ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

Όλα όσα συζητήθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο: Αναλυτικά το έργο ΥΠΕΝ και το Εθνικό Σχέδιο για την Αστεγία


5714848-1920x1277

Συνεδρίασε σήμερα, 2 Φεβρουαρίου, υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, το Υπουργικό Συμβούλιο. Μετά την εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού (που έχει ήδη διανεμηθεί):

1. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, παρουσίασε αναλυτικά το έργο του ΥΠΕΝ, σχετικά με την πολιτική για την ποιότητα ζωής και την αειφόρο ανάπτυξη. Ειδικότερα:

3 Στρατηγικές Επιδιώξεις – 5 Πυλώνες – 21 Πολιτικές

3 Στρατηγικές Επιδιώξεις

 • Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα
 • Οικονομία με Αειφόρο Ανάπτυξη
 • Κοινωνία με ποιότητα ζωής

5 Πυλώνες:

1. Καθαρή ενέργεια σε προσιτές τιμές για όλους τους πολίτες

2. Νερό: διαφυλάσσουμε τον πολυτιμότερο πόρο

3. Ανθεκτικά δάση, καθαρές θάλασσες, πλούσια οικοσυστήματα

4. Βιώσιμες Πόλεις και ενίσχυση του αστικού περιβάλλοντος

5. Ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας με διαχείριση των Αποβλήτων και δημιουργία σύγχρονων υποδομών

21 Πολιτικές

1. Ραγδαία ανάπτυξη των ΑΠΕ

2. Αποθήκευση ενέργειας

3. Ενεργειακή αποδοτικότητα

4. Ανάπτυξη δικτύων μεταφοράς και διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου

5. Εξηλεκτρισμός των ελαφρών μεταφορών

6. Δημιουργία οικονομίας πράσινου υδρογόνου και ανάπτυξη συνθετικών, πράσινων καυσίμων (RFNBO)

7. Καινοτομία και συστημικές λύσεις στη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα

8. Δημιουργία Υποδομών παροχής & εξοικονόμησης πόσιμου νερού

9. Δημιουργία Υποδομών και κάλυψη αναγκών στη διαχείριση Αστικών Λυμάτων

10. Αναθεώρηση σχεδίων κινδύνων πλημμύρας και λεκανών απορροής ποταμών

11. Ενιαία ρυθμιστικό πλαίσιο για τη διαχείριση Υπηρεσιών Υδάτων και Λυμάτων

12. Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη δασικών οικοσυστημάτων

13. Διάνοιξη και συντήρηση αντιπυρικών ζωνών και δασικών δρόμων

14. Θεσμική προστασία του 30% των ελληνικών θαλασσών

15. Μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης

16. Νέα αρχιτεκτονική, Αστικός μετασχηματισμός βιώσιμων γειτονιών

17. Προσβασιμότητα για όλους – ίσες ευκαιρίες στο αστικό περιβάλλον

18. Βελτίωση της ποιότητας του Αστικού Περιβάλλοντος

19. Προώθηση των Κλιματικά Ουδέτερων Πόλεων

20. Διαχείριση των αποβλήτων στο πλαίσιο των στόχων της κυκλικής οικονομίας

21. Δημιουργία σύγχρονων υποδομών διαχείρισης αστικών λυμάτων

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, αναφέρθηκε και στις προκλήσεις της επόμενης περιόδου, μεταξύ των οποίων:

 • Συνέχιση της ουσιαστικής στήριξης των πολιτών από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης
 • Διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας της χώρας
 • Επιτάχυνση ερευνών για κοιτάσματα υδρογονανθράκων
 • Υλοποίηση νέων προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας για Νοικοκυριά & Επιχειρήσεις
 • Υλοποίηση Νέων προγραμμάτων για την προστασία των Φυσικών Πόρων
 • Επιτάχυνση της διείσδυσης της Ηλεκτροκίνησης

2. Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως παρουσίασε το νομοσχέδιο για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού- «Ζούμε Αρμονικά ΜΑΖΙ, Σπάμε τη Σιωπή!».

Το σχέδιο νόμου συμπληρώνει πρωτοβουλίες που ήδη έχει αναλάβει στην ίδια κατεύθυνση και εφαρμόζει το Υπουργείο, ενδεικτικά:

1. Απασχόληση 3.200 ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών [από περίπου 1.600 το 2019].

2. Θεσμοθέτηση Συμβούλου Σχολικής Ζωής σε κάθε σχολική μονάδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

3. Υποστηρικτικοί φορείς (Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης, ΚΕΔΑΣΥ) παρεμβαίνουν άμεσα. Από το 2018-2019 έχει αυξηθεί κατά 152% η συνολική δαπάνη για τις υποστηρικτικές δομές.

4. Οριζόντιες επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών μας

5. Εισαγωγή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα από το Νηπιαγωγείο μέχρι το Γυμνάσιο με θεματικές για σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη συμπερίληψη και την ψυχική και συναισθηματική υγεία και πρόληψη με στόχο τη δημιουργία κουλτούρας πρόληψης της σχολικής βίας και την καλλιέργεια του αλληλοσεβασμού αλλά και την ενημέρωση και ενδυνάμωση των παιδιών, ώστε να προστατεύουν τον εαυτό τους από τη σεξουαλική θυματοποίηση και βία.

Το νομοσχέδιο θεσπίζει το πρόγραμμα «Ζούμε Αρμονικά ΜΑΖΙ, Σπάμε τη Σιωπή!». Απευθύνεται σε μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και στελέχη εκπαίδευσης και σκοπός του είναι η αντιμετώπιση και προστασία παιδιών και εφήβων από κάθε μορφή βίας και σχολικού εκφοβισμού και η δημιουργία ασφαλών, συμπεριληπτικών και υγιών σχολικών κοινοτήτων και εκπαιδευτικών περιβαλλόντων, ικανών να προάγουν την αρμονική ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και πρόοδο όλων των μαθητών/τριών και εκπαιδευμένων. Στο πλαίσιο του προγράμματος:

 • Δημιουργούνται ομάδες δράσης για την αντιμετώπιση της σχολικής βίας
 • Σε επίπεδο σχολικής μονάδας, ο Διευθυντής μαζί με έναν εκπαιδευτικό που ορίζεται από εκείνον (στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση) ή τον Σύμβουλο Σχολικής Ζωής (στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) θα είναι Υπεύθυνοι Αντιμετώπισης της Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού και θα λειτουργούν ως σημείο αναφοράς και ενημέρωσης για θέματα σχολικού εκφοβισμού, θα υλοποιούν εκπαιδευτικές δράσεις και προγράμματα ευαισθητοποίησης στη σχολική μονάδα τους και θα επιλαμβάνονται περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού, σε άμεση επικοινωνία με την τετραμελή Ομάδα Δράσης της Διεύθυνσης στην οποία υπάγονται.
 • Σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, θα λειτουργήσουν τετραμελείς Ομάδες Δράσης, αποτελούμενες από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, έναν Σύμβουλο Εκπαίδευσης, έναν ψυχολόγο και έναν κοινωνικό λειτουργό, ώστε να υπάρχει εποπτεία του προγράμματος σε τοπικό επίπεδο. Οι Ομάδες Δράσεις θα συντάσσουν ετήσιες εκθέσεις με τις παρατηρήσεις και τα συμπεράσματά τους για τα περιστατικά ενδοσχολικής βίας που έλαβαν χώρα μαζί με τις προτάσεις τους, και θα τις υποβάλλουν στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης ο οποίος θα ενημερώνει τακτικά το ΥΠΑΙΘ, εξασφαλίζοντας τη χάραξη μελλοντικής πολιτικής ενάντια στην ενδοσχολική βία βάσει δεδομένων.
 • Σε κεντρικό επίπεδο, θα συσταθεί επιτροπή εμπειρογνωμόνων που θα έχει την ευθύνη για την εποπτεία και την επιμέλεια του προγράμματος, καθώς και τη συναγωγή σχετικών συμπερασμάτων. Η επιτροπή θα αναλάβει την εκπόνηση ειδικών πρωτοκόλλων πρόληψης και χειρισμού φαινομένων ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η επιστημονική αρτιότητα του προγράμματος.
 • Τέλος, το νομοσχέδιο προβλέπει τη θεσμική κατοχύρωση δυνατότητας συνεργασίας μεταξύ φορέων και δομών που δραστηριοποιούνται κατά της ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού.

— Αναπτύσσεται πλατφόρμα για αναφορές περιστατικών βίας με τη δυνατότητα και ανώνυμης αναφοράς.

 • Η πλατφόρμα έχει αναπτυχθεί από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ σε συνεργασία με την κεντρική επιτροπή εμπειρογνωμόνων. Σε αυτήν, οι μαθητές θα μπορούν να αναφέρουν περιστατικά, συμπληρώνοντας την ειδικά διαμορφωμένη φόρμα καταγραφής περιστατικού ανώνυμα ή επώνυμα, ενώ οι γονείς θα μπορούν να αναφέρουν περιστατικά επώνυμα. Θα δοθεί έτσι η δυνατότητα σε περισσότερα θύματα ή μάρτυρες σχολικού εκφοβισμού να μιλήσουν και να υποστηριχθούν. Θα απαιτείται η σύνδεση με κωδικούς Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (για μαθητές) ή Taxis (για γονείς).
 • Η αναφορά θα αποστέλλεται στην: α) Ομάδα Δράσης, με αποδέκτες των αναφορών τους Υπεύθυνους Αντιμετώπισης της Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού της οικείας σχολικής μονάδας, που θα μπορούν να επιληφθούν αμέσως των περιστατικών αυτών, β) Ομάδα Δράσης της αρμόδιας Δ/νσης Εκπαίδευσης.
 • Σε περίπτωση αδυναμίας επίλυσης του ζητήματος σε επίπεδο σχολείου, η σχολική ομάδα δράσης καταφεύγει στην αρμόδια ομάδα της Δ/νσης Εκπαίδευσης για υποστήριξη.
 • Τέλος, θα δίνεται η δυνατότητα στον αναφέροντα να παρακολουθήσει την πορεία της αναφοράς του μέσω της ειδικά διαμορφωμένης πλατφόρμας.

— Πραγματοποιούνται συστηματικές επιμορφώσεις εκπαιδευτικών

 • Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) θα αναπτύξει νέο και εμπλουτισμένο υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Άμεσος στόχος είναι η επιμόρφωση των Ομάδων Δράσης των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Υπεύθυνων Αντιμετώπισης της Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού των σχολικών μονάδων μέσα στο πρώτο έτος λειτουργίας του προγράμματος.
 • Το Σεπτέμβριο του 2022 διενεργήθηκε σημαντική επιμόρφωση στελεχών εκπαίδευσης για θέματα διαχείρισης σχολικής βίας. Επιμορφώθηκαν 202 στελέχη εκπαίδευσης (Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, Διευθυντές Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας και Προϊστάμενοι ΚΕΔΑΣΥ). Οι θεματικές της επιμόρφωσης συμπεριελάμβαναν τις σύγχρονες τάσεις στην μελέτη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού και τον διαδικτυακό εκφοβισμό στην εποχή του COVID-19.
 • Η πλατφόρμα θα περιέχει επίσης πρωτόκολλα διαχείρισης περιστατικών, καλές πρακτικές, καθώς και στοχευμένο ενημερωτικό υλικό προς ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας, τους γονείς και το ευρύτερο κοινό, λειτουργώντας έτσι ως κεντρικός ψηφιακός κόμβος του ΥΠΑΙΘ κατά της ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού.

3. Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη και ο Υφυπουργός, Νικόλας Γιατρομανωλάκης, παρουσίασαν νομοσχέδιο για το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου.

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, η χώρα αποκτά φορέα για την εφαρμογή της εθνικής πολιτικής βιβλίου. Προβλέπονται δύο όργανα διοίκησης κατά τα πρότυπα των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού: Διοικητικό Συμβούλιο και Διευθυντής. Στην διοικητική δομή, η οποία διαρθρώνεται σε τμήματα, έμφαση δίνεται στις συναφείς με το βιβλίο λειτουργίες, ενώ προβλέπεται μεταξύ άλλων Τμήμα Ανάπτυξης και Επικοινωνίας, στις αρμοδιότητες του οποίου περιλαμβάνεται η εξεύρεση πηγών χρηματοδότησης, όπως χορηγίες και δωρεές, αλλά και η κατάρτιση σχεδίου επικοινωνίας και προβολής, σε μία προσπάθεια ενίσχυσης της εξωστρέφειας του ελληνικού βιβλίου και της προώθησής του στο εξωτερικό, αλλά και του ίδιου του φορέα και απαγκίστρωσής του, από την αμιγώς κρατική χρηματοδότηση. Με το νομοσχέδιο θεσμοθετείται επίσης το βασικό εργαλείο εξωστρέφειας για τον χώρο του βιβλίου και συγκεκριμένα το μεταφραστικό πρόγραμμα GreekLit, που εκκίνησε το 2021.

4. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής και ο Υφυπουργός Υποδομών, Γιώργος Καραγιάννης, παρουσίασαν το νομοσχέδιο που μεταρρυθμίζει το πλαίσιο χορήγησης αποζημίωσης Στεγαστικής Συνδρομής για αποκαταστάσεις κτιρίων από καταστροφικά φαινόμενα.

Με το νομοσχέδιο επιχειρείται για πρώτη φορά η συνολική αντιμετώπιση των θεμάτων που αφορούν στη χορήγηση αποζημιώσεων και στη διαδικασία αποκατάστασης ακινήτων λόγω καταστροφικών γεγονότων, καθώς και συναφή θέματα που έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι χρήζουν νομοθετικής παρέμβασης, π.χ. στεγαστική συνδρομή για κατολισθαίνουσες περιοχές, διαδικασία κατεδάφισης επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων. Οι κυριότεροι στόχοι του νομοσχεδίου είναι:

 • Η επικαιροποίηση και κωδικοποίηση-ενοποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας για όλα τα καταστροφικά φαινόμενα, ώστε να είναι σαφές και απλουστευμένο το νομοθετικό πλαίσιο.
 • Ο εκσυγχρονισμός των διαδικασιών με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, όπως μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (e-pandora), της ηλεκτρονικής έκδοσης αδειών κ.λπ..
 • Η επιτάχυνση και απλοποίηση των διαδικασιών προσδιορίζοντας συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο για κάθε στάδιο.
 • Ο διαχωρισμός της διαδικασίας αποζημίωσης για ιδιωτικά και δημόσια ακίνητα.
 • Οι ειδικές προβλέψεις στεγαστικής συνδρομής για κατολισθαίνουσες περιοχές, για κατεδαφιστέα ή ακατάλληλα για οίκηση ακίνητα.
 • Η επίσπευση διαδικασιών κατεδάφισης επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων.
 • Η πρόβλεψη εφαρμογής εξαιρετικών διατάξεων για επείγουσες περιπτώσεις.

5. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Τσιάρας, παρουσίασε το νομοσχέδιο για τις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων και την Ιατροδικαστική Υπηρεσία.

To νομοσχέδιο επικεντρώνεται σε δύο άξονες με κοινή επιδίωξη τον εκσυγχρονισμό και την αναδιοργάνωση φορέων και υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και ειδικότερα:

 • Στην αναδιάρθρωση του πλαισίου λειτουργίας των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων με γνώμονα την πρόληψη και την αντιμετώπιση της θυματοποίησης και παραβατικότητας των ανηλίκων.
 • Στη διοικητική αναμόρφωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας του Κράτους και στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους πολίτες.

Με το νομοσχέδιο επιδιώκονται ο εκσυγχρονισμός και η αναδιοργάνωση φορέων και υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης που έχουν να κάνουν αφενός με την πρόληψη και την αντιμετώπιση της θυματοποίησης και παραβατικότητας των ανηλίκων και αφετέρου με τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους πολίτες από τις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες του Κράτους. Προς το σκοπό αυτό υιοθετείται το οργανωτικό σχήμα μιας κεντρικής ισχυρής οντότητας και εισάγεται ρύθμιση για τη σύσταση «Κεντρικής Διεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων (ΚΕΔΙΠΑ), η οποία θα εποπτεύεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και θα εδρεύει στην Αθήνα. Περαιτέρω, αναδιοργανώνονται οι Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες του Κράτους και εκσυγχρονίζεται το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την υπηρεσιακή κατάσταση των Ιατροδικαστών.

6. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης και ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, παρουσίασαν ερανιστικά νομοσχέδια: α) Υπουργείου Εσωτερικών, β) Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ειδικότερα:

α) To προωθούμενο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών διαρθρώνεται σε τρία Μέρη:

Με τις διατάξεις του Μέρους Α’ επιδιώκονται α) η εισαγωγή του Συστήματος Καινοτομίας στο Δημόσιο Τομέα και η με συντονισμένο τρόπο διαμόρφωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων εφαρμογής του και β) η άμεση ρύθμιση ζητημάτων του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα.

Στόχος του Μέρους Β’ είναι η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, η αποτελεσματική ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν στη διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας, ψηφοφορίας και ανάδειξης των αιρετών προσώπων κατά τη διεξαγωγή των εκλογών των δημοτικών και των περιφερειακών αρχών, καθώς και η εξασφάλιση της φροντίδας των ζώων συντροφιάς και της εφαρμογής επιμέρους διατάξεων του ν. 4830/2021 (Α΄169) μέχρι τη θέση σε λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς.

Στόχος του Μέρους Γ’ είναι η απλούστευση της διαδικασίας καθιέρωσης τοπικών αργιών και δημοσίων εορτών.

β) Το νομοσχέδιο «Θωράκιση θεσμικού πλαισίου αθλητισμού, εξορθολογισμός της αθλητικής νομοθεσίας και λοιπές διατάξεις» που συνεχίζει και εξελίσσει την αθλητική μεταρρύθμιση, εισάγει τις απαιτούμενες διαρθρωτικές τροποποιήσεις για την εξασφάλιση της συνοχής της αθλητικής νομοθεσίας, την απελευθέρωση συγκεκριμένων διαδικασιών από δυσλειτουργίες, διοικητικές αγκυλώσεις και ερμηνευτικά ζητήματα, τα οποία ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της κείμενης αθλητικής νομοθεσίας, εισάγοντας παράλληλα και νέες ρυθμίσεις.

Ειδικότερα στο Α’ Μέρος του νομοσχεδίου εισάγονται τροποποιήσεις υφιστάμενων διατάξεων του ν. 2725/1999 (Α’ 121), προκειμένου να θωρακιστεί ακόμα περισσότερο το θεσμικό πλαίσιο του αθλητισμού καθώς και να αντιμετωπιστούν δυσλειτουργίες και ερμηνευτικά ζητήματα που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή της αθλητικής νομοθεσίας.

Οι διατάξεις του Β’ Μέρους, μεταξύ άλλων, αποσκοπούν στη θεσμική ενίσχυση του Μητρώου Αθλητικών Φορέων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, στη θεσμοθέτηση συστήματος αξιολόγησης αθλητικών ομοσπονδιών, στη διευκόλυνση των ερασιτεχνικών σωματείων νησιωτικών περιοχών, στην αναγνώριση των αγωνιστικών διακρίσεων αθλητών ειδικά για το 2022 και στη μείωση του κόστους θέρμανσης των κολυμβητικών δεξαμενών των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

7. Ο Υπουργός Επικρατείας, Γεώργιος Γεραπετρίτης, παρουσίασε την Ετήσια Έκθεση της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης.

Στα δυόμιση χρόνια λειτουργίας της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης κατ’ εφαρμογή του νόμου για το επιτελικό κράτος έχουν ήδη ολοκληρωθεί 11 κωδικοποιητικά κείμενα, περισσότερα από όσα είχαν ολοκληρωθεί σε δύο δεκαετίες λειτουργίας αντίστοιχων Επιτροπών στην Ελλάδα.

Ειδικότερα έχουν ολοκληρωθεί: α) 6 κωδικοποιήσεις που ψηφίσθηκαν από τη Βουλή με τη διαδικασία των Κωδίκων, β) 3 κωδικοποιητικά προεδρικά διατάγματα και γ) 2 διοικητικές κωδικοποιήσεις. Οι εργασίες κωδικοποίησης συνεχίζονται εντατικά, με την προοπτική ολοκλήρωσης εντός του 2023, είκοσι νέων κωδικοποιητικών κειμένων (ιδίως πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, θρησκεύματα, συλλογικό εργατικό δίκαιο και εποπτεία της εργασίας, κοινωνική ασφάλιση, κοινωνική αλληλεγγύη και καταπολέμηση της φτώχειας, χωροταξία και πολεοδομία, δάση, ενέργεια, εμπόριο, προστασία του καταναλωτή, επενδύσεις, σύγχρονος πολιτισμός, Φ.Π.Α. και έμμεσοι φόροι, φορολογία κεφαλαίου, τελωνειακή νομοθεσία, οδικές μεταφορές).

8. Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, παρουσίασε το Εθνικό Σχέδιο για την Αστεγία.

Αποτελεί μέρος μιας στρατηγικής για τη διαμόρφωση ενός συνεκτικού σχεδίου προς την κατεύθυνση αφενός της ενίσχυσης και επέκτασης των πολιτικών πρόληψης της αστεγίας και αφετέρου της στοχευμένης παρέμβασης στην κρίση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων πρόσβασης σε κατάλληλη και αξιοπρεπή στέγαση.

Μακροπρόθεσμος στόχος είναι η καθολική και μόνιμη αντιμετώπιση των στεγαστικών προβλημάτων για όλο τον πληθυσμό της χώρας. Ενδεικτικά σημειώνεται ότι κατά την τρέχουσα περίοδο λειτουργούν στο σύνολο της επικράτειας είκοσι δομές (ξενώνες και υπνωτήρια) συνολικής δυναμικότητας 1.070 κλινών. Για το σκοπό αυτό πέραν των κονδυλίων του κρατικού προϋπολογισμού, αξιοποιούνται ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις μέσω των οποίων μπορούν να στηριχθούν οι πολιτικές και δράσεις αυτές (ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης).

Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας στο πλαίσιο της μεσοπρόθεσμης διεύρυνσης των οριζόντιων μέτρων για την πρόληψη και καταπολέμηση της αστεγίας, θα προχωρήσει στην υλοποίηση νέων πολιτικών που διαρθρώνονται στους ακόλουθους 7 άξονες:

1) Πρόληψη

α) Πιλοτικό πρόγραμμα Κοινωνικής Κατοικίας. Θα χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και θα υλοποιηθεί στους Δήμους Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Στοχεύει στην πρόληψη και την αντιμετώπιση του αποκλεισμού από κατοικία ευάλωτων ομάδων που απειλούνται ή αντιμετωπίζουν έλλειψη στέγης, κάνοντας χρήση μέρους του ιδιωτικού και δημόσιου στεγαστικού αποθέματος που δεν χρησιμοποιείται.

β) Επέκταση προγράμματος Κοινωνικής Κατοικίας. Το πρόγραμμα Κοινωνικής Κατοικίας θα επεκταθεί και σε άλλους μεγάλους Δήμους της χώρας, μέσω της ένταξης στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ, με αύξηση του αριθμού των κατοικιών και των περιοχών υλοποίησης, αλλά και ταυτόχρονη αύξηση των διατιθέμενων πόρων. Οι δράσεις καλύπτουν κόστη στελέχωσης και λειτουργίας των γραφείων κοινωνικής μίσθωσης και επισκευαστικά κόστη (ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση) και ο συνολικός προϋπολογισμός εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 50 εκατ. ευρώ.

γ) Πρόγραμμα Κάλυψη. Προβλέπεται (ν. 5006/2022) η αξιοποίηση του υφιστάμενου αποθέματος διαμερισμάτων του προγράμματος ΕΣΤΙΑ για την υλοποίηση προγράμματος κοινωνικής κατοικίας. Στόχος του προγράμματος είναι η διάθεση τουλάχιστον 1.000 ιδιωτικών κατοικιών ως κοινωνικών κατοικιών σε νέους ηλικίας 25-39 ετών, δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, χωρίς ιδιόκτητη πρώτη κατοικία. Το πρόγραμμα θα καλύπτει το

κόστος μίσθωσης της κατοικίας για διάστημα τριών ετών και τυχόν δαπάνες επισκευών, όπου απαιτείται. Το συνολικό κόστος θα ανέλθει σε 21,5 εκατ. ευρώ.

2) Παρέμβαση στην κρίση

α) Βελτίωση υφιστάμενων και χρηματοδότηση νέων δομών. Έχει προκηρυχθεί και αναμένεται η λειτουργία δομής φιλοξενίας για άτομα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, καθώς και η λειτουργία επτά Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) ατόμων με αναπηρία.

β) Πρόγραμμα ενίσχυσης δράσεων streetwork και συντονισμός δράσεων μεταξύ των φορέων.

3) Επανένταξη

α) Πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους.

β) Ένταξη αστέγων στις ειδικές κοινωνικές ομάδες της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

γ) Δράσεις αθλητισμού και πολιτισμού.

4) Καταγραφή

α) Δράση καταγραφής αστέγων σε τακτική βάση. Θεσμοθετείται η ανά διετία καταγραφή αστέγων σε μεγάλους Δήμους της χώρας.

β) Ηλεκτρονικό Μητρώο Φορέων και Δομών αστέγων και Μητρώο στεγαστικών αιτημάτων.

5) Εκπαίδευση – Ενημέρωση

α) Εκπαίδευση επαγγελματιών για θέματα αντιμετώπισης της αστεγίας.

β) Οδηγός εφαρμογής μέτρων αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών.

γ) Καμπάνια ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για την καταπολέμηση του στίγματος της αστεγίας.

6) Θεσμικές παρεμβάσεις

α) Σύσταση Εθνικής Επιτροπής Σχεδιασμού και παρακολούθησης πολιτικών για την έλλειψη στέγης.

β) Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για λειτουργία Φορέων Κοινωνικής Μίσθωσης.

7) Αξιολόγηση Σχεδίου Δράσης

Έλεγχος δεικτών αποτελεσματικότητας υλοποιούμενων πολιτικών.

Το συνολικό κόστος για την υλοποίηση των πολιτικών και δράσεων του Σχεδίου ανέρχεται σε 72 εκατ. ευρώ. Ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων νοικοκυριών εκτιμάται σε 5.700.

9. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, παρουσίασε το αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων.

Στόχος του νέου ΕΣΔΑ είναι ο καθορισμός της στρατηγικής, των πολιτικών, των στόχων και των κατάλληλων μέτρων που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας παρουσίασε τις 8 σημαντικές τροποποιήσεις του ΕΣΔΑ ενώ αναφέρθηκε αναλυτικά και στις Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων σε κατασκευή που θα μετατραπούν σε Μονάδες Ανάκτησης Ανακύκλωσης (ΜΑΑ), ώστε η χώρα να αποκτήσει ένα πλήρες δίκτυο Μονάδων Ανάκτησης και Ανακύκλωσης.

Τέλος, ο κ. Σκρέκας παρουσίασε την εντυπωσιακή πρόοδο στις Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων τα τελευταία 3,5 έτη:

 • Δημοπρατήθηκαν 29 μονάδες διαχείρισης αποβλήτων.
 • Λειτουργούν σήμερα 6 μονάδες.
 • Κατασκευάζονται (μαζί με ΜΕΒΑ) 15 μονάδες.

10. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργου Γεωργαντά, για την υπαγωγή αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων για εγγειοβελτιωτικά έργα βασικής υποδομής, γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας στην ταχεία διαδικασία του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων.

11. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνας Μενδώνη, για την τροποποίηση Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου για τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής για την παρακολούθηση του έργου της αναβάθμισης, ανάδειξης και υπόγειας επέκτασης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, προκειμένου να συμμετέχει σε αυτή και ο Δήμαρχος Αθηναίων.

www.ertnews.grfrom ΕΛΛΑΔΑ Archives - ertnews.gr https://ift.tt/JRuDH1L
 • Blogger Comments
 • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: Όλα όσα συζητήθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο: Αναλυτικά το έργο ΥΠΕΝ και το Εθνικό Σχέδιο για την Αστεγία Rating: 5 Reviewed By: Glyfadaweb
f="https://unpkg.com/video.js/dist/video-js.css" rel="stylesheet">