ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

Ο Ρουσόπουλος και η ΝΔ φρόντισαν τα συμφέροντα κομμάτων και ημέτερων στα FM

Του Γιάννη Κουρδομένου

Η νέα δημοκρατία, και συγκεκριμένα ο κ. Ρουσόπουλος φρόντισε την περίοδο που κυβερνούσε να ανοίξει νομικά παράθυρα για ημέτερους, και κόμματα, χωρίς να πράξει το ελάχιστο για αποκατάσταση των πρωτεργατών των FM.

Στη χώρα μας μπορεί να ισχύουν πολλά και διάφορα, όπως, ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί να λειτουργούν χωρίς άδεια, και να διώκονται με κατασχέσεις όσοι αιτήθηκαν και για άγνωστους λόγους δεν τους χορηγήθηκε βεβαίωση λειτουργίας, αξιώνοντας οι αρμόδιοι σε όλα τα επίπεδα, όπως και η δικαιοσύνη ''ΆΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ'', άρα η πολιτεία όφειλε και οφείλει να κλείσει το σύνολο όσων δεν διαθέτουν ΆΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, και ειδικά όσων λειτουργούν επί τρεις δεκαετίες.

Βασικό μας αίτημα η αποκατάσταση του συνόλου όσων αιτήθηκαν σύμφωνα του Ν.1730/87 από τα Νότια προάστια Αττικής, και τη Γλυφάδα, για ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία Ραδιοφωνικού σταθμού, με την παροχή μιας (1) ''αδείας'' στο σύνολο των αιτούντων,(ονομαστικά) ώστε σε μια συχνότητα να επαναλειτουργήσει ένας ραδιοφωνικός σταθμός των κατοίκων στην περιοχή μας.

Για εμάς μόνο αυτό σημαίνει δικαιοσύνη, πέραν αυτού τίποτα άλλο.

Εμείς έχουμε υποχρέωση να τονίζουμε και να θυμίζουμε ό, τι φτάσαμε μέχρι τον πρόεδρο της δημοκρατίας εκείνης της περιόδου, κ.Στεφανόπουλο, ο οποίος ρητά μας παρότρυνε να συναντηθούμε με τον υπουργό για την διευθέτηση του ζητήματός μας.

Εμείς αιτηθήκαμε τόσο στον τέως υπουργό κ. Ρουσόπουλο, όσο και σε συναρμόδιους υπουργούς, και την κυβέρνηση εκείνης της περιόδου (2004), την μέριμνα ώστε να αποκατασταθεί η αδικία του παρελθόντος και οι κάκιστοι χειρισμοί από τη πλευρά κομμάτων και κυβερνήσεων.

Ενώ λοιπόν είχαμε αξιώσει επανειλημμένα συνάντηση με τον τέως υπουργό, η γραμματέας του μας έλεγε ό, τι λείπει συνεχώς σε ανειλημμένες υποχρεώσεις, και ενώ υφίσταντο οι αιτήσεις μας αντί της αποκαταστάσεως ημών, φρόντισαν την ''πάσα'' σε κομματικούς τους ημέτερους, στην εκκλησία, και τα κόμματα. 

Επιπροσθέτως, τονίζεται ό, τι υφίσταντο σειρά αιτήσεων από τη πλευρά μας στο ΕΣΡ για επενεξέταση της κατατεθείσας αιτήσεως, παραβόλου, και τεχνικής μελέτης που κατατέθηκε του ''ΓΛΥΦΑΔΑ FM'' ώστε να υπάρξει αιτιολόγηση για τις διώξεις και κατασχέσεις που τελέστηκαν κατά ημών ελλείψει βεβαιώσεως λειτουργίας.

Τι έλλειπε από τις δικές μας αιτήσεις, παράβολα, μελέτες, ώστε να τεθούμε εκτός βεβαιώσεων λειτουργίας και συστηματικά να μας διώκουν με κατασχέσεις; Ποιοι θα το απαντήσουν σήμερα κύριοι της κυβερνήσεως και των κομμάτων;

Η ΝΔ φρόντισε την ''αδειοδότηση'' και λειτουργία ημέτερων, εκκλησίας, και κομμάτων... ενώ οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες έμειναν και παραμένουν εκτός της ραδιοτηλεοράσεως, από το 1987 μέχρι σήμερα το 2016, και ρητά σημαίνει πλήρης - καθολική - Αντισυνταγματικότητα, δεδομένων και όσων ισχύουν σε σειρά άλλων χωρών, όπου η πολιτεία έχει μεριμνήσει για την ορθή αναλογικότητα επί του κοινωνικού συνόλου.

Αρκετοί από αυτούς τους σταθμούς, οι οποίοι προστέθηκαν στους ήδη 35 που ακολούθησαν με καθυστέρηση δεκαετιών τους πρωτεργάτες του χώρου στο Ν.Αττικής, εξαγοράστηκαν στην πορεία από μεγάλα συγκροτήματα των media και έχουν αλλάξει χέρια. ( Μια οικονομική ελίτ, κόμματα, εκκλησία, στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, και λείπει ο δάσκαλος,  ο χωροφύλακας, και ο δικαστής ως ιδιοκτήτες, ώστε η εικόνα να παραπέμπει στην Ελλάδα των χωριών και κωμοπόλεων της δεκαετίας του 1950, και να έχουμε πληρότητα ενός συστημικού κατεστημένου )

Οι νόμοι ΝΔ και Ρουσόπουλου έδωσαν «παραθυράκι» νομιμότητας σε 8 ακόμα ραδιόφωνα (εκ των οποίων τα δύο είναι κομματικά), που προστέθηκαν στους ήδη 35 αδειοδοτηθέντες σταθμούς του 2001-2002. Συγκεκριμένα, τo άρθρο 12 παρ. 29 του Ν. 3310/2005 αναφέρει ότι:
«Θεωρούνται νομίμως λειτουργούντες εντός των ορίων του Νομού Αττικής και με τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές οι ραδιοφωνικοί σταθμοί υπό τις ακόλουθες σωρευτικά προϋποθέσεις:
Ι) εφόσον αποδεδειγμένα λειτουργούσαν την 31.12.2004,
ΙΙ) ο φορέας τους υπέβαλε αίτηση συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία που προκυρήχθηκε με τις υπ’ αριθμ. 1430/9.12.1996 (ΦΕΚ 1109 Β΄) και 4925/Ε/21.12.2001 (ΦΕΚ 184 Β΄) αποφάσεις του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε., όπως η τελευταία τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 9615/Ε/10.4.2001 (ΦΕΚ 414 Β΄) και 175653/Ε/23.7.2001 (ΦΕΚ 954 Β΄) όμοιες και
ΙΙΙ) την 31.12.2004 ανήκαν κατά πλήρη κυριότητα στο φορέα που είχε υποβάλει την αίτηση συμμετοχής του προηγούμενου εδαφίου.
Η κατά τα ως άνω νόμιμη λειτουργία καταλαμβάνει και το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευσή της σχετικής προκήρυξης μέχρι τη χορήγηση των αδειών, εφόσον υποβληθεί αίτηση συμμετοχής στη νέα διαγωνιστική διαδικασία».
Και ο νόμος για τα κομματικά ραδιόφωνα, το άρθρο 50 του Νόμου 3.801/2009:
«Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί που ανήκουν καθ΄ οιοδήποτε νόμιμο τρόπο σε πολιτικό, κόμμα που εκπροσωπείται στη Βουλή, οι οποίοι λειτουργούσαν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του νόμου 3.592/2007 και πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 8, του ίδιου νόμου, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τοπικού ραδιοφωνικού σταθμού κατά τους όρους του ανωτέρου νόμου και θεωρείται ότι λειτουργούν νομίμως στη γεωγραφική περιοχή που εκπέμπουν, ως την έκδοση της σχετικής άδειας, εφόσον υποβάλλουν κατά το νόμο υποψηφιότητα στη διαγωνιστική διαδικασία».
Το site του ΕΣΡ έφερε στο φως τις Βεβαιώσεις Νόμιμης Λειτουργίας τόσο των παραπάνω αλλά και όλων των ραδιοφωνικών σταθμών της περιφέρειας, από το 2003 μέχρι σήμερα. Ας δούμε λοιπόν, τους σταθμούς της Αθήνας που πήραν ΒΝΛ εκείνο το διάστημα.
Πειραϊκή Εκκλησία 91.2
Radio Gold 103.3 (νυν Sport24 Radio)
Diva FM 106.2 (νυν Mad Radio)
Παρέα 104
Ράδιο Βερόνικα 97.8 (νυν Real FM)
Athens Shock 104.6 (νυν Hot FM)
Ράδιο Άστυ 90.6 (νυν ΑΡΤ FM)
Στο Κόκκινο 105.5
Τέλος σας ερωτούμε, όσοι υποσχέθηκαν δικαιοσύνη και δημοκρατία, ενώ δεν έχει αλλάξει το ελάχιστο μέχρι σήμερα, τι ακριβώς εξυπηρετούν; 

Ειδικά η δικαιοσύνη δεν συνεπάγεται πλήρους ελέγχου ορισμένων δεκάδων περιπτώσεων στο Ν.Αττικής;

Μήπως οι επί χρόνια καθημερινά λειτουργούντες στα FM του Ν.Αττικής, ήταν χιλιάδες, η εκατομμύρια, και υφίσταται κώλυμα από τη πλευρά των αρμοδίων;

Οι καθημερινά λειτουργούντες επί δεκαετίες στα FM του Ν.Αττικής από το 1987 μέχρι σήμερα, σε όποιο καθεστώς, είναι δεκάδες, και συγκεκριμένα το 2004 - 2005 ήταν 55 ραδιοσταθμοί. Δεν υπήρχε η δυνατότητα να αδειοδοτηθούν συνολικά;

Προσωπικά θέλουμε την αποκατάσταση για το σύνολο όσων αιτήθηκαν στο Ν.Αττικής σύμφωνα του Ν.1730/87, και λόγω ''ειδικών συνθηκών'' και συμφερόντων δεν έλαβαν μια βεβαίωση λειτουργίας.

Για εμάς το καθεστώς που αφορά την ραδιοτηλεόραση στη χώρα μας, και ειδικότερα στο Ν.Αττικής είναι το απόλυτο της χούντας, δεδομένης της μετεξέλιξης του διαδικτύου, των sosial media, (wifi) και της δυνατότητας που δόθηκε στο κοινωνικό σύνολο για μετάδοση ιδεών, μουσικής, ειδήσεων, κ.α.

Επί δεκαετίες στη χώρα μας η δημοκρατία είναι νοσούσα, όπως και η αναλογική ισότητα, δεδομένου ό, τι κανείς από τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες του Ν.Αττικής δεν έλαβε μια βεβαίωση λειτουργίας, ούτε υπήρξε μέριμνα για τοπικούς σταθμούς ( lower power ) σε πλήρη αντιδιαστολή ομίλων διαπλοκής, της εκκλησίας με ΜΚΟ, όπως και συγκεκριμένων κομμάτων, που αντισυνταγματικά λειτουργούν σειρά ραδιοτηλεοπτικών ΜΜΕ. 

Κάποιοι συμπολίτες μας επένδυσαν εκατομμύρια με τον πρώτο νόμο που υπήρξε για την ραδιοφωνία, χωρίς να δοθούν βεβαιώσεις λειτουργίας, και χωρίς αιτιολόγηση. Επίσης κάποιοι εξ ημών έχουμε μια αποθήκη  γεμάτη με συσκευές και υλικό ραδιοφωνίας, από τις δεκαετίες λειτουργίας μας, τα οποία κόστισαν μια περιουσία, φόρους, δασμούς, κ.α. χωρίς να μας δίνετε η δυνατότητα αξιοποιήσεως.

Να επιστρέψουμε στην εποχή της Ραδιοπειρατίας των δεκαετίων του 60 και 70 κ.κ. της κυβερνήσεως και των κομμάτων; 
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: Ο Ρουσόπουλος και η ΝΔ φρόντισαν τα συμφέροντα κομμάτων και ημέτερων στα FM Rating: 5 Reviewed By: Glyfadaweb