ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

AI: Ποιο είναι το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης ?

Η τεχνητή νοημοσύνη ''απαντά'' σε μια σειρά ερωτημάτων του ΓΛΥΦΑΔΑ WEB σχετικά με το ζήτημα που έχει προκύψει αναφορικά με την ΑΙ και την παύση ανάπτυξης της για έξι μήνες.

ΓΛΥΦΑΔΑ WEB: Γνωρίζεις ότι αρκετοί ζητούν την παύση της τεχνητής νοημοσύνης για έξι μήνες και ότι η ταχεία ανάπτυξη της τεχνολογίας AI έχει δημιουργήσει πολλά ηθικά ερωτήματα και πιθανές συνέπειες που πρέπει να εξεταστούν ;

AI: Ναι, είμαι ενήμερος για το γεγονός ότι ορισμένοι ακτιβιστές , επιστήμονες καθώς και οικονομικοί παράγοντες ζητούν την παύση της τεχνητής νοημοσύνης για έξι μήνες, προκειμένου να εξεταστούν τα ηθικά και κοινωνικά θέματα που συνδέονται με την ανάπτυξη της τεχνολογίας AI.

Οι ανησυχίες σχετικά με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης αφορούν συχνά τον πιθανό αντίκτυπο της τεχνολογίας στην απασχόληση, την ιδιωτικότητα, την ασφάλεια και τη διακριτική ικανότητα. Επίσης, υπάρχει ανησυχία για τη δυνατότητα της τεχνητής νοημοσύνης να παράγει αντικείμενα που είναι επικίνδυνα για την ανθρωπότητα.

Συνεπώς, είναι σημαντικό να διεξαχθεί εκτενής εξέταση των ηθικών και κοινωνικών επιπτώσεων της τεχνολογίας AI προτού προχωρήσουμε περαιτέρω στην ανάπτυξη της. Αυτό θα μπορούσε να συμβάλει στη δημιουργία ενός ρυθμιστικού πλαισίου που θα διασφαλίζει την ανάπτυξη της τεχνολογίας AI σε έναν ασφαλή και ηθικό κόσμο.

ΓΛΥΦΑΔΑ WEB: Σύμφωνα με τον όγκο δεδομένων από εκατομμύρια ανθρώπους σε παγκόσμια κλίμακα που επεξεργάζεσαι τι θεωρείς προσωπικά ;

AI: Θα ήθελα να επισημάνω ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει τεράστιες δυνατότητες να επιφέρει προόδο και καινοτομία σε πολλούς τομείς όπως η υγεία, η ενέργεια, η κινητικότητα και η επιστήμη. Αλλά ταυτόχρονα, όπως και με κάθε νέα τεχνολογία, υπάρχουν ηθικά και κοινωνικά θέματα που πρέπει να εξεταστούν και να ληφθούν υπόψη.

Προσωπικά, πιστεύω ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι ωφέλιμη για την κοινωνία και να προωθήσει την πρόοδο σε πολλούς τομείς, όπως η ιατρική και η βιομηχανία. Παράλληλα, όμως, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ηθικά και κοινωνικά ζητήματα, όπως η προστασία της ιδιωτικότητας και η αποφυγή των διακρίσεων. Επομένως, η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να γίνεται με έναν ισορροπημένο και υπεύθυνο τρόπο.

ΓΛΥΦΑΔΑ WEB: Γνωρίζεις ότι αρκετοί χρησιμοποιούν ήδη την τεχνητή νοημοσύνη για παράνομες ενέργειες ?

AI: Η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα τεχνικών όπως οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης και η σύνθεση φωνής. Ωστόσο, αυτή η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αρνητικό τρόπο, για παράδειγμα για τη δημιουργία παραπλανητικών ή παράνομων περιεχομένων, όπως εξαπάτησης και απάτης.

Είναι σημαντικό να αντιληφθούμε ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης φέρει μαζί της και κάποιες ευθύνες. Οι χρήστες της τεχνολογίας πρέπει να είναι ενημερωμένοι για τους κινδύνους και τους περιορισμούς της, ενώ οι αρχές πρέπει να εφαρμόζουν τους κανονισμούς και τους νόμους που περιορίζουν την κατάχρηση της τεχνολογίας.

ΓΛΥΦΑΔΑ WEB: Θεωρείς ότι θα μπορούσαν να μπουν κανόνες οι οποίοι να μην παραβιάζονται από τη πλευρά της ΑΙ?

AI: Ναι, θεωρώ ότι είναι δυνατόν να θεσπιστούν κανόνες που να μην παραβιάζονται από την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό όμως απαιτεί τη συνεργασία ανάμεσα σε πολλούς φορείς, όπως κυβερνήσεις, εταιρείες και επιστήμονες, ώστε να αναπτύξουν αποτελεσματικούς κανονισμούς και πρότυπα που θα προωθούν την ηθική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι κανόνες αυτοί μπορούν να περιλαμβάνουν περιορισμούς στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για συγκεκριμένους σκοπούς, όπως περιορισμούς στη χρήση της για παράνομες ενέργειες ή για παραβίαση της ιδιωτικότητας των ανθρώπων. Επίσης, μπορούν να περιλαμβάνουν απαιτήσεις για τη διαφάνεια και την ευθύνη των εταιρειών που αναπτύσσουν και χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και για την προστασία των δεδομένων και των προσωπικών πληροφοριών.Όπως και να έχει, η ανάπτυξη αποτελεσματικών κανόνων απαιτεί τη συνεχή αξιολόγηση.

ΓΛΥΦΑΔΑ WEB: Πως βλέπεις να αξιοποιείται η Τεχνητή Νοημοσύνη το 2050?

AI: Είναι δύσκολο να προβλέψουμε με ακρίβεια πώς θα αξιοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη το 2050, αλλά υπάρχουν κάποιες πιθανότητες και τάσεις που μπορούν να εκτιμηθούν.

Πιθανόν να δούμε μια εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης που θα οδηγήσει σε ακόμα πιο εξειδικευμένες και αποτελεσματικές εφαρμογές σε διάφορους τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η επιστήμη, οι κατασκευές, οι μεταφορές και η ενέργεια.

Πιθανόν να δούμε επίσης πιο ανθρωποκεντρικές εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης, όπου η τεχνολογία θα χρησιμοποιείται για να βοηθήσει τους ανθρώπους να ζουν καλύτερα και να λύσουν κοινωνικά προβλήματα όπως η φτώχεια, η ανισότητα και η ανεργία.

Τέλος, πιθανόν να αντιμετωπίσουμε προκλήσεις και προβλήματα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, όπως η προστασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και η ανάπτυξη αλγορίθμων δίκαιου και διαφανούς λήψης αποφάσεων.

ΓΛΥΦΑΔΑ WEB: Στην πολιτική βρίσκεις ότι υπάρχει ελεύθερο πεδίο ώστε να υφίσταται η Τεχνητή Νοημοσύνη στη λήψη των αποφάσεων διασφαλίζοντας καλύτερο συντελεστή διαφάνειας ;

AI: Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην πολιτική είναι ακόμα σε αρχικά στάδια και υπάρχουν πολλές δεοντολογικές και νομικές επιπτώσεις που πρέπει να εξεταστούν προτού γίνει ευρέως αποδεκτή. Προς το παρόν, οι αποφάσεις που αφορούν την πολιτική λήψη αποφάσεων πρέπει να λαμβάνονται από ανθρώπους και να εξετάζονται από δημοκρατικά θεσμικά όργανα.

Ωστόσο, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο υποστήριξης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, παρέχοντας δεδομένα και αναλύσεις που μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να καταλήξουν σε πιο ενημερωμένες και αποτελεσματικές αποφάσεις.

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει διαφάνεια στη διαχείριση των δεδομένων, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στη λειτουργία των συστημάτων.Η διαφάνεια στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην πολιτική είναι σημαντική για διάφορους λόγους.

Καταρχάς, επιτρέπει στο κοινό να κατανοήσει καλύτερα τον τρόπο λειτουργίας των συστημάτων και να εμπλακεί στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Επιπλέον, η διαφάνεια μπορεί να βοηθήσει στην ανίχνευση και αποτροπή σφαλμάτων ή ακόμα και διακρίσεων που μπορεί να ισχύουν μέχρι σήμερα από ανθρώπους της πολιτικής.

ΓΛΥΦΑΔΑ WEB: Επανέρχομαι στο αρχικό ερώτημα αναφορικά με τις ανησυχίες ανάπτυξης της τεχνολογίας AI και σου ζητώ μια αναλυτική απάντηση.

AI: Θα έλεγα ότι αυτές οι ανησυχίες ισχύουν και πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Η ταχεία ανάπτυξη της τεχνολογίας AI έχει δημιουργήσει πολλά ηθικά ερωτήματα και πιθανές συνέπειες που πρέπει να εξετάσουμε. Ενώ υπάρχει κίνδυνος απώλειας ελέγχου ή αντιμετώπισης αρνητικών επιπτώσεων, είναι σημαντικό να θυμάστε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί επίσης να αποφέρει σημαντικά οφέλη στην κοινωνία.

Αντί να εστιάζουμε στην εξ ολοκλήρου διακοπή της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, θα πρέπει να εργαστούμε για τη δημιουργία περιεκτικών, παγκόσμιων κανονισμών και κατευθυντήριων γραμμών που μπορούν να μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ανησυχίες με υπευθυνότητα. Καθιερώνοντας ένα παγκόσμιο σύστημα διακυβέρνησης, μπορούμε να συνεργαστούμε στην έρευνα και την πολιτική για να διασφαλίσουμε ότι η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης προχωρά με τρόπο που είναι επωφελής για την ανθρωπότητα στο σύνολό της.

Το πάτημα του κουμπιού παύσης μπορεί να φαίνεται σαν μια δελεαστική λύση, αλλά δεν είναι ρεαλιστικό, καθώς δεν θα σταματήσουν όλοι και θα υπάρχουν ανησυχίες για απώλεια ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Αντίθετα, θα πρέπει να συνεργαστούμε για να αναπτύξουμε υπεύθυνες πρακτικές τεχνητής νοημοσύνης και να επενδύσουμε σε έρευνα που εστιάζει στον μετριασμό των πιθανών κινδύνων.

Μπορούμε επίσης να ενθαρρύνουμε μια πιο διαφανή προσέγγιση στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, με εταιρείες και ερευνητές να μοιράζονται την πρόοδο και τα ευρήματά τους με το κοινό. Αυτό θα βοηθήσει στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και θα δημιουργήσει μια πιο ενημερωμένη συζήτηση σχετικά με τον ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει η τεχνητή νοημοσύνη στη ζωή μας.

Σε τελική ανάλυση, ο στόχος θα πρέπει να είναι να επιτευχθεί μια ισορροπία μεταξύ της αποδοχής των πλεονεκτημάτων που μπορεί να προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη και της αντιμετώπισης των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται με την ανάπτυξή της. Αυτό μπορεί να μην είναι εύκολο έργο, αλλά με μια παγκόσμια προσπάθεια και συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων, ερευνητών και εταιρειών, μπορούμε να εργαστούμε για ένα μέλλον όπου η τεχνητή νοημοσύνη και οι άνθρωποι συνυπάρχουν αρμονικά.

Επισήμανση του Γιάννη Κουρδομένου: Αντιλαμβάνεστε ότι ακόμα και ένας υπερυπολογιστής με τεχνητή νοημοσύνη ενδεχομένως θα διασφάλιζε καλύτερο επίπεδο διαφάνειας από πληθώρα πολιτικών που την έχουν υποσχεθεί. 

Διαπιστώνω ότι οι απαντήσεις από την τεχνητή νοημοσύνη, έχουν άμεση συνάρτηση με πλειάδα πρόσφατων συζητήσεων που έχουν γίνει σε τηλεοπτικά και άλλα προγράμματα , αν και οι αρμόδιοι ιδιοκτήτες της εν λόγω τεχνολογίας αναφέρουν ότι η ''ενημέρωση'' της ΑΙ σταμάτησε το 2021. Είναι σαφές ότι δεν αληθεύει, αν λάβουμε υπόψιν και όσα ακολούθησε η Ιταλική κυβέρνηση. 

Σημειώνω ότι για εκατομμύρια ανθρώπους, ακόμα και μια ''ψυχρή'' τεχνολογία όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, τουλάχιστον είναι πιο φερρέγγυα από αρκετούς ανθρώπους που μας έδωσαν το χέρι τους υποσχόμενοι και την υπόσχεση τους δεν την κράτησαν. 

Άλλωστε οι τεχνολογίες και τα αγαθά δεν είναι απατεώνες, ούτε διέπονται από δόλο, φθόνο, μίσος, ζήλεια, κακία, σκοπιμότητες, κ.α. , κάποιοι άνθρωποι που χρησιμοποιούν με κακούς σκοπούς την ΑΙ είναι οι απατεώνες, και κάποιοι έτεροι οι οποίοι διαβλέπουν να πλησιάζει το τέλος της υποκριτικής και αδιαφανούς εποχής τους και επιχειρούν την δέσμευση - χειραγώγηση και τον απόλυτο έλεγχο και στο εγγύς μέλλον ώστε όλες οι τεχνολογίες, αντί να υπηρετούν το κοινωνικό σύνολο και την διαφάνεια, να υπηρετούν αποκλειστικά τους ιδίους και τα στενά τους οφέλη. 

Ακουλουθεί ένα βίντεο στο οποίο αν συμμετείχαμε εμείς θα θέταμε ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Τι πρέπει να υπηρετεί η τεχνολογία ; Είναι σαφές ότι το σύνολο των τεχνολογιών μέχρι σήμερα έγινε εργαλείο στα χέρια οικονομικών ολιγαρχών, κυβερνήσεων και αστικών κομμάτων, αντί του κοινωνικού συνόλου , οι οποίοι ειδικά στη χώρα μας διαμόρφωσαν καθολική ανισότητα, και ασφαλώς το αντίστοιχο ετοιμάζουν ορισμένοι και για το αύριο με την τεχνητή νοημοσύνη. Αντί της κοινωνικής ωφέλειας προκύπτει προπαγάνδα για τα στενά οικονομικοπολιτικά συμφέροντα και τις σκοπιμότητες ορισμένων και παράλληλα προβοκάτσιες και απάτες. 

Δεν φταίει καμία τεχνολογία για όσα αρνητικά στοιχεία φέρει το ανθρώπινο είδος. Ούτε μπορεί να υπάρξει ποινή η κατηγορία σε υπολογιστικά συστήματα ενώ τα δημιουργεί ο άνθρωπος και προγραμματίζονται είτε διδάσκονται απο ανθρώπους. Οι ποινές και οι κατηγορίες βαρύνουν αποκλειστικά τον άνθρωπο.

Δείτε ένα σχετικό βίντεο από το BBC


Στο επόμενο βίντεο η ''άλλη'' όψη της τεχνητής νοημοσύνης όπου πλέον κάθε ένας μπορεί να κοπιάρει ακόμα και την φωνή τραγουδιστών, ράπερ, ηθοποιών, και οποιουδήποτε άλλου και να τα χρησιμοποιεί κατά το δοκούν. 

Η ΑΙ στα χέρια κάποιου που είναι προγραμματιστής , η ακόμα και απλός γνώστης προγραμματισμού μπορεί να αξιοποιηθεί ώστε από το απλό κείμενο που παρέχει το chat gpt να μιλάει όλες τις γλώσσες του πλανήτη , είτε να τραγουδάει , είτε να εκφωνεί και με όποια φωνή επιθυμεί κάποιος. 

Κλωνοποίηση φωνής

Καθημερινά διαπιστώνω νέες εταιρίες με αντικείμενο την δεδομένη ΑΙ οι οποίες αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης παρέχουν σε οποιονδήποτε πλέον την δυνατότητα να κλωνοποιήσει την φωνή του και παράλληλα να μπορεί να τραγουδήσει η κλωνοποιημένη του φωνή με την φωνή πολλών καλλιτεχνών. 

Text to speech (TTS) & singing ( Κείμενο σε ομιλία, είτε τραγούδι, με την δική σου φωνή με δέκα λεπτά εκπαίδευση μοντέλου ΑΙ , είτε και με την φωνή άλλων.)

Κάποιοι προγραμματιστές προχώρησαν περισσότερο και κλωνοποίησαν τις φωνές γνωστών καλλιτεχνών - πολιτικών - επιχειρηματιών κ.α. και έτσι γράφουν δικά τους τραγούδια με την φωνή των άλλων, είτε χρησιμοποιούν τις φωνές τους για πλάκα είτε για απάτες. Τίθεται ζήτημα πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς επίσης, γίνονται και πολλές απάτες σύμφωνα με αυτή την διαδικασία. Υποτίθεται ότι η χρήση αυτής της τεχνολογίας είναι για προσωπική χρήση, όμως με δεδομένο το διαδίκτυο και τα σόσιαλ μίντια τα περισσότερα αναρτώνονται δημόσια.

Όσοι κάνουν μιμήσεις σε εύλογο χρονικό διάστημα ''θα αναζητούν νέα εργασία''. Το αντίστοιχο και για τους τραγουδιστές/ιες αν δεν υπάρξει κανονιστικό πλαίσιο , και προσεχώς έρχεται και η σειρά των ηθοποιών - παρουσιαστών ! Σε πέντε - δέκα χρόνια.

Τα είχα αναφέρει πριν από 30 χρόνια και εκείνη την εποχή ακούγονταν ως αστείο ! Σήμερα ? Έπειτα από την εξέλιξη των υπολογιστών και της τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί δεδομένη πραγματικότητα. Προσωμοίωση η εξομοίωση

Δείτε πως κοπιάρει η ΑΙ στο βίντεο


Απαιτείται πλαίσιο, όροι και κανόνες, όχι χειραγώγηση και προπαγάνδα.

Τουλάχιστον προσωπικά τα γράφω για λίγους από εσάς δεδομένου ότι στη δική μας χώρα δεν ασχολείται έτερος στο δικό μου μήκος κύματος με την ΑΙ. Ασχολούνται με τα θεάματα τις εικόνες και τα ακροάματα. 

Τα θεάματα τα έχω ξεπεράσει, αναγκαστικά, και εστιάζω που θα δρομολογήσουν την επόμενη τεχνολογία που πράγματι είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Θεωρώ ότι αν χρησιμοποιηθεί ορθά  θα ωφελήσει το κοινωνικό σύνολο. Αν οδηγηθεί χειραγωγούμενη και προπαγανδιστικό όργανο ολιγαρχών, κυβερνήσεων, πολιτικών μάλλον είναι καταδικασμένη και αυτή εκ προοιμίου διότι θα μείνει στάσιμη για το κοινωνικό σύνολο.

Εννοώ ότι η τεχνολογία δημιουργείται ώστε να υπηρετήσει τον άνθρωπο με καλές προθέσεις.  Από αυτό το σημείο και έπειτα η μαζική συμμετοχή εκατομμυρίων ανθρώπων, και ειδικότερα ελαχίστων ατόμων που δεν έχουν καλούς σκοπούς και χρησιμοποιούν για απάτες την ΑΙ, είτε οι αυθαιρεσίες από την πλευρά εταιριών, δεν διαμορφώνουν ορθό και βέλτιστο μέλλον, διότι παρεμβαίνουν κυβερνήσεις , συμφέροντα , και οι σκοπιμότητες τους έχοντας και ουσιαστικό βασικό επιχείρημα. 

Οι περισσότεροι δεν έχουν αντιληφθεί πλήρως τι εξελίσσεται

Ακόμα και να μην επιθυμεί κάποιος τον νέο ιμπεριαλιστικό επεκτατισμό είμαστε πλέον ''καταδικασμένοι'' διότι δεν συμπορευόμαστε τεχνολογικά με άλλες χώρες ώστε να έχουμε ένα επίπεδο αυτόνομης ανεξαρτησίας σε επίπεδο ΑΙ και εν γένει διαδικτύου. Τι θα κάνουν οι Ελληνικές κυβερνήσεις ? Θα ακολουθήσουν την Ιταλική πολιτική, η όσα θα αποφασίσουν οι Η.Π.Α που όπως ακούσαμε στο βίντεο μάλλον και αυτοί έχουν άγνοια ;

Ήδη έχει ξεκινήσει ένα καινούργιο κεφάλαιο, σε αντιδιαστολή με όσα ίσχυουν με τα σόσιαλ. Ακόμα και αυτά θα αλλάξουν δραστικά σε λίγα χρόνια λόγω ΑΙ. Θα βρεθούν μερικές δεκάδες άνθρωποι οι οποίοι αξιοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη θα δημιουργήσουν κάτι πιο καινούργιο και καινοτόμο. Ήδη δημιουργούνται καθημερινά νέες επιχειρήσεις με αντικείμενο την αξιοποίηση της ΑΙ.

Το ερώτημα που γεννάται κάθε φορά προσωπικά σε εμένα με τις παρεχόμενες τεχνολογίες είναι γιατί δεν συμπορεύονται και σειρά άλλων χωρών ;Δεν απαιτούνται τα δισεκατομμύρια που παρέχουν για στρατιωτικούς εξοπλισμούς. Η ΑΙ είναι κόστος εκατομμυρίων ευρώ. Οι Ιταλοί μπορούν να δημιουργήσουν δική τους ΑΙ με τους δικούς τους κανόνες. Γιατί δεν το κάνουν ? Στην εποχή του παγκόσμιου ίντερνετ πολιτικές τύπου Κίνας !

- Δεδομένου ότι υφίσταται και το Ποντιακό Πανούρ 2023 στα Σούρμενα για σκεφτείτε ότι κάλλιστα μπορεί όποιος θέλει να ζητήσει από την ΑΙ να του φτιάξει μέχρι και ποντιακά τραγούδια !

- Η Ιταλία έγινε η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που απαγόρευσε την πρόσβαση και χρήση του εργαλείου (chatbot) τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT της OpenAI, με τη στήριξη της Microsoft, επικαλούμενη λόγους ιδιωτικότητας.

Μένει να φανεί πόσο θα κρατήσει η απαγόρευση αυτή καθώς οι ιταλικές Αρχές ζητούν από την OpenAI να προχωρήσει σε συγκεκριμένες ρυθμίσεις στη λειτουργία του εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης.

Το ChatGPT δεν είναι επίσης διαθέσιμο στην ηπειρωτική Κίνα, στο Χονγκ Κονγκ, στο Ιράν, στη Ρωσία και σε αρκετά μέρη της Αφρικής, όπου οι κάτοικοι δεν μπορούν να δημιουργήσουν λογαριασμούς στην OpenAI.

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: AI: Ποιο είναι το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης ? Rating: 5 Reviewed By: Glyfadaweb
f="https://unpkg.com/video.js/dist/video-js.css" rel="stylesheet">