ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

Οι ''αλλαγές'' της Περιφέρειας Αττικής !

Του Γιάννη Κουρδομένου

Είναι γνωστό σε χιλιάδες δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων ότι επί κυβερνήσεων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, η αρμοδιότητα αναφορικά με τα προνοιακά επιδόματα υφίστατο στην περιφέρεια Αττικής, και μεσολαβούσε ο Δήμος Καλλιθέας για λογαριασμό δεκάδων άλλων δήμων του ν. Αττικής.

Επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, οι φερόμενοι ''εκπρόσωποι'' του λαού, έχοντας ρημάξει τα δημόσια ταμεία, και έχοντας καταστρέψει την εθνική οικονομία , επέλεξαν με διάφορα τεχνάσματα , είτε την διακοπή, είτε ακόμα την παύση χιλιάδων επιδομάτων από τους δικαιούχους.

Εν συνεχεία , επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε ο νόμος και πέρασαν την αρμοδιότητα παροχής των προνοιακών επιδομάτων κατά τόπους στους δήμους, οι οποίοι αποφασίζουν κατά το δοκούν σε ποιες ημερομηνίες θα καταθέσουν το ποσό ώστε να το λάβουν οι δικαιούχοι.

Το τέχνασμα των ''εκπροσώπων'' του λαού

Ενώ πριν το νόμο ΣΥΡΙΖΑ, υφίστατο η αρμοδιότητα στην περιφέρεια Αττικής, και ο δήμος Καλλιθέας μεσολαβούσε για λογαριασμό δεκάδων άλλων δήμων, όταν η ΝΔ επέλεξε να κόψει χιλιάδες επιδόματα των δικαιούχων, όσα επιδόματα ήταν σε αναστολή, άρα οι δικαιούχοι θα εισέπρατταν αναδρομικά έως και έξι μήνες, με την αλλαγή του νομικού πλαισίου, και την ανάθεση κατά τόπους σε κάθε δήμο του Ν.Αττικής των παροχών, οι δικαιούχοι αυτομάτως έχασαν τα δικαιώματά τους, καθώς και τα αναδρομικά, όπως και σε χιλιάδες περιπτώσεις και το επίδομά τους.

Δείτε στη συνέχεια τι σκαρφίστηκαν από την περιφέρεια αττικής, ώστε ακόμα και προσφεύγοντας δικαστικά όσοι δικαιούχοι με την αλλαγή του νόμου έχασαν χιλιάδες ευρώ αναδρομικά, καθώς και χρόνια επιδομάτων , να δυσκολευτούν να βρουν το δίκιο τους.

Εμείς τονίζουμε στην Περιφερειάρχη Αττικής κ. Δούρου ότι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων, με πιστοποιημένη αναπηρία 67% απο το ΙΚΑ ΚΕΠΑ, από το 2015 έως και το 2017 , δεν έχουν λάβει ούτε ένα ευρώ επιδόματος από τον Δήμο Γλυφάδας, δεδομένης της αλλαγής του νόμου, διότι ήταν εγγεγραμμένοι δικαιούχοι στην Περιφέρεια Αττικής ,  και με την αλλαγή του νόμου κατέθεσαν αίτηση στον δήμο Γλυφάδας.

Ο Δήμος Γλυφάδας δεν αναγνωρίζει τον προγενέστερο χρόνο αναπηρίας, των δυο ετών πιστοποιημένης αναπηρίας, και αναγνωρίζει ως χρόνο καταβολής την ημερομηνία κατάθεσης αίτησης στον Δήμο !! 

Καλούμε την Περιφερειάρχη να επικοινωνήσει μαζί μας για περαιτέρω ενημέρωση αναφορικά με όσα έχουν ισχύσει με τα προνοιακά επιδόματα.

Νέα πιλοτική διαδικασία υποβολής για πρώτη φορά αίτησης για λήψη προνοιακού επιδόματος στην Περιφέρεια Αττικής.

Σε εφαρμογή έχει μπει η νέα πιλοτική διαδικασία που ισχύει για όσους κάνουν για πρώτη φορά αίτηση για τη λήψη προνοιακού επιδόματος στην Περιφέρεια Αττικής.

Πιο συγκεκριμένα, στο πιλοτικό πρόγραμμα εντάσσονται τα άτομα με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις από την Περιφέρεια Αττικής που υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση προνοιακού επιδόματος. Όσοι ενταχθούν στο πιλοτικό απαλλάσσονται από το παράβολο των 46 ευρώ για εξέταση από τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕΠΑ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω ειδικού ηλεκτρονικού συστήματος είτε σε ένα από τα 50 Κέντρα Κοινότητας των Δήμων της Αττικής (παρατίθενται συνημμένα στο τέλος της παρούσας επιστολής) είτε στην κεντρική υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ (Πατησίων 30, Αθήνα).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων της Αττικής και της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΠΕΚΑ (Πατησίων 30).

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης απαιτεί τα εξής στοιχεία:

καταχώρηση ΑΜΚΑ – ΑΦΜ
εμφάνιση προσυμπληρωμένων στοιχείων και συμπλήρωση στοιχείων που λείπουν όπως: προσωπικά στοιχεία, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία αντιπροσώπου, κατηγορία δικαιούχου κ.ά.
επιλογή επιδόματος/προγράμματος (π.χ. τυφλότητας κλπ), καθώς και τυχόν πρόσθετων λόγων εξέτασης από τα ΚΕΠΑ (π.χ. απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας).
Ασφαλιστικό στάτους: τυχόν σύνταξη από άλλο φορέα, νοσηλεία σε ίδρυμα ή προνοιακή μονάδα κ.ά.
συμπλήρωση IBAN
αποθήκευση
Μετά την αποθήκευση της αίτησης δημιουργείται στην πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ, ηλεκτρονικός φάκελος αναπηρίας, αποδίδεται στον αιτούντα κωδικός εισόδου στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠΑ και αυτός παραπέμπεται στο θεράποντα ιατρό της κύριας πάθησης. Ο γιατρός της κύριας πάθησης, με βάσει τα αποτελέσματα των εξετάσεων, συμπληρώνει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ το φάκελο αναπηρίας με το Γενικό Εισηγητικό Φάκελο.

Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος πάσχει, εκτός της κύριας, και από δευτερεύουσες ή συνυπάρχουσες παθήσεις που άπτονται της αρμοδιότητας άλλης ιατρικής ειδικότητας, παραπέμπει τον αιτών για εξέταση σε ιατρό της αντίστοιχης ειδικότητας. Ο ιατρός ειδικότητας της δευτερεύουσας ή συνυπάρχουσας πάθησης του ασθενούς, ακολουθεί την ίδια διαδικασία με την προαναφερθείσα για την κύρια πάθηση (κλινική εξέταση, ιατρικές εξετάσεις) και συμπληρώνει στον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο του ασθενούς τον Ειδικό Εισηγητικό Φάκελο για την πάθηση της ειδικότητάς του.

Εφόσον έχει ολοκληρωθεί η εισαγωγή όλων των Εισηγητικών Φακέλων για τις κύριες και τις δευτερεύουσες ή συνυπάρχουσες παθήσεις, ο θεράπων ιατρός της κύριας πάθησης οριστικοποιεί το φάκελο, ο οποίος αυτόματα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στα ΚΕΠΑ. Ο αιτών ενημερώνεται με sms και email για την ημερομηνία εξέτασής του.

Η απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής εμφανίζεται στο ηλεκτρονικό σύστημα των ΚΕΠΑ και ο αιτών ενημερώνεται με sms και email , ώστε να εισέλθει με τον κωδικό του και να λάβει γνώση. Μπορεί να δηλώσει αν αποδέχεται την απόφαση ή μπορεί εντός προθεσμίας 10 ημερών να προσφύγει σε δευτεροβάθμια επιτροπή. Στη δευτεροβάθμια επιτροπή διεκπεραιώνεται η προσφυγή με τον ίδιο τρόπο.

Η τελεσίδικη απόφαση αποστέλλεται ηλεκτρονικά από τα ΚΕΠΑ στον ΟΠΕΚΑ. Εφόσον στον ηλεκτρονικό φάκελο αναπηρίας εμφανίζονται να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την απονομή του επιδόματος, εγκρίνεται η αίτηση.

Η καταβολή του επιδόματος γίνεται από τον ΟΠΕΚΑ μέσω του τραπεζικού λογαριασμού που δηλώθηκε από τον αιτούντα και στον οποίο εμφανίζεται ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος. Η καταβολή της παροχής σε χρήμα ισχύει από την 1η του επόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση, ανεξάρτητα από την ημερομηνία εξέτασής του από τα ΚΕΠΑ.

Σε περίπτωση που χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία μπορείτε να απευθύνεστε στα κεντρικά γραφεία του ΟΠΕΚΑ ή στους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων της Αττικής. Απαντήσεις σε συνήθη ερωτήματα μπορείτε να δείτε και στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ: https://opeka.gr/atoma-me-anapiria/pilotiki-diadikasia/.

Ακολουθεί παρακάτω ο πίνακας των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων της Αττικής:

Α/Α
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΔΗΜΟΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΚΕ.Κ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
1
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ
Αθηνών 18 Άνω Λιόσια, Τ.Κ. 13341
2
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
Καλλιπόλεως 59 & Αγίας Σοφίας, ΒΥΡΩΝΑΣ,Τ.Κ.16233
3
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ –  ΡΕΝΤΗ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ
Μπιχάκη 8 ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ,Τ.Κ.18233
4
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
Κορίνθου 21 Μεταμόρφωση,Τ.Κ.14451
5
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ
Περικλέους 55 Χολαργός,Τ.Κ.15561
6
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ
Αριστοτέλους 25 και Αυξεντίου, Άλιμος, Τ.Κ.17455
7
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Ηρώς Κωνσταντοπούλου 52, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ,Τ.Κ.16346
8
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Ξενοφώντος 10, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,Τ.Κ.17343
9
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ
Ελλησπόντου 7, ΑΙΓΑΛΕΩ,Τ.Κ.12241
10
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Ξενοφώντος και Πελοπίδα, ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, Τ.Κ.18120
11
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
Αχαρνών 464 & Αγ. Αναργύρων Νέα Χαλκηδόνα, Τ.Κ. 14343
12
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
Κολοκοτρώνη 91-93 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Τ.Κ. 13231
13
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Ι. Μερλα & Λ. Δημοκρατίας, ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ -ΚΑΜΑΤΕΡΟ,Τ.Κ.13561
14
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Στρ. Α.Παπάγου 7 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Τ.Κ. 15234
15
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Βοσπόρου 11β ΠΕΡΑΜΑ, Τ.Κ. 18863
16
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Δημιουργία και Λειτουργία «Κέντρου Κοινότητας» Δήμου Αμαρουσίου
Βασ. Σοφίας 9, ΜΑΡΟΥΣΙ,Τ.Κ.15124
17
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Στ. Καραγιώργη 2, ΤΚ 14121 (Έναντι Ηλεκτρικού Σταθμού ΗΣΑΠ), ΗΡΑΚΛΕΙΟ
18
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ
Μοσχ. Αμβροσίου 9, ΥΜΗΤΤΟΣ,Τ.Κ.17237
19
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ -ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ
Αύρας 5 & Αγίας Μαρίνας Άρτεμις , Τ.Κ. 19016
20
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΣΚΙΑΘΟΥ & ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΜΕΛΙΣΣΙΑ, Τ.Κ. 15127
21
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Θρασυβούλου και Βεάκη, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ,Τ.Κ.19300
22
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ
Κέντρο Κοινότητας – Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου
Στρατηγού Μακρυγιάννη 6 ΜΟΣΧΑΤΟ,Τ.Κ.18344
23
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παλαιού Φαλήρου
Αγ. Αλεξάνδρου 75Α ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ,Τ.Κ.17561
24
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Ελευθερίου Βενιζέλου 18 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ,Τ.Κ.17123
25
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Εθνικής Αντιστάσεως και Ελευθερίου Βενιζέλου, ΕΛΕΥΣΙΝΑ,Τ.Κ.19200
26
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ
Λ.ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ ΩΡΩΠΟΣ, Τ.Κ. 19015
27
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Ζεφύρου 2, Βούλα,Τ.Κ.16671
28
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νέας Ιωνίας
ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ 4 Νέας Ιωνία,Τ.Κ.14231
29
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΕΝΤΙΣΟΝ 3 ΠΑΛΛΗΝΗ,Τ.Κ.15351
30
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ)
Νέστορος 101 ΙΛΙΟΝ, Τ.Κ. 13121
31
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως ΧΑΪΔΑΡΙ, Τ.Κ. 12461
32
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
Στρ. ΝΙΚ. ΡΟΚΑ 45 ΜΑΝΔΡΑ,Τ.Κ.19600
33
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ
Ελ. Βενιζέλου 15Α, Πεύκη,Τ.Κ.15121
34
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
Δημ. Βερνάρδου 23, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ,Τ.Κ.15235
35
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Λεωφόρος Βουλιαγμένης 602Α, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ,Τ.Κ.16451
36
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Παρασκευοπούλου 25Α ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 12132
37
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γ. Βάσσου 5, ΓΑΛΑΤΣΙ,Τ.Κ.11146
38
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ, 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΕΜ ΚΑΙ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΡΟΜΑ)
Αγίου Κωνσταντίνου 14,Αθήνα,Τ.Κ.10431
39
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πειραιά (Κεντρική Δομή και Παράρτημα ΚΕΜ)
Δραγάτση (πεζόδρομος) Πειραιάς, Τ.Κ. 18535
40
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Κανάρη 3, ΔΙΟΝΥΣΟΣ, Τ.Κ.14576
41
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γλυφάδας
Μυστρά 1, Γλυφάδα, Τ.Κ.16561
42
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ, Τ.Κ. 19010
43
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Αγίας Παρασκευής 1, ΛΑΥΡΙΟ,Τ.Κ.19500
44
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ -ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ) ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Μ. Ασίας 141, Κερατσίνι,Τ.Κ.18756
45
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Μαρίνου Αντύπα 3, ΚΗΦΙΣΙΑ,Τ.Κ.14562
46
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ
Οινώνης 2, ΑΙΓΙΝΑ, Τ.Κ.18010
47
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
Αριστομένους 8, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, Τ.Κ. 12351
48
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΒΡΥΟΥΛΩΝ 125, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, Τ.Κ.16121
49
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Πλούτωνος 3, ΜΕΓΑΡΑ, Τ.Κ. 19100
50
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Ι.ΘΕΟΛΟΓΟΥ 22, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, Τ.Κ.15772

Διαβάστε την εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Υγείας εδώ
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών για τους γιατρούς από την ΗΔΙΚΑ εδώ
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: Οι ''αλλαγές'' της Περιφέρειας Αττικής ! Rating: 5 Reviewed By: Glyfadaweb