ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

Πρόταση από τη ΡΙΚΙΠ για νομιμοποίηση των καντινών στο Καβούρι

Με Δελτίο Τύπου – Ανακοίνωση η Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, κάνει γνωστό ότι κατέθεσε την πρόταση της για τις «Απαραίτητες και προβλεπόμενες ενέργειες για την διασφάλιση και προστασία των δικαιωμάτων του Δήμου κατά την διαδικασία νομιμοποίησης των τριών παραθαλάσσιων καντινών στην περιοχή Μεγάλου Καβουρίου.» (Αριθμός Πρωτοκόλου κατάθεσης 7773/27.2.2015)

Σχετικά με το θέμα «Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την υπαγωγή στον Ν.4178/13 των εγκαταστάσεων των 3 καντινών στην παραλία Καβουρίου της Δ.Ε. Βουλιαγμένης, καθώς και των καντινών στον όρμο Μαλτσινιώτη και στον όρμο Ζώσκα.» που συζητήθηκε στην 4η/2015 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 16η Φεβρουαρίου 2015.

Συνημμένη η πρόταση της Ρι.Κι.Π. Β.Β.Β.& ΤΟ Δ.Τ.

Βούλα 27/ 2 / 2015
blogs : http://rikipvvv.blogspot.gr/ Αριθμ. Πρωτοκ. : 018 / 2015
Ε-mail : rikipvvv@gmail.com Facebook : www.facebook.com/rikipvvv 
ΕΠΕΙΓΟΝ
Προς : κ. Δήμαρχο
κα Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
κα Πρόεδρο Κοινοτικού Συμβουλίου
Βουλιαγμένης . Υπηρεσία Δόμησης
Διεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών

ΘΕΜΑ : Απαραίτητες και προβλεπόμενες ενέργειες για την διασφάλιση και προστασία των δικαιωμάτων του Δήμου κατά την διαδικασία νομιμοποίησης των τριών παραθαλάσσιων καντινών στην περιοχή Μεγάλου Καβουρίου.

Μετά την κατά πλειοψηφία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ( απόφαση 72/2015) για την νομιμοποίηση των τριών καντινών στην παραθαλάσσια περιοχή Μεγάλο Καβούρι, σύμφωνα με τις διατάξεις και τις ερμηνευτικές εγκυκλίους του ν.4178/2013, θέλουμε να επισημάνουμε και να προτείνουμε την προσεκτική εξέταση για το ενδεχόμενο τα υπό εξέταση για νομιμοποίηση κτήρια μετά των λοιπών εγκαταστάσεων (όπως αυτές έχουν λεπτομερώς αποτυπωθεί στις διενεργηθείσες αυτοψίες των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου Αριθ. Αυτοψιών 2 , 3 , 11/2014) να εμπίπτουν στις προβλεπόμενες από τον νόμο εξαιρέσεις του άρθρου 2 .Δηλαδή εάν βρίσκονται μέσα στα όρια του αιγιαλού ή παλαιού αιγιαλού, στην ζώνη παραλίας ή είναι Δημόσιο κτήμα.

Να εξεταστεί το εάν είναι ο Δήμος υπόχρεος για την διαδικασία νομιμοποίησης κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 11 «Δικαιολογητικά υπαγωγής αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης στις διατάξεις του παρόντος» παράγραφος 1 ( ή ο μισθωτής εφόσον έχει το δικαίωμα έκδοσης οικοδομικής άδειας από τη μισθωτική σύμβαση ).

Στο ίδιο Άρθρο 11 παράγραφος 7 ,ορίζεται ρητά ότι απαιτούνται «Δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες, από τα οποία αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής και ο χρόνος εγκατάστασης της χρήσης.» για να εμπίπτουν τα υπό εξέταση ακίνητα στην διαδικασία νομιμοποίησης. 

Ο χρόνος αυτός είναι σε κάθε περίπτωση κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 8
«Ρύθμιση αναστολής και εξαίρεσης από κατεδάφιση »και ισχύει για κτίρια των οποίων έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός και για χρήσεις που έχουν εγκατασταθεί, μέχρι 28.7.2011.

Εφόσον ισχύουν όλα τα παραπάνω και ο Δήμος είναι ο κατά τον νόμο υπεύθυνος για την υποβολή δικαιολογητικών για την νομιμοποίηση των τριών αυτών καντινών, κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 16 «Ειδικές περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών ακινήτων δημοσίου ενδιαφέροντος» παράγραφο 1, εδάφιο θ’ για τα ακίνητα των Ο.Τ.Α., τότε προτείνουμε να συμπεριληφθούν στις διενεργούμενες ενέργειες κατά τα ανωτέρω και τα εξής :

Κατά την αίτηση του Δήμου για την παραλαβή αεροφωτογραφιών για την απόδειξη του χρόνου κατασκευής των τριών καντινών του Μεγάλου Καβουρίου, να αιτηθούμε να μας χορηγηθούν μια πλήρης σειρά αεροφωτογραφιών με χρονική συνέχεια, αρχής γενομένης από την πρώτη εγκατάσταση των οικίσκων – καντινών και επί των εμφαινομένων σε αυτές προσθηκών – τροποποιήσεων διαχρονικά, να αναζητηθούν οι υπεύθυνοι χρήστες ή μισθωτές των πολεοδομικών αυθαιρεσιών που έχουν τελικά διαμορφώσει την σημερινή καταγεγραμμένη κατάσταση.

Τα χρήσιμα αυτά συμπεράσματα μπορούν να χρησιμεύσουν στις υπηρεσίες του Δήμου για τον καταλογισμό των δαπανών για τη διαδικασία νομιμοποίησης , αλλά και να αποτελέσουν ένα επιπλέον επιχείρημα για την δικαστική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη για την αποβολή των επί σειρά ετών δύστροπων και κακοπληρωτών μισθωτών των τριών αυτών καντινών.

Τελικά και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας νομιμοποίησης , πρέπει οι καντίνες να γκρεμιστούν και να μεταφερθούν στις κατά τη μελέτη διαμόρφωσης θέσεις, πίσω από τον παραλιακό πεζόδρομο.

Η μελέτη διαμόρφωσης προβλέπει την χωροθέτηση μόνο δύο καντινών με κατάργηση της Β΄καντίνας, όπως ήδη έχει αποφασιστεί και από το Δημοτικό Συμβούλιο (απόφαση 52/2014) για την διευκόλυνση και ολοκλήρωση των αρχαιολογικών ανασκαφών στην περιοχή.

Για την Ρι.Κι.Π. Β.Β.Β.

Ματόπουλος θάνος
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: Πρόταση από τη ΡΙΚΙΠ για νομιμοποίηση των καντινών στο Καβούρι Rating: 5 Reviewed By: Γιάννης Κουρδομένος