ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

Ο Δήμαρχος Γλυφάδας μόνιμος κατηγορούμενος των δικαστηρίων

Δεδομένου ότι ο Δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου, απεστάλη κομματικά από τη Νέα Δημοκρατία να διοικήσει το Δήμο Γλυφάδας με την τοπική οργάνωση της κατά τόπους , και τους ''συνεργαζόμενους'' , η κυβέρνηση μερίμνησε ώστε με το νόμο 4619 και συγκεκριμένα το άρθρο 185 , ''ρύθμιση θεμάτων δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων'' να καλύψει τις δεκάδες ανομίες του , οι οποίες αφορούσαν ένα οικονομικό αντικείμενο το οποίο ξεπερνά τα 10.000.000 εκατομμύρια ευρώ.

Δείτε τι αποφάσισε η κυβέρνηση της ΝΔ , με την φωτογραφική διάταξη του άρθρου 185 , ώστε να παρέχει κάλυψη της ανομίας του στελέχους της δημάρχου Γλυφάδας Γ. Παπανικολάου. 
Ασφαλώς δεν πρέπει να αγνοείται ότι αντίστοιχες περιπτώσεις υφίστανται και σε έτερους δήμους , δεδομένου ότι το κόμμα της ΝΔ έχει τον μεγαλύτερο αριθμό δημάρχων - αιρετών στις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας μας , και συγκεκριμένα πέραν του 80% αιρετοί στην Ελληνική επικράτεια στις Περιφέρειες και τους δήμους είναι στελέχη της ΝΔ είτε υποστηριγμένοι από την σημερινή κυβέρνηση.
Από τις δεκάδες υποθέσεις δικαστικών εκκρεμοτήτων του δημάρχου Γ, Παπανικολάου δημοσιοποιούμε ένα μικρό τμήμα:

Παπανικολάου, ενώπιον της 10ης Πταισματοδίκη Αθηνών στα πλαίσια της με αριθμό Α.Β.Μ. ΙΕ2019/6505 δικογραφίας που έχει σχηματισθεί εις βάρος του αυτεπάγγελτα (Τμήμα Αυθαιρέτων της Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Γλυφάδας) για ενδεχόμενη διάπραξη του αδικήματος παράβασης διατάξεων του άρθρου 17 παρ.8 του Ν.13347/1983 , 05/07/2019

3. ΙΕ 2019 / 4783 ΠΤ-10 ΑΔΑ 9ΟΤΖΩ91-Ζ64 2/8/ 19

Παπανικολάου, ενώπιον του 10ου Πταισματοδίκη Αθηνών, κατόπιν της από 23.07.2019 κλήσεως του ανωτέρω, στα πλαίσια της με αριθμό Α.Β.Μ. ΙΕ 2019/4783 ποινικής υπόθεσης για ενδεχόμενη διάπραξη του αδικήματος της παρ. 1α του ά. 81 και της παρ. 8α του ά. 94 του ν. 4495/2017 κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του Γλυφάδα, 2.8.2019

4. Θ 19/ 3261 ΑΝΩΜΟΤΗ- ΠΤ-8 ΑΔΑ: Ω0ΜΨΩ91-1Η9

Παπανικολάου, ενώπιον της 8ης Πταισματοδίκη Αθηνών στα πλαίσια της με αριθμό Α.Β.Μ. Θ2019/3261 δικογραφίας που έχει σχηματισθεί εις βάρος του κατόπιν ανώνυμης καταγγελίας Γλυφάδα,18.4.2019

5. ΙΕ 19/ 3225 ΠΤ-30

6. Θ 17 / 7536 ΣΜΑ-Δ/ΝΤΗ ΚΑΘ. ΠΤ- 9 ΑΔΑ: ΩΛΕ4Ω91-ΟΩΡ

Παπανικολάου ενώπιον του 9ου Πταισματοδίκη Αθηνών στα πλαίσια της με Α.Β.Μ. Θ17/7536 δικογραφίας που έχει σχηματισθεί εις βάρος του κατόπιν καταγγελίας του Γεώργιου Θεοδωρόπουλου για ενδεχόμενη διάπραξη του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος : Γλυφάδα, 4.2.2019

7 ΓΠ 2017/ 134 ΠΡΟΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 12/7/19 ΟΧΙ ΓΠ17/139, ΟΧΙ ΠΓ17/134 ΑΒΜ: ΠΓ2017/134 ΑΔΑ: ΩΜΤ7Ω91-6ΣΔ ΑΔΑ: 6289Ω91-28Ω μελέτη της ΓΠ17/ 139 δικογραφίας

Ι’ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών και υπεράσπισης του Δημάρχου Γλυφάδας, Γεώργιου Παπανικολάου, στο πλαίσιο της με αριθμό ΑΒΜ: ΠΓ2017/134 ποινικής υπόθεσης με την οποία φέρεται ως τελέσας το αδίκημα του άρθρ. 28 παρ. ια’ του Ν. 1650/1986 κατά την τέλεση των καθηκόντων του. : Γλυφάδα, 6.3.2019

8. Δ 18/ 794 πτ-5 ΑΔΑ: ΨΝΩΠΩ91-ΞΝ9 ΑΔΑ: 6ΚΕΑΩ91-Ξ4Ζ ΑΔΑ: ΩΖΙΕΩ91-ΘΗΥ ΑΔΑ: 60Ο5Ω91-ΓΔΘ ΑΔΑ: 6ΒΝΦΩ91-7ΤΑ

Παπανικολάου, ενώπιον της 14ης Πταισματοδίκη Αθηνών στα πλαίσια των με αριθμών Α.Β.Μ. ΣΤ2016/10007 και Α.Β.Μ Δ2016/2775 δικογραφιών που έχουν σχηματισθεί εις βάρος του για αδικήματα που αναφέρονται σε αυτές και ορίζουμε αμοιβή για ωριαία απασχόληση μέχρι τέσσερις (4) ώρες. Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής: Γλυφάδα, 1.2.2019

9- Β 17 / 934 ΠΤ-4 6Λ8ΥΩ91-1ΒΗ

Παπανικολάου, ενώπιον της 4ης Πταισματοδίκη Αθηνών στα πλαίσια της με αριθμό Α.Β.Μ. Β2017-934 δικογραφίας που έχει σχηματισθεί εις βάρος του κατόπιν ανώνυμης καταγγελίας και ορίζουμε αμοιβή για ωριαία απασχόληση μέχρι έξι (6) ώρες. Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής: Γλυφάδα,13.3.2019 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ

10. ΙΓ 17/ 8373 ΨΡΣ9Ω91-ΔΨΨ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΓΚΛΗΣΗ Γ.

Παπανικολάου και της υπαλλήλου του Δήμου Γλυφάδας, Μαριάνθης Δουρούδη, ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών δια του Τμήματος Ασφ. Γλυφάδας στα πλαίσια της με αριθμό Α.Β.Μ. ΙΓ2017/8373 δικογραφίας που έχει σχηματισθεί εις βάρος τους κατόπιν εγκλήσεως του Αναστάσιου Γιαννακόπουλου ως ύποπτοι για παράβαση και ορίζει αμοιβή για ωριαία απασχόληση μέχρι τέσσερις (4) ώρες. Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής: Γλυφάδα, 1.2.2019

11. Α 18 / 1528 ΩΛΩΨΩ91-ΦΡ5 ΠΤ- 2 εγκληση Θ.

Παπανικολάου, ενώπιον της 2ης Πταισματοδίκη Αθηνών στα πλαίσια της με αριθμό Α.Β.Μ. A2018/1528 δικογραφίας που έχει σχηματισθεί εις βάρος του κατόπιν εγκλήσεως του Μπαλασόπουλου Θεμιστοκλή για ενδεχόμενη διάπραξη του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση, 19.12.2018

12. Θ 18/ 12622 7ΜΘΣΩ91- ΚΦΡ πτ-11 έγληση Θ.

Παπανικολάου, ενώπιον της 11ης Πταισματοδίκη Αθηνών στα πλαίσια της με αριθμό Α.Β.Μ. Θ2018/12622 δικογραφίας που έχει σχηματισθεί εις βάρος του κατόπιν εγκλήσεως του Μπαλασόπουλου Θεμιστοκλή για ενδεχόμενη διάπραξη του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση, 5.12.2018

13. ΓΠ17/ 118 Ω16ΩΩ91-ΛΜ8

Παπανικολάου, προκειμένου να κατατεθεί ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και διαβιβασθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση για πιθανή τέλεση αδικήματος κατά την υπηρεσία (παράβαση του Ν. 1650/86 άρθ. 28 παρ. 2 και παράβαση του Ν. 2971/01 άρθ. 29 παρ. 1. 1.3.2018

14. Α2017/ 2263 7Ξ0ΜΩ91-0ΚΞ

Α2017/2263 δικογραφίας, καθώς και της σύνταξη σχεδίου υπομνήματος - εγγράφων εξηγήσεων για λογαριασμό και προς υπεράσπιση του Δημάρχου κου Γεωργίου Παπανικολάου, προκειμένου να κατατεθεί ενώπιον του 10ου Πταισματοδίκη Αθηνών και διαβιβασθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση για πιθανή τέλεση αδικήματος κατά την υπηρεσία, κατόπιν αναγγελίας αξιόποινης πράξης του Σωτηρίου Βοργιά. Για την εργασία αυτή ορίζουμε την αμοιβή του δικηγόρου σε ωριαία απασχόληση σύμφωνα με την ελάχιστη νόμιμη αμοιβή των δικηγόρων για παροχή εξωδικαστικών συμβουλών, πλέον ΦΠΑ, και μέχρι 8 ώρες συνολικά. Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής: Γλυφάδα, 14.12.2017

15. Δ17/ 2397 ΩΘΓ7Ω91-ΓΤΖ

Δ17/2397 δικογραφίας, καθώς και τη σύνταξη σχεδίου υπομνήματος εγγράφων εξηγήσεων για λογαριασμό και προς υπεράσπιση του Δημάρχου κου Γεωργίου Παπανικολάου, προκειμένου να κατατεθεί ενώπιον της 15ης Πταισματοδίκης Αθηνών σε ρητή προθεσμία μέχρι και την Δευτέρα 11.12.2017 και διαβιβασθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση για πιθανή τέλεση αδικήματος κατά την υπηρεσία, κατόπιν ανώνυμης καταγγελίας. Για την εργασία αυτή ορίζουμε την αμοιβή του δικηγόρου σε ωριαία απασχόληση σύμφωνα με την ελάχιστη νόμιμη αμοιβή των δικηγόρων για παροχή εξωδικαστικών συμβουλών, πλέον ΦΠΑ, και μέχρι 6 ώρες συνολικά. Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής: Γλυφάδα, 11.12.2017

16. ΙΗ 17 / 11107 Υπαλλ. Κατα δήμου
17. Ε 17 / 12469 ΚΑΚ
18. ΙΓ 17 / 8373 ΚΑΚ.
19. Θ 17 / 9028 ΩΕΚΚΩ91-Ψ2Φ ανώνυμη

Παπανικολάου στα πλαίσια της με Α.Β.Μ. Θ2017/9028 ποινικής υπόθεσης κατόπιν ανώνυμης καταγγελίας και ορίζουμε αμοιβή για ωριαία απασχόληση μέχρι τέσσερις (4) ώρες. Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής: Γλυφάδα, 31.10.2018

20. ΙΕ 18 / 7622
21. ΙΑ 18 / 11547
22. ΙΑ 17 /4900 Ω85ΤΩ91- ΞΟΓ ανώνυμη

ΙΑ-17/4900 δικογραφίας, καθώς και της σύνταξης σχεδίου υπομνήματος –έγγραφων εξηγήσεων για λογαριασμό και προς υπεράσπιση του Δημάρχου κου Γεωργίου Παπανικολάου, προκειμένου να κατατεθεί ενώπιον του 26 ου Πταισματοδίκη Αθηνών και διαβιβασθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση για πιθανή τέλεση αδικήματος κατά την υπηρεσία, κατόπιν ανώνυμης καταγγελίας. Για την εργασία αυτή ορίζουμε την αμοιβή του δικηγόρου σε ωριαία απασχόληση σύμφωνα με την ελάχιστη νόμιμη αμοιβή των δικηγόρων για παροχή εξωδικαστικών συμβούλων πλέον ΦΠΑ και μέχρι 8 ώρες συνολικά. Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής: Γλυφάδα,6.2.2018

23. Δ 17 / 2397 πτ-15
24. ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΚΩΝ 18006/ 27-5-15 Ω26ΣΩ91-1Η4 ΑΔΑ 7ΓΣΟΩ91-ΡΔ7

7ΧΠΧ465ΦΘΕ-Ω6Φ ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 2131364716 k.mpriastikas@ypes.gr,

Ω26ΣΩ91-1Η4

Γεωργίου Παπανικολάου, ενώπιον του κου Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, διά του 31ου Πταισματοδίκη Αθηνών σε υπόθεση που σχετίζεται με τα καθήκοντά του και αφορά στην υπ’ υπ’ αριθμ. 18006/27.05.2015 απόφαση ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατόπιν αναφοράς του Αναστάσιου Γιαννακόπουλου

25- Θ 18/ 2338 Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΤ-29 62ΚΚΩ91-2ΙΠ

Θ18/2338 δικογραφίας, καθώς και της σύνταξης σχεδίου υπομνήματος –έγγραφων εξηγήσεων για λογαριασμό και προς υπεράσπιση των Δημοτικών Συμβούλων Δήμου Γλυφάδας, προκειμένου να κατατεθεί ενώπιον του 29ου Πταισματοδίκη Αθηνών και να διαβιβασθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση για πιθανή τέλεση αδικήματος κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Άννας Καυκά, ενώπιον της 14ης Πταισματοδίκη Αθηνών στο πλαίσιο ποινικής δικογραφίας που έχει σχηματισθεί εις βάρος της κατόπιν αυτεπάγγελτης μήνυσης Γλυφάδα,22.3.2019

Δ17/2397 δικογραφίας, καθώς και τη σύνταξη σχεδίου υπομνήματος εγγράφων εξηγήσεων για λογαριασμό και προς υπεράσπιση του Δημάρχου κου Γεωργίου Παπανικολάου, προκειμένου να κατατεθεί ενώπιον της 15ης Πταισματοδίκης Αθηνών σε ρητή προθεσμία μέχρι και την Δευτέρα 11.12.2017 και διαβιβασθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση για πιθανή τέλεση αδικήματος κατά την υπηρεσία, κατόπιν ανώνυμης καταγγελίας. Για την εργασία αυτή ορίζουμε την αμοιβή του δικηγόρου σε ωριαία απασχόληση σύμφωνα με την ελάχιστη νόμιμη αμοιβή των δικηγόρων για παροχή εξωδικαστικών συμβουλών, πλέον ΦΠΑ, και μέχρι 6 ώρες συνολικά. Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής: Γλυφάδα, 11.12.2017

Γεωργιος Παπανικολάου, ενώπιον του κου Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, διά του 31ου Πταισματοδίκη Αθηνών σε υπόθεση που σχετίζεται με τα καθήκοντά του και αφορά στην υπ’ υπ’ αριθμ. 18006/27.05.2015 απόφαση ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατόπιν αναφοράς του Αναστάσιου Γιαννακόπουλου

Γεώργιος Παπανικολάου, ενώπιον της 10ης Πταισματοδίκης Αθηνών στα πλαίσια της με αριθμό Α.Β.Μ. ΙΕ2019/ 6505 δικογραφίας που έχει σχηματισθεί εις βάρος του αυτεπάγγελτα (Τμήμα Αυθαιρέτων της Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Γλυφάδας) για ενδεχόμενη διάπραξη του αδικήματος παράβασης διατάξεων του άρθρου 17 παρ.8 του Ν.13347/1983 05/07/2019

ΑΔΑ: ΩΝΛΝΩ91-Μ89

Γεωργούλα η εκπροσώπηση και η παράσταση ενώπιον του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου για λογαριασμό του Δήμου Γλυφάδας προς υποστήριξη της ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 342/2019 πράξης του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Γλυφάδα, 14.6.2019

ΑΔΑ: 6ΓΓΥΩ91-ΖΘ4

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 1699/2019 απόφαση Δημάρχου, με την οποία ανατέθηκε στον δικηγόρο Αθηνών κο Απόστολο Γεωργούλα η σύνταξη και κατάθεση αίτησης ενώπιον του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου για λογαριασμό του Δήμου Γλυφάδας για την ανάκληση της υπ΄αρ. 342/2019 πράξης του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής: Γλυφάδα, 22.5.2019

ΑΔΑ: Ψ9ΡΠΩ91-137 ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

Η άσκηση έφεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της υπ’ αριθμ. 371/ 2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών με την οποία απορρίφθηκε η υπ’ αριθμ. ΑΚ934/2017 αίτηση ακύρωσης του Δήμου μας κατά της υπ’ αριθμ. 9501/ 3567/ 22.02.2017 απόφασης της ασκούσας καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και της σιωπηρής απόρριψης της υπ’ αριθμ. 22/27.02.2017 προσφυγής του Δήμου μας ενώπιον της Επιτροπής του ά. 152 του ν. 3463/2006. Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής: Γλυφάδα, 22.5.2019

ΑΔΑ: Ω4Π2Ω91-6ΡΥ

Γεώργιου Παπανικολάου ενώπιον της 24ης Πταισματοδίκη Αθηνών αναφορικά με το αδίκημα του άρ. 71 του Ν. 998/1979 που φέρεται να τέλεσε κατά την άσκηση των καθηκόντων του 22.5.2019

ΑΔΑ: Ω0ΜΨΩ91-1Η9

Παπανικολάου, ενώπιον της 8ης Πταισματοδίκη Αθηνών στα πλαίσια της με αριθμό Α.Β.Μ. Θ 2019/ 3261 δικογραφίας που έχει σχηματισθεί εις βάρος του κατόπιν ανώνυμης Γλυφάδα,18.4.2019

ΑΔΑ: 6ΠΝ0Ω91-ΑΣ2

Εγκρίνει την ανάθεση στον Δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα της παράστασης ενώπιον του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και της εκπροσώπησης του Δήμου Γλυφάδας ως διαδίκου, στην από 23-12-2013 και με αριθμό ΑΓ432/24-10-18 αγωγή που άσκησε η ΑΕ «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ » κατά του Δήμου Γλυφάδας, η οποία συζητείται στο άνω Δικαστήριο την 12-4-2019, 27.3.2019

ΑΔΑ: Ψ4ΖΜΩ91-ΤΣΠ ΣΤ 18 / 16804

Άννας Καυκά, ενώπιον της 14ης Πταισματοδίκη Αθηνών στο πλαίσιο ποινικής δικογραφίας που έχει σχηματισθεί εις βάρος της κατόπιν αυτεπάγγελτης μήνυσης 22.3.2019

ΑΔΑ: 6Λ8ΥΩ91-1ΒΗ

Παπανικολάου, ενώπιον της 4ης Πταισματοδίκη Αθηνών στα πλαίσια της με αριθμό Α.Β.Μ. Β2017-934 δικογραφίας που έχει σχηματισθεί εις βάρος του κατόπιν ανώνυμης καταγγελίας,13.3.2019

ΑΔΑ: ΩΜΤ7Ω91-6ΣΔ παράστασης στο Ι’ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών και υπεράσπισης του Δημάρχου Γλυφάδας, Γεώργιου Παπανικολάου, στο πλαίσιο της με αριθμό ΑΒΜ: ΠΓ 2017/ 134 ποινικής υπόθεσης με την οποία φέρεται ως τελέσας το αδίκημα του άρθρ. 28 παρ. ια’ του Ν. 1650/1986 Γλυφάδα, 6.3.2019. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΕΚΡΥΨΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΑΔΑ: ΨΕΗΑΩ91-ΔΤΛ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει την ανάθεση στο Δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα της άσκησης έφεσης (από κοινού με τον δικηγόρο Αθηνών Νικόλαο Πινάτση) κατά της υπ΄αριθ.12750/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» και το δ.τ. «ΠΕΡΜΕ» καθώς και της κατάθεσης, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Γλυφάδας προς υποστήριξη ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο που θα προσδιοριστεί

ΑΔΑ: ΩΛΕ4Ω91-ΟΩΡ

Γεώργιου Παπανικολάου ενώπιον του 9ου Πταισματοδίκη Αθηνών στα πλαίσια της με Α.Β.Μ. Θ 17/ 7536 δικογραφίας που έχει σχηματισθεί εις βάρος του κατόπιν καταγγελίας του Γεώργιου Θεοδωρόπουλου για ενδεχόμενη διάπραξη του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος Γλυφάδα, 4.2.2019

ΑΔΑ: 645ΞΩ91-ΒΚΣ

Παπανικολάου, ενώπιον της 14ης Πταισματοδίκη Αθηνών στα πλαίσια των με αριθμών Α.Β.Μ. ΣΤ 2016 / 10007 και Α.Β.Μ Δ 2016 / 2775 δικογραφιών που έχουν σχηματισθεί εις βάρος του για αδικήματα που αναφέρονται σε αυτές και ορίζουμε αμοιβή για ωριαία απασχόληση μέχρι τέσσερις (4) ώρες

ΑΔΑ: ΨΡΣ9Ω91-ΔΨΨ δια του Τμήματος Ασφ. Γλυφάδας στα πλαίσια της με αριθμό Α.Β.Μ. ΙΓ 2017/ 8373 δικογραφίας που έχει σχηματισθεί εις βάρος τους κατόπιν εγκλήσεως του Αναστάσιου Γιαννακόπουλου ως ύποπτοι για παράβαση ... Γλυφάδα, 01.02.2019

ΑΔΑ: ΩΛΩΨΩ91-ΦΡ5

Παπανικολάου, ενώπιον της 2ης Πταισματοδίκη Αθηνών στα πλαίσια της με αριθμό Α.Β.Μ. A2018/ 1528 δικογραφίας που έχει σχηματισθεί εις βάρος του κατόπιν εγκλήσεως του Μπαλασόπουλου Θεμ. για ενδεχόμενη διάπραξη του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση: Γλυφάδα,19.12.2018

ΑΔΑ: 7ΜΘΣΩ91-ΚΦΡ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Παπανικολάου, ενώπιον της 11ης Πταισματοδίκη Αθηνών στα πλαίσια της με αριθμό Α.Β.Μ. Θ 2018/ 12622 δικογραφίας που έχει σχηματισθεί εις βάρος του κατόπιν εγκλήσεως του Μπαλασόπουλου Θεμιστοκλή για ενδεχόμενη διάπραξη του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος κατ’ Γλυφάδα, 5.12.2018

ΑΔΑ: ΨΣΝΓΩ91-70Σ - Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ένδικου μέσου κατά της Α982/2018 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Τη μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αρ. Α982/2018 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς καθώς η τυχόν άσκηση έφεσης ή αναίρεσης δεν θα οδηγήσει σε ευνοϊκότερο αποτέλεσμα και για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αρ. πρωτ. 33755/20.11.2018 γνωμοδότηση του Δικηγόρου Αθηνών : Γλυφάδα, 30.11.2018

ΑΔΑ: 6Ω9ΡΩ91-2ΨΦ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει την ανάθεση στο Δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα της παράστασης ενώπιον του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και της εκπροσώπησης του Δήμου Γλυφάδας ως αιτούντος, στην από 02-05-2018 και με αρ. κατ. ΑΚ265/4-5-2018 αίτηση ακυρώσεως κατά του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Γλυφάδας για την ακύρωση της υπ’ αριθ. 24/16-04-2018 έκθεση αυτοψίας του Τμήματος Αυθαιρέτων της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Γλυφάδας, η οποία συζητείται στο άνω Δικαστήριο την 22-11-2018, : Γλυφάδα, 5.11.2018

ΑΔΑ: ΩΕΚΚΩ91-Ψ2Φ Θ 2017/ 9028

Παπανικολάου στα πλαίσια της με Α.Β.Μ. Θ 2017/ 9028 ποινικής υπόθεσης κατόπιν ανώνυμης καταγγελίας Γλυφάδα, 31.10.2018

ΑΔΑ: ΩΤΡΞΩ91-ΝΝΜ

ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών προς υποστήριξη της αίτησης ακύρωσης του Δήμου Γλυφάδας κατά της υπ΄αρ. 9501/ 3567/ 22-02-2017 απόφασης του ΓΓΑΔ και της σιωπηρής απόρριψης της υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 22/28-02-2017 προσφυγής του Δήμου ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του α. 152 του ν. 3463/2006, Γλυφάδας η οποία συζητείται στο άνω Δικαστήριο την 15-06-2018,

ΑΔΑ: Ψ9ΡΠΩ91-137

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 1700/2019 απόφαση Δημάρχου, με την οποία ανατέθηκε στον δικηγόρο Αθηνών κο Απόστολο Γεωργούλα η άσκηση έφεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της υπ’ αριθμ. 371/ 2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών με την οποία απορρίφθηκε η υπ’ αριθμ. ΑΚ934/2017 αίτηση ακύρωσης του Δήμου μας κατά της υπ’ αριθμ. 9501/3567/22.02.2017 απόφασης της ασκούσας καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και της σιωπηρής απόρριψης της υπ’ αριθμ. 22/27.02.2017 προσφυγής του Δήμου μας ενώπιον της Επιτροπής του ά. 152 του ν. 3463/2006.:Γλυφάδα, 22.5.2019

ΑΔΑ: Ω4Π2Ω91-6ΡΥ

Παπανικολάου ενώπιον της 24ης Πταισματοδίκη Αθηνών αναφορικά με το αδίκημα του άρ. 71 του Ν. 998/1979 που φέρεται να τέλεσε κατά την άσκηση των καθηκόντων. Γλυφάδα,22.5.2019

ΑΔΑ: Ω0ΜΨΩ91-1Η9 Θ 2019/ 3261

Παπανικολάου, ενώπιον της 8ης Πταισματοδίκη Αθηνών στα πλαίσια της με αριθμό Α.Β.Μ. Θ 2019/ 3261 δικογραφίας που έχει σχηματισθεί εις βάρος του κατόπιν ανώνυμης καταγγελίας. Γλυφάδα,18.4.2019

ΑΔΑ: Ψ4ΖΜΩ91-ΤΣΠ ΣΤ 18 / 16804

Άννας Καυκά, ενώπιον της 14ης Πταισματοδίκη Αθηνών στο πλαίσιο ποινικής δικογραφίας που έχει σχηματισθεί εις βάρος της κατόπιν αυτεπάγγελτης μήνυσης : Γλυφάδα,22.3.2019

ΑΔΑ: 6Λ8ΥΩ91-1ΒΗ Β2017-934

Παπανικολάου, ενώπιον της 4ης Πταισματοδίκη Αθηνών στα πλαίσια της με αριθμό Α.Β.Μ. Β 2017-934 δικογραφίας που έχει σχηματισθεί εις βάρος του κατόπιν ανώνυμης καταγγελίας : Γλυφάδα,13.3.2019

ΑΔΑ: ΩΜΤ7Ω91-6ΣΔ 1-3-2019 ΔΕΚΑΤΟ ΜΟΝ. ΠΡΟΣ ΕΦ.

Παράσταση στο Ι’ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών και υπεράσπισης του Δημάρχου Γλυφάδας, Γεώργιου Παπανικολάου, στο πλαίσιο της με αριθμό ΑΒΜ: ΠΓ 2017/ 134 ποινικής υπόθεσης με την οποία φέρεται ως τελέσας το αδίκημα του άρθρ. 28 παρ. ια’ του Ν. 1650/1986 κατά την τέλεση των καθηκόντων του. : Γλυφάδα, 6.3.2019 (ΑΠΕΚΡΥΨΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΚΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ ΕΠΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ.)

ΑΔΑ: ΨΕΗΑΩ91-ΔΤΛ

Εγκρίνει την ανάθεση στο Δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα της άσκησης έφεσης (από κοινού με τον δικηγόρο Αθηνών Νικόλαο Πινάτση) κατά της υπ΄αριθ.12750/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» και το δ.τ. «ΠΕΡΜΕ» καθώς και της κατάθεσης, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Γλυφάδας προς υποστήριξη ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο που θα προσδιοριστεί. Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής: Γλυφάδα, 12.2.2019

ΑΔΑ: ΩΛΕ4Ω91-ΟΩΡ - Έγκριση της υπ΄αρ. 92/2019 απόφασης του Δημάρχου Γλυφάδας που αφορά σε Γεωργούλα

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 04/02/2019

ΩΛΕ4Ω91-ΟΩΡ Θ17/ 7536

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 92/2019 απόφαση Δημάρχου, με την οποία ανατέθηκε στον δικηγόρο Αθηνών κο Απόστολο Γεωργούλα η σύνταξη έγγραφων εξηγήσεων για λογαριασμό του Δημάρχου Γλυφάδας κου Γεώργιου Παπανικολάου ενώπιον του 9ου Πταισματοδίκη Αθηνών στα πλαίσια της με Α.Β.Μ. Θ17/ 7536 δικογραφίας που έχει σχηματισθεί εις βάρος του κατόπιν καταγγελίας του Γεώργιου Θεοδωρόπουλου για ενδεχόμενη διάπραξη του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος: Γλυφάδα, 4.2.2019

ΑΔΑ: 645ΞΩ91-ΒΚΣ ΣΤ 2016/ 10007

Παπανικολάου, ενώπιον της 14ης Πταισματοδίκη Αθηνών στα πλαίσια των με αριθμών Α.Β.Μ. ΣΤ2016/ 10007 και Α.Β.Μ Δ2016/ 2775 δικογραφιών που έχουν σχηματισθεί εις βάρος του για αδικήματα που αναφέρονται σε αυτές : Γλυφάδα, 1.2.2019

ΑΔΑ: ΨΡΣ9Ω91-ΔΨΨ ΙΓ 2017 / 8373

Παπανικολάου και της υπαλλήλου του Δήμου Γλυφάδας , Μαριάνθης Δουρούδη, ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών δια του Τμήματος Ασφ. Γλυφάδας στα πλαίσια της με αριθμό Α.Β.Μ. ΙΓ 2017 / 8373 δικογραφίας που έχει σχηματισθεί εις βάρος τους κατόπιν εγκλήσεως του Αναστάσιου Γιαννακόπουλου ως ύποπτοι για παράβαση: Γλυφάδα, 1.2.2019

ΑΔΑ: ΩΛΩΨΩ91-ΦΡ5 - Ανάθεση υπόθεσης στo δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 24/12/2018

ΩΛΩΨΩ91-ΦΡ5 A 2018/ 1528

Παπανικολάου, ενώπιον της 2ης Πταισματοδίκη Αθηνών στα πλαίσια της με αριθμό Α.Β.Μ. A 2018/ 1528 δικογραφίας που έχει σχηματισθεί εις βάρος του κατόπιν εγκλήσεως του ΜπαλασόπουλουΘεμιστοκλή για ενδεχόμενη διάπραξη του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση Γλυφάδα, 19.12.2018

ΑΔΑ: ΩΛ9ΗΩ91-ΣΕ7

Σύνταξης γνωμοδότησης σχετικά με τη συνδρομή ή μη αδικοπρακτικής ευθύνης και την άσκηση ή μη ένδικου βοηθήματος του Δήμου Γλυφάδας κατά της εταιρείας με την επωνυμία ΓΚΛΟΜΠΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. σχετικά με την προμήθεια εξοπλισμού και εκτέλεση της εργασίας με τίτλο «Ηλεκτρονική πύλη εξυπηρέτησης πολιτών», το οποίο προκήρυξε ο Δήμος Γλυφάδας και ανέθεσε στην εν λόγω εταιρεία. 

Σημειώνεται για τη συγκεκριμένη προμήθεια-εργασία εκδόθηκε η υπ΄αριθμ.18006 / 27-5-2015 απόφαση ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης λόγω μη παραγωγικής λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και μη διαθεσιμότητας προς τους δημότες που διαπιστώθηκε κατά την επιτόπια επαλήθευση, καθώς και μη χρήσης του φυσικού αντικειμένου για τον σκοπό για τον οποίο το έργο είχε κριθεί αρχικά ως επιλέξιμο προς συγχρηματοδότηση. ,9.5.2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις :

α) Του ν.2362/27-11-95 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄247) και ειδικότερα του άρθρου 104, όπως ισχύει

β) Του ν.4270/28-06-2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

γ) Του Ν.∆. 356/74 «Περί Κώδικος Εισπράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων» όπως ισχύει σήµερα καθώς και τις διατάξεις του Π.∆. 16/1989 «Κανονισµός Λειτουργίας των ∆ΟΥ».

δ) Του Ν. 3614/07 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων

για την προγραµµατική περίοδο 2007 -2013» και ειδικότερα των άρθρων 8, 13 και 26, όπως ισχύουν.

ε) Της υπ. αριθµ. 14053/ΕΥΣ 1743/27-3-2008 Υπουργικής Απόφασης Συστήµατος ∆ιαχείρισης (ΦΕΚ 450/Β/27.03.08), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

2. Την αρ. πρωτ. 152.582/ΨΣ5894-Γ΄/23-10-2014 Απόφαση ∆ηµοσιονοµικής ∆ιόρθωσης της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση», µε την οποία εισηγείται την έκδοση Απόφασης Ανάκτησης για την αναζήτηση ως αχρεωστήτως καταβληθέντος του ποσού διακοσίων εβδοµήντα µία χιλιάδων διακοσίων εξήντα ευρώ και µηδέν λεπτών # 271.260,00 € # για την υλοποίηση του έργου µε MIS 300936 και τίτλο «Ηλεκτρονική πύλη εξυπηρέτησης πολιτών του ∆ήµου Γλυφάδας», πλέον των αναλογούντων τόκων κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 εδάφιο 3 του άρθρου 15 της υπ΄αριθµ. 14053/ΕΥΣ 1743/2/-03- 2008 Υπουργικής Απόφασης Συστήµατος ∆ιαχείρισης (ΦΕΚ 540/Β/27-03-2008) όπως τροποποιήθηκε µε υπ΄ αριθµ. 5058/ΕΥΘΥ 138 (ΦΕΚ 292/Β/13-02-2013) και ισχύει

3. Την µε αρ. πρωτ. 3422-Γ΄/27-06-2013 Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης της Πράξης

4. Το µε αριθµ. πρωτ. 51464/04-09-2013 (αρ. πρωτ. ΕΥ∆ ΕΠ ΨΣ 4765/06-09-2013) έγγραφο υποβολής αντιρρήσεων του ∆ήµου Γλυφάδας

5. Την µε αριθµ. πρωτ. 151.626/ΨΣ4765-Γ΄/13-05-2014 Απόφαση Εξέτασης
Αντιρρήσεων του ∆ικαιούχου προς τη ∆ιαχειριστική Αρχή του Ε.Π. «Ψηφιακή
Σύγκλιση» µε την οποία απορρίφθηκαν οι αντιρρήσεις του ∆ικαιούχου και µε την
οποία οριστικοποιείται η σχετική Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης της Πράξης.

6. Το Π.∆. 24/2015 (20 Α΄) Σύσταση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων

7. Το Π.∆. 25/2015 (21 Α΄) ∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

α) Την ανάκτηση του ποσού # 271.260,00 € # ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

β) Η ανάκτηση του ως άνω ποσού απαιτείται από το ∆ήµο Γλυφάδας.

γ) Η επιστροφή του ως άνω ποσού απαιτείται λόγω της µε αρ. πρωτ. 152.582/ΨΣ5894-Γ΄/23-10-2014 Απόφασης ∆ηµοσιονοµικής ∆ιόρθωσης της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση», µε την οποία εισηγείται την έκδοση Απόφασης Ανάκτησης για την αναζήτηση ως αχρεωστήτως καταβληθέντος του ποσού διακοσίων εβδοµήντα µία χιλιάδων διακοσίων εξήντα ευρώ και µηδέν λεπτών # 271.260,00 € # για την υλοποίηση του έργου µε MIS 300936 και τίτλο «Ηλεκτρονική πύλη εξυπηρέτησης πολιτών του ∆ήµου Γλυφάδας», πλέον των αναλογούντων τόκων κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 εδάφιο 3 του άρθρου 15 της υπ΄αριθµ. 14053/ΕΥΣ 1743/2/-03-2008 Υπουργικής Απόφασης Συστήµατος ∆ιαχείρισης (ΦΕΚ 540/Β/27-03-2008) όπως τροποποιήθηκε µε υπ΄ αριθµ. 5058/ΕΥΘΥ 138 (ΦΕΚ 292/Β/13-02-2013) και ισχύει.

δ) Η αιτία επιστροφής του ποσού αφορά σε µη παραγωγική λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και διαθεσιμότητα προς τους δημότες κατά την επιτόπια επαλήθευση, καθώς και σε µη χρήση του φυσικού αντικειµένου για τον σκοπό για τον οποίο το έργο είχε κριθεί αρχικά ως επιλέξιµο προς συγχρηματοδότηση.

ε) Η απόφαση αυτή αποτελεί νόµιµο τίτλο βεβαίωσης του χρέους και είναι αµέσως εκτελεστή.

στ) Το ποσό πρέπει να επιστραφεί µέσα σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ηµέρες από την κοινοποίηση της απόφασης ανάκτησης, σε οποιαδήποτε ∆.Ο.Υ., στα έσοδα του κρατικού Προϋπολογισμού και συγκεκριµένα στον ΚΑΕ 3943 και η αναζήτησή του σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων (ΚΕ∆Ε), στην περίπτωση µη εµπρόθεσµης επιστροφής του.

στ) Η παρούσα προσβάλλεται µε ένδικα µέσα εντός 60 ηµερών από της κοινοποιήσεώς της

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ν. ΒΟΥΤΣΗΣ

ΑΔΑ: ΨΝΨΩΩ91-19Υ - Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 28/03/2018

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει την ανάθεση στο Δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα (ΑΜΔΣΑ:29346) της παροχής συμβουλών και μελέτης της με ΑΒΜ ΙΕ 2018/ 5320δικογραφίας, καθώς και της σύνταξης σχεδίου υπομνήματος –έγγραφων εξηγήσεων για λογαριασμό και προς υπεράσπιση του Δημάρχου κου Γεωργίου Παπανικολάου, προκειμένου να κατατεθεί ενώπιον του 28ου Πταισματοδίκη Αθηνών και να διαβιβασθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση για πιθανή τέλεση αδικήματος κατά την υπηρεσία(παράβαση καθήκοντος Γλυφάδα, 28.3.2018

ΑΔΑ: ΩΩ85Ω91-Η2Π - Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 09/03/2018

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει την ανάθεση στο Δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα, της παράστασης ενώπιον του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και της εκπροσώπησης του Δήμου Γλυφάδας ως διαδίκου στην από 02-10-2017 και με αρ. κατάθεσης ΑΚ1661/2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ της εταιρείας με την επωνυμία «AOUTDOOR MONOPOLE SYSTEM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» κατά του Δήμου Γλυφάδας η οποία συζητείται στο άνω Δικαστήριο στις 9-3-2018, καθώς και σε κάθε μετ΄ αναβολή δικάσιμο. Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής: Γλυφάδα, 9.3.2018

ΑΔΑ: Ω16ΩΩ91-ΛΜ8 Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 02/03/2018

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει την ανάθεση στο Δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα (ΑΜΔΣΑ:29346) της παροχής συμβουλών και μελέτης της ΓΠ17/ 118 δικογραφίας,καθώς και τη σύνταξη σχεδίου υπομνήματος –έγγραφων εξηγήσεων για λογαριασμό και προς υπεράσπιση του Δημάρχου κου Γεωργίου Παπανικολάου, προκειμένου να κατατεθεί ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και διαβιβασθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση για πιθανή τέλεση αδικήματος κατά την υπηρεσία (παράβαση του Ν. 1650/86 άρθ. 28 παρ. 2 και παράβαση του Ν. 2971/01 άρθ. 29 παρ. 1). Για την εργασία αυτή ορίζουμε την αμοιβή του δικηγόρου σε ωριαία απασχόληση σύμφωνα με την ελάχιστη νόμιμη αμοιβή των δικηγόρων για παροχή εξωδικαστικών συμβούλων πλέον ΦΠΑ και μέχρι 8 ώρες συνολικά. Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής: Γλυφάδα,1.3.2018

ΑΔΑ: 6289Ω91-28Ω - Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα

Αριθμός Απόφασης 104/2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 23/02/2018

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει την ανάθεση στο Δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα της παροχής συμβουλών και μελέτης της ΓΠ17/139 δικογραφίας, καθώς και της σύνταξης σχεδίου υπομνήματος –έγγραφων εξηγήσεων για λογαριασμό και προς υπεράσπιση του Δημάρχου κου Γεωργίου Παπανικολάου, προκειμένου να κατατεθεί ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και διαβιβασθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση για πιθανή τέλεση αδικήματος κατά την υπηρεσία (υποβάθμιση περιβάλλοντος), κατόπιν επώνυμης καταγγελίας του κ. Θεοδωρόπουλου Γεωργίου και του κ. Γιαννακόπουλου Αναστάσιου. Για την εργασία αυτή ορίζει την αμοιβή του δικηγόρου σε ωριαία απασχόληση σύμφωνα με την ελάχιστη νόμιμη αμοιβή των δικηγόρων για παροχή εξωδικαστικών συμβούλων πλέον ΦΠΑ και μέχρι 8 ώρες συνολικά. Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής: 

Γλυφάδα, 22.2.2018

ΑΔΑ: Ω85ΤΩ91-ΞΟΓ Γεωργούλα

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 07/02/2018

με ΙΑ17/4900 δικογραφία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει την ανάθεση στο Δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα (ΑΜΔΣΑ:29346) της παροχής συμβουλών και μελέτης της με ΙΑ17/4900 δικογραφίας, καθώς και της σύνταξης σχεδίου υπομνήματος –έγγραφων εξηγήσεων για λογαριασμό και προς υπεράσπιση του Δημάρχου κου Γεωργίου Παπανικολάου, προκειμένου να κατατεθεί ενώπιον του 26 ου Πταισματοδίκη Αθηνών και διαβιβασθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση για πιθανή τέλεση αδικήματος κατά την υπηρεσία, κατόπιν ανώνυμης καταγγελίας. Για την εργασία αυτή ορίζουμε την αμοιβή του δικηγόρου σε ωριαία απασχόληση σύμφωνα με την ελάχιστη νόμιμη αμοιβή των δικηγόρων για παροχή εξωδικαστικών συμβούλων πλέον ΦΠΑ και μέχρι 8 ώρες συνολικά. Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής: 

Γλυφάδα,6.2.2018 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΔΑ: 6ΙΕΓΩ91-ΑΟΝ - Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 18/01/2018

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει την ανάθεση στο Δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα, της παράστασης ενώπιον του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ και της εκπροσώπησης του Δήμου Γλυφάδας ως διαδίκου, στην από 8/8/2017 και με αριθ. Κατάθεσης Ε 2269/2017 προσφυγή , του ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΖΕΠΟΥ, κατά της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την ακύρωση της με αρ. πρωτ.: 73/21- 6-2017 απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν 3463/2006 της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής Δυτικού και Νότιου Τομέα Αθηνών , η οποία συζητείται στο άνω Δικαστήριο στις 28-11-2017, καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο. Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής: 

Γλυφάδα, 23.11.2017

ΑΔΑ: ΩΖΠ2Ω91-ΞΗΤ Απόστολο Γεωργούλα

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 29/12/2017

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει την ανάθεση στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 29346) της σύνταξης έγγραφων εξηγήσεων στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης για λογαριασμό του Δημάρχου Γλυφάδας Γεωργίου Παπανικολάου, των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ΄Αννας Καυκά, Δημητρίου Αγγελάτου, Περικλή Δορκοφίκη και των υπαλλήλων του Δήμου μας Χρήστου Κουτρουβέλη, Νικολάου Λυμπερόπουλου και Αγγελικής Σκουρλή ενώπιον της 20ης Πταισματοδίκης Αθηνών προκειμένου να λάβει γνώση της από 25-7-2017 καταγγελίας του Σωτήρη Βοργιά για ενδεχόμενη παράβαση καθήκοντος. Για την εργασία αυτή ορίζουμε την αμοιβή του δικηγόρου σε ωριαία απασχόληση σύμφωνα με την ελάχιστη νόμιμη αμοιβή των δικηγόρων για παροχή εξωδικαστικών συμβουλών, πλέον ΦΠΑ, και μέχρι 8 ώρες συνολικά. Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής: 

Γλυφάδα,29.12.2017

55. Α2017/2263 ΑΔΑ: 7Ξ0ΜΩ91-0ΚΞ

ΑΔΑ: 7Ξ0ΜΩ91-0ΚΞ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 18/12/2017

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει την ανάθεση στο Δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα της παροχής συμβουλών και μελέτης της με ΑΒΜ Α 2017/ 2263 δικογραφίας, καθώς και της σύνταξη σχεδίου υπομνήματος - εγγράφων εξηγήσεων για λογαριασμό και προς υπεράσπιση του Δημάρχου κου Γεωργίου Παπανικολάου, προκειμένου να κατατεθεί ενώπιον του 10ου Πταισματοδίκη Αθηνών και διαβιβασθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση για πιθανή τέλεση αδικήματος κατά την υπηρεσία, κατόπιν αναγγελίας αξιόποινης πράξης του Σωτηρίου Βοργιά. Για την εργασία αυτή ορίζουμε την αμοιβή του δικηγόρου σε ωριαία απασχόληση σύμφωνα με την ελάχιστη νόμιμη αμοιβή των δικηγόρων για παροχή εξωδικαστικών συμβουλών, πλέον ΦΠΑ, και μέχρι 8 ώρες συνολικά. Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής: 

Γλυφάδα, 14.12.2017 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΔΑ: ΩΘΓ7Ω91-ΓΤΖ Γεωργούλα

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/12/2017

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει την ανάθεση στο Δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 29346) της παροχής συμβουλών και μελέτη της με ΑΒΜ

Δ 17/ 2397 δικογραφίας, καθώς και τη σύνταξη σχεδίου υπομνήματος εγγράφων εξηγήσεων για λογαριασμό και προς υπεράσπιση του Δημάρχου κου Γεωργίου Παπανικολάου, προκειμένου να κατατεθεί ενώπιον της 15ης Πταισματοδίκης Αθηνών σε ρητή προθεσμία μέχρι και την Δευτέρα 11.12.2017 και διαβιβασθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση για πιθανή τέλεση αδικήματος κατά την υπηρεσία, κατόπιν ανώνυμης καταγγελίας. Για την εργασία αυτή ορίζουμε την αμοιβή του δικηγόρου σε ωριαία απασχόληση σύμφωνα με την ελάχιστη νόμιμη αμοιβή των δικηγόρων για παροχή εξωδικαστικών συμβουλών, πλέον ΦΠΑ, και μέχρι 6 ώρες συνολικά. Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής: Γλυφάδα, 11.12.2017

ΑΔΑ: ΩΗΘΔΩ91-9Σ6 - Ανάθεση υπόθεσης στο Απόστολο Γεωργούλα

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 31/07/ 2017

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει την ανάθεση στο Δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα της σύνταξης έγγραφων εξηγήσεων απευθυνόμενων προς τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών για λογαριασμό των Μάριου Κασσέρη και λοιπών δεκαεπτά (17) Δημοτικών Συμβούλων κατόπιν της υπ’ αριθμ. ΣΤ 2017/4287 για φερόμενα αδικήματα που κατά τον μηνυτή τέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Για την εργασία αυτή εισηγούμαι τον ορισμό αμοιβής ίσης με την οριζόμενη από τον πίνακα προκαταβολής εισφορών Δικηγόρων έτους 2017 αμοιβή για την ωριαία απασχόληση Δικηγόρου και χρόνου απασχόλησης κατ’ ανώτερο όριο τις δέκα (10) ώρες. Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής: Γλυφάδα, 31.7.2017

ΑΔΑ: 6ΩΑΟΩ91-ΚΞΘ - Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα Αριθμός Απόφασης 394/2017

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 27/07/2017

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει την ανάθεση στο Δικηγόρο Αθηνών Γεωργούλα Απόστολο, της σύνταξης και κατάθεσης αίτησης ανάκλησης του Δήμου Γλυφάδας κατά της με αρ. 98/2017 πράξης VII Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και την παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του αρμόδιου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά την ορισθησόμενη δικάσιμο ή όποια μετ΄αναβολή αυτής για την υποστήριξη της άνω αίτησης Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής: 

Γλυφάδα, 25.7.2017 Ο εκτελών χρέη Προέδρου

Πράξη 98/2017 Κλιμ. Τμ. 7 / ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ / ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ (ΣΥΝΟΛΟ) / Ελεγκτικό Συνέδριο / Έτος 2017 / Κλιμάκιο Τμ. 7 - Πράξεις

Εξόφληση 1ου λογαριασμού του έργου «Βελτίωση υποδομών και εγκαταστάσεων του δημοτικού αθλητικού κέντρου». Μη νόμιμη δαπάνη διότι η σύμβαση ανάθεσης του ανωτέρω έργου, του οποίου ο προϋπολογισμός ήταν 300.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. δεν υποβλήθηκε πριν από την υπογραφή της στον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας του αρμοδίου Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ως εκ τούτου η σύμβαση είναι άκυρη. (άρθρο 278 παρ. 4 ν. 3852/2010 και άρθρο 36 Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο).

Πράξη 98/2017 Κλιμ. Τμ. 7 » Πράξη 98/2017 Κλιμ. Τμ. 7

Εξόφληση 1ου λογαριασμού του έργου «Βελτίωση υποδομών και εγκαταστάσεων του δημοτικού αθλητικού κέντρου». Μη νόμιμη δαπάνη διότι η σύμβαση ανάθεσης του ανωτέρω έργου, του οποίου ο προϋπολογισμός ήταν 300.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. δεν υποβλήθηκε πριν από την υπογραφή της στον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας του αρμοδίου Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ως εκ τούτου η σύμβαση είναι άκυρη. (άρθρο 278 παρ. 4 ν. 3852/2010 και άρθρο 36 Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VIΙ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΑΞΗ 98/2017

Αποτελούμενο από τον Προεδρεύοντα Σύμβουλο του Κλιμακίου Δημήτριο Τσακανίκα, που αναπληρώνει νόμιμα την κωλυόμενη Πρόεδρο του Κλιμακίου Δέσποινα Καββαδία-Κωνσταντάρα, Σύμβουλο, και τα μέλη Ιωάννα Ευθυμιάδου και Φωτεινή Πούλιου (εισηγήτρια), Παρέδρους.
Συνήλθε στην αίθουσα διασκέψεων του Καταστήματός του, στις 4 Μαΐου 2017, με την παρουσία του Γραμματέα του Ιωάννη Αθανασόπουλου.
Για να αποφανθεί, ύστερα από σχετική διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον Δήμο ΧΧΧ και του Δήμου ΧΧΧ, αν πρέπει να θεωρηθεί το Γ339, οικονομικού έτους 2016, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του ανωτέρω Δήμου.

Αφού μελέτησε τα στοιχεία του φακέλου και έλαβε υπόψη

Την 45/3.2.2017 έγγραφη γνώμη του Επιτρόπου της Γενικής Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο Αντωνίου Νικητάκη, σύμφωνα με την οποία το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί.

Σκέφθηκε κατά το νόμο και αποφάσισε τα ακόλουθα:

1. Η Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον Δήμο ΧΧΧ, με την 62/13.10.2016 πράξη της, αρνήθηκε τη θεώρηση του Γ339, οικονομικού έτους 2016, χρηματικού εντάλματος πληρωμής του Δήμου ΧΧΧ, ποσού 1.973,33 ευρώ, το οποίο εκδόθηκε υπέρ της εταιρίας «ΧΧΧ» και αφορά στην εξόφληση του 1ου λογαριασμού του έργου «Βελτίωση υποδομών και εγκαταστάσεων του δημοτικού αθλητικού κέντρου ΧΧΧ Δήμου ΧΧΧ», με την αιτιολογία ότι η προαναφερόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη, διότι η σύμβαση ανάθεσης του ανωτέρω έργου, του οποίου ο προϋπολογισμός ανήλθε στο ποσό των 300.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.

Σημείωση του Γ.WEB: Είναι ξεκάθαρο ότι ο δικηγόρος Γεωργούλας Απόστολος τα τελευταία πέντε χρόνια έχει αναλάβει δεκάδες υποθέσεις για λογαριασμό του δημάρχου. 

Το θέμα είναι ότι για την σοβαρότερη υπόθεση , η οποία είναι οι δια περιφοράς συνεδριάσεις , οι οποίες ουδέποτε έτυχαν της υποστήριξης των δυο τρίτων των μελών του δημοτικού συμβουλίου , η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εφαρμόζει μια φωτογραφική διάταξη ώστε να καλύψει, ( στην περίπτωση της διοικήσεως δήμου Γλυφάδας ) , την ανομία ενός οικονομικού αντικειμένου το οποίο υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Η τοπική κοινωνία της Γλυφάδας έκανε τις επιλογές της

Δεδομένης της αυτοδυναμίας της παρατάξεως Παπανικολάου στις δημοτικές εκλογές του 2019 , σας ευχόμαστε ''να τις χιλιάσετε'' , όπως και την διασπάθιση του δημοτικού χρήματος ... επιλεκτικά υπέρ κουμπάρων, ημετέρων, παραταξιακών της ΝΔ, παρατρεχάμενων, συνεργαζόμενων, κλακαδόρων, αργόμισθων, και λοιπών παρασιτικά διαβιούντων.

Βέβαια δεν πρέπει να αγνοείται ότι το 40 % δεν σας παρέχει ούτε εντολή , ούτε υποστήριξη.

Υφίσταται μια δημοτική αρχή ''ΚΑΠΗ'' , αποτελούμενη από πλειάδα αιρετών του ''καφενείου'' , στο οποίο διευθετούνται όλες οι ''εξυπηρετήσεις'' , και ασφαλώς το ''ατόπημα'' από τη δική μας πλευρά είναι ο όρος ''ξενόφερτοι''.

# Για πολλοστή φορά σας γνωστοποιούμε ότι επί πέντε δεκαετίες δημοτικών αρχών στο Δήμο Γλυφάδας δεν έχει διοικήσει το δήμο ως Δήμαρχος ούτε ένας κάτοικος - δημότης - δημότισσα με εντοπιότητα , άρα είναι σαφής και ξεκάθαρη η κομματική παρεμβατικότητα, και ασφαλώς ο αλλοπρόσαλλος χαρακτήρας μιας τοπικής κοινωνίας η οποία δεν κατάφερε επί δεκαετίες να διαμορφώσει πραγματικούς όρους συνοχής.

Η ''ξενόφερτη'' τοπική αυτοδιοίκηση στη Γλυφάδα

Ο Γ. Παπανικολάου δεν διαθέτει εντοπιότητα στο Δήμο Γλυφάδας, όπως δεν διέθεταν οι εκλεγμένοι δήμαρχοι πενήντα ετών (!!!) , επιλέχτηκε από ''ξενόφερτους'', και εν συνεχεία τους ενοχλεί ο όρος ''ξενόφερτος'' , και ''ξενόφερτες'' πρακτικές ; ( Πότε θα προτάξετε το αυταπόδεικτο γεγονός για ρεκόρ Γκίνες ; ) 

Μια βασική παθογένεια των αστικών κομμάτων και της παρεμβατικότητάς τους στις τοπικές κοινωνίες.

Υπενθυμίζουμε ότι στην πόλη της Γλυφάδας ο νεώτερος τοπικός Πολιτισμός αρχίζει να διαμορφώνεται από ''ξενόφερτους'' στα τέλη του 1890. Σήμερα βρισκόμαστε στο 2019 και σε ένα μήνα θα βρεθούμε στην αυγή του 2020, όμως ελάχιστα έχουν διαφοροποιηθεί έπειτα από εκατο τριάντα (130) και πλέον χρόνια.

Με βασικό δεδομένο όσα διαβάσατε πιο πάνω , και θυμίζοντάς σας το 1.500.000 εκατομμύριο ευρώ για φοίνικες Βραζιλίας, τις 300.000 χιλιάδες ευρώ για ''Ηλεκτρονική πύλη'' , τις 300.000 χιλιάδες ευρώ «Βελτίωση υποδομών και εγκαταστάσεων του δημοτικού αθλητικού κέντρου» , το σχεδόν 1.000.000 ευρώ αναπαλαίωση του ''Μελίνα Μερκούρη'' , τις εξυπηρετήσεις πέραν των 100 ημετέρων - με σύμβαση ενός μήνα - που στη συνέχεια εμφανίστηκαν με υπογραφή Παπανικολάου ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του δήμου , τις χαριστικές εξυπηρετήσεις μέχρι και σε Αλβανούς υπηκόους , και παράλληλα τον οχετό λάσπης - ύβρεων - και συκοφαντιών τις οποίες μεθόδευσαν δια μέσω χρηματισμένου , καταδεικνύεται η ποιοτική στάθμη της τοπικής κοινωνίας - ψηφοφόρων - της Γλυφάδας. 

''Ανυπέρβλητη ποιότητα'' . . . 

Ο Δημότης με εντοπιότητα 

Υ.Γ: Από άτομα σε θεσμικές και εκλεγμένες θέσεις , ( αιρετούς ) , και συγκεκριμένα άνω των ''ήντα'' , αναμένεις την ισχύ των αυτονόητων , ενώ στο Δήμο Γλυφάδας επικρατεί διαπαραταξιακός όνειδος
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: Ο Δήμαρχος Γλυφάδας μόνιμος κατηγορούμενος των δικαστηρίων Rating: 5 Reviewed By: Glyfadaweb