ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

Πρόταση για την αδειοδότηση της Ραδιοφωνίας

Έχουν περάσει 40 χρόνια από τις πρώτες πειραματικές μας εκπομπές από τη πόλη της Γλυφάδας στα FM κύματα, και προσμετράμε σειρά διώξεων και κατασχέσεων έπειτα από κατάθεση πλήρους φακέλλου - αιτήσεως - παραβόλων στους αρμοδίους φορείς.

Επί 13 χρόνια δεν λειτουργούμε έπειτα από αυτές τις διώξεις - κατασχέσεις, ενώ επί αρκετά χρόνια η πειρατεία στα ερτζιανά FM καθώς και η ανομία - αντισυνταγματικότητα αποτελούν το ισχύον καθεστώς.

Για τα απαράδεκτα αστικά πολιτικά κόμματα τα οποία δημιούργησαν την πολιτικοοικονομική διαπλοκή, όλα μπορούν να υπάρχουν, πλήν της μέριμνας για όσους πρωτοστάτησαν στο χώρο της ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ των FM.  

Ο αρμόδιος υπουργός, Ν. Παππάς, ο οποίος κωφεύει, και δεν μας απήντησε στο σύνολο των αιτήσεών μας δεν θα βρίσκεται εσαεί με ασυλία και στο απυρόβλητο. Έχει συντελεστεί έγκλημα, και δεν δικαιούται ως αρμόδιος να κλείνει τους οφθαλμούς. Θα υποστεί τις ποινικές ευθύνες παράλληλα όσων έχουν προηγηθεί.

Πρόταση για θεσμοθέτηση σχεδίου νόμου για την Ραδιοφωνία

Η πραγματικότητα στη χώρα μας είναι ό, τι το σύνολο των αδειών και των βεβαιώσεων λειτουργίας δόθηκαν με κομματικά, πολιτικά κριτήρια, δεδομένου ό,τι αρμόδιοι για την χορήγηση ήταν μέλη κομμάτων, τα οποία εξυπηρετούσαν επί δεκαετίες ημέτερους των κομμάτων τους, όπως και πολιτικοοικονομικές σκοπιμότητες.

Η πρόταση για νέο σχέδιο νόμου όσων αφορά το καθεστώς της Ραδιοφωνίας

1) Στο νέο καθεστώς για την ραδιοφωνία απαραίτητη προϋπόθεση είναι να εξεταστούν οι κατατεθειμένες αιτήσεις οι οποίες πρωτοκολλήθηκαν με παράβολα στο υπουργείο Προεδρίας της κυβερνήσεως, όπως και στο Υπουργείο Τύπου και ΜΜΕ. ( Αν έχουν καταστραφεί οι φάκελλοι - αιτήσεις - παράβολα, οι οποίες κατατέθηκαν από το 1989 και εντεύθεν υπάρχουν ποινικές ευθύνες. )

2) Όσων αφορά τις περιπτώσεις πολιτών, οι οποίοι στερήθηκαν την ''αδειοδότηση'' επί δεκαετίες, για την υπηρέτηση συγκεκριμένων οικογενειών από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, χορήγηση αδείας χωρίς καταβολή χρηματικού ποσού για την λειτουργία τοπικού Ρ/Σ, και ανάλογου χρόνου με την στέρηση που έτυχαν της αδειοδοτήσεως.

3) Σε αποδεδειγμένες περιπτώσεις πολιτών, οι οποίοι για πολιτικούς, η άλλους λόγους, στερήθηκαν την αδειοδότηση Ρ/Σ, το 1989, 1990,1991, κ.α., η χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το νέο νόμο, θα είναι ανάλογου χρόνου με τα έτη που  οι δικαιούχοι στερήθηκαν την αδειοδότηση. Ενδεικτικά: Αν ένας πολίτης κατέθεσε αίτηση το 1989, και η αίτηση του ήταν καθ΄όλα σύννομη, ενώ δεν του παρασχέθηκε άδεια λειτουργίας, ο χρόνος αδειοδοτήσεως θα είναι 26 έτη. 

4) Στις υπόλοιπες περιπτώσεις κατατεθειμένων αιτήσεων ο χρόνος λειτουργίας Ρ/Σ θα είναι οκτώ έτη. Έπειτα των οκτώ ετών θα παύει η αδεία, και στη συχνότητα λειτουργίας ενός Ρ/Σ θα λειτουργούν νέοι αδειοδοτηθέντες. 

5) Η άδεια λειτουργίας δεν θα μεταβιβάζεται σε κανένα άλλο φορέα, είτε συγγενικό πρόσωπο, ενώ απαγορεύεται και η μεταβίβαση της εταιρείας ή μέρους της ή μετοχών της σε τρίτα πρόσωπα. Όσοι επιθυμούν να γίνουν ιδιοκτήτες Ρ/Σ θα λειτουργήσουν τα μέσα συνολικά για ολόκληρο το χρόνο αδειοδοτήσεως.

6) Η Άδεια λειτουργίας θα αφορά αποκλειστικά ιδιοκτήτες, οι οποίοι δεν θα έχουν δικαίωμα παράλληλα λειτουργίας άλλου ραδιοτηλεοπτικού μέσου. 

7) Οι αιτούμενοι αδείας ραδιοφωνικού σταθμού, δεν πρέπει να έχουν καμία συμμετοχή σε άλλα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, ως ιδιοκτήτες, μέτοχοι, είτε σε εταιρίες παροχής τηλεοπτικών μεταδόσεων. ( π.χ Digea )   

8) Η αδειοδότηση θα επιστρέψει και στην δικαιοδοσία του υπουργού επικρατείας, ο οποίος θα έχει την δικαιοδοσία αποφάσεως, θα εξετάζει και ο ίδιος τις κατατεθειμένες αιτήσεις, ώστε να κρίνει ως πολιτικός προϊστάμενος ποιοι πρέπει να αδειοδοτηθούν από το Ε.Σ.Ρ.

9) Ειδικότερα στο Ν.Αττικής, ο αρμόδιος υπουργός θα μεριμνήσει ώστε να υπάρξει και δεύτερο κέντρο εκπομπής στον Υμηττό, ώστε να καλυφθεί εξ ολοκλήρου ο νομός Αττικής, και παράλληλα θα δημιουργήσει πλαίσιο αναλογικής κάλυψης, ώστε όλες οι περιοχές του Νομού να διαθέτουν Ρ/Σ. ( Είναι πλήρως απαράδεκτο να υφίστανται πέντε οικογένειες κάτοικοι βορείων προαστίων με το 90% των ραδιοφωνικών σταθμών του Ν.Αττικής, ενώ στα νότια προάστια, και ειδικότερα στην Νοτιοανατολική Αττική να μην υφίσταται ούτε ένας ενδογενής Ρ/Σ) 

10) Τα περιφερειακά ραδιόφωνα, εκτός του Ν.Αττικής, με ρητή διάταξη θα απαγορεύεται να έχουν στραμμένες κατευθυντικές κεραίες εκπομπής προς το Ν.Αττικής. Σε περιπτώσεις παραβίασης της διατάξεως, οι παραβάτες του νόμου, οι οποίοι αποσκοπούν καταθέτοντας αίτηση λειτουργίας Τοπικού Ρ/Σ στο νομό κάλυψης τους, επηρεασμού άλλων νομών, είτε κερδών από διαφημίσεις από άλλους νομούς, θα στερούνται την αδεία λειτουργίας του Ρ/Σ.

11) Στο νέο νόμο για την ραδιοφωνία πρέπει να υπάρξει διάταξη και για την μετάβαση στην ψηφιακή εποχή. Αρχικά πιλοτικά προγραμμάτων στο Ν.Αττικής, τα οποία θα αποτελέσουν το σημείο αναφοράς για την επόμενη φάση στη χώρα μας.

Την ψηφιακή πλατφόρμα Ραδιοφωνίας για πιλοτική μετάδοση ψηφιακών ραδιοφώνων, θα την αναλάβει εξ ολοκλήρου θυγατρική της ΕΡΤ, υπό την αιγίδα της πολιτείας, των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, Τ.Ε.Ι, καθώς και των πρωτεργατών της Ραδιοφωνίας.  

Υποσημείωση για την δική σας ενημέρωση 

Το κρατικό μονοπώλιο ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών καταργήθηκε με τους νόμους 1730/1987 και 1866/1989, με τους οποίους επετράπη η ίδρυση και λειτουργία τοπικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, αντιστοίχως, κατόπιν διοικητικής άδειας χορηγούμενης αυτοτελώς βάσει προϋποθέσεων και κατ’ εκτίμηση κριτηρίων, που έτασσε ο νόμος.

Σαφώς σε μια κομματοκρατούμενη χώρα, από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, ήταν φυσικό κάθε πολίτης ο οποίος δεν ήταν μέλος αυτών των κομμάτων, είτε δεν ήταν οικονομικός υποστηριχτής τους,  να μην έχει καμία απολύτως πιθανότητα να λάβει μια ''άδεια'' λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού. ( Υπάρχουν ποινικές ευθύνες )

Οι νόμοι 1730/1987 και 1866/1989

Κατ’ εφαρμογή των νόμων αυτών εκδόθηκε περιορισμένος αριθμός ''αδειών'' τηλεοπτικών σταθμών και ραδιοφωνικών σταθμών, σε λίγες οικογένειες ημέτερων, συγκεκριμένων πολιτικών κομμάτων, πλήρως αντισυνταγματικά, σύμφωνα των κατατεθειμένων αιτήσεων και παραβόλων, τα οποία κατατέθηκαν σύμφωνα του ν.1730/1987.

Καθίσταται αυταπόδεικτο ό, τι τα κόμματα διακυβέρνησης που όριζε ο Ελληνικός λαός ( ΝΔ & ΠΑΣΟΚ ) δια μέσω υπουργών, υπόχρεων στην υπηρέτηση του Ελληνικού λαού, είχαν καταργήσει πλήρως το Ελληνικό Σύνταγμα, είχαν καταργήσει πλήρως την αναλογική ισότητα, όπως και τους πρωτεργάτες του χώρου, παρέχοντας μονομερώς σε κομματικούς ημέτερους και οικονομικούς υποστηριχτές των κομμάτων τους, τόσο τις φερόμενες ''άδειες'', όσο και τις βεβαιώσεις λειτουργίας.

Επί του συγκεκριμένου ζητήματος έχουμε να προσκομίσουμε σειρά αποδεικτικών στοιχείων, κατατεθειμένων αιτήσεων και παραβόλων, την περίοδο που επιλεκτικά ΝΔ και ΠΑΣΟΚ νομιμοποιούσαν ημέτερους, και οικονομικούς υποστηριχτές των κομμάτων τους, εδραιώνοντας στη χώρα μας την γνωστή σε όλους Διαπλοκή. 

Από το έτος 1989 και έπειτα άρχισαν να λειτουργούν πολλοί ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί αυθαιρέτως, χωρίς διοικητική άδεια,  οι οποίοι λειτουργούν σε ένα ιδιότυπο καθεστώς μέχρι σήμερα.

Αναμφίβολα,  κατά την διακυβέρνηση της χώρας από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, και έχοντας αυταπόδεικτη την υπηρέτηση μονομερώς λίγων οικονομικών παραγόντων, οι οποίοι υποστήριζαν τα εν λόγω κόμματα, υπήρξαν μεταρρυθμίσεις, και αλλαγή του καθεστώτος,  οι οποίες εξυπηρετούσαν αποκλειστικά τις εν λόγω οικογένειες.

Με απόφαση του εκάστοτε κομματικού υπουργού Επικρατείας, ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, κόμματα τα οποία υπηρετούσαν συγκεκριμένες οικογένειες, παρασχέθηκαν από το 1989 μέχρι το 2015 όλες οι φερόμενες * ''άδειες λειτουργίας'', όπως και το σύνολο από βεβαιώσεις λειτουργίας από το ΕΣΡ, πλην ελαχίστων περιπτώσεων που υπήρξε διαφορετικό καθεστώς λόγω προσφυγών στην Ελληνική δικαιοσύνη. 

Γλυφάδα 9/ 05/ 2016

Γιάννης Κουρδομένος

Μηχανολόγος - Ηλεκτρονικός Ραδιοφωνίας Τηλεοράσεως

* Αναφερόμαστε συγκεκριμένα στο Ν.Αττικής, όπου η πλειονότητα των λειτουργούντων Ρ/Σ λειτουργούν έπειτα από ενέργειες των αρμοδίων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, και τονίζουμε ό, τι όλα τα ραδιόφωνα στο Ν.Αττικής λειτουργούν πλήρως ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ.

Δείτε: ΓΛΥΦΑΔΑ FM 1977 - 2004 Καταχρηστικές Διώξεις και Κατασχέσεις
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: Πρόταση για την αδειοδότηση της Ραδιοφωνίας Rating: 5 Reviewed By: Glyfadaweb