ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

Ζητείται επειγόντως εισαγγελέας για τις οικονομικές ατασθαλίες του Δήμου Γλυφάδας

Ζητείται επειγόντως εισαγγελέας για τις οικονομικές ατασθαλίες του Δήμου Γλυφάδας, και συγκεκριμένα του δημάρχου Γ.Παπανικολάου, ο οποίος εξαπάτησε τους συμπολίτες μας. Πρώτον, λέγοντας ότι θα είναι διοίκηση όλων των δημοτών, και δεύτερον, φροντίζοντας για το δίκαιο σε τοπικό επίπεδο.

Γιάννης Κουρδομένος: Ήδη έχουμε καταγγείλει δημόσια τις απαράδεκτες ενέργειες τόσο του τέως ''δημάρχου'' Κ.Κόκκορη, ο οποίος δεδομένων δημόσιων αιτημάτων, παρανόμησε, και μεθόδευσε την απ' ευθείας ανάθεση του γραφείου τύπου δήμου Γλυφάδας σε κομματική υποστηρίχτρια, όπως, και τις μεθοδεύσεις του τωρινού δημάρχου, επίσης, απ΄ευθείας ανάθεσης σε δυο πρόσωπα που υποστήριζαν την εκλογή του. ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Αν δεν υπάρξει άμεση και έγκαιρη παρέμβαση της δικαιοσύνης, έπειτα των καταγγελιών δυο δημοτών Γλυφάδας, για τις απαράδεκτες ενέργειες διορισμού ημέτερων, παραταξιακών στο δήμο Γλυφάδας, θα αρχίσει η δημόσια διαπόμπευση της Ελληνικής ''Δικαιοσύνης'', και των υποτιθέμενα λειτουργών της, οι οποίοι επανειλημμένα παρενέβησαν και συνέπραξαν ακόμη και σε καταχρηστικές διώξεις&κατασχέσεις του ΓΛΥΦΑΔΑ FM, ώστε οι απαράδεκτοι κομματικοί να κακοδιοικούν - να ληστεύουν το δημόσιο χρήμα, και να φροντίζουν μονομερώς για τους παραταξιακούς τους ημέτερους, χωρίς να υφίσταται δημόσια η ελευθεροτυπία, και η αμεσότητα ενημέρωσης.

Σας καλώ να δώσετε ιδιαίτερη σημασία σε όσα καταγγέλλει ο κ.Γιαννακόπουλος, διότι σε επίπεδο δήμου έχει καταργηθεί κάθε χαρακτήρας σεβασμού των θεσμών και πολιτισμού, από τους ανεπίτρεπτους των κομμάτων βαθιάς σήψης, οι οποίοι είναι καθαρά εγκληματικά στοιχεία των θεσμών και της αξιοκρατίας. Ο κ.Παπανικολάου εξοφλεί τα ''γραμμάτια'' υποστήριξης των παραταξιακών του, παρέχοντας το δημόσιο χρήμα σε παραταξιακούς και υποστηρικτές. 

Καθαρά προσυμφωνημένες ρουσφετολογικές διαδικασίες, οι οποίες απαιτούν εισαγγελική παρέμβαση, δεδομένου ότι υφίσταται στενή σχέση ανάμεσα στο σύνολο των προσώπων που διορίζονται και επιλέγονται απ' ευθείας στο δήμο Γλυφάδας. ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ πως ο υποστηρικτής Παπανικολάου Γ.Σκούφης, που βρέθηκε απ' ευθείας στο γραφείο Τύπου του Δήμου, προωθούσε τον έτερο διορισμένο από το Λεβίδι Αρκαδίας Τσιώλη Νικόλαο, την ίδια στιγμή που οι εγκληματίες των θεσμών - διοικούντες - παρανομούν στα σύννομα αιτήματα των δημοτών ΓΛΥΦΑΔΑΣ.

Αρκετά με τους εγκληματίες ανεύθυνους σε θεσμικό ρόλο. 

Γιαννακόπουλος Αναστάσιος: Γλυφαδιώτες, ο νέος δήμαρχος της γλυφάδας φρονώ ότι θα αποδειχτεί χειρότερος από τον τέως δήμαρχο ως προς οικονομικές ατασθαλίες σε βάρος της περιουσίας του δήμου.

1) Όταν οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί είναι κάτω των 500€.
2) Όταν συνάνθρωποι μας δεν έχουν ψωμί, στέγη, φάρμακα, υγειονομική περίθαλψη και χιλιάδες έχουν αποδημήσει εν τόπω χλοερό και εν τόπω αναψύξεως, λόγω της συγκυβέρνησης Ν.Δ και ΠΑΣΟΚ,το Διοικητικό Συμβούλιο του GOLF Γλυφάδας, με πρόεδρο τον νυν δήμαρχο κ. Γεώργιο Παπανικολάου, στις 23-12-2014 ομόφωνα αποφάσισε, στον κ. ΤΣΙΩΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ (αποτυχόντα υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο με τον Εκλογικό Συνδυασμό του Γιώργου Παπανικολάου και νυν προσωπικό του οδηγό, στο ιδιωτικό του όχημα)
από 01-01-2015 έως 31-12-2015 κάθε μήνα να καταβάλλεται το ποσό των 1.537,50 € και συνολικά 15.000 X 23% ΦΠΑ = 3.450 € + = 18.450,00 €.

Η συγκεκριμένη ΔΑΠΑΝΗ, ουσιαστικά είναι σε βάρος του ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ και η παρακάτω απόφαση (63/23-12-2014), είναι φωτογραφική για την πρόσληψη του παραπάνω κυρίου, τον οποίο εκτιμώ, αλλά δεν μπορώ να ανεχθώ την εκ μέρους των παρακάτω οκτώ (8) προσώπων, ασέβεια προς το δημόσιο-δημοτικό χρήμα.

3) Golf δήμου γλυφάδας μονομετοχικη δημοτική ανώνυμη εταιρεία, τέρμα Κων/νου Καραμανλή, Γλυφάδα αρ.μ.α.ε. 69935/01/ NT/B/10/134. πρακτικό συνεδριάσεως του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας «γκολφ δήμου γλυφάδας μονομετοχικη δημοτική ανώνυμη εταιρεία»της 23ης Δεκεμβρίου 2014.
Αριθμός Αποφάσεως: 63/2014.

Στη Γλυφάδα, σήμερα την 23η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα
17:00 μ.μ., συνήλθαν στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας επί της οδού Τέρμα Κωνσταντίνου Καραμανλή, με την επωνυμία «ΓΚΟΛΦ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «ΓΚΟΛΦ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε.», τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχτηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Γλυφάδας, ως Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού και σύμφωνα με το άρθρο 266 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006) και την υπ’
αρ. 208/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γλυφάδας, κατόπιν της με αριθμό 11/19.12.2014 έγγραφης ειδοποίησης πρόσκλησης του Προέδρου που έχει επιδοθεί και γνωστοποιηθεί στον καθένα από τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του: Παρίστανται οι κ.κ.:
1) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ , Τακτικό μέλος.
2) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΤΟΣΚΑ , τακτικό μέλος.
3) ΥΠΑΚΟΗ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ , τακτικό μέλος.
4) ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΝΙΑΤΗ , τακτικό μέλος.
5) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΜΑΥΡΟΣ, τακτικό μέλος.
6) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ, τακτικό μέλος.
7) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΛΩΝΑΡΗΣ , τακτικό μέλος.
8) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ , τακτικό μέλος.

ΑΠΟΝΤΕΣ
α) ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΚΑΣ , τακτικό μέλος.

Μετά τη διαπίστωση της σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό απαρτίας του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Παπανικολάου θέτει υπό την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου το παρακάτω θέμα για λήψη αποφάσεως.

ΘΕΜΑ 10

«Λήψη απόφασης σχετικά με την αναγκαιότητα πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου ανεξαρτήτων υπηρεσιών ».

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος κ. Υπακοή Γερογιαννάκη λαμβάνοντας τον λόγο ενημερώνει τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. για την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 5793/22.12.2014 εισήγηση του μέλους κ. Νικόλαου Παπαμαύρου , σχετικά με την αναγκαιότητα πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου ανεξαρτήτων υπηρεσιών στην γραμματεία της Γκολφ Γλυφάδας Α.Ε και την αναγκαιότητα πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου ανεξαρτήτων υπηρεσιών ενός (1) ακόμα ατόμου, συγκεκριμένα ενός (1) οδηγού με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας για την κάλυψη των εξωτερικών εργασιών της εταιρείας και ότι άλλων εργασιών θα προκύπτουν ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας .

Ενημερώνει επίσης και για την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 5794/22.12.2014 εισήγηση του ανωτέρω μέλους κ. Νικόλαου Παπαμαύρου, σχετικά με την αναγκαιότητα πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου ανεξαρτήτων υπηρεσιών στο γήπεδο της Γκολφ Γλυφάδας Α.Ε.

Εισηγούμενος του θέματος ο Πρόεδρος του Δ.Σ κ. Γεώργιος Παπανικολάου αναφορικά με την λήψη απόφασης σχετικά με την αναγκαιότητα πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου ανεξαρτήτων υπηρεσιών αναφέρει ότι την δεδομένη χρονική στιγμή δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι για την πρόσληψη προσωπικού δεδομένου ότι είμαστε στην έναρξη της θητείας μας και υπάρχουν συμβάσεις που λήγουν. Τονίζει δε ότι η εταιρεία δεν έχει κάποιο οργανόγραμμα που να ορίζει το προσωπικό που πρέπει να προσλάβουμε.

Τον λόγο λαμβάνει το μέλος κ. Γεώργιος Μπούσμπουρας ο οποίος προτείνει σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ να παρουσιαστεί πρόταση οργανογράμματος της εταιρείας να γίνει ενημέρωση για τον αριθμό των εργαζομένων που απαιτούνται ανά ειδικότητα.

Το μέλος κ. Νικόλαος Παπαμαύρος λαμβάνοντας τον λόγο ενημερώνει το σώμα ότι απαιτείται η σύναψη σύμβασης λόγω του κατεπείγοντος με έναν (1) οδηγό με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας για την κάλυψη των εξωτερικών εργασιών της εταιρείας και ότι άλλων εργασιών θα προκύπτουν ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας. Η πρόσληψη αυτή κρίνεται αναγκαία δεδομένου ότι κάθε μέρα , τρείς – τέσσερις φορές ,προκύπτουν εξωτερικές εργασίες ( π.χ για πληρωμή λογαριασμών, τράπεζα, ταχυδρομείο, Δήμο κτλ.) .

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με λήψη απόφασης σχετικά με την αναγκαιότητα πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου ανεξαρτήτων υπηρεσιών αποφασίζει ομόφωνα την αναβολή του παραπάνω θέματος και την επανεξέταση του σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.

Αναφορικά με την σύναψη σύμβασης λόγω του κατεπείγοντος με έναν (1) οδηγό με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας για την κάλυψη των εξωτερικών εργασιών της εταιρείας και ότι άλλων εργασιών θα προκύπτουν ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα την σύναψη ετήσιας σύμβασης ανεξαρτήτων υπηρεσιών της εταιρείας με τον κ. Νικόλαο Τσιώλη με ποσό δέκα πέντε χιλιάδες (15.000,00€) ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α 3.450,00 ΕΥΡΩ και για χρονική διάρκεια από 01-01-2015 μέχρι 31-12-2015.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως πιο κάτω:
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , Πρόεδρος – Δήμαρχος.
ΝΤΟΣΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, μέλος.
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΥΠΑΚΟΗ, Διευθύνουσα Σύμβουλος.
ΜΑΝΙΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, μέλος.
ΠΑΠΑΜΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, μέλος.
ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, μέλος.
ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, μέλος.
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, μέλος.

4) Ερωτώ τα παραπάνω πρόσωπα, η ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΚΟΛΦ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, έχει οχήματα στην ιδιοκτησία της;
Υποσημείωση του Γιάννη Κουρδομένου: Ο απ' ευθείας διορισμένος στο γραφείο τύπου του δήμου Γλυφάδας, Γ.Σκούφης, διατηρεί στενές φιλικές σχέσεις με τον έτερο διορισμένο, Νικόλαο Τσιώλη, και τίποτα δεν είναι τυχαίο όσων συμβαίνουν τοπικά. Μια δημοτική αρχή δεξιών που εκμαυλίζει τοπικό πολιτισμό και δημοκρατία, για τα συμφέροντα ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ των παραταξιακών της.

Οι τοπικές αντιπολιτευόμενες παρατάξεις οφείλουν να παρέμβουν άμεσα, και σύντομα θα διαπιστώσουμε κατά πόσον δικαιούνται να συμμετάσχουν των κοινών, δεδομένου ότι υπάρχουν αρκετοί που λειτούργησαν με τον ίδιο απαράδεκτο τρόπο, όπως, και κάποιοι που επιθυμούν την ίδια κάκιστη αναπαραγωγή στο μέλλον.

* Η υπουργική απόφαση 7011/10/58-ιδ' από 19-8-2004 αφορά την οπλοφορία, και δεν έχει καμία σχέση με την περίπτωση του κ. Τσιώλη. Οι περίπτωσεις Τσιώλη, Σκούφη, κ.τ.λ  εμπίπτουν καθαρά σε ρουσφετολογικό - ειδικό καθεστώς προσλήψεων. 
Ρουσφέτι, από την Τουρκική rüşvet "δωροδοκία"

Πιστεύω ότι συνολικά γνωρίζετε τις μεθόδους των διακομματικών ρουσφετιών -  που κατάργησαν κάθε αρχή αξιοκρατίας.

Επίσης, γνωρίζεται ότι αυτοί οι αχαρακτήριστοι των θεσμώνδεν έχουν θεσμοθετήσει ούτε ένα (1) δημοκρατικό - δίκαιο νόμο - πραγματικής αξιοκρατίας στο καθεστώς προσλήψεων, και παρασκηνιακά μεθοδεύουν το βόλεμα - διαβίωση ημετέρων, εις βάρος τόσο του κοινωνικού συνόλου, όσο και της αξιοκρατίας.

Οι απαράδεκτοι των θεσμών αυτό-ανατρέπονται, και στη Γλυφάδα δεκαετίες έχουμε εγκληματικά ανεύθυνους διοικούντες στα έδρανα του δήμου, οι οποίοι ψηφίζονται από μια μειοψηφία ''συμπολιτών'' μας. Δεν θα υπάρξει επόμενη φορά, ακόμη και αν συνωμοτήσει ολόκληρο το σύμπαν._

* Το 40 - 60% δημοτών Γλυφάδας απέχει πολλά χρόνια της κάλπης, και το συγκεκριμένο στοιχείο δηλώνει τι άποψη έχουν οι μισοί κάτοικοι της περιοχής για όσα συμβαίνουν στο Δήμο.
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: Ζητείται επειγόντως εισαγγελέας για τις οικονομικές ατασθαλίες του Δήμου Γλυφάδας Rating: 5 Reviewed By: Γιάννης Κουρδομένος