ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

Το Δημοτικό Κολυμβητήριο του Δήμου Γλυφάδας, λειτουργεί χωρίς «ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ»

Το Δημοτικό Κολυμβητήριο του Δήμου Γλυφάδας, λειτουργεί χωρίς «ΑΔΕΙΑ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ»  καταγγέλλει ο αντιπρόεδρος του Δ/Σ κ. Γιάχος.

# Αρμόδιοι υπάλληλοι της Υπηρεσίας μας διενήργησαν υγειονομικό έλεγχο στις 10-9- 2019 στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Δήμου Γλυφάδας που βρίσκεται στην οδό Φοίβης αρ. 14, στη Γλυφάδα. Κατά την ώρα (10:00) του υγειονομικού ελέγχου διαπιστώθηκαν τα εξής:

Το Δημοτικό Κολυμβητήριο στερείται άδειας λειτουργίας.

ΠΡΟΣ:
1) Διοικητή Αστυνομικού Τμήματος Γλυφάδας.
2) Δήμαρχο Γλυφάδας κ. Γεώργιο Παπανικολάου.
3) Αντιδήμαρχο κ. Περικλή Δορκοφίκη, καθ’ ύλην υπεύθυνο των
θεμάτων αθλητισμού και διαχείρισης των αθλητικών χώρων.
4) Αντιδήμαρχο κ. Δαφνούλα Χαρίση – Μπίλια, καθ’ ύλην αρμόδια
της Υπηρεσίας Δόμησης και των Τεχνικών Υπηρεσιών.
5) Διευθυντή Υπηρεσίας Δόμησης κ. Κώστα Βαρδακούλια.
6) Αναπλ. Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κυριακή Κάννα.
7) Προϊστάμενο του Τμήματος καταστημάτων και επιχειρήσεων
Υγειονομικού Ενδιαφέροντος κ. Χρήστο Λουκάκη.
8) Υπεύθυνο υπάλληλο λειτουργίας του Δ.Α.Κ. (κατά δήλωσή του),
κ. Ιάκωβο Κικιανή.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) Υπουργό Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια.
2) Συντονιστή Αποκ. Διοίκησης Αττικής κ. Σπύρο Κοκκινάκη.
3) Δ/ση Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος Υπ. Υγείας.
4) Δ/ση Δημόσιας Υγείας και Κοιν. Μέριμνας Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ.
5) Γενική Διευθύντρια Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
Περιφέρειας Αττικής κ. Άννα Μεγάλου.
6) Αντιπ/ρχη Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ κ. Δήμητρα Νάνου.
7) Εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Γεώργιο Γεωργόπουλο.
ΘΕΜΑ: Λειτουργία χωρίς «ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ»,
του Δημοτικού Κολυμβητηρίου του Δήμου Γλυφάδας.

Μετά από αίτηση του ενός εξ ημών Παναγιώτη Γιάχου, Αντιπροέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου Γλυφάδας, προς την Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, με αρ. πρ. 4435/ 19-09-2019, μας
χορηγήθηκε αντίγραφο του εγγράφου το οποίο η παραπάνω Υπηρεσία
στις 13/09/2019 με αρ. πρωτ. 4331/746, το έχει αποστείλει σε όλους τους
αρμόδιους φορείς, ήτοι: 1) στον Δήμαρχο Γλυφάδας, 2) στην Υπηρεσία
Δόμησης του Δήμου Γλυφάδας, 3) στο Τμήμα κατ/των -επιχειρήσεων
Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του Δήμου Γλυφάδας, 4) στο Δημοτικό
Κολυμβητήριο Γλυφάδας, ενώ το κοινοποίησε 1) στην Δ/ση
Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος Υπ. Υγείας, 2) στην
Δ/ση Δημόσιας Υγείας και Κοιν. Μέριμνας Π.Ε. Νότιου Τομέα, 3) στην
Γενική Διευθύντρια Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
Περιφέρειας Αττικής κ. Άννα Μεγάλου, 4) στην Αντιπ/ρχη Π.Ε. Νότιου
Τομέα Αθήνας κ. Δήμητρα Νάνου, 5) στον Εντεταλμένο Περιφερ.
Σύμβουλο κ. Γεώργιο Γεωργόπουλο, 6) στο Αστυνομικό Τμήμα
Γλυφάδας.προκειμένου στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, να προβούν στις
ενέργειες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Με το έγγραφό της αυτό με αρ. πρωτ. 4331/746/ 13-09-2019, η
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ,
ενημέρωσε τους παραπάνω αναφερόμενους αποδέκτες, για το
αποτέλεσμα του υγειονομικού ελέγχου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο
Γλυφάδας, προκειμένου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, να
προβούν στις δικές τους ενέργειες.

Στο εν λόγω έγγραφο αναφέρονται επί λέξει τα εξής:
«Αποτέλεσμα Υγειονομικού ελέγχου στο Δημοτικό
Κολυμβητήριο Δήμου Γλυφάδας – Μη συμμόρφωση»,
«Ύστερα από το (ε) σχετικό, αρμόδιοι υπάλληλοι της Υπηρεσίας μας
διενήργησαν υγειονομικό έλεγχο στις 10-9- 2019 στο Δημοτικό
Κολυμβητήριο Δήμου Γλυφάδας που βρίσκεται στην οδό Φοίβης αρ.
14, στη Γλυφάδα. Κατά την ώρα (10:00) του υγειονομικού ελέγχου
διαπιστώθηκαν τα εξής:

1) Το Δημοτικό Κολυμβητήριο στερείται άδειας λειτουργίας.
Περιλαμβάνει δύο (2) κολυμβητικές Δεξαμενές, μια ενηλίκων και μία
παιδική, οι οποίες δεν λειτουργούσαν κατά την ώρα του ελέγχου.

2) Παρών κατά τον έλεγχο ήταν ο κ. Κικιανής Ιάκωβος υπάλληλος του
Δήμου, ο οποίος ήταν υπεύθυνος λειτουργίας όπως δήλωσε
προφορικά.

3) Με το παρόν έγγραφο επισημαίνουμε στον Δήμαρχο Γλυφάδας ότι
προκειμένου να λειτουργήσει το κολυμβητήριο απαιτείται άδεια
λειτουργίας η οποία εκδίδεται από το Δήμο μετά από γνωμοδότηση
της Υπηρεσίας μας, σύμφωνα με το άρθρο 27 της (δ) σχετικής, για
την προστασία της Δημόσιας Υγείας και της ασφάλειας των
λουομένων.

Το παρόν κοινοποιείται και στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας Π.Ε. Νότιου
Τομέα για τις δικές της ενέργειες στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της διότι
τις δεξαμενές χρησιμοποιούν και άτομα (ενήλικες και παιδιά) με
αναπηρία (ΑμεΑ).

Η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Γλυφάδας παρακαλείται για τις
δικές της ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.»

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 02-10-2019, όταν
αναφέρθηκε το σοβαρότατο αυτό θέμα, ο Δήμαρχος δεν είπε ούτε
μία λέξη, ενώ η αρμόδια αντιδήμαρχος κ. Χαρίση-Μπίλια, είπε επί
λέξει: «…δεν το γνωρίζω, έχω πάρα πολύ μεγάλο αντικείμενο, έχω
τεράστιο αντικείμενο ενημέρωσης για να μπορέσω να φτάσω σε αυτό
που ασχοληθήκατε εσείς» « …παίρνονται παρατάσεις, αυτό προς
ενημέρωσή σας, παίρνονται παρατάσεις για την αδειοδότηση»

Σε ερώτηση εάν έχει δοθεί παράταση, για να συνεχίσει να λειτουργεί
το κολυμβητήριο χωρίς άδεια, δεν απάντησαν, ούτε η Αντιδήμαρχος
κ. Χαρίση-Μπίλια, ούτε ο Αντιδήμαρχος κ. Δορκοφίκης, αλλά ούτε
και ο Δήμαρχος κ. Παπανικολάου.

Κι όμως παρότι το Δημοτικό Κολυμβητήριο ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΔΕΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ο Δήμαρχος τον περασμένο Ιούλιο με διαγωνισμό
«fast track», προχώρησε στην ενοικίαση των κολυμβητικών
διαδρομών του, σε ιδιώτη επιχειρηματία ο οποίος έχει ήδη
εγκατασταθεί, στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Κολυμβητηρίου.

Κι όλα αυτά συμβαίνουν σε ένα κολυμβητήριο που δεν έχει άδεια
λειτουργίας (!!!!!), με ότι αυτό συνεπάγεται για την προστασία της
υγείας και της ασφάλειας των μικρών και μεγάλων λουομένων.
Ενόψει όλων αυτών που προαναφέρθηκαν, καταγγέλλουμε ως
απαράδεκτο και εγκληματικό, το ότι το Δημοτικό Κολυμβητήριο
λειτουργούσε για άγνωστο χρονικό διάστημα χωρίς άδεια (!!!!!),
θέτοντας σε κίνδυνο τους ανυποψίαστους συμπολίτες μας.

Θεωρούμε αυτονόητο ότι ο κάθε υπεύθυνος, που ενημερώθηκε από
το παραπάνω αναφερόμενο έγγραφο, της Δ/ΝΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, για την ΜΗ ΥΠΑΡΞΗ ΑΔΕΙΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ,
επιβαλλόταν και έπρεπε ΑΜΕΣΑ να έχει ήδη προβεί στις νόμιμες
ενέργειες, που του αναλογούν, προτού να θρηνήσουμε θύματα.

Καθιστούμε σαφές ότι η οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση, για
την λήψη των αναγκαίων μέτρων, εκτός του ότι θα είναι ανήθικη
πράξη απέναντι στους ανυποψίαστους συμπολίτες μας, θα είναι και
μια προκλητική αδιαφορία για την διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.

Θα είναι όμως πλέον και μια συνειδητή και επικίνδυνη πράξη
συγκάλυψης των ευθυνών, όλων όσων έχουν εμπλακεί έως τώρα,
καθώς και όσων συνεχίζουν και εξακολουθούν να εμπλέκονται στην
παράνομη, χωρίς άδεια λειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: Το Δημοτικό Κολυμβητήριο του Δήμου Γλυφάδας, λειτουργεί χωρίς «ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» Rating: 5 Reviewed By: Glyfadaweb