Κατακόρυφη πτώση καταγράφηκε και στις πολυτεχνικές σχολές. Τις μεγαλύτερες απώλειες καταγράφουν οι Πολιτικοί μηχανικοί και οι Τοπογράφοι Μηχανικοί με την πτώση να φτάνει ακόμη και τα 1800 μόρια. Το ρεκόρ έχουν οι Μηχανικοί Περιβάλλοντος με πτώση 2135 στο Πολυτεχνείο Κρήτης.
Τα παιδαγωγικά τμήματα σημείωσαν πτώση άνω των 1000 μορίων, μιας και η εισαγωγή στο δημόσιο αποτελεί πια «όνειρο θερινής νυκτός».
Τεράστια πτώση καταγράφηκε και στις Αστυνομικές σχολές, που έφτασε από 1.500 έως 1.700 μόρια.
Οι στρατιωτικές σχολές είναι οι μόνες που σημείωσαν άνοδο, μιας και εξασφαλίζουν επαγγελματική αποκατάσταση.
Αύξηση σημείωσαν και σχολές ειδίκευσης, με τις τουριστικές να συγκεντρώνουν τη μερίδα του λέοντος.
Μόλις 26 τμήματα απαιτούν βαθμολογίες άνω των 18.000 μορίων, κάτι που αντιστοιχεί στο 5,75% του συνόλου (έναντι 8% πέρυσι), ενώ 119 τμήματα σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ έπεσαν κάτω από 10.000 μόρια (έναντι 81 πέρυσι).  Να σημειώσουμε πως κάποιοι συνδέουν τη δυσκολία θεμάτων με την εφαρμογή του σχεδίου Αθηνά και το λουκέτο σε πανεπιστήμια της περιφέρειας. «Γιατί να συντηρούμε τμήματα και υποψηφίους που βρίσκονται κάτω από τη βάσης;» σημειώνουν οι υπέρμαχοι του σχεδίου…
Σε 338 σχολές οι βάσεις έπεσαν, ενώ μόλις σε 95 ανέβηκαν.
Σε 126 σχολές σημειώθηκε πτώση μεγαλύτερη των 1.000 μορίων.
Σε 13 σχολές σημειώθηκε άνοδο μεγαλύτερη των 1.000 μορίων.
Η σχολή με την μικρότερη βάση είναι η Διοίκηση Επιχειρήσεων στην Ηγουμενίτσα, που μαθητές εισάγονται με μόλις 2.810 μόρια.
Οι 3 σχολές που σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο είναι οι Μουσικών Σπουδών Αθήνας (6.670), Κέρκυρας (3.969) και Θεσσαλονίκης (2.355), προφανώς λόγω του βαθμού του ειδικού μαθήματος. Αντίθετα μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι εξής: Ιταλική Φιλολογία Αθηνών (-5.023), Γαλλική Φιλολογία Θεσσαλονίκης (-4.548) και Γαλλική Φιλολογία Αθηνών (-2.655).
Οι 10 σχολές ΑΕΙ με υψηλότερη βάση
Αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)  21.054 (+810)
Αγγλικής γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)  20.229 (+520)
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Αθήνα) 20.193  (-1.476)
Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) (Θεσσαλονίκη) 19351 (+15)
Ιατρικό (ΣΣΑΣ) (Θεσσαλονίκη) 19.207 (-9)
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) (-1570)
Ικάρων Μηχανικοί (ΣΜΑ) 19058 (-7)
Στρατολογικό –Στρατιω.Νομ.Συμβ.(ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης 19052 (-205)
Ιατρικής Αθήνα 18916 (-254)
Οδοντριατρικό (ΣΣΑΣ) (Θεσσαλονίκης) 18889 (-104)
Οι 10 σχολές ΑΕΙ με την χαμηλότερη βάση
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)  4.484 (-5.023)
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)  6.455 (-125)
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκη 6.595 (-4548)
Γεωγραφίας Μυτιλήνη 7.584 (-494)
Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωάννινα 8.008 (-248)
Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών  πόρων Ορεστιάδα 8.207 (-1.056)
Επιστημών της Θάλασσας Μυτιλήνη 8.505 (-806)
Γαλλική Γλώσσα και Φιλολογία Θεσσαλονίκη  9.273 (-2.655)
Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης Χίος 9.298 (-1.216)
Περιβάλλοντος Μυτιλήνη 9.300 ( -997)