ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

Κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη

Από την Πρωτομαγιά  οι πλειστηριασμοί για χρέη προς το Δημόσιο διενεργούνται αποκλειστικά και μόνο με το πάτημα ενός κουμπιού, δηλαδή μέσω Ίντερνετ.

Θέσπιση διενέργειας και των κατά ΚΕΔΕ διενεργούμενων πλειστηριασμών (κινητών και ακινήτων) με ηλεκτρονικά μέσα. Αποκλειστικά η διενέργεια των πλειστηριασμών με ηλεκτρονικά μέσα από 1.5.2018. 

Οδηγίες στις εφορίες για να εφαρμόζουν ομοιόμορφα τις νέες διατάξεις για την διενέργεια των  ηλεκτρονικών πλειστηριασμών που θα ξεκινήσουν από το δημόσιο μετά την 1η Μαΐου 2018 , δίνει εγκύκλιος της ΑΑΔΕ. 

Συνοψίζοντας τις αλλαγές που ψηφίστηκαν στη Βουλή τον Ιανουάριο, οι κυριότερες μεταβολές που επήλθαν στο δίκαιο της διοικητικής εκτέλεσης, με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζόμενων στις σχετικές μεταβατικές διατάξεις,  σύμφωνα με την εγκύκλιο είναι οι ακόλουθες:

• Θέσπιση διενέργειας και των κατά ΚΕΔΕ διενεργούμενων πλειστηριασμών (κινητών και ακινήτων) με ηλεκτρονικά μέσα. Αποκλειστική διενέργεια αυτών με ηλεκτρονικά μέσα από 1.5.2018
 

• Εναρμόνιση του χρόνου και τρόπου διενέργειας πλειστηριασμού (κινητών και ακινήτων) με ηλεκτρονικά μέσα κατά τα πρότυπα του ΚΠολΔ

• Θέσπιση ηλεκτρονικής δημοσίευσης περιλήψεων προγραμμάτων πλειστηριασμού σε διαδικτυακό τόπο και μεταβολή / εναρμόνιση του χρόνου κοινοποίησης και δημοσίευσης του προγράμματος πλειστηριασμού (κινητών και ακινήτων)

• Θέσπιση ελάχιστου / υποχρεωτικού περιεχομένου της περίληψης προγράμματος πλειστηριασμού (κινητών και ακινήτων)

• Θέσπιση ειδικής προθεσμίας κατάθεσης εκπλειστηριάσματος από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού με ηλεκτρονικά μέσα

• Μεταβολή του χρόνου αποστολής των σχετικών εγγράφων στον υπάλληλο του πλειστηριασμού τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από τον πλειστηριασμό(κινητών και ακινήτων)

• Επαναπροσδιορισμός της τιμής πρώτης προσφοράς σε προγράμματα πλειστηριασμών (ακινήτων) που εκδίδονται μετά την 17.1.2018 και καθορισμός αυτής βάσει της εμπορικής αξίας τους. Εναρμόνιση με τα ισχύοντα περί εκτίμησης της αξίας και καθορισμού τιμής πρώτης προσφοράς στην εμπορική αξία των ακινήτων, για κατασχέσεις που επιβάλλονται μετά την 18.1.2018

• Διεύρυνση της προθεσμίας άσκησης αναγγελίας του Δημοσίου το αργότερο σε δέκα πέντε ημέρες από τον πλειστηριασμό

 • Εναρμόνιση των διατάξεων του ΚΕΔΕ περί κατάταξης απαιτήσεων του Δημοσίου με τις σχετικές νομοθετικές μεταβολές στον ΚΠολΔ και τον Πτωχευτικό Κώδικα (ν. 3588/2007, Α' 153)


Ειδικά όσον αφορά στις τιμές εκκίνησης, στα προγράμματα πλειστηριασμών ακινήτων που εκδίδονται μετά την 17.1.2018 και αφορούν κατασχέσεις που είτε έχουν επιβληθεί πριν από την 18.1.2018, είτε επιβάλλονται μετά την 18.1.2018 η τιμή πρώτης προσφοράς επαναπροσδιορίζεται ή προσδιορίζεται στην εμπορική αξία αυτών.

Η εμπορική αξία θα προσδιορίζεται με τους ειδικούς εκτιμητές.

Συγκεκριμένα, ο προϊστάμενος της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας, μετά από έρευνα στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών, Φυσικών & Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Οικονομικών, προβαίνει σε τηλεφωνική επικοινωνία, κατά την κρίση του, με πιστοποιημένους εκτιμητές της περιφέρειας του τόπου όπου βρίσκεται το προς κατάσχεση ή προς πλειστηριασμό ακίνητο ή και άλλης περιφέρειας, διερευνώντας τη δυνατότητα συνεργασίας για την εκτίμηση της αξίας του ακινήτου. 

Προς τούτο γνωστοποιεί στον εκτιμητή τα στοιχεία του ακινήτου, την προβλεπόμενη αμοιβή καθώς και απορρέουσες υποχρεώσεις. 

Εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον από κάποιον εκτιμητή, αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση αυτού Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

Μετά τη λήψη γραπτής αποδοχής της ανωτέρω Πρόσκλησης, ο προϊστάμενος αποστέλλει το έντυπο διορισμού στον πιστοποιημένο εκτιμητή με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο . Σε κάθε περίπτωση πάντως, απαιτείται η υπογραφή του τελικού εντύπου διορισμού εκ μέρους του πιστοποιημένου εκτιμητή.

Αυτό που πρόκειται να γίνει μέσα στις επόμενες εβδομάδες, εν όψει της αποκλειστικής διενέργειας ηλεκτρονικών πλειστηριασμών από την Πρωτομαγιά και για χρέη προς το Δημόσιο, είναι ένα τρελό πρεσάρισμα στα δικαστικά τμήματα των εφοριών, προκειμένου να «ξεκολλήσουν» από την τακτική των «εύκολων» κατασχέσεων εις χείρας τρίτων και να στοχεύσουν στα ακίνητα των οφειλετών. Το μεγάλο βάρος θα πέσει στις «πλούσιες» Δ.Ο.Υ., δηλαδή στις εφορίες που καλύπτουν τα Βόρεια Προάστια (Κηφισιά, Εκάλη κ.λ.π.), καθώς και στις εφορίες της παραλιακής ζώνης, όπου την τιμητική της θα έχει η Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας. 

Η εκτίμηση είναι ότι πολλά ακίνητα οφειλετών παραμένουν «ελεύθερα» ήτοι δεν έχουν κινηθεί τράπεζες και ιδιώτες εναντίον τους, άρα το όφελος για το Δημόσιο θα είναι πολλαπλάσιο από το αντίστοιχο των κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών. Σε κάθε περίπτωση το στοίχημα δεν μπορεί να θεωρηθεί εύκολο, ειδικά από τη στιγμή που ο εισπρακτικός στόχος από ληξιπρόθεσμες οφειλές έχει τεθεί για φέτος στα περίπου 6 δις ευρώ. Ωστόσο, νέα ηλεκτρονικά εργαλεία, όπως η διασύνδεση του Taxis με το Κτηματολόγιο, εκτιμάται ότι θα συνδράμει όχι μόνο στον εντοπισμό των ακινήτων των οφειλετών, αλλά και στην ταχύτερη λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, με απευθείας εγγραφή βαρών στα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία. Επισήμανση του ''Γ'': Πραγματικά μας κούρασε το διπλό πρόσωπο και τα διφορούμενα αστικά πολιτικά κόμματα, κυρίως εξουσίας, και σύμφωνα με όσα αποφασίζονται για παραγραφές δεκάδων δις οφειλών του μεγάλου κεφαλαίου, ώστε την κρίση να την πληρώσουν οι μικροί - τα λαϊκά στρώματα. Από την 1.5.2018 οι επιλογές της κοινωνίας , του ήμισυ του πληθυσμού της χώρας μας, είναι δυο.

Είτε να σχηματίσει ένα τεράστιο κίνημα αλληλεγγύης - ανατροπής αυτών των πολιτικών, είτε κάθε οικογένεια να προμηθευτεί ένα σύγχρονο όπλο για την προστασία της λαϊκής οικογένειας και της λαϊκής περιουσίας. Εσείς επιλέγετε.

Εμείς δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια έπειτα από τόσα χρόνια συμμετοχής σε επιτροπές κατοίκων, διαμαρτυρίες στην ΔΟΥ , ΔΕΗ, ΙΚΑ, κ.α.
Άλλωστε έχουμε μια μακρά εμπειρία διώξεων - κατασχέσεων, επί δεκαετίες, και δεν πρόκειται να υπάρξει άλλη φορά.

Σήμερα μας οφείλουν, και μάλιστα αρκετά, εμείς δεν τους οφείλουμε. Είναι φύσιν αδύνατον να συνεχίζεται το πάρτι των οικονομικά ισχυρών, με παραγραφές για εφοπλιστές, και ολιγάρχες του κεφαλαίου, και να πληρώσουν οι υπόλοιποι για πολλοστή φορά τη κρίση για την οποία δεν φέρουν ευθύνη. 

Δεν τα φάγαμε μαζί κύριοι των κοινοβουλευτικών αστικών κομμάτων, ούτε σήμερα τα τρώμε μαζί, και οι περισσότερες οφειλές των πολιτών σε Δ.Ο.Υ κ.α. διαμορφώθηκαν απόρροια της στήριξης ημέτερων και του κεφαλαίου από τη πλευρά των προηγούμενων κυβερνήσεων, και των απαράδεκτων πολιτικών τους διάλυσης της εθνικής μας οικονομίας.

Είναι σαφές ότι δεκάδες τοπικά στελέχη εξασφαλίστηκαν , ενώ δεκάδες άλλους τους ''κρέμασαν'' στη κυριολεξία, και χιλιάδες συμπολιτών μας στα νότια προάστια θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις εφαρμοζόμενες πολιτικές.

Υ.Γ.: Μέσα στον κυκεώνα τον οποίο διανύουμε και σήμερα, έχοντας τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις όσων ισχύουν για πλειάδα στελεχών αστικών κομμάτων, καθώς και ημετέρων τους, έχουμε τη τάση να διασκεδάζουμε και τις εντυπώσεις. 

α) Θα μας παράσχει μια επιδότηση το υπουργείο Ανάπτυξης να αναπτύξουμε μια βιοτεχνία σύγχρονων οπλικών συστημάτων προάσπισης της λαϊκής περιουσίας ; 

β) Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει το θεσμικό καθεστώς των Η.Π.Α για αδειοδότηση των οπλικών συστημάτων και στη δική μας χώρα για την προστασία του πολίτη από τα αρπακτικά ;

Υ.Γ 2: Δεν πρόκειται να φύγει από τη μνήμη μας τι έπρατταν αρκετά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ των νοτίων προαστίων σε διαμαρτυρία της επιτροπής κατοίκων στη Δ.Ο.Υ Γλυφάδας για τον ΕΝΦΙΑ , όπου ενώ η γραμμή ήταν κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, οι ίδιοι, οι οποίοι σήμερα καταλαμβάνουν σημαίνουσες θέσεις, έχοντας εσωτερική ενημέρωση πλήρωναν στα μουλωχτά τον ΕΝΦΙΑ.

Δεν είχαμε αυταπάτες , γνωρίζαμε εκ προοιμίου ότι υπάρχουν τα πολιτικά πυροτεχνήματα , και σαφώς αποδείχθηκε στη συνέχεια, όμως, ορισμένοι είχαν τη δυνατότητα , ενώ χιλιάδες άλλοι είχαν να επιλέξουν, είτε να πληρώσουν ΕΝΦΙΑ και ΧΑΡΑΤΣΙΑ ώστε να ευεργετηθεί το μεγάλο κεφάλαιο , και τα κοράκια , είτε να διαβιώσουν , και επέλεξαν το δεύτερο.

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: Κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη Rating: 5 Reviewed By: Glyfadaweb