ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

Γιάννης Κουρδομένος: Θέμα: Ενδελεχής εξέταση πολιτικών


Αναδημοσιεύουμε την EΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ αίτησή μας προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης , τον υφυπουργό, το Μαξίμου, καθώς και την εισαγγελία πρωτοδικών, του Ιανουαρίου 2017, ώστε να διαπιστώσετε την κατάλυση στη χώρα μας σε όλα τα επίπεδα , διότι ουδέποτε πρωτοκολλήθηκε , και δεν μας απήντησε κανείς.

Γλυφάδα Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2017


ΑΙΤΗΣΗ

Κουρδομένου Ιωάννη, κατοίκου Γλυφάδας Αττικής, 
Καρχηδώνος 8, 165-62 
mail: glyfadaweb@gmail.com
τηλ: 690 85 54 616

Προς: 


1) Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Σταύρο Κοντονή 

( Σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 3 του κώδικα ποινικής δικονομίας )
Grammateia@justice.gov.gr - kontonis@parliament.gr - yyddad@justice.gov.gr
2) Υφυπουργό Δικαιοσύνης, κ. Δημήτρη Παπαγγελόπουλο 
( Σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 3 του κώδικα ποινικής δικονομίας )
yyddad@justice.gov.gr  - ggdad@justice.gov.gr 
3) Υπόψιν πρωθυπουργού, κ. Αλέξη Τσίπρα 
primeminister@primeminister.gr
4) Εισαγγελία Πρωτοδικών, Εφετών, & Αρείου Πάγου 
( Σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 3 του κώδικα ποινικής δικονομίας )
5) ΜΜΕ - Ραδιοτηλεοπτικά - Έντυπα

Θέμα: Ενδελεχής εξέταση πολιτικών, δικαστικών, και διορισμένων υπαλλήλων τους, στην στέρηση αδείας Ρ/Σ του ''RADIO ΓΛΥΦΑΔΑ FM'' , κατόπιν σύννομων αιτήσεων - παραβόλων, με απόρροια σειρά καταχρηστικών διώξεων και κατασχέσεων, από τη δεκαετία του 90 μέχρι και το 2005, όπως και εκατοντάδων παρανομιών εν συνεχεία σε σύννομες αιτήσεις μας στους καθ' ύλην αρμοδίους πολιτικούς και διορισμένους αυτών στο Ε.Σ.Ρ.

Με το παρόν έγγραφό μας αξιώνουμε τα κατά το νόμο με κλήτευση του τέως πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη - Κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, 11/04/1990 - 13/10/1993, καθώς και των Βύρωνα Πολύδωρα, Υφυπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως, 11/04/90 - 07/08/92, και του Σωτήριου Κούβελα 31/10/91 - 13/10/93 , για την στέρηση αδείας στον πρωτεργάτη των FM στη χώρα μας, περίοδο κατά την οποία παρείχαν άδειες - βεβαιώσεις λειτουργίας σε σειρά ημέτερων του κόμματός τους, όπως και σε μια πλειάδα διαπλεκόμενων εφοπλιστών, εκδοτών, κ.α.

Αναφέρουμε: 

α) Το άρθρο 14 παρ 9: Το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η οικονομική κατάσταση και τα μέσα χρηματοδότησης των μέσων ενημέρωσης πρέπει να γίνονται γνωστά, όπως νόμος ορίζει. 

Απαγορεύεται η συγκέντρωση του ελέγχου περισσότερων μέσων ενημέρωσης της αυτής ή άλλης μορφής. ( Της αυτής η άλλης μορφής σημαίνει ότι ο Ιδιοκτήτης τηλεοπτικού σταθμού, μέτοχος, όμιλος, δεν δικαιούται να λειτουργεί περισσότερα από ένα (1) τηλεοπτικό η ραδιοφωνικό σταθμό, ενώ επί 27 συναπτά έτη συγκεκριμένες οικογένειες έχουν το Ιδιοκτησιακό καθεστώς σειράς Ραδιοτηλεοράσεων Εθνικού και τοπικού χαρακτήρα.)

Αν απαιτηθεί σας παράσχουμε όλα τα πειστήρια αποφάσεων του Ε.Σ.Ρ το οποίο από την ημέρα συνθέσεως του συντηρεί ΠΑΡΑΝΟΜΑ και Αντισυνταγματικά Ραδιοτηλεοπτικά ΜΜΕ. Σε καμία περίπτωση δεν μας ενδιαφέρει αν οι ιδιοκτήτες έχουν σειρά εταιριών, η επιχειρήσεων, η ακόμα και εργαζομένων, διότι το μείζον είναι το Ελληνικό Σύνταγμα και όσα ρητά αναφέρονται.

Απαγορεύεται η συγκέντρωση του ελέγχου περισσότερων μέσων ενημέρωσης της αυτής ή άλλης μορφής όπως νόμος ορίζει. Η ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού μετόχου ή του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης μέσων ενημέρωσης είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού μετόχου ή του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης που αναλαμβάνει έναντι του Δημοσίου ή νομικού προσώπου του ευρύτερου δημόσιου τομέα την εκτέλεση έργων ή προμηθειών ή την παροχή υπηρεσιών. 

Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνει και κάθε είδους παρένθετα πρόσωπα, όπως συζύγους, συγγενείς, οικονομικά εξαρτημένα άτομα ή εταιρείες. Νόμος ορίζει τις ειδικότερες ρυθμίσεις, τις κυρώσεις που μπορεί να φθάνουν μέχρι την ανάκληση της άδειας ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού και μέχρι την απαγόρευση σύναψης ή την ακύρωση της σχετικής σύμβασης, καθώς και τους τρόπους ελέγχου και τις εγγυήσεις αποτροπής των καταστρατηγήσεων των προηγούμενων εδαφίων.

β) Σύμφωνα του Ελληνικού Συντάγματος, και του συνόλου των θεσπισμένων νόμων αρχής γενομένης από τον Ν.1730/87 και του  ΦΕΚ 145/Α/18-8-1987 δικαιούνται να λειτουργούν πέραν του ενός (1) ραδιοτηλεοπτικού οι όμιλοι, ιδιοκτήτες, μέτοχοι, και συμβαλλόμενοι ;

γ) Η πολιτεία, αρχής γενομένης από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία, κυβέρνηση, αρμοδίους υπουργούς, καθώς και τους διορισμένους από τη Βουλή στο Ε.Σ.Ρ, έχει το δικαίωμα να στερεί από τους πρωτεργάτες ενός χώρου, και συγκεκριμένα των FM - υπερβραχέων κυμάτων, την αδειοδότηση του ενός (1), την οποία αιτήθηκαν, και να παρέχει είτε σε ομίλους επιχειρήσεων, είτε σε πολιτικά κόμματα, είτε ακόμα σε γνωστές οικογένειες, πέραν της μιας αδείας - η βεβαιώσεως λειτουργίας, Ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών ; 

δ) Η καταστρατήγηση του Ελληνικού Συντάγματος, καθώς και του θεσπισμένου νόμου 1730/87 - ΦΕΚ 145/Α/18-8-1987, από τις 11/04/90 μέχρι και την 13/10/1993, επί κυβερνήσεως Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, η οποία ήταν η πρώτη κυβέρνηση η οποία αντί να παρέχει την μια (1) αδεία - βεβαίωση λειτουργίας σε όσους πρωτοστάτησαν στο χώρο, παρείχε πέραν της μιας σε συγκεκριμένα συμφέροντα , αποτελεί η όχι αξιόποινη πράξη, η οποία πρέπει να διερευνηθεί ; 

ε) Η παράκαμψη παροχής της μιας αδείας - βεβαιώσεως λειτουργίας στους πολίτες οι οποίοι πρωτοστάτησαν στο χώρο, και ήταν οι θεμελιωτές της μετεξέλιξης στη χώρα μας, δεδομένου ότι πριν από αυτούς δεν υπήρχε στην Ελλάδα ούτε μια επιχείρηση πώλησης, εισαγωγής, η κατασκευής Ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών πομπών - συσκευών, συνιστά ποινικό αδίκημα ; 

ζ) Οι διώξεις - κατασχέσεις εις βάρος ημών, και συγκεκριμένα κατά του ''ΓΛΥΦΑΔΑ FM'', και ειδικότερα όσες τελέστηκαν με κατάχρηση εξουσιών, το 1999 και το 2004 -2005 σε πολίτες οι οποίοι έπειτα από σύννομες κατατεθειμένες αιτήσεις - παράβολα, στο υπουργείο Προεδρίας της Κυβερνήσεως, και στο Υπουργείο Τύπου και ΜΜΕ, δεν έλαβαν άδεια λειτουργίας από τη πλευρά των κυβερνήσεων,  που συνιστούσαν τα αστικά κόμματα, και δεδομένου ότι οι διαπλεκόμενες οικογένειες ιδιοκτητών ΜΜΕ αρνήθηκαν την ενημέρωση των πολιτών, πρέπει να ελεγχθούν από τη πλευρά της δικαιοσύνης ; 

Εξ' όσων λοιπόν προεκτέθηκαν, η αξίωσή μας επί των τεθέντων είναι η κλήτευση των αναφερομένων για αιτιολόγηση επί των πράξεών τους, όπως και όσων εμπλέκονται στις διώξεις και κατασχέσεις κατά του ''ΓΛΥΦΑΔΑ FM'', καθώς και η ισχύς όσων ισχύουν θεσμικά - νομικά στη χώρα μας, για τις παροχές σε ημέτερους πέραν του ενός Ραδιοτηλεοπτικού.

Επίσης, η αξίωσή μας επί των τεθέντων είναι ενδελεχή εξέταση των κατατεθειμένων αιτήσεων μας αδειοδοτήσεως και η απόδοση δικαιοσύνης στους διορισμένους του Ε.Σ.Ρ οι οποίοι έπειτα από αιτήσεις μας δεν επανεξέτασαν τις κατατεθειμένες αιτήσεις μας.

Η στέρηση παροχής αδείας στους Πρωτεργάτες των FM, και ειδικότερα στο Ν.Αττικής, έχει ως απόρροια σειρά καταχρηστικών διώξεων και κατασχέσεων, κατάργηση των συνταγματικών μας δικαιωμάτων, δεκάδες παρανομίες σε σύννομες αιτήσεις μας σε αρμοδίους υπουργούς, και διαμόρφωση όρων της φυσικής μας εξοντώσεως. 

Η ΝΔ, και το ΠΑΣΟΚ, είναι υπόλογοι για 27 χρόνια ανομίας, η οποία συνεχίζεται και σήμερα, καθώς επίσης, για περισσότερες από 500 ''άδειες'', οι οποίες παρασχέθηκαν στους ημέτερους των κομμάτων τους, και επιλεκτικά σε ολιγάρχες, χωρίς να πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής καθώς και αδειοδοτήσεως.


Τα αστικά πολιτικά κόμματα, αρμόδια για την αδειοδότηση, είναι υπόλογα και βαριά εκτεθειμένα, και πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη.


Σημείωση: Δεδομένων σειράς σύννομων αιτήσεων μας στο Δήμο Γλυφάδας, οι οποίες χρονίζουν με παρανομούντες τις εκάστοτε δημοτικές αρχές, μελών των προαναφερόμενων αστικών κομμάτων, αξιώνουμε και την παρέμβαση εισαγγελέως στην διερεύνηση των αιτίων των παρανομιών τους. 


* Να πρωτοκολληθεί η παρούσα μου, και να μου αποσταλεί ηλεκτρονικά αντίγραφό της με αριθμό πρωτοκόλλου.


* Σας καθιστώ υπευθύνους, και μάρτυρες, έπειτα από αιτήσεις μας στο Ε.Σ.Ρ, στον Δήμο Γλυφάδας, το Μαξίμου, και τον αρμόδιο υπουργό Νίκο Παππά, όπως και προσφυγή μας στον Άρειο Πάγο, για οποιαδήποτε διεύρυνση βλάβης της υγείας μας, η ακόμα για τον αιφνίδιο θάνατό μας.


* Επισυνάπτονται οι αιτήσεις μας, και οι αριθμοί πρωτοκόλλων, για την αδειοδότηση του ''RADIO ΓΛΥΦΑΔΑ FM'', καθώς επίσης τα έγγραφα των διώξεων - κατασχέσεων, όπως και οι αιτήσεις μας σε αρμοδίους υπουργούς, στο Ε.Σ.Ρ, το δήμο Γλυφάδας, κ.α.


* Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έχει αποβιώσει , οι έτεροι ζουν.
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: Γιάννης Κουρδομένος: Θέμα: Ενδελεχής εξέταση πολιτικών Rating: 5 Reviewed By: Glyfadaweb