ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

Γλυφάδα: Προσφυγή Παναγιώτη Γιάχου στην αποκεντρωμένη διοίκηση

Στις 03/02/2017 το δημοτικό συμβούλιο Γλυφάδας έπραξε κατά συρροήν παρανομίες, αποδεικνύοντας όσα σας έχουμε δημοσιοποιήσει επί τρία χρόνια για τη σημερινή ''γαλάζια'' δημοτική αρχή, η οποία αποτελείται από μια παρέα παρανομούντων. 

Ο συμπολίτης μας Παναγιώτης Γιάχος, τέως πρόεδρος του Δ/Σ Γλυφάδας, αναφέρει το σύνολο των παρανομιών, καθώς επίσης, χαρακτηρίζει κακό-στημένο θέατρο όσα διαπράττουν οι διοικούντες κατά την ''άσκηση'' των καθηκόντων τους, με έμφαση στον δήμαρχο και στον πρόεδρο του Δ/Σ.

Όπως αναφέρει σε ένα σημείο της προσφυγής του ο κ. Γιάχος ''καταργούνται στοιχειώδεις κανόνες του δημοκρατικού πολιτεύματος, και οδηγούμαστε σε «δικτατορίες» των εκάστοτε ευκαιριακών πλειοψηφιών των οργάνων''

Ο τέως πρόεδρος του Δ/Σ του δήμου Γλυφάδας αξιώνει από την αποκεντρωμένη διοίκηση, και συγκεκριμένα τον ελεγκτή νομιμότητας, τις πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες όλων όσων συμμετείχαν σ' αυτή την ενορχηστρωμένη παράβαση των νόμων.

Όπως θα διαβάσετε στην αναφορά του κ. Γιάχου για τους ιδίους επιθυμούν ευνοϊκή μεταχείριση από το προεδρείο του δήμου, ενώ για τους υπολοίπους δημότες μπορούν επί σειρά ετών να παρανομούν στο σύνολο των αιτήσεων, και επιπροσθέτως, να διαπιστώνουμε καθημερινά την κατακρεούργηση από τη πλευρά του δήμου Γλυφάδας όσων εφαρμόζονταν πριν περάσουν σ' αυτούς αρμοδιότητες. ( Είναι ζήτημα άλλης ανάρτησης, και προσφυγής στον υπουργό και τους αρμοδίους )

Παναγιώτης Γ. Γιάχος
πρώην Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
(έτη: 1987,1988,1989,1990,1997,1998, 2003, 2004, 2005, 2006)
οδός ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 46 ΓΛΥΦΑΔΑ Τ Κ 165 62
Τηλ: 210.9622.902 – 210.9641.393 κιν: 6974.141.390
Fax: 210.9930.318 e.mail: pgiahos@yahoo.gr ΓΛΥΦΑΔΑ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ΠΡΟΣ την ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΕΛΕΓΚΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ των Ο.Τ.Α
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΦΥΓΗ για την ΑΚΥΡΩΣΗ της ΜΗ ΝΟΜΙΜΑ ΛΗΦΘΕΙΣΑΣ, ΥΠ ΑΡ 31/ 03.02.2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ μεΑ.Δ.Α: 61ΝΟΩ91-9ΚΘ

Προσφεύγω ενώπιων σας και ζητάω την ακύρωση της προσβαλλόμενης 31/ 03.02.2017 (ΑΔΑ: 61ΝΟΩ91-9ΚΘ),απόφασης του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Γλυφάδας Αττικής, για τους παρακάτω νόμιμους, βάσιμους και αληθινούς λόγους. Ως Έλληνας πολίτης, και ως δημότης αυτής της πόλης, έχω το έννομο συμφέρον και την συνταγματική υποχρέωση να επιθυμώ και να απαιτώ, την νομιμότητα των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου.

Ως πρώην δημοτικός σύμβουλος και επί πολλά έτη πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, αλλά και ως νοήμων ενεργός πολίτης, έχω το έννομο συμφέρον να μην προσβάλλεται η στοιχειώδης νοημοσύνη μου.

Στο δημοτικό συμβούλιο της πόλης μου, επιχειρήθηκε η παράκαμψη της στοιχειώδους λογικής, με την συζήτηση μιας «ορφανής εισήγησης», όπου ο δήμαρχος παρά τις επίμονες ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων, δεν ξεκαθάριζε αν η εισήγηση και η πρόταση ήταν δική του (λες και η εισήγηση ήρθε από μόνη της ή την έφερε κάποιος εξωγήινος). Όμως επειδή όπως λέει και ο λαός μας, «το ψέμα έχει κοντά ποδάρια» μετά από λίγο, ακούσαμε δύο δημοτικούς συμβούλους της παράταξής του, να λένε προς τιμή τους, ότι η εισήγηση και η πρόταση ήταν του δημάρχου, λέγοντας επί λέξει τα εξής: 

Δορκοφίκης: «Υπερασπίζομαι όσο μπορώ καλύτερα τα συμφέροντα του Δήμου μου, γι αυτό και συντάσσομαι με την πρόταση του Δημάρχου και την γνωμάτευση που έγραψε το δικηγορικό γραφείο του κ. Δημήτρη Αναστασόπουλου». 

Λεβετσοβίτης: «Σύμφωνα με την νομική γνωμάτευση και την εισήγηση του δημάρχου, ναι στην πρώτη πρόταση»,

Από όλο αυτό το κακό-στημένο θέατρο, σαφώς και υποτιμείται η νοημοσύνη μου και προσβάλλεται βάναυσα η προσωπικότητα μου, ως πολίτη και δημότη αυτής της πόλης.

Επιπρόσθετα, είναι σαφές ότι το κύρος και η σοβαρότητα του δημοτικού συμβουλίου, στο οποίο είχα την τιμή να είμαι Πρόεδρος επί πέντε διετίες, διαφυλάσσεται από τον σεβασμό της νομιμότητας, της ισχύουσας νομοθεσίας και του σεβασμού της νοημοσύνης τόσο των δημοτικών συμβούλων, όσο και των πολιτών. Ως παλαιό μέλος του οργάνου, αλλά και ως ενεργός πολίτης, έχω κάθε λόγο να απαιτώ την σοβαρότητα αυτή, διότι είναι ξεκάθαρο ότι εκτός της οικονομικής ζημιάς του Δήμου, ζημιώνεται και η προσωπικότητα μου, και η ζημιά αυτή είναι διαρκής, μέχρι την ακύρωση των όποιων αποφάσεων δεν πληρούν αυτήν την ρήτρα , όπως στην προκειμένη περίπτωση η προσβαλλόμενη απόφαση.

1.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ.

Ο ν.3852/2010 (Α’87) ορίζει, στο άρθρο 227 ότι «1.α. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών…οργάνων των δήμων…για λόγους νομιμότητας μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφ’ ότου έλαβε γνώση αυτής. …2. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας αποφαίνεται επί της προσφυγής…3. Η άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων…», στο άρθρο 238 ότι «1.Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων κατά τα άρθρα….227 του παρόντος ασκείται από το Γ. Γ. της οικείας Αποκ. Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του ΚΔΚ….

2. Η έναρξη λειτουργίας κάθε Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ 
διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης … 4. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 3 του άρθρου 227 του παρόντος…» και στο άρθρο 285 ότι «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κάθε γενική ή ειδική διάταξη, η οποία είναι αντίθετη προς τις ρυθμίσεις του παρόντος, καταργείται». 

Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ.2 του π.δ/τος 18/1989 (Α’ 8), η εμπρόθεσμη άσκηση προσφυγής νομιμότητας διακόπτει την προθεσμία για την άσκηση της αιτήσεως ακυρώσεως έως τη λήξη της ειδικώς προβλεπομένης ανατρεπτικής προθεσμίας, εντός του οποίας δύναται ν’ αποφανθεί επί της προσφυγής ο Γενικός Γραμματέας Περιφερείας και, ήδη, ο Ελεγκτής Νομιμότητας (ΣτΕ 918/2011 – πρβλ. ΣτΕ 33/2010, 4146/2009), η δε προθεσμία για την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως κινείται εκ νέου από την επομένη της παρόδου της ανατρεπτικής αυτής προθεσμίας. Στο άρθρο 225 του ν. 3852/2010 υπό τον τίτλο «Υποχρεωτικός έλεγχος νομιμότητας» ορίζονται τα ακόλουθα: «1. Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των δήμων και των περιφερειών αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νομιμότητας στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., εφόσον αφορούν: 

α) ρυθμίσεις κανονιστικού περιεχομένου,
β) την ανάθεση έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών, 
γ) την αγορά και εκποίηση ακινήτων, 
δ) την κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, 
ε) την επιβολή φόρων, τελών, δικαιωμάτων, 
στ) τη σύναψη κάθε μορφής συμβάσεων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και εκείνες που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, 
ζ) τη σύναψη δανείων, 
η) τη διενέργεια τοπικού δημοψηφίσματος όταν τούτο προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και 
θ) τις διαδικασίες κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων. 

Επίσης αποστέλλονται προς έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των επιχειρήσεων των δήμων και των περιφερειών, εκτός από τις αποφάσεις των ανωνύμων εταιρειών στις οποίες οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν έχουν την πλειοψηφία, που αφορούν: 
α) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, 
β) εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και 
γ) λήψη δανείων. 

2. Η απόφαση αποστέλλεται για έλεγχο νομιμότητας συνοδευόμενη από αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης και από τα έγγραφα στοιχεία που είναι αναγκαία για τη νόμιμη έκδοση της, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου. Οι δήμοι, οι περιφέρειες και οι ανωτέρω επιχειρήσεις τους υποχρεούνται να διαβιβάζουν και κάθε επιπλέον στοιχείο που ζητείται από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. 

3. Ο  Ελεγκτής Νομιμότητας ελέγχει τη νομιμότητα της απόφασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα (40) ημερών από την περιέλευσή της στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. και εκδίδει υποχρεωτικά ειδική πράξη. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η απόφαση είναι παράνομη, τότε αυτή ακυρώνεται.».

Στο άρθρο 226 του ίδιου νόμου (Αυτεπάγγελτος έλεγχος νομιμότητας), όπως ισχύει με το άρθρο 7 Ν.4257/2014, ΦΕΚ Α 93/14.7.2014 ορίζεται ότι «

1. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας μπορεί αυτεπαγγέλτως να ακυρώσει οποιαδήποτε απόφαση των  συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων και των περιφερειών, των νομικών προσώπων  δημοσίου δικαίου αυτών και των κοινωφελών επιχειρήσεων, των ΔΕΥΑ και των μονό-μετοχικών  ανωνύμων εταιρειών Ο.Τ.Α., καθώς και των συνδέσμων για λόγους νομιμότητας, μέσα σε  προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου η απόφαση έχει δημοσιευθεί ή εκδοθεί.»  

2. Οι δήμοι, οι περιφέρειες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών και οι  επιχειρήσεις τους, καθώς και οι σύνδεσμοι υποχρεούνται να παρέχουν κάθε  στοιχείο που ζητείται από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. με σκοπό την  άσκηση του ελέγχου νομιμότητας.».

2. ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ.

Στο άρθρο 4 του ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112Α/13.7.2010)  «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των  κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο  «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.» υπό τον τίτλο  «Ισχύς των πράξεων», ορίζονται τα ακόλουθα: «

1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2, όταν είναι κατά νόμο  δημοσιευτέες, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισχύουν από τη δημοσίευση τους,  εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. 

2. Με εξαίρεση τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου, οι λοιπές πράξεις του άρθρου 2  αναρτώνται στο διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο και ισχύουν από την ανάρτηση  τους. (η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω με τη παρ. 4 του άρθρου 23 του Ν.4210/2013  ΦΕΚ  254Α/ 21.11.2013) 

3. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 2 του παρόντος δεν θίγουν τις σχετικές  δικονομικές ρυθμίσεις ως προς την άσκηση ενδίκων μέσων και βοηθημάτων ούτε  τις ρυθμίσεις που ισχύουν για τις διοικητικές προσφυγές. 

4. Εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ του κειμένου που αναρτήθηκε και του κειμένου της πράξης,  ισχύει το αναρτημένο, με εξαίρεση τις πράξεις της παραγράφου 1 του παρόντος. Με ευθύνη του  προσώπου ή οργάνου που έχει εκδώσει την πράξη γίνονται αμελλητί οι αναγκαίες διορθώσεις στο  κείμενο που έχει αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο.(Η παρ. 4 αντικαταστάθηκε ως άνω με τη παρ. 6 του άρθρου 23 του Ν.4210/2013  ΦΕΚ  254Α   21.11.2013) 

5. Οι πράξεις που είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως  6 του παρόντος νόμου, με εξαίρεση τις πράξεις της παραγράφου 1 του παρόντος, εξαιρούνται από  τις ρυθμίσεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 16 του ν. 3345/2005, όπως αυτές  αντικατέστησαν τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, και  μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς επικύρωση. Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑ για την αυτεπάγγελτη  αναζήτηση των αναρτημένων πράξεων τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικούμενων  όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ φορέων. (η παρ.5 προστέθηκε με τη παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν.4210/2013  ΦΕΚ Α 254 21.11.2013)».

Η προσβαλλόμενη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτήθηκε στο διαδίκτυο την 09.02.2017, οπότε και έλαβα πλήρη γνώση του περιεχομένου της. Συνεπώς η υπό κρίση προσφυγή ασκείται εμπρόθεσμα.

3. ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν.3852/2010, ορίζεται ρητώς ότι μόνο όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλλει τις αποφάσεις των συλλογικών και μονομελών οργάνων των ΟΤΑ. 

Το έννομο συμφέρον του προσφεύγοντος είναι προϋπόθεση του παραδεκτού της προσφυγής, πρέπει δε να είναι προσωπικό, άμεσο (να συνδέει δηλαδή απευθείας τον προσφεύγοντα με την βλάβη που υφίσταται από την προσβαλλόμενη πράξη) και ενεστώς (τόσο κατά το χρόνο λήψεως της αποφάσεως, όσο και κατά το χρόνο ασκήσεως της προσφυγής και συζητήσεως αυτής), η δε εκ της προσβαλλομένης πράξεως βλάβη πρέπει να έχει επέλθει ή να είναι λογικά αναπόφευκτη (Ολ. Σ.τ.Ε. 1002/2007). 

Κατά πάγια νομολογία γίνεται δεκτό ότι για τη νομιμοποίηση στην άσκηση προσφυγών δεν αρκεί το γενικό ενδιαφέρον κάθε πολίτη, αλλά απαιτείται η συνδρομή ιδιαίτερου και άμεσου εννόμου συμφέροντος η ύπαρξη του οποίου κρίνεται, όταν η πράξη ή η απόφαση δεν απευθύνεται ευθέως προς τον προσφεύγοντα, μόνο εφόσον δημιουργεί σ΄ αυτόν συγκεκριμένες έννομες συνέπειες από τον σύνδεσμο που υπάρχει μεταξύ των εννόμων αποτελεσμάτων που επέρχονται από την προσβαλλόμενη διοικητική πράξη και το περιεχόμενο μιας συγκεκριμένης νομικής καταστάσεως ή ιδιότητας στην οποία βρίσκεται ο προσφεύγων (ΣτΕ 2117/07, 2855 και 2856 Ολομ.). 

Το ΣτΕ με πρόσφατες αποφάσεις του (818/2010, 60/2010, 818/2010,  2081/2009, 2242/2008, 350/2006, 3787/2001,  3068/2001,  3362/2000),) έκρινε ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι, σύμφωνα με το άρθρο 135 παρ. 1 και 3 του Ν. 3463/2006, είναι εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας, μεριμνούν στο πλαίσιο της ασκήσεως των καθηκόντων τους για την τήρηση της νομιμότητας και της διαφάνειας, έχουν υποχρέωση να λογοδοτούν, να διαφυλάσσουν το συμφέρον του δήμου και να μεριμνούν για την τήρηση της νομιμότητας, έχουν ως εκ τούτου έννομο συμφέρον προσωπικό, άμεσο και ενεστώς για την άσκηση προσφυγών κατά αποφάσεων που θεωρούν ότι βλάπτουν το σύνολο των δημοτών του δήμου, καθώς ανάγεται στο ιδιαίτερο καθήκον του δημοτικού συμβούλου που ξεπερνά το γενικό έννομο συμφέρον του απλού πολίτη ή του περίοικου.

Σύμφωνα με τα προηγούμενα, πέραν της αυτονόητης και δεδομένης υποχρέωσης του Ελεγκτή Νομιμότητας, ή όποιου ασκεί την αρμοδιότητα, να ελέγχει και να εποπτεύει αυτήν την νομιμότητα, έχω πλήρες και αιτιολογημένο έννομο συμφέρον, δεδομένου ότι στην εν λόγω υπόθεση, έχω κληθεί από τον κ. Εισαγγελέα να καταθέσω ως μάρτυρας, στο 3Ο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων. Λόγω λοιπόν της σοβαρής ζημιάς της προσωπικότητας μου, αλλά και του σαφούς κινδύνου εμπλοκής μου, σε δικαστικές διενέξεις με τους εμπλεκόμενους, με την παρούσα προσφυγή μου ζητώ την ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Την 03.02.2017 το δημοτικό συμβούλιο συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση με μοναδικό θέμα: «Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε δικηγόρο της άσκησης δήλωσης παράστασης πολιτικής αγωγής για λογαριασμό του Δήμου Γλυφάδας σε ποινική υπόθεση που συζητείται ενώπιον του 3ου τριμελούς εφετείου Αθηνών την 6.2.2017 (Αρ. Πιν. 3), κατόπιν παραπομπής, λόγω σπουδαιότητας του θέματος, από την Οικονομική Επιτροπή με την υπ΄ αριθ. 32/2017 απόφαση»
Στην συνεδρίαση προσήλθαν συνολικά 24 δημοτικοί σύμβουλοι από τους 41 που είναι ο νόμιμος αριθμός των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Ανάμεσα στους 24 ήταν και 6 που είχαν κώλυμα συμμετοχής στην συζήτηση αυτού του συγκεκριμένου και μοναδικού θέματος της έκτακτης συνεδρίασης.

Σ αυτή λοιπόν την συνεδρίαση, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, διέπραξε αρκετές παρανομίες με αποκορύφωμα την έκδοση της προσβαλλόμενης 31/2017 απόφασης, η οποία δεν ελήφθη νόμιμα..

ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΔΙΑΔΟΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΙΩΝ

1η ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ: 

Το άρθρο 67 παρ. 5 του νόμου 3852/10 είναι σαφές: «5. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.»

Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην συνέχεια προχώρησε στην συζήτηση του θέματος, δίνοντας τον λόγο στον δήμαρχο και στους δημοτικούς συμβούλους, ενώ μετά το τέλος των ομιλιών, διενήργησε και τις ψηφοφορίες επί των δύο προτάσεων, παρά την ρητή πρόβλεψη του άρθρου 67 παρ.5 του νόμου 3852/10 ότι: «….Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων»

Ο πρόεδρος δεν προέβη ποτέ ως είχε υποχρέωση, στην απαιτούμενη από τον νόμο ψηφοφορία, προκειμένου. το δημοτικό συμβούλιο να αποφανθεί για το κατεπείγον του θέματος.

Ανάμεσα στους πολίτες που παρακολουθούσαν την συνεδρίαση, ήμουν κι εγώ, δεδομένου ότι έχω κληθεί από τον κ. Εισαγγελέα να καταθέσω ως μάρτυρας στην πολύκροτη αυτή υπόθεση.

Με την πολυετή εμπειρία μου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και έχοντας θητεύσει επί 5 διετίες ως Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γλυφάδας, θέλω - να πιστεύω – ότι γνωρίζω αρκετά καλά τις νόμο-κανονιστικές διατάξεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Γι αυτό και αντιλαμβανόμενος τους λαθεμένους χειρισμούς του προέδρου, σηκώθηκα όρθιος και από το ακροατήριο απευθυνόμενος στον πρόεδρο, του είπα: «Κύριε Πρόεδρε πρέπει να διενεργήσετε ψηφοφορία προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο, να αποφανθεί για το κατεπείγον του θέματος, άρθρο 95 του ΔΚΚ».

Ο πρόεδρος όμως, όχι μόνο δεν έδωσε καμία σημασία στα όσα του είπα, αλλά έκανε και την συνήθη χειρονομία , ότι δεν δέχεται υποδείξεις και προχώρησε στην συζήτηση του θέματος, χωρίς πριν να έχει αποφανθεί το σώμα, για το κατεπείγον του θέματος.

Κι όμως, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, ο ίδιος δηλαδή άνθρωπος που ΑΠΕΦΥΓΕ ΕΠΙΜΕΛΩΣ να προχωρήσει σε ψηφοφορία για το κατεπείγον ή όχι του θέματος, είναι αυτός ο ίδιος, που στην 31/2017 απόφαση, που έκδωσε και ανάρτησε στην «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με Α.Δ.Α.: 61ΝΟΩ91-9ΚΘ,αναγράφει ψευδώς: «Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 4 του Κ.Δ.Κ. (Ν.3463/06-114 Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 προχώρησε σε ψηφοφορία για το κατεπείγον ή μη του θέματος της 4ης έκτακτης συνεδρίασης και το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα το κατεπείγον και τη συζήτησή του.»

Είναι προφανές ότι ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, δεν προχώρησε συνειδητά στην ψηφοφορία, γιατί ανάμεσα στους συνολικά 24 συνολικά παρόντες δημοτικούς συμβούλους ήταν και οι 6 που είχαν κώλυμα, οπότε δεν θα συμπληρωνόντουσαν οι απαιτούμενες 21 ψήφοι για να προχωρήσει η συνεδρίαση, δεδομένου ότι το δημοτικό συμβούλιο απαρτίζεται από 41 μέλη.
Έτσι ο πρόεδρος παρέκαμψε τη συγκεκριμένη διάταξη, παραπλανώντας το δημοτικό συμβούλιο. Αποκορύφωμα αυτής της παρανομίας είναι τα ψεύδη που αναγράφει στο προοίμιο της απόφασης, ότι δήθεν: «προχώρησε σε ψηφοφορία για το κατεπείγον ή μη του θέματος της 4ης έκτακτης συνεδρίασης και το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα το κατεπείγον και τη συζήτησή του.»

2η ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ:

Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου αναγράφει ψευδώς στην απόφαση, ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι που είχαν κώλυμα, αποχώρησαν από τα έδρανα του δημοτικού συμβουλίου, και αυτό μπορεί να αποδειχθεί από την μαγνητοφώνηση και την βιντεογράφηση της συνεδρίασης.

3η ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ:

Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου αναγράφει στην απόφαση:
« Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος αφού έθεσε υπόψη του Σώματος:
Τη με αρ. 32/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Τη με αρ. πρωτ. 4249/1.2.2017 γνωμοδότηση του Δικηγόρου Δημήτριου Αναστασόπουλου. Το με αρ. 4473/2.2.2017 έγγραφο του Δημάρχου»

Η αλήθεια όμως είναι ότι, οι δημοτικοί σύμβουλοι (που οι πιο πολλοί είναι νέο-εκλεγέντες), ήταν και εξακολουθούν να είναι, επιμελώς λειψά και στρεβλά ενημερωμένοι, για αυτή την υπόθεση. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε ότι ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μουλακάκης, μιλώντας, ότι δεν ήξερε καν, ότι υπήρχε γνωμοδότηση δικηγόρου. Ο πρόεδρος δεν ανέγνωσε ποτέ και τίποτα απ όλα αυτά που γράφει, ότι δήθεν έθεσε υπόψη του Σώματος,

κι ούτε καν τα επικαλέστηκε πριν τις ψηφοφορίες, έστω και σαν τίτλους.
Αυτά που είπε επί λέξει ήταν τα εξής: «Πρώτη πρόταση, τοποθέτηση συνηγόρου Πολιτικής Αγωγής με βάση την γνωμοδότηση που έγινε και κατατέθηκε στην Οικονομική Επιτροπή και παράσταση από τον δικηγόρο κ. Δημήτρη Αναστασόπουλο».

Όπως ανέφερα και παραπάνω, αυτή ήταν, λέξη προς λέξη η 1η πρόταση που τέθηκε σε ψηφοφορία, και σε σύνολο 18 συμμετεχόντων έλαβε 10 θετικές ψήφους, 6 αρνητικές ενώ απείχαν 2 δημοτικοί σύμβουλοι.

Η 2η πρόταση που είχαν καταθέσει οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. κ. Δίβαρης και Βοργιάς με την οποία πρότειναν «να παραστεί ο δήμος στο δικαστήριο εναντίον όλων των κατηγορουμένων» έλαβε 5 θετικές ψήφους 9 αρνητικές ενώ απείχαν 4 δημοτικοί σύμβουλοι. Ο κ. πρόεδρος όμως στο κείμενο της 31/2017 απόφασης, που υπέγραψε και ανάρτησε στην «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με Α.Δ.Α.: 61ΝΟΩ91-9ΚΘ, αναγράφει αναληθώς ότι: «το Δημοτικό Συμβούλιο με 10 ψήφους θετικές και 8 αρνητικές (6 κατά + 2 αποχές)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αναθέτει στο δικηγόρο Αθηνών Δημήτριο Αναστασόπουλο (Α.Μ. 28948) την άσκηση για λογαριασμό του Δήμου Γλυφάδας του δικαιώματος παράστασης πολιτικής αγωγής στη δίκη προς χρηματική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης για το ποσό των σαράντα τεσσάρων ευρώ (44 €) με επιφύλαξη, κατά των Κόκκορη Κων/νου, Βουγιουκλή Μαρίας, Βίγλα Δημήτριου, Σηφάκη Γεώργιου και Αλεβίζου Δημήτριου, που συμμετείχαν στην Οικονομική Επιτροπή και ψήφισαν θετικά στην περιουσιακή διάθεση και εξουσιοδοτεί αυτόν να παραστεί ενώπιον του Γ’ Τριμελούς Εφετείου Αθηνών και να δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής εκ μέρους του Δήμου και κατά των ανωτέρω κατά τη δικάσιμο της 06.02.2017, καθώς και σε κάθε άλλη μετ’ αναβολή δικάσιμο.»

Όμως η αντιπαραβολή της 1ης πρότασης την οποία απήγγειλε ο πρόεδρος και την έθεσε προς ψήφιση στο σώμα, και η οποία πήρε 10 θετικές ψήφους, με το κείμενο της 31/2017 απόφασης που εκδόθηκε και αναρτήθηκε στην «ΔΙΑΥΓΕΙΑ, αποδεικνύει πέραν πάσης αμφιβολίας ότι ο κ. πρόεδρος παραποίησε συνειδητά, την βούληση των δημοτικών συμβούλων, αφού μετά τις διεξαχθείσες ψηφοφορίες, προσέθεσε εκ των υστέρων λέξεις, φράσεις και ονοματεπώνυμα, αλλοιώνοντας το κείμενο της απόφασης που αυτός ο ίδιος είχε προτείνει προς ψήφιση στο δημοτικό συμβούλιο, και εξέδωσε τελικά μια άλλη «εμπλουτισμένη» απόφαση.

4η ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ:

Μετά το τέλος και των δύο ψηφοφοριών για όποιον γνώριζε τον ΚΔΔ, ήταν ολοφάνερο ότι καμία πρόταση δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενε από το νόμο θετικές ψήφους κι επομένως δεν είχε ληφθεί καμιά απόφαση.

Κι όμως ο πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου ανακοίνωσε ότι περνάει η πρώτη πρόταση και όχι μόνο αυτό, αλλά ανέγνωσε κι ένα κείμενο σαν ειλημμένη πλέον απόφαση, που ήταν κατά πολύ, μα πάρα πολύ, «διαφορετικό και εμπλουτισμένο», από το κείμενο της 1ης πρότασης που είχε θέσει πριν λίγα λεπτά προς ψήφιση και η οποία όπως προανέφερα έλαβε 10 θετικές ψήφους.

Σε κάθε περίπτωση, νόμιμη και έγκυρη λήψη απόφασης, δεν υπήρξε ποτέ. Αυτό μπορεί να το καταλάβει αβίαστα κι ένας μαθητής της 3ης τάξης του Δημοτικού Σχολείου, εάν αναγνώσει το άρθρο 96 παρ. 6 του νόμου 3406/2006 που ρητά ορίζει: «6. Τα μέλη του συμβουλίου που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης και με την παρουσία τους υπήρξε απαρτία και αν ακόμα αποχωρήσουν, μεταγενέστερα, θεωρούνται παρόντα μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, ως προς την ύπαρξη απαρτίας. Η απαρτία αυτή θεωρείται ότι συντρέχει για όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή για τη λήψη απόφασης για κάθε συγκεκριμένο θέμα η απαιτούμενη πλειοψηφία δεν υπολογίζεται επί των πραγματικά παρόντων μελών κατά τη ψηφοφορία, αλλά βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την απαρτία.»

ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ:

Το δημοτικό συμβούλιο Γλυφάδας αποτελείται από 41 δημοτικούς συμβούλους, που είναι και ο νόμιμος αριθμός των μελών του. Ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων που απαιτείται για να έχει το δημοτικό συμβούλιο απαρτία είναι 21. Όπως λοιπόν προβλέπει, το άρθρο 96 παρ.6 του νόμου 3406/2006, όταν «σπάσει» η απαρτία τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου που αποχώρησαν θεωρούνται παρόντα μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, ως προς την ύπαρξη απαρτίας. Όμως για την λήψη απόφασης, η απαιτούμενη πλειοψηφία δεν υπολογίζεται επί των πραγματικά παρόντων μελών κατά τη ψηφοφορία, αλλά βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την απαρτία.» Επομένως στο δημοτικό συμβούλιο Γλυφάδας που έχει 41 μέλη και έχει απαρτία με 21 μέλη, για να είναι νόμιμη η λήψη οποιασδήποτε απόφασης, όταν «σπάει» η απαρτία. απαιτούνται 11 θετικές ψήφοι .

Όπως όμως κι ο ίδιος ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Γλυφάδας, αναγράφει στην προσβαλλόμενη 31/2017 απόφαση, η συγκεκριμένη πρόταση πήρε 10 θετικές ψήφους. Επομένως δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 96 παρ. 6 του νόμου 3406/2006, οπότε εξέδωσε παράνομα την εν λόγω απόφαση, την οποία και πρέπει ΝΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΕΤΕ ΩΣ ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΘΕΤΩ ΥΠΟΨΗ ΣΑΣ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

Το ίδιο θέμα: «Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε δικηγόρο της άσκησης δήλωσης παράστασης πολιτικής αγωγής για λογαριασμό του Δήμου Γλυφάδας σε ποινική υπόθεση που συζητείται ενώπιον του 3ου τριμελούς εφετείου Αθηνών την 6.2.2017 (Αρ. Πιν. 3), κατόπιν παραπομπής, λόγω σπουδαιότητας του θέματος, από την Οικονομική Επιτροπή με την υπ΄ αριθ. 32/2017 απόφαση» συζητήθηκε προ ημερήσιας διάταξης και στην προηγούμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου την 01/02/2017, όπου δεν ελήφθη καμία απόφαση λόγω μη συγκέντρωσης των 21 ψήφων που απαιτούνται για την υπερψήφιση ενός θέματος που συζητείται προ ημερήσιας διάταξης.

Ήμουν παρών και παρακολούθησα και αυτή την συνεδρίαση. Όταν τέθηκε το θέμα προ Ημερήσιας Διάταξης ζήτησα και πήρα τον λόγο, όπου επισήμανα στον πρόεδρο ότι η συμμετοχή στη συζήτηση του θέματος, των κωλυομένων δημοτικών συμβούλων είναι παράνομη και θα τους πάρει στο λαιμό του, ενώ με την συμμετοχή τους και μόνο, καθίστατο ντε φάκτο άκυρη και η όποια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (νόμος 3463/2006 άρθρο 99 παρ. 2 εδάφιο 1).

Ο πρόεδρος αντί να πράξει τα νόμιμα, μου απάντησε ότι δεν δέχεται υποδείξεις, και παραβιάζοντας τον νόμο, όχι μόνο δεν ζήτησε από τους 6 παρόντες δημοτικούς συμβούλους που είχαν κώλυμα να αποχωρήσουν από τα έδρανα, αλλά τους έδωσε και τον λόγο με απεριόριστο μάλιστα χρόνο. 

Οπότε κι αυτοί παρανομώντας και διαπράττοντας σοβαρή παράβαση καθήκοντος (νόμος 3463/2006 άρθρο 99 παρ. 2 εδάφιο 2) πήραν το λόγο και προσπάθησαν να πείσουν τους υπόλοιπους δημοτικούς συμβούλους να ψηφίσουν ευνοϊκά γι αυτούς στο συζητούμενο θέμα. Το ίδιο έπραξε και με παριστάμενους τέως δημοτικούς συμβούλους που είναι και αυτοί κατηγορούμενοι στην ίδια υπόθεση. 

Εν ολίγοις ο απόλυτος τραγέλαφος. Αποκορύφωμα αυτής της παράνομης διαδικασίας και συμπεριφοράς του προέδρου και των εχόντων κώλυμα, ήταν ότι ο πρόεδρος έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση της έχουσας κώλυμα Αντιδημάρχου κ. Αργυροπούλου, η οποία ζήτησε από τους υπόλοιπους δημοτικούς συμβούλους, να ψηφίσουν ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΑΣΤΕΙ καθόλου ο Δήμος ως Πολιτική Αγωγή στο 3ο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, όπου είναι κατηγορούμενοι τόσο η ιδία όσο και άλλοι νυν και τέως δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι και ιδιώτες για πρόκληση μεγάλης οικονομικής ζημιάς σε βάρος του Δήμου.

Κι όλα αυτά συνέβησαν παρά την πρόβλεψη του άρθρου: 99 του Ν. 3463/06 (ΚΔΚ) που ορίζει ρητά:«

1. Δημοτικός σύμβουλος δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος ή στην κατάρτιση αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου ή να συμμετέχει σε γνωμοδοτικά συλλογικά όργανα, τα οποία γνωμοδοτούν για θέμα που θα εισαχθεί στο δημοτικό συμβούλιο, εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον. 

2. Απόφαση που έχει ληφθεί κατά παράβαση της διάταξης αυτής είναι άκυρη. Ο σύμβουλος που έλαβε μέρος στη συνεδρίαση διαπράττει σοβαρή παράβαση καθήκοντος και τιμωρείται με την ποινή της αργίας, σύμφωνα με τα άρθρα 142 και 143».

Κύριε ελεγκτή της Νομιμότητας

Πέραν αυτών των πραγματικών δεδομένων που ανάλυσα, υπάρχει το αδιαπραγμάτευτο δεδομένο της υποχρέωσης όλων να τηρούν την νομιμότητα και τους Νόμους του Κράτους! Σε διαφορετική περίπτωση, καταργούνται στοιχειώδεις κανόνες του δημοκρατικού πολιτεύματος, και οδηγούμαστε σε «δικτατορίες» των εκάστοτε ευκαιριακών πλειοψηφιών των οργάνων!

Θεωρώ, ότι ανέδειξα όλες τις πλευρές, της προσβαλλόμενης απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, γι αυτό και σύμφωνα με όλα τα προηγούμενα, ζητώ να εξετάσετε τα όσα σας καταγγέλλω και να ακυρώσετε την παράνομα ληφθείσα 31/ 03.02.2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γλυφάδας.

Όμως εκτός από τα όσα σας ανέφερα παραπάνω, φρονώ ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις της αναζήτησης πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών, όλων όσων συμμετείχαν σ αυτή την ενορχηστρωμένη παράβαση των νόμων, μεθοδεύοντας την έκδοση της παράνομης 31/ 03.02.2017 πράξης του δημοτικού συμβουλίου, η οποία μάλιστα από τι γνωρίζω, παρήγαγε κι έννομα αποτελέσματα, καθόσον με βάση αυτή την πράξη, ήδη ο δήμαρχος ανέθεσε τη παράσταση πολιτικής αγωγής σε δικηγόρο, καθώς και για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 99 του Ν. 3463/06.

Επικαλούμαι τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 01/02/2015 και 03/02/2015, τα οποία μπορείτε να τα αναζητήσετε υπηρεσιακώς από τον Δήμο, καθώς και τις μαρτυρίες των δημοτικών συμβούλων που ήταν παρόντες και καταψήφισαν ή απείχαν κατά την ψηφοφορία.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ

Η με Α.Δ.Α: 61ΝΟΩ91-9ΚΘ, 31/ 03.02.2017 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Γλυφάδας

Να πρωτοκολληθεί η παρούσα μου 
Να μου χορηγηθεί αντίγραφό της
Να λάβω γνώση των ενεργειών σας 

Με τιμή
Παναγιώτης Γ. Γιάχος

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: Γλυφάδα: Προσφυγή Παναγιώτη Γιάχου στην αποκεντρωμένη διοίκηση Rating: 5 Reviewed By: Glyfadaweb