ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

Γλυφάδα: Υπερωριακή εργασία Κυριακές και αργίες στο γραφείο του Δημάρχου

Η κ. Σάσα Πατεράκη υπογράφει τις απογευματινές υπερωρίες, καθώς και της Κυριακής και των εξαιρέσιμων ημερών, για τους υπαλλήλους στο γραφείο του Γ. Παπανικολάου του 4ου ορόφου, και όπως διαπιστώσαμε τόσο η απόφαση >> 1889/2017 του μηνός Αυγούστου, όσο και η 2238/2017, την οποία άλλαξαν με την  >> 2257 /2017 του μηνός Σεπτεμβρίου είναι ''καρμπόν''.

Συγχαρητήρια για το επιτελείο σας στο δήμο Γλυφάδας, και πόσο γρήγορα επενέβει στην Διαύγεια, αλλάζοντας την απόφαση 2238/2017 με την 2257/2017, η οποία είναι καρμπόν της 1889/2017 του μηνός Αυγούστου. Είναι πρωτοφανές πως χειρίζεστε την διαφάνεια. ( Είχε γίνει λάθος στην ανάρτηση η τα αλλάξατε σκόπιμα ώστε να φαίνεται ότι παραπλανούμε τους αναγνώστες μας ;;;)

Μπορεί να υπάρξει πραγματικά ΔΙΑΥΓΕΙΑ όταν οι κλειδοκράτορες - διαχειριστές είναι και οι παρανομούντες ; ( Μήπως χρειάζεται μια επιτροπή κατοίκων ; )

Όπως θα διαβάσετε στη συνέχεια εμείς αναρτήσαμε σημερινή δημοσίευση στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, με την απόφαση 2238/2017 του μηνός Σεπτεμβρίου, η οποία ήταν ίδια με την απόφαση 1889/2017 του μηνός Αυγούστου, και μέσα σε λίγες ώρες, η 2238/2017 απόφαση άλλαξε με την 2257/2017 απόφαση !!!

Όπως θα διαπιστώσετε το γραφείο δημάρχου έχει τεράστιο φόρτο εργασίας το μήνα Σεπτέμβριο για την υποδοχή και ''άλλων'' προσκεκλημένων, και σαφώς το ανάλογο ίσχυε και το μήνα Αύγουστο !!

Επιπροσθέτως, το ίδιο καθεστώς υπερωριακής απασχολήσεως Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες θα απολαύσουν και οι τρεις (3) ειδικοί συνεργάτες του Γ. Παπανικολάου, ίσως ώστε να συντάξουν μερικές από τις επιθέσεις που πράττονται από συνεργαζόμενό της διοικήσεως φερόμενο δημοσιογράφο.

Αρκετοί εκ των συμπολιτών μας έχετε σαφείς θέσεις κατά της εργασίας τις Κυριακές καθώς και τις εξαιρέσιμες ημέρες, (νομικά είναι σύννομο), και μπορείτε να κρίνετε επαρκώς όσα συντελούνται στο δήμο Γλυφάδας. ( Αλήθεια, εσείς απολαμβάνεται το ίδιο καθεστώς υπερωριακής απασχολήσεως με τους αναγράφοντες ; )

Όπως υπογράφει η κ. Πατεράκη '' Λόγω φόρτου εργασίας για την ''επικοινωνία του Δημάρχου'' για την υποδοχή και φιλοξενία αντιπροσωπειών εσωτερικού ή εξωτερικού ή ''άλλων'' προσκεκλημένων τον Σεπτέμβριο του 2017, θα χρειαστεί να απασχοληθούν πέραν του ωραρίου έξη (6) υπάλληλοι με 30 ώρες απογευματινή εργασία καθώς και 30 Κυριακών και εξαιρέσιμων.

Ιδιαίτερη εντύπωση θα σας προκαλέσει το γεγονός της υπερωρίας για τα ίδια άτομα κατά τον μήνα Αύγουστο, ( ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ), καθώς και το πανομοιότυπο κείμενο το οποίο αφορά τα ίδια άτομα, αλλάζοντας μόνο ο αριθμός της αποφάσεως, και ασφαλώς πρέπει να ενημερωθούν οι αρμόδιοι.

Η υπερωριακή απασχόληση του μηνός Σεπτεμβίου ΑΠΟΦΑΣΗ:2238/2017  την οποία άλλαξαν με την 2257/2017 απόφαση, αν  και όπως θα διαπιστώσετε τόσο η απόφαση του Αυγούστου, όσο και του Σεπτεμβρίου, είναι η ίδια.

Θέμα: Προέγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων του Γραφείου Δημάρχου και της Διεύθυνσης Διοικητικού για τον Σεπτέμβριο του 2017

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 του άρθρου 48 του Ν. 3584/2007 και του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015
2. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Δ/νσης Διοικητικού.
3. Την με αρ. 2870/2016

Απόφαση Δημάρχου
(ΑΔΑ:6ΨΧΤΩ91-ΥΤΩ) με θέμα « Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας εργασίμων ημερών πέραν της υποχρεωτικής, εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών πέραν της υποχρεωτικής, νυκτερινής εργασίας πέραν της υποχρεωτικής, νυκτερινής εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων πέραν της υποχρεωτικής, νυκτερινής εργασίας εργασίμων ημερών προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής, νυκτερινής και ημερήσιας εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής, για το μόνιμο, με σχέση εργασίας Ι.Δ. Αορίστου Χρόνου καθώς και το προσωπικό του Δήμου Γλυφάδας για το έτος 2017»

4.Την με αρ. 2419/1562 από 14/1/2015 (ΦΕΚ 122/Β’/2015) Απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για την Καθιέρωση εξαιρέσεων από τη εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και του ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών του Δήμου μας για το έτος 2015 και τα επόμενα έτη
καθώς και τις 31406/11933 από 24/6/2016(ΦΕΚ1443/Β’/2016) και 70769/39004 από 1/10/2015 (ΦΕΚ2185/Β’/2015) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που αφορούν συμπλήρωση της 2419//1562/2016 του ιδίου.

5. Την με αριθμό 1801 /2017 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και ανάθεσης αρμοδιοτήτων τους.

ΑΠΟΦΑΣΗ:2238/2017 την οποία άλλαξαν με την 2257/2017

Την έγκριση υπερωριακής εργασίας τον Σεπτέμβριο του 2017 για τους υπαλλήλους του Γραφείου Δημάρχου και της Δ/νσης Διοικητικού
και συγκεκριμένα :

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Στο Γραφείο Δημάρχου λόγω του φόρτου εργασίας για την επικοινωνία
του Δημάρχου και της δημοτικής αρχής με το κοινό και την γραμματειακή υποστήριξή τους, για τις απογευματινές συνεδριάσεις δημοτικών οργάνων
και για την υποδοχή και φιλοξενία αντιπροσωπειών εσωτερικού ή εξωτερικού
ή ''άλλων'' προσκεκλημένων τον Σεπτέμβριο του 2017, θα χρειαστεί να απασχοληθούν πέραν του ωραρίου έξη (6) υπάλληλοι και συγκεκριμένα οι :

ΣΚΟΥΡΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 30 ώρες απογευματινή εργασία και 30 ώρες εργασίας
Κυριακών και εξαιρέσιμων.

ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ 30 ώρες απογευματινή εργασία και 30 ώρες
εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 30 ώρες εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων.

ΛΥΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 30 ώρες απογευματινή εργασία και 30 ώρες εργασίας
Κυριακών και εξαιρέσιμων.

ΕΞΗΝΤΑΒΕΛΩΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 30 ώρες απογευματινή εργασία και 30
ώρες εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων.

ΚΙΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 20 ώρες απογευματινή εργασία 

Οι ειδικοί συνεργάτες του Δήμου Γλυφάδας αμοίβονται με ελάχιστα χρήματα και απαιτούνται και τα extra bonus. Άλλωστε έχουν συνδράμει τα μέγιστα στους δημότες Γλυφάδας, και τόσο ο δήμαρχος, όσο και το επιτελείο του έχουν μεριμνήσει ώστε να υπάρχει ενδογενής κοινωνική συνοχή, ανάπτυξη, αξιοποίηση κονδυλίων, ισοκατανομή, και κάλυψη του προεκλογικού τους προγράμματος, περίληψη του οποίου βλέπετε στο βίντεο στην αρχική μας σελίδα.
και τρεις (3) ειδικοί συνεργάτες οι:

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 30 ώρες απογευματινή εργασία και 30 ώρες
εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων.

ΖΑΧΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 30 ώρες απογευματινή εργασία και 30 ώρες εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων.

ΠΑΠΑΧΛΙΜΙΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 30 ώρες απογευματινή εργασία και 30 ώρες εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων.

Στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο του δήμου, υπηρεσία που υπάγεται στο Γραφείο Δημάρχου, λόγω της αναγκαιότητας λειτουργίας του, από Δευτέρα έως Κυριακή από 7.30 μέχρι 24.00, για την τέλεση των αγώνων και άλλων εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται, θα απαιτηθεί επίσης, τον Σεπτέμβριο του 2017, πρόσθετη υπερωριακή εργασία πέντε (5) εργαζόμενων και συγκεκριμένα των :

ΚΙΚΙΑΝΗ ΙΑΚΩΒΟ 25 ώρες απογευματινή εργασία, 16 ώρες εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων και 6 ώρες νυχτερινή εργάσιμων ημερών.

ΠΑΡΑΓΥΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 25 ώρες απογευματινή εργασία, 16 ώρες εργασία
Κυριακών και εξαιρέσιμων και 6 ώρες νυχτερινή εργάσιμων ημερών

ΝΤΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 25 ώρες απογευματινή εργασία, 16 ώρες εργασία
Κυριακών και εξαιρέσιμων και 6 ώρες νυχτερινή εργάσιμων ημερών

ΤΑΜΠΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ 25 ώρες απογευματινή εργασία, 16 ώρες εργασία
Κυριακών και εξαιρέσιμων και 6 ώρες νυχτερινή εργάσιμων ημερών

ΠΙΤΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 25 ώρες απογευματινή εργασία, 16 ώρες εργασία
Κυριακών και εξαιρέσιμων και 6 ώρες νυχτερινή εργάσιμων ημερών

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Στο τμήμα Διοίκησης για την καταγραφή και ενημέρωση του ηλεκτρονικού αρχείου του προσωπικού του δήμου ως προς τα στοιχεία προσωπικής και υπηρεσιακής κατάστασής του, για την αντιμετώπιση διαδικασιών προσλήψεων εποχιακού προσωπικού και γενικότερα προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για την εφαρμογή της διαδικασίας τήρησης Γενικού Αρχείου του Δ
ήμου σύμφωνα με την προβλεπόμενη νομοθεσία, κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου 2017 θα χρειαστεί να απασχοληθούν πέραν του ωραρίου επτά (7)
υπάλληλοι οι

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20 ώρες απογευματινή εργασία

ΚΑΡΟΥΖΟΥ ΠΑΓΩΝΑ 20 ώρες απογευματινή εργασία

ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 20 ώρες απογευματινή εργασία

ΚΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20 ώρες απογευματινή εργασία

ΓΙΑΚΟΥΜΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 20 ώρες απογευματινή εργασία

ΧΑΛΚΟΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 20 ώρες απογευματινή εργασία

ΓΥΠΑΡΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 20 ώρες απογευματινή εργασία

Επίσης στο Τμήμα Διοίκησης το ίδιο χρονικό διάστημα και δεδομένου
ότι οι φύλακες του Δημαρχείου απασχολούνται σε 24ωρη βάση, όλες
τις ημέρες του μήνα , για τον έλεγχο ασφαλείας όλων των ορόφων του
κτιρίου, κλιμακοστασίων, γκαράζ κ.λ.π., θα απαιτηθεί υπερωριακή απασχόληση τεσσάρων (4) φυλάκων συγκεκριμένα:

ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 16 ώρες ημερήσια Κυριακών, 30 ώρες νυχτερινή Κυριακών και εξαιρέσιμων και 60 ώρες νυχτερινή εργάσιμων ημερών

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  .16 ώρες ημερήσια Κυριακών, 30 ώρες
νυχτερινή Κυριακών και εξαιρέσιμων και 60 ώρες νυχτερινή εργάσιμων ημερών

ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 16 ώρες ημερήσια Κυριακών, 30 ώρες νυχτερινή Κυριακών και εξαιρέσιμων και 60 ώρες νυχτερινή εργάσιμων ημερών

ΦΟΥΝΤΑ-ΜΕΘΥΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 16 ώρες ημερήσια Κυριακών, 30 ώρες νυχτερινή Κυριακών και εξαιρέσιμων και 60 ώρες νυχτερινή εργάσιμων ημερών

Στο Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου-Δημαρχιακής Επιτροπής,λόγω της παρακολούθησης και γραμματειακής υποστήριξης των συνεδριάσεων των οργάνων διοίκησης (Δ.Σ., Ο.Ε., και ΕΠ.Ζ.) καθώς και άλλων επιτροπών απαιτείται υπερωριακή απασχόληση τον Σεπτέμβριο του 2017 και θα απασχοληθούν τρείς (3) υπάλληλοι οι:

ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 20 ώρες απογευματινή εργασία

ΑΜΠΕΡΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 20 ώρες απογευματινή εργασία

ΤΡΙΓΚΑ ΕΛΕΝΗ 20 ώρες απογευματινή εργασία

Στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης τον Σεπτέμβριο του 2017 θα χρειαστεί να απασχοληθούν έξη (6) υπάλληλοι πέραν του ωραρίου, για την έκτακτη εργασία τροποποίησης των στοιχείων του Δημοτολογίου για να είναι συμβατά με το νέο Μητρώο Πολιτών,οι:

ΚΕΡΑΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20 ώρες απογευματινή εργασία

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 20 ώρες απογευματινή εργασία


ΑΣΠΡΟΠΟΥΛΗ ΜΑΡΙΝΑ 20 ώρες απογευματινή εργασία

ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 20 ώρες απογευματινή εργασία

ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΡΜΑ 20 ώρες απογευματινή εργασία

Στο Τμήμα Ληξιαρχείου– Πολιτικών Γάμων, λόγω έκτακτων γεγονότων
(καταχώρηση θανάτου, τέλεση πολιτικού γάμου), θα καταστεί ανάγκη
τον Σεπτέμβριο 2017 για πρόσθετη υπερωριακή εργασία δύο (2) εργαζόμενων:

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 20 ώρες απογευματινή εργασία

ΙΣΑΡΗ ΔΑΦΝΗ 20 ώρες απογευματινή εργασία

Στο Τμήμα Παιδείας το ίδιο διάστημα θα χρειαστεί να απασχοληθούν τρείς (3)
υπάλληλοι οι:

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 20 ώρες απογευματινή εργασία λόγω συνεδριάσεων Σχολικών Επιτροπών, Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, συναντήσεις με Συλλόγους Γονέων και διάφορες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται μόνο απόγευμα.

Στο Τμήμα Μηχανογραφικού Κέντρου κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου 2017
θα απαιτηθεί επίσης πρόσθετη υπερωριακή εργασία τριών (3) ατόμων των:

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ 25 ώρες απογευματινή εργασία

ΜΑΣΤΟΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 30 ώρες απογευματινή εργασία

ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 20 ώρες απογευματινή εργασία

Για εργασίες συντήρησης των κεντρικών συστημάτων στο Computer Room
, οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν πρωινές ώρες λόγω εξυπηρέτησης των λειτουργιών του Δήμου.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΤΕΡΑΚΗ

Δείτε την υπερωριακή απασχόληση του μηνός Αυγούστου, και σαφώς θα κρίνετε επαρκώς όσα ισχύουν στο δήμο Γλυφάδας: ΑΠΟΦΑΣΗ:1889/2017 

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: Γλυφάδα: Υπερωριακή εργασία Κυριακές και αργίες στο γραφείο του Δημάρχου Rating: 5 Reviewed By: Glyfadaweb