ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

Πόρισμα κόλαφος για τις ''υπηρεσίες'' του Δήμου Γλυφάδας από τον συνήγορο του πολίτη


Πόρισμα κόλαφος για τις υπηρεσίες του Δήμου Γλυφάδας, και εν γένει του προγράμματος ''βοήθεια στο σπίτι'' από τον σ
υνήγορο του πολίτη. 

Ενώ στις προηγμένες χώρες τα προγράμματα τρέχουν ώστε να εξυπηρετείται η κοινωνία , στο δικό μας τόπο φαίνεται ότι τα προγράμματα υφίστανται ώστε να υπάρχουν θέσεις διορισμών και μισθοί.

Το πόρισμα καθιστά σαφές ότι υφίσταται ιδιαίτερο πρόβλημα σε επίπεδο δήμου Γλυφάδας , καθώς επίσης ότι οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες δεν υπολογίζουν την ανθρώπινη ζωή των συμπολιτών μας.
Συνήγορος του πολίτη: Στο συγκεκριμένο Δήμο, ( Γλυφάδας ),  φαίνεται να αποκλείεται η ένταξη ανθρώπων με ψυχική νόσο. Φαίνεται να επικρατεί έλλειψη ενημέρωσης. Από την ισχύ της Διεθνούς Σύμβασης για τα Άτομα με Αναπηρία (κυρωτικός ν.4074/2012),προκύπτουν σοβαρά προβλήματα, για τα οποία το κράτος μας οφείλει συγκεκριμένες ανακατευθύνσεις.
Το Πόρισμα του συνηγόρου του πολίτη

Προς Δήμο Γλυφάδας - Υπουργείο Εσωτερικών - Γενική Δ/νση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής - Δ/νση Αναπτυξιακής και Οικονομικής Πολιτικής Σταδίου 27, 101 83 Αθήνα 
- Υπουργείο Υγείας Δ/νση Ψυχικής Υγείας Αριστοτέλους 17, 101 87 Αθήνα  - Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Γενική Δ/νση Πρόνοιας Δ/νση Πολιτικών ΑμεΑ Σολωμού 60, 104 32 Αθήνα 

Θέμα: Ανάγκη κανονιστικών ρυθμίσεων περί την αποστολή, τις δραστηριότητες και τις αρχές λειτουργίας των προγραμμάτων Βοήθεια στο Σπίτι των Δήμων.

Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, κατά το άρ. 103 § 9 του Συντάγματος και σύμφωνα με τον ν.3094/2003, εξετάζει αναφορά πολίτη από το Δήμο Γλυφάδας, ο οποίος εξυπηρετείτο από το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι σε διάφορες ανάγκες του.

Μετά τη χρέωση της αναφοράς, υπήρξε επικοινωνία με τον πολίτη, ο οποίος μας εξέθεσε πλήρες ιστορικό, αναγνωρίζοντας τις χρήσιμες υπηρεσίες που του είχαν προσφερθεί μετά το θάνατο των γονιών του, με τους οποίους συγκατοικούσε και οι οποίοι είχαν ενταχθεί στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα. 

Mας ανέφερε διαφωνίες επί θεμάτων που τον αφορούν με πρόσωπα του Δήμου, αποδίδοντας σε αυτό το λόγο τη διακοπή παροχής εξυπηρετήσεων και εξέφρασε με σαφήνεια και άνευ περιφράσεων την πεποίθησή του, ότι τυχόν διαφωνίες επί απόψεων περί τα πράγματα της αναπηρίας δεν μπορούν να αποκλείουν την εξυπηρέτηση όσων έχουν ανάγκη εξυπηρέτησης και πληρούν τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί, γενικά την ύπαρξη αναπηρίας και εισοδηματικά κριτήρια.

Έδωσε έμφαση στην έλλειψη ενημέρωσης για την απένταξή του από το Πρόγραμμα, την οποία πληροφορήθηκε μόνο όταν αναζήτησε τους λόγους διακοπής στην παροχή εξυπηρετήσεων.

Μας έδωσε όνομα και τηλέφωνο συγγενούς, με την οποία διατηρεί δυνατό
συγγενικό δεσμό και μένει σε άλλο Δήμο για όποια πληροφορία θα μας ήταν χρήσιμη, με την οποία επικοινωνήσαμε και ουσιαστικά επιβεβαίωσε περιστάσεις και εκτιμήσεις που και ο ίδιος είχε εκθέσει.

Στη συνέχεια επικοινωνήσαμε με την αρμόδια Προϊσταμένη του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι, η οποία μας γνώρισε την τυπική αποκοπή από το Πρόγραμμα για λόγους συμπεριφοράς του εξυπηρετούμενου ενώ συνεχίζονταν η παροχή κάποιων εξυπηρετήσεων, όπως η διανομή φαγητού από ενοριακό συσσίτιο και μας πληροφόρησε ότι ο πολίτης ουδέποτε είχε ενταχθεί στο Πρόγραμμα, χαριστικά του είχε προσφερθεί νοσηλευτική φροντίδα για κάποιο ατύχημα που είχε υποπέσει στην αντίληψή τους, ότι είχαν βοηθήσει να λάβει προνοιακή παροχή και ότι δεν πληρούνταν κάποιες προϋποθέσεις ένταξης στο Πρόγραμμα για λόγους ασφάλειας, αστικής ευθύνης και ενδεχόμενης επικινδυνότητας για το προσωπικό εξυπηρέτησης. Ενημερώσαμε για την ανάγκη αλληλογραφίας επί του θέματος, να τους απευθύνουμε έγγραφο και να μας απαντήσουν εγγράφως. 

Μας δήλωσε εμφατικά ότι αυτά που θα έγραφε είναι τα ίδια με αυτά που μας είχε εκθέσει προφορικά. Μείναμε έκπληκτοι και προβληματισμένοι με τις απόψεις που εκφράστηκαν για την ψυχική νόσο, την επιλογή των δικαιούχων, τα κριτήρια καλής συμπεριφοράς για την παραμονή στο Πρόγραμμα. 

Αναφέρθηκε τρώση κύρους της ιδίας από τον αναφερόμενο, η ανάγκη να μη θίγεται από τη συμπεριφορά των ωφελουμένων του Προγράμματος και ότι στοιχεία, ανεξάρτητα από τις βουλήσεις του μπορεί να δημιουργήσουν αίσθηση ανασφάλειας στο προσωπικό που αποτελείται αποκλειστικά από γυναίκες. 

Έντονος υπήρξε ο προβληματισμός μας, μετά τις αντιφατικές πληροφορίες για το αν ήταν ενταγμένος και απεντάχτηκε, ότι δεν έχει ενταχθεί επειδή δεν το έχειζητήσει και πιο αντικειμενικά ότι είχαν ενταχθεί οι εκλιπόντες γονείς αλλά ο ίδιος δεν ήταν στο δίκτυο καίτοι συγκατοικούσε. Εντυπωσιάζει, πράγματι, να εντάσσεται ηλικιωμένο ζευγάρι στο πρόγραμμα, μετά από αίτηση και διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας και να μην έχει καταγραφεί ενήλικο τέκνο με σοβαρή αναπηρία, στον οποίο προσφέρονται χαριστικές υπηρεσίες λόγω θανάτου του πατέρα (προαποβιώσασα η μητέρα).

Με το 282602/40283/7.9.2020 έγγραφό μας, ζητήσαμε να εξεταστεί η δυνατότηταεπανένταξης του πολίτη με αναπηρία στο Πρόγραμμα «λόγω των αντικειμενικών συνθηκών, υπό τις οποίες διαβιοί, των περιορισμένων οικονομικών πόρων, της έλλειψης οικείων στην περιοχή κατοικίας και άλλων καταστάσεων, τις οποίες γνωρίζετε από πρόσφατη διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας και παροχή
υπηρεσιών.» 

Συμπληρώσαμε ότι «η παράκλησή μας εκκινεί πρωτίστως από την αναγνώριση του ιδίου ότι χρειάζεται τη συμπαράστασή σας... και ότι τα άτομα που ζουν μόνα τους και βιώνουν πρόσφατη απώλεια, ειδικά στη φάση της επιδημιολογικής εγρήγορσης που διανύουμε, έχουν αναντίρρητη ανάγκη επικοινωνίας και όποιας βοήθειας μπορεί να προσφερθεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων.»

Σε περίπτωση που δεν καθίστατο δυνατή η επανένταξη, ζητήσαμε να μας γνωρίσουν τους λόγους, με αναφορά στις κείμενες κανονιστικές και οργανωτικές ρυθμίσεις του Προγράμματος, δηλαδή τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία του. Ενδιαμέσως, στις 17.9.2020, ο πολίτης μας απέστειλε επιστολή, στην οποία συνήπτε γνωματεύσεις θεράποντα ιατρού και υγειονομικής επιτροπής για την αναπηρία του, δηλώνοντας ότι από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου είχε διαρρεύσει ότι πάσχει από νόσο διαφορετική από αυτή που αναφέρεται στις γνωματεύσεις με «προφανή στόχο και σκοπό την απαξίωσή μου». 

Ήταν θορυβημένος και τον διαβεβαιώσαμε ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού από το Πρόγραμμα λόγω της νόσου από την οποία πάσχει από πολύ μικρή ηλικία και η οποία δεν του επέτρεψε να εργαστεί και να ζήσει αυτόνομα. Άντρας άνω των 40 ετών αισθανόταν την ανάγκη να αιτιολογήσει την μακρόχρονη νόσο, για τις εκφάνσεις της οποίας είχαμε γενική γνώση.

Ο Δήμος απάντησε με την από 23.9.2020 ηλεκτρονικά αποσταλείσα επιστολή, με αριθμό πρωτοκόλλου 26367, η οποία μπορεί να συντάχθηκε λίγο μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε στις 4.9.2020, οπωσδήποτε, όμως, απεστάλη μετά την παραλαβή του δικού μας εγγράφου, αφού πρόσωπο της υπηρεσίας επικοινώνησε μαζί μας, για να λάβει την ηλεκτρονική διεύθυνση της
Γραμματείας του Κύκλου Κοινωνικής Προστασίας, επειδή δεν είχε μαζί της το δικό μας έγγραφο. (Διαφορετικά δεν θα ήταν γνωστή η ύπαρξη της ηλεκτρονικής διεύθυνσης και δεν είχε ζητηθεί ηλεκτρονική αποστολή.) Ωστόσο και δυστυχώς, δεν λαμβάνει υπόψη και δεν ανταποκρίνεται στα αιτούμενα της Ανεξάρτητης Αρχής.

Ειδικότερα, αναφέρεται σε προφορική καταγγελία ενώ πρόκειται για γραπτή αναφορά, αφού η Ανεξάρτητη Αρχή δεν επιλαμβάνεται προφορικών καταγγελιών και οπωσδήποτε δεν χρεώνει σε συγκεκριμένο Ειδικό Επιστήμονα παρά μόνο γραπτή αναφορά, εισηγμένη με αριθμό πρωτοκόλλου, καταχωρισμένη σε αρμόδιο Κύκλο, κλπ. 

Πράγματι, όπως προαναφέρθηκε, υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία στο πλαίσιο μιας αρχικής διερεύνησης, κατά την οποία δηλώθηκε ότι θα χρειαστεί αλληλογραφία επί του θέματος. Αποτελεί συνηθέστατη πρακτική για λόγους πρακτικούς και δεοντολογικούς, όπως για να εκτιμηθεί η ανάγκη και το εύρος των διερευνητικών ενεργειών,γραπτών ή προφορικών, να επιβεβαιωθούν η απεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας και για να προλειανθεί η συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία.

Ιδιαίτερα, επί περιπτώσεων προφανούς έντασης, για να ακουστεί η άποψη των εμπλεκομένων και να εστιαστεί το περιεχόμενο της γραπτής
απεύθυνσης. 

Παραλείπεται αν επαρκούν τα στοιχεία που έχουν αποσταλεί με την αναφορά.
Το απαντητικό έγγραφο αναφέρει επισυναπτόμενα τα οποία δεν επισυνάφθηκαν, τμήμα των οποίων καλύπτονται από τα ιατρικά στοιχεία που απέστειλε ο αναφερόμενος πολίτης και άλλα που μάλλον εκτίθενται στο σώμα του εγγράφου.

Επί της ουσίας, το έγγραφο, το οποίο υπογράφεται από την αρμόδια Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο για Θέματα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Γλυφάδας, αγνοεί τα αιτήματα της Ανεξάρτητης Αρχής δηλαδή την εξέταση της δυνατότητας επανένταξης του πολίτη στο Πρόγραμμα και αν αυτό δεν είναι δυνατό, την αιτιολόγηση αυτής της άρνησης με αναφορά στους κανόνες λειτουργίας του Προγράμματος.

Παραθέτει εκτενές ιστορικό, με στοιχεία όχι τόσο απαραίτητα, τα οποία δεν προσφέρονται και δεν βοηθούν σε εξομάλυνση τεταμένων σχέσεων, οι οποίες, οσάκις προκύπτουν, εύλογο είναι να εξομαλύνονται, προκειμένου να επιδιώκεται και να επιτυγχάνεται η αποστολή κοινωνικών προγραμμάτων και να ασκούνται οι ρόλοι των λειτουργών τους. 

Με δεδομένο ότι το έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη κοινοποιείτο στον αναφερόμενο, είναι αυτονόητο ότι και η απάντηση μπορούσε/όφειλε να κοινοποιηθεί στον αναφερόμενο. Βεβαίως παράγεται υποχρέωση κοινοποίησης από την Ανεξάρτητη Αρχή, ειδικά εφόσον ζητηθεί.

Πρόσφατα, σχεδόν με την έναρξη του δεύτερου lockdown ενημερωθήκαμε ότι είχε διακοπεί η διανομή γευμάτων από το ενοριακό συσσίτιο, πράγμα που  ́δυσκόλεψε και δυσκολεύει τον ίδιο.

Υπό αυτά τα δεδομένα, αναζητήσαμε το δημοσιοποιημένο Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι από την ιστοσελίδα του Δήμου Γλυφάδας, μελετήσαμε προγράμματα άλλων Δήμων και είχαμε άτυπη συνεργασία με πρόσωπα που εργάζονται σε συναφή αντικείμενα, πριν θέσουμε σε ευρύτερο και υψηλότερο επίπεδο, εποπτικής αρμοδιότητας κάποια ζητήματα που αναδεικνύει αυτή η περίπτωση.

Η κύρια διαπίστωσή μας είναι ότι το συγκεκριμένο Πρόγραμμα αδυνατεί να εξυπηρετήσει ανάγκες και καταστάσεις αρκετά συνηθισμένες σε αντίστοιχα προγράμματα άλλων Δήμων και μάλλον εξαιρεί πρόσωπα που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη εξυπηρέτησης. 

Κατά το παρελθόν, έχουμε εξετάσει αναφορές με ζητούμενο την εξυπηρέτηση προσώπων με πρόβλημα ψυχικής υγείας, ανθρώπων που ζουν μόνοι, ανθρώπων που στερούνται ή αποκόπτονται από οικείους, προσώπων με δυσκολίες κάθε μορφής που εξυπηρετούνται με ιδιαίτερες προσπάθειες των εργαζομένων στο ΒσΣ και οπωσδήποτε των κοινωνικών λειτουργών του πεδίου. 

Βεβαίως και έχουμε γνωρίσει και μοιραστεί με συναδέλφους κοινωνικών υπηρεσιών καταστάσεις δύσκολες, τις οποίες κατά το μέτρο του δυνατού 
παραβλέπουν, προσπερνούν και με κάθε τρόπο προσπαθούν να εξομαλύνουν.

Θέμα πρώτο: ψυχική νόσος και παραμονή στην κοινότητα

Στο συγκεκριμένο Δήμο, ( Γλυφάδας ),  φαίνεται να αποκλείεται η ένταξη ανθρώπων με ψυχική νόσο, δηλαδή αναπηρία λόγω ψυχιατρικής διάγνωσης, σε μια εποχή όπου η παραμονή των ψυχικά πασχόντων στην κοινότητα είναι αυτονόητη και επιθυμητή. 

Φαίνεται να επικρατεί έλλειψη ενημέρωσης για επιμέρους καταστάσεις ψυχικής υγείας, με αποτέλεσμα να αποδίδονται ιδιότητες αδιακρίτως και γενικευμένα, επειδή συνάγονται και όχι επειδή διαπιστώνονται, επειδή πιθανολογείται ότι μπορεί να συντρέξουν χωρίς να έχουν συντρέξει, χωρίς επίγνωση των ιδιαίτερων εκφάνσεων της συγκεκριμένης διάγνωσης. 

Μία άκρως συνηθισμένη συμπεριφορά, όπως το κλείσιμο της πόρτας, αφού μπουν δυο επισκέπτες σε ένα σπίτι εκλαμβάνεται ως βεβαιότητα εγκλωβισμού, όταν στο ίδιο σπίτι έχει μπει κατ’ επανάληψη μια νοσηλεύτρια για να φροντίσει τραύματα, λογικά με κλειστή πόρτα και δεν έχει καταγραφεί πρόβλημα ασφάλειάς της. Μάλλον δεν αναγνωρίζεται η ιδιωτικότητα σε πρόσωπα με ψυχική αναπηρία, ενδεχομένως και σε όλα τα πρόσωπα που εξυπηρετούνται από ένα κοινοτικό πρόγραμμα. 

Η επιβολή προϋπόθεσης να παρευρίσκεται οικείο πρόσωπο για τη συνδρομή
και ασφάλεια των εργαζομένων στο Βοήθεια στο Σπίτι επιβάλλει όρο που αποκλείει αυτούς που ζουν μόνοι, μάλλον επιβαρύνει συνοικούντες με άλλες υποχρεώσεις, και αποκλείει όσους και όσες έχουν την περισσότερη ανάγκη εξυπηρετήσεων. 

Συμπεριφορές και τρόποι επικοινωνίας, απότοκα της ψυχικής νόσου, ερμηνεύονται ως προβλήματα χαρακτήρα και αποδίδεται πρόθεση, ικανή να τους αποκλείσει και από τα πιο βασικά αγαθά.

Σύμφωνα με το πρώτο άρθρο της Διεθνούς Σύμβασης για τα Άτομα με Αναπηρία, «στα άτομα με αναπηρία συμπεριλαμβάνονται άτομα με μακροχρόνιες σωματικές, νοητικές, πνευματικές ή αισθητηριακές βλάβες, οι οποίες σε αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια δύνανται να παρεμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους.» 

Αυτό σημαίνει ότι τα συμπεριλαμβανόμενα άτομα προστατεύονται από τη Σύμβαση και σε αυτά τα άτομα οφείλεται η αναλογούσα και κατάλληλη ενίσχυση, για να μην καθίσταται η αναπηρία λόγος άνισης συμμετοχής στις διάφορες πτυχές της κοινωνικής ζωής. 

Στο πλαίσιο ενός κοινοτικού προγράμματος, όπως το Βοήθεια στο Σπίτι (ν.4199/2013, άρθρο 127, παρ. ιβ) που αφορά τη διαβίωση στην κατοικία
τους, το κριτήριο ένταξης επικεντρώνεται στα εμπόδια που αντιμετωπίζουν στην κατοικία και δεν μπορεί να καθορίζεται από το είδος της αναπηρίας ή ένα συγκεκριμένο ποσοστό αναπηρίας, το οποίο έχει νομοθετηθεί για άλλους σκοπούς. 

Ως προς την κατοίκηση, τη διαβίωση στην κατοικία τους, οφείλει να αποτιμηθεί η ανάγκη διευκολύνσεων και εξυπηρετήσεων και να παρασχεθούν διαθέσιμες ή ειδικά σχεδιασμένες εξυπηρετήσεις. Δεν θα έπρεπε να εξαιρείται άτομο που εργάζεται και δεν μπορεί να ξεκλειδώσει την πόρτα του σπιτιού του, για να εισέλθει και μπορεί μόνο για αυτό να χρειάζεται εξυπηρέτηση. 

Δεν μπορεί να εξαιρείται άτομο με ψυχολογικό ή νοητικό πρόβλημα, τα λόγια 
του οποίου μπορεί να μην είναι πάντα τα αναμενόμενα και καθόλου δεν επηρεάζουν τη διανομή φαγητού ή τον έλεγχο για επάρκεια των τροφίμων του και των φαρμάκων του. Δεν μπορεί να επιβάλλεται παρουσία άλλου προσώπου και να παρακωλύεται η έκφραση απόψεων για θέματα που αφορούν το άτομο με αναπηρία. 

Η βασική αρχή είναι η διευκόλυνση ατόμων με αναπηρία, για να ζουν, όπως όλοι οι άνθρωποι, αίροντας κατά το δυνατόν τα εμπόδια που παρουσιάζονται με την αναπηρία. Όσον αφορά τους πάσχοντες από ψυχική νόσο, για τους οποίους ισχύουν όλα τα άρθρα της Σύμβασης, είναι θεμελιακό να μην εξαιρούνται και ως Άτομα με Αναπηρία. 

Λογικό θα ήταν να έχουν πρόσβαση σε πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες όταν και όπου αυτές υπάρχουν και εφόσον απαιτούνται. Επ’ ουδενί, όμως, δικαιολογείται αποκλεισμός από γενικής απεύθυνσης υπηρεσίες επειδή δεν υπάρχουν πιο εξειδικευμένες ή μέχρι να αναπτυχθούν οι εξειδικευμένες.

Οπωσδήποτε υπάρχουν συμβατικές δεσμεύσεις της χώρας και ελεγκτικοί μηχανισμοί, γνωστοί στη Δ/νση Ψυχικής Υγείας, που δεν θα έπρεπε να αφορούν και να ενεργοποιούνται σε ανοιχτά προγράμματα τοπικού χαρακτήρα.

Η ένταξη στο πρόγραμμα απαιτεί καταγραφή κατάστασης και πρόνοιες για ασφαλή παροχή υπηρεσιών αντί να πιθανολογείται κίνδυνος και αυτές να εκλείπουν. Αναφέρθηκε το ενδεχόμενο να κατηγορηθεί εργαζόμενος στο Πρόγραμμα για κλοπή. Αν αυτό έχει συμβεί, κακώς δεν διερευνήθηκε και αν η καταγγελία ήταν από οικείο πρόσωπο, θα μπορούσε να είχε προληφθεί με σαφείς κανόνες για τα αγαθά που παραμένουν εκτεθειμένα σε ένα σπίτι. 

Αν υπήρξαν περιπτώσεις συμπεριφορών ποινικού ενδιαφέροντος, κάπως αντιφατικές υπό συνθήκες εξάρτησης και σύγχυσης περί πρόσωπα και
πράγματα, αυτές πρέπει να προλαμβάνονται οργανωτικά και στελεχιακά, για παράδειγμα με προσωπικό και των δύο φύλων. Δεν μπορεί να γίνεται επίκληση αυτών των πιθανοτήτων, ουσιαστικά στιγματίζοντας την ιδιότητα του αναπήρου και του πάσχοντα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, χωρίς να γίνει καν υπαινιγμός για τον συγκεκριμένο πολίτη, αναφέρθηκαν όλοι οι κίνδυνοι.

Θέμα τρίτο: Αποστολή, δραστηριότητες και αρχές λειτουργίας του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι

Εκτός από το γεμάτο παραδείγματα και ισχυρισμούς προς αποφυγήν που περιέχει το απαντητικό έγγραφο, από την αναζήτηση πληροφοριών για αντίστοιχα προγράμματα σε διαφορετικούς Δήμους, διαπιστώνουμε μεγάλη ποικιλία στις δραστηριότητες που αναπτύσσονται, διαφορές στην ανάπτυξη των προγραμμάτων και στον αριθμό των ωφελουμένων, στη διασύνδεση με λοιπές προνοιακές και υγειονομικές υπηρεσίες, στη σύνθεση του προσωπικού και στη φιλοσοφία των ηλεκτρονικών ανακοινώσεων. 

Χωρίς να έχουν επιτρέψει ο χρόνος και οι συνθήκες της πανδημίας μια
συστηματική μελέτη, κατ’ ελάχιστον προκύπτει αναγκαιότητα κανονιστικών ρυθμίσεων σε αυτό το πεδίο, ρυθμίσεις που θα αποτυπώνουν και θα συστηματοποιούν παρεμβάσεις με πολλές καλές πρακτικές και θα ελαχιστοποιούν δείγματα δράσης και ισχυρισμών που δεν είναι υποστηρίξιμα και μπορεί να χαρακτηριστούν απευκτέα. 

* Χρειάζεται σαφέστερος προσδιορισμός της αποστολής που να περιέχει το εύρος των αντιλήψεων που κυμαίνονται από την εξασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας ζωής ατόμων και οικογενειών και του σεβασμού της αξιοπρέπειας και των πιο εξαρτημένων από άλλους για τη διαβίωσή τους έως την απλή υποστήριξη της διαβίωσης, από το μείζον στο έλασσον.

Χρειάζονται αρχές λειτουργίας, κατά τους δεοντολογικούς κώδικες των εμπλεκομένων επαγγελματιών, συνάμα και ενσωμάτωση αξιών από το δίκαιο της προσωπικότητας, το σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και ει δυνατόν απομάκρυνση από λογικές προστατευτισμού, κλειστών συστημάτων και αίσθησης ότι αυτό που γίνεται καλώς γίνεται και καλώς έχει. Διαβάσαμε να υποστηρίζεται χαριστική παροδική ένταξη προσώπου που είχε μείνει μόνος στα τέλη του 2019 και εγκαταλείφθηκε διαρκούσης της πανδημίας. 

Διαβάσαμε ότι η βοήθεια στη διαβίωση δεν επηρεάζει την επιβίωση και ότι πρόγραμμα πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας δεν αφορά βασικές ανάγκες οπότε μπορεί και να εκλείπει η βοήθεια. Δεν προκύπτει ότι το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι συνιστά πολυτέλεια, το ακριβώς αντίθετο θα ισχυριζόμασταν από τις αναφορές που έχουμε εξετάσει.

Το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο επιχορηγεί αυτά τα προγράμματα και γνωρίζει το πλαίσιο των αυτοδιοικητικών θεσμών μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση. Ήδη αναφερθήκαμε στην αρμόδια Δ/νση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας και θα προσθέσουμε τη Γενική Δ/νση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Διευθύνσεις της οποίας επιλαμβάνονταν στο παρελθόν αυτών των αντικειμένων για θέματα ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία και μπορούν να συμβάλουν στην εξειδίκευση ρυθμίσεων, με έκφραση απόψεων, επενεξέταση των διευθετήσεων για το αρχικό πιλοτικό πρόγραμμα, κ.α.π. 

Άλλωστε, ο ν. 4199/2013, άρθρο 27, παρέχει εξουσιοδότηση για Κοινή Υπουργική Απόφαση επί του αντικειμένου. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες και των τριών Υπουργείων, έχουν γνώση των επιμέρους αντικειμένων, λόγος για τον οποίο αποφεύχθηκαν οι αναφορές σε ειδική νομοθεσία. 

Κατά τεμάχιο ευθύνης, ευκταίες και ευπρόσδεκτες θα ήταν παρεμβάσεις επείγοντος χαρακτήρα, λόγω της παραμένουσας επιδημιολογικής εγρήγορσης.

Οπωσδήποτε απαιτείται ευρεία γνωστοποίηση των διεθνών συμβάσεων και του περιεχομένου επιμέρους άρθρων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν η άγνοια και η προκατάληψη που παρατηρήθηκε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι ζητήματα που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης σε ημερίδες, διαδικτυακές ανταλλαγές, κείμενα πολιτικής, κλπ.

Με τη βεβαιότητα της ιδιαίτερης φροντίδας σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας για όποια συνεργασία εκτιμήσετε ότι θα διευκολύνει το έργο σας.

Με εκτίμηση

Γιάννης Σ. Κωστής
Συνήγορος του Πολίτη

Κοινοποίηση: Δήμο Γλυφάδας

Επισήμανση του ΓΛΥΦΑΔΑ WEB: Αναλογιστείτε ποιοι αδαείς κατέχουν θέσεις και ρόλους διορίζοντας κατά το δοκούν άτομα τα οποία δεν είναι επαρκή για στελέχωση συγκεκριμένων υπηρεσιών. Επίσης, γνωρίζουμε ότι έπειτα από το πόρισμα του ΣτΠ καθώς και της επιστολής της ΕΣΑΜΕΑ προς τον δήμαρχο και τις υπηρεσίες του δήμου δεν έχουν επιδείξει ίχνος ενέργειας προς την αποκατάσταση του συμπολίτη μας, καθώς και όσων ακόμα χρήζουν βοηθείας. Αντιθέτως, όπως γνωρίζουμε ορισμένοι εξ αυτών *χρηματίζουν υβριστή - λασπολόγο , συκοφάντη για σπορά ύβρεων , επιθέσεων και συκοφαντιών κατά δημοτών και ΑΜΕΑ !

Επιπροσθέτως, θυμηθείτε: Eπί σειρά ετών στον Δήμο Γλυφάδας δεν παρέχουν καμία βοήθεια σε άτομα με πιστοποιημένη αναπηρία, και ενώ το υπουργείο εσωτερικών είχε περάσει την αρμοδιότητα διάθεσης τον κονδυλίων σε ΑμεΑ , οι κατά τόπους δια μέσω κολλητών υπαλλήλων , οι οποίοι δεν διαθέτουν πτυχία Α/Ε, ( ανώτατης εκπαίδευσης ), όμως κατά παράνομο και καταχρηστικό τρόπο έχουν διοριστεί ως προϊστάμενοι των υπηρεσιών του Δήμου Γλυφάδας ( !!! ) , δεν εφάρμοζαν τις αποφάσεις και παρακρατούσαν τα επιδόματα.

Αυτό το θέμα θα πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης , και ας έχουν τις πλάτες των πεθερών και των συγγενών τους δικαστών , διότι αυτοί και μερίδα ημετέρων τους , επίσης αδαών και ανενημέρωτων , πρεσβεύουν την τριτοκοσμική Ελλάδα. Δεν την πρεσβεύουμε εμείς, και άλλωστε γι' αυτό υπάρχει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στο οποίο δεν υφίστανται οι παθογένειες της δικής μας χώρας, με συγγενείς, οικείους , υποστηρικτές, καθώς και ημετέρους.

Σήμερα ακόμα και οι πλέον φανατικοί αντιλαμβάνονται τι έχει εδραιωθεί σε επίπεδο δήμου , καθώς επίσης τι πρεσβεύουν οι γραφικοί και αδαείς οι οποίοι αναφέρονται σε ''αναμορφωτές'' και ''θεόσταλτους'' διοικούντες. 

Είναι ξεκάθαρο ότι όπου υφίστανται πραγματικά αναμορφωτές, αντί αδαών οι οποίοι συνδράμουν γραφικούς τύπους και κυρίως *ανενημέρωτους, ότι δεν τελούν σε ισχύ όσα αναφέρονται στο παρόν, και τουλάχιστον από τον ΓΛΥΦΑΔΑ FM - WEB περισσότερα από 30 χρόνια έχουμε αναδείξει τις τοπικές παθογένειες ενώ αδαείς και αδιάβαστοι έστηναν σε βάρος μας διώξεις - κατασχέσεις κ.α. ώστε να μας φιμώσουν. 

Το παρόν αποτελεί την επαλήθευση όσων έχουμε περάσει δημόσια και καθιστά σαφές ποιοι εξαπατούν με λαϊκισμό την τοπική μας κοινωνία πρεσβεύοντας τον αναχρονισμό και την αμάθεια 

* Στον Δήμο Γλυφάδας πλειάδα ανενημέρωτοι πράττουν οτιδήποτε κατεβάσει η ''κούτρα τους'', ενώ στερούνται γνώσεων - ενημέρωσης και κυρίως μόρφωσης. 

* Στη χώρα του ''ότι δηλώσεις είσαι'' συνέστησαν από κοινού μια συντεχνία παραπλάνησης της κοινής γνώμης με αστεϊσμούς , πλάνες, συκοφαντίες , ύβρεις , καθώς και κατωτάτης στάθμης επίπεδο.( Ασφαλώς αναφερόμαστε σε όσα γραφικά και κατώτατης στάθμης τελούν επί σειρά ετών σε ισχύ, τόσο στις τοπικές Ο.Μ, οι οποίες αξιώνουν την συμμετοχή τους στους Ο.Τ.Α , όσο και σε φερόμενους τοπικούς εκδότες. )

Η αμάθεια και η ημιμάθεια είναι οι ουσιαστικότεροι εχθροί της γνώσης

Μπορούμε να καταπολεμήσουμε την αμάθεια και την ημιμάθεια κυρίως με έναν τρόπο.

Με μια παιδεία που θα λειτουργεί μεθοδικά και καλά οργανωμένα από τις πρώτες της βαθμίδες και θα ταξινομεί έτσι το χάος των πληροφοριών που εισρέουν καθημερινά στη ζωή μας. Ακόμη θα οδηγεί σταδιακά τον μαθητή στο να οικοδομήσει μόνος του τη γνώση, μια γνώση σίγουρη και εμπεριστατωμένη, όχι δογματική, αλλά στηριγμένη σε ένα βασικό σύστημα εννοιών και μεθόδων καθαρά ανθρωπιστικών. Με ένα τέτοιο σύστημα ως αφετηρία μπορεί ο νέος να κινηθεί προς την κατάκτηση της γνώσης, όσο δύσκολη κι αν φαντάζει η πορεία προς αυτήν, αποκτώντας σφαιρική καλλιέργεια, ευρύτητα πνεύματος, οργανωμένη σκέψη, όμως πάντα ο γνώμονας πρέπει να είναι κατά των αδαών οι οποίοι με τραμπουκισμούς και γραφικότητες επιχειρούν να περάσουν γραμμή στην κοινή γνώμη. Αυτούς τους εκτοπίζουμε παράλληλα όσων τους χρησιμοποιούν - χρηματοδοτούν. 

Η γνώση σε καμία περίπτωση δεν θα κατακτηθεί από τις γραφικές μεθόδους που μετέρχονται ορισμένοι κατά τόπους φερόμενοι ''εκδότες'' - κοινοί συκοφάντες - υβριστές , τους οποίους συντηρούν επί σειρά ετών αδαείς αναφορικά με το τι διαμορφώνουν μακροπρόθεσμα. ( Η σκόπιμη παραπλάνηση, καθώς και η παρενόχληση που έχουν δεχθεί σειρά συμπολιτών μας στα sosial media από φερόμενο εκδότη , εξυπηρετούν την τσέπη επιτήδειων - αδαών - καθώς και την διαιώνιση της αμάθειας. )

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: Πόρισμα κόλαφος για τις ''υπηρεσίες'' του Δήμου Γλυφάδας από τον συνήγορο του πολίτη Rating: 5 Reviewed By: Glyfadaweb