ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

Στο στόχαστρο της εφορίας οι μικροοφειλέτες αντί των μεγαλοοφειλετών !!!

Μόλις το 12,3% των ληξιπρόθεσμων οφειλών που ανέρχονται στο ατρονομικό ποσό των 92 δισ. ευρώ θεωρεί εισπράξιμο η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων(ΑΑΔΕ).

Συγκεκριμένα, η ΑΑΔΕ έχει θέσει μεταξύ άλλων εκτός στόχου τις ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω του 1,5 εκατ. ευρώ που συνολικά φθάνουν τα 72 δισ. ευρώ και επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στους μικροοφειλέτες, καθώς θεωρεί ότι οι πιθανότητες είσπραξης των χρεών αυτών είναι σημαντικά μεγαλύτερες. Οπως προκύπτει από τα στοιχεία, 5.551 οφειλέτες έχουν χρέη από 1,5 εκατ. ευρώ και άνω. Ειδικότερα:

1. Από 1,5 εκατ. ευρώ έως 10 εκατ. ευρώ χρωστούν 4.426 οφειλέτες και το χρέος τους φθάνει στο ποσό των 16,3 δισ. ευρώ.

2. Από 10 εκατ. ευρώ έως 100 εκατ. ευρώ χρωστούν 1.056 φορολογούμενοι. Το συνολικό τους χρέος ανέρχεται στα 26,8 δισ. ευρώ.

3. Από 100 εκατ. ευρώ και άνω χρωστούν 69 οφειλέτες του ελληνικού Δημοσίου. Κατά μέσον όρο ο καθένας χρωστάει 415 εκατ. ευρώ.

Οπως γίνεται αντιληπτό ουδείς εκ των 69 πρόκειται να πληρώσει ποτέ αυτό το χρέος στο ελληνικό Δημόσιο, κάτι που παραδέχεται και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Συγκεκριμένα, το «αποτελεσματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο» ανέρχεται σε 11,4 δισ. ευρώ και αποτελεί το 12% του συνολικού ληξιπρόθεσμου χρέους. Σημειώνεται ότι ως «αποτελεσματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο» ορίζεται το πλέον εισπράξιμο μέρος του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου το οποίο:

• Περιλαμβάνει οφειλές μόνο εντός προϋπολογισμού.

• Περιλαμβάνει υπόλοιπα ποσού βασικής οφειλής έως 1,5 εκατ. ευρώ.

• Δεν περιλαμβάνει οφειλές προ της 30/11/2011.

• Δεν περιλαμβάνει τις κατηγορίες φόρων: λοιπές εισφορές, έμμεσοι φόροι υπέρ τρίτων, μισθώματα, πρόστιμα ΚΒΣ, δάνεια και παράβολα,

• Δεν περιλαμβάνει τις κατηγορίες οφειλετών: πτωχοί, δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και μηδενικά-προσωρινά ΑΦΜ.

Στελέχη του υπουργείου Οικονομικών αναφέρουν ότι όσο πιο μικρό είναι το χρέος τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες να εισπραχθεί, σε αντίθεση με τα πολύ μεγάλα χρέη τα οποία θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης, καθώς προέρχονται κυρίως από παλαιά πρόστιμα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, από επιχειρήσεις του ελληνικού Δημοσίου αλλά και από καταπτώσεις εγγυήσεων. Συγκεκριμένα, το 0,1% των οφειλετών που αντιστοιχεί σε 5.551 φυσικά και νομικά πρόσωπα χρωστούν στην εφορία το 76% του συνολικού χρέους ή διαφορετικά 72 δισ. ευρώ.

Αντίθετα, στο στόχαστρο της εφορίας μπαίνουν περισσότεροι από τους μισούς οφειλέτες του ελληνικού Δημοσίου που χρωστούν στην εφορία ποσά έως και 500 ευρώ ή διαφορετικά το 0,4% από τα 92 δισ. ευρώ που ανέρχονται τα ληξιπρόθεσμα χρέη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 2.388.899 φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις έχουν οφειλές προς το ελληνικό Δημόσιο από ένα ευρώ έως και πεντακόσια ευρώ και το συνολικό ποσό που χρωστούν φθάνει μόλις τα 340 εκατ. ευρώ. Από τους ανωτέρω, 505.202 που αντιπροσωπεύουν το 11,7% του συνόλου χρωστούν το πολύ μέχρι 10 ευρώ ο καθένας και συνολικά μόλις 1 εκατ. ευρώ, 398.004 έχουν οφειλές μέχρι 50 ευρώ και συνολικά 11,5 εκατ. ευρώ, ενώ 1.485.693, οι οποίοι αντιστοιχούν στο 34,5% του συνόλου, οφείλουν από 50,01 έως και 500 ευρώ και συνολικά 327,8 εκατ. ευρώ.

Από την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων της ΑΑΔΕ προκύπτει ότι το 48,0% των οφειλών αφορά μη φορολογικά έσοδα (πρόστιμα ΚΒΣ, δάνεια, κ.λπ.), ποσοστό 27,2% αφορά έμμεσους φόρους (ΦΠΑ, πρόστιμα έμμεσων φόρων κ.λπ.), ποσοστό 21,9% άμεσους φόρους (φόροι εισοδήματος, περιουσίας κ.λπ.) και ποσοστό 3,0% αφορά λοιπά μη φορολογικά έσοδα. Οι κυριότερες δε επιμέρους κατηγορίες φόρων που συνθέτουν το ληξιπρόθεσμο χρέος αφορούν:

• Πρόστιμα ΚΒΣ ποσού 31,582 δισ. ευρώ.
• ΦΠΑ ποσού 19,974 δισ. ευρώ.
• Φόρο Εισοδήματος ποσού 17,211 δισ. ευρώ.

Πηγή: Καθημερινή

Σημείωση του ''Γ'':  Η κυβέρνηση δεν δικαιούται να αθετεί το σύνολο των προεκλογικών της δεσμεύσεων, και να στρέφεται κατά της πλειονότητας, όταν έχουμε 5.500 χιλιάδες μεγαλοοφειλέτες. Ποιοι προεξοφλούν ότι δεν θα πληρώσει κανείς απ' αυτούς τους μεγαλοοφειλέτες και στρέφονται σε ανέργους, πληττόμενους, κ.α. ;;; Τι σημαίνει δεν θα πληρώσει κανείς απ' αυτούς ;;; (Ειδικά από τους 69 μεγαλύτερους μεγαλοοφειλέτες ) Σημαίνει κατάλυση του πολιτεύματος και κάποιοι οφείλουν να υπερασπιστούν σύμφωνα με την ακροτελεύτια διάταξη του Συντάγματος το πολίτευμα.

Προσωπικά εμείς για τις όποιες οφειλές θα στείλουμε τους αρμοδίους στον Δήμο Γλυφάδας, στο Υπουργείο ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, και στο ΜΑΞΙΜΟΥ, όπως και στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, διότι δεν έχουμε ακόμα κάλυψη επί των σύννομων αιτημάτων μας.

Άρθρο 4 του Ελληνικού Συντάγματος

Οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους 

Το άρθρο 4 του Ελληνικού Συντάγματος καθιστά σαφές ότι πρέπει να πληρώσουν όλοι οι μεγαλοοφειλέτες μέχρι τελευταίας δεκάρας.

'Αρθρο 120: (Ακροτελεύτια διάταξη)

2. O σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Eλλήνων.
3. O σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος.
4. H τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Eλλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.

Η προπαγάνδα από τη πλευρά του τύπου ότι δεν θα πληρώσει κανείς από τους μεγαλοοφειλέτες πρέπει να αποτελεί σημείο αναφοράς του λαού, καθώς και βασική αξίωση για τήρηση της Δημοκρατίας.

Αν η κυβέρνηση αδυνατεί να συγκρουστεί με το μεγάλο κεφάλαιο, ( τους μεγαλοοφειλέτες), καταλύεται το Ελληνικό Σύνταγμα, άρα να περάσει στον λαό την εξουσία διακυβέρνησης ώστε να τηρηθεί το Ελληνικό Σύνταγμα. 

Ο Κυρίαρχος Ελληνικός λαός δεν έχει αγκυλώσεις και δεσμεύσεις έναντι των μεγαλοοφειλετών και του μεγάλου κεφαλαίου, και μπορεί να τους υποχρεώσει ΑΜΕΣΑ να πληρώσουν το χρέος τους και να επανέλθει ομαλότητα στη χώρα μας.

Οι μαφιόζικες μεθοδεύσεις κατάλυσης του Ελληνικού Συντάγματος από μερίδα του κεφαλαίου δεν περνούν στον Ελληνικό λαό. 

Να πληρώσουν άμεσα οι μεγαλοοφειλέτες 

Αναφέρουμε στην ''στριμωγμένη'' Ελληνική κυβέρνηση, και τον πρωθυπουργό της χώρας, ότι προσωπικά δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να γίνουμε βορά των μαφιόζων και των θηρίων, και άλλωστε δεν θα είναι η πρώτη φορά. Αναλαμβάνουμε τον δύσκολο ρόλο να βγάλουν από την μέση εμάς και να καταστεί σαφές σε όλους ποια είναι η λειτουργία τους, και εν συνεχεία να επέλθει Συνταγματική ομαλότητα
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: Στο στόχαστρο της εφορίας οι μικροοφειλέτες αντί των μεγαλοοφειλετών !!! Rating: 5 Reviewed By: Glyfadaweb