά από ιδέες, προτάσεις, και προβληματισμούς δημόσια στην τοπική κοινωνία, στη συνέχεια κάποιοι υιοθετούν επιλεκτικά ορισμένα εξ αυτών, και αμέσως μετά ειρωνεύονται λέγοντας ''σιγά μην έχεις και το copyright" (Βλέπε Κώστας Κόκκορης Δημοτικό συμβούλιο Γλυφάδας) 

Σαφώς, δεν κατοχύρωσα όσα πέρασα δημόσια στην τοπική κοινωνία, ώστε να διαπιστώνω ετεροχρονισμένα,  όπως και εσείς, την ισχύ αυτών από δεκάδες συμπολίτες μας, και κυρίως αγνώμονες. Σε κάποιες περιπτώσεις, όμως, είναι κατοχυρωμένα, γιατί κατατέθηκαν στον δήμο και τα γνωρίζουν πολλοί συμπολίτες μας. ( Τι υπήρχε ''δημόσια'' στην Γλυφάδα την δεκαετία του 70 πλην των πρωτεργατών στα FM; Το σύνολο των κατατεθειμένων αιτήσεων στο υπουργείο τύπου και ΜΜΕ, όπως και στο ΕΣΡ, από σειρά συμπολιτών μας, επί δεκαετίες, με την επωνυμία ''Γλυφάδα (...)'' έχει την ''δική μου σφραγίδα''.)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: Γλυφάδα: Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς πολιτικών,αιρετών, και κρατικών αξιωματούχων Rating: 5 Reviewed By: Glyfadaweb