ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

Γλυφάδα: Καλό μήνα από την ''4η εξουσία''

Ο όρος Τέταρτη εξουσία αναφέρεται στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ). Αρχικά αναφερόταν στον Τύπο, καθώς ήταν το μόνο μέσο, αλλά στη συνέχεια με την ανάπτυξη και των υπολοίπων (π.χ. ραδιόφωνο, τηλεόραση, Internet), χαρακτηρίζει τα ΜΜΕ γενικότερα.

Ο τίτλος της Τέταρτης εξουσίας δίνεται με βάση τις τρεις (προηγούμενες) εξουσίες : 1) νομοθετική, 2) εκτελεστική, 3) δικαστική, και με τη λογική ότι όλες τους υπάρχουν για τον ίδιο σκοπό, την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

Σύμφωνα με τη φιλελεύθερη προσέγγιση απ' την οποία προέρχεται και η έννοια της Τέταρτης εξουσίας, τα ΜΜΕ ύστερα από την απελευθέρωση και ανεξαρτητοποίησή τους από το κράτος, συνέβαλαν στην εκδημοκράτισή του. Αυτό αιτιολογείται με κάποιες από τις λειτουργίες που πραγματοποιούν:

Δρουν ελεγκτικά απέναντι στο κράτος και παρακολουθούν την άσκηση των τριών εξουσιών, αποκαλύπτοντας τυχόν καταχρήσεις και εξασφαλίζοντας τη διαφάνεια, επιτελούν δηλαδή το ρόλο "φύλακα".

Παρέχουν ενημέρωση σχετικά με δημόσια ζητήματα σε ολοένα και περισσότερες ομάδες διευρύνοντας έτσι το πολιτικό έθνος. Καθώς αυξάνεται λοιπόν το μέγεθός του αυξάνεται και η δύναμη, δηλαδή ενισχύεται η δημοκρατικότητά του.

Μεταφέρουν τη φωνή του λαού, ενοποιώντας όλες τις διαφορετικές απόψεις που έρχονται από τη κοινωνία και αξίζει να ακουστούν μέσα από το κοινό πρίσμα στο οποίο αυτές συγκλίνουν. Μεταδίδουν δηλαδή τη δημόσια ομοφωνία όπως προκύπτει μέσα από τον κοινωνικό διάλογο.

Η τέταρτη εξουσία λειτουργεί ως επικοινωνιακός δίαυλος μεταξύ των κυβερνώντων και του λαού αλλά και ανάμεσα στις ετερόκλητες ομάδες του τελευταίου. 

Έτσι, υποστηρίζεται ότι τα ΜΜΕ ενισχύουν το λαό: απ' τη μια ασκώντας κριτική στην πολιτική εξουσία και ελέγχοντάς την εξονυχιστικά κι απ' την άλλη μεταφέροντας το λαϊκό παλμό κι αντιπροσωπεύοντας την κοινή γνώμη στην κυβέρνηση. 

Αυτή η μετατόπιση εξουσίας απ΄ το κράτος προς το λαό με τη μεσολάβηση των ΜΜΕ, δίνει στα τελευταία τον τίτλο της Τέταρτης Εξουσίας. Τέταρτη Εξουσία, με την έννοια ότι ενσαρκώνουν τη "φωνή του λαού στους διαδρόμους της εξουσίας".

Ριζοσπαστική Θεώρηση

Η ριζοσπαστική θεώρηση αντιτίθεται στην φιλελεύθερη θεώρηση και αυτό γιατί οι εκπρόσωποί της και οι εκπρόσωποι της πολιτικής οικονομίας των μέσων αρνούνται τη λειτουργία των ΜΜΕ ως Τέταρτης Εξουσίας. Θεωρούν ότι τα μέσα ποτέ δεν κατάφεραν να απελευθερωθούν απ´τη δομή της εξουσίας και να ανεξαρτητοποιηθούν πλήρως αλλά ούτε και να γίνουν η φωνή της κοινωνίας.

Τα ΜΜΕ δεν είναι ουδέτερα εφόσον είναι μεγάλες επιχειρήσεις ή εξαρτώνται από επιχειρήσεις, υπόκεινται σε κάποιο ιδιοκτησιακό καθεστώς και μάλιστα πολλές φορές ολιγοπωλιακό, ακόμη και μονοπωλιακό

Αυτό εξ' ορισμού, τα κάνει φορείς ιδιωτικών (κυρίως) συμφερόντων και αλλοιώνει το ρόλο του "φύλακα" αφού είναι μέρος αυτού που πρέπει να ελέγχουν.(π.χ. οι εφοπλιστές και οι μεγαλοεργολάβοι της χώρας μας είναι οι ιδιοκτήτες των ΜΜΕ)

Τα ΜΜΕ, οι ιδιοκτήτες τους και οι δημοσιογράφοι που εργάζονται σε αυτά είναι μέρος του κατεστημένου. Δεν μπορούμε να ξεχνάμε τις πολιτικές τους δεσμεύσεις, τη δύναμη που τους ασκείται από ηγετικές ομάδες, τη σχέση που επιδιώκουν να έχουν με την κυβέρνηση και τη νομοθεσία στην οποία υπόκεινται. 

Όλα αυτά περιορίζουν την ανεξάρτητη δημοσιογραφία στα όρια του επιτρεπτού και του δυνατού έτσι όπως καθορίζεται από το καπιταλιστικό σύστημα.

Η λογοκρισία μπορεί να μην πραγματοποιείται πια από το κράτος αλλά είναι εξίσου σκληρή. Αυτή τη φορά έρχεται από το σύστημα της ελεύθερης αγοράς και είναι με τη μορφή της εξάρτησης από τη διαφήμιση, του υψηλού κόστους εισαγωγής στην αγορά των περισσότερων ΜΜΕ, της συνεχούς αύξησης των ολιγοπωλίων. Έτσι δεν ακούγονται όλες οι φωνές ίσα, αλλά αυτές που διαθέτουν το κεφάλαιο.

Αυτά είναι κάποια απ' τα σημεία της κριτικής από τη ριζοσπαστική θεώρηση που δείχνουν ότι τα ΜΜΕ χειραγωγούν και παράγουν την πραγματικότητα, και δεν λειτουργούν ως καθρέφτης της. 

Έτσι, μάλλον δεν υπάρχει Τέταρτη Εξουσία, η δύναμη του λαού μέσω των μέσων όπως υποστηρίζει η φιλελεύθερη θεώρηση, αλλά φανερώνεται η δύναμη των μέσων, σύμφωνα με την οικονομική και πολιτιστική ελίτ που είναι στην εξουσία, πάνω στο λαό.

Τι ισχύει στην Ελλάδα και τη Γλυφάδα

Η πλειονότητα των ΜΜΕ δεν συνέβαλε στη δική μας χώρα στον εκδημοκρατισμό της κοινωνίας, και ειδικότερα στη πόλη της Γλυφάδας η κατάσταση είναι σαφώς χειρότερη.

1) Δεν υπάρχουν αμιγώς ΜΜΕ, παρά μόνον ορισμένες ιδιωτικές πρωτοβουλίες.

2) Η πλειονότητα των ιδιωτικών πρωτοβουλιών στη πόλη της Γλυφάδας δεν ασκούν το ρόλο του ''φύλακα'', άρα της ''4ης εξουσίας'', και αντί να ασκούν έλεγχο επί των πεπραγμένων των διοικούντων περιορίζονται σε συστημική προπαγάνδα, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων.

3) Οι τοπικοί δημοσιογράφοι - ''αναδημοσιογράφοι'' στη πλειονότητά τους αποτελούν μέρος του κατεστημένου, είτε έχοντας από πίσω τους οικονομικά βαρύδια, είτε αστικά πολιτικά κόμματα. 

4) Ο πραγματικός καθρέφτης της τοπικής μας κοινωνίας δεν υφίσταται σχεδόν σε κανένα τοπικό media, πλήν ελαχίστων εξαιρέσεων, και άλλωστε αυτό το ζήτημα μας απασχολούσε ραδιοφωνικά πριν από αρκετές δεκαετίες. Η πλειονότητα των τοπικών ιστοσελίδων δεν παρέχουν τον καθρέφτη της τοπικής μας κοινωνίας, αποσιωπούν συστηματικά παρανομίες, δολοπλοκίες, κακοδιαχείριση, και τις υπεροπτικές διοικήσεις, και διευρύνουν το χάσμα ανάμεσα στο κεφάλαιο και τους ολιγάρχες με την πλειονότητα του τοπικού πληθυσμού.

5) Οι καπιταληστρικές διοικήσεις αρκετών ετών στη πόλη της Γλυφάδας, διέπονται από υπέρμετρη τάση αδιαφάνειας, και με κάθε πρόσφορη μέθοδο επιδιώκουν συσκώτιση αντί ενημέρωσης.

6) Είναι σαφές ότι η πλειονότητα των τοπικών ιστοσελίδων εξυπηρετεί την χειραγώγηση ώστε να συντηρούνται τα συμφέροντα ολιγαρχών, κεφαλαίου, και του διπολικού συστήματος των κομμάτων εξουσίας, αν και το δίπολο των κομμάτων εξουσίας δεν εξυπηρετεί ούτε το δημόσιο συμφέρον ούτε την δημοκρατία.

Παράδειγμα: Ένα απλό δίπολο εκπομπής έχει ενίσχυση 2.15 dB, ενώ μια yagi πέντε έως επτά στοιχείων μπορεί να φτάσει τα 13 dB ενισχύσεως. Τι σημαίνει το συγκεκριμένο; Το απλό δίπολο, θα καλύψει μια ακτίνα πέντε χλιομέτρων, ενώ η yagi δεκαπέντε χιλιομέτρων.

Καθίσταται σαφές ότι με το διπολικό σύστημα θα καλυφθούν πέντε χιλιάδες άνθρωποι, ενώ με τη yagi δεκαπέντε χιλιάδες. Είναι σαφής και τεράστια η διαφορά.

Τι μπορεί να ισχύσει σε ένα ενδεχόμενο μιας ανεξάρτητης συστοιχίας ειδικά στη τοπική αυτοδιοίκηση είναι σαφές, διότι με το διπολικό σύστημα καλύπτεται ένα μικρό φάσμα πολιτών, με τη yagi λίγο μεγαλύτερο, και με την ανεξάρτητη συστοιχία το μεγαλύτερο τμήμα της κοινωνίας.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ

                                                                           Σεπτέμβριος 2017 

Καλό μήνα

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: Γλυφάδα: Καλό μήνα από την ''4η εξουσία'' Rating: 5 Reviewed By: Glyfadaweb