ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

Βούλα: Όχι στον προσχηματικό διάλογο του δήμαρχου για τα σκουπίδια στα 3Β


Από την ''εναλλακτική δράση'' καλούν συλλογικότητες και πολίτες του Δήμου 3B σε συνάντηση για να συζητήσουν το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων , που είναι πολύ σοβαρό για το δήμο. Η συνάντηση θα γίνει τη Δευτέρα 19 Μαρτίου, 9μμ στα γραφεία της Εναλλακτικής Δράσης, Βασιλέως Παύλου 88, Βούλα, απέναντι από την Αlfa Bank.

- Όχι στον προσχηματικό διάλογο για νομιμοποίηση προειλημμένων αποφάσεων στη διαχείριση των απορριμμάτων του δήμου βαρείς-βούλας- Βουλιαγμένης.

- οι προτεινόμενες από το δήμαρχο λύσεις εγκυμονούν σοβαρούς κίνδυνους για την υγεία των πολιτών, για το περιβάλλον και για την ποιότητα της ζωής 

Ο δήμαρχος της πόλης μας αποφάσισε, όπως ισχυρίζεται, να ξεκινήσει διάλογο με τους πολίτες για το μεγάλο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. 

Όπως όμως αποδεικνύεται από τις δημόσιες τοποθετήσεις του κ. Κωσταντέλου ο διάλογος είναι προσχηματικός, αφού οι αποφάσεις είναι προειλημμένες και περιορίζονται σε κατασκευή μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων μέσα από τρεις επιλογές:

α) Αναερόβια χώνευση οργανικού κλάσματος ΑΣΑ
β)Τεχνολογία BNL και
γ) Τεχνολογία Bioelektra

Εμείς απορρίπτουμε και τις τρεις αυτές επιλογές διότι αφενός μεν αποκλείουν τη βασική αρχή της οικολογικής διαχείρισης που είναι η διαλογή στην πηγή, παραβιάζουν το νόμο για τον εθνικό και περιφερειακό σχεδιασμό που προβλέπουν ανάκτηση πάνω από 50% και αφετέρου εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για το περιβάλλον, την υγεία των πολιτών και την ποιότητα της ζωής μας (υπάρχουν και πολλοί άλλοι λόγοι για τους οποίους απορρίπτουμε και τις τρεις προαναφερόμενες επιλογές, που θα τους παρουσιάσουμε αναλυτικά σε ανοιχτή εκδήλωση που θα οργανώσουμε με ειδικούς επιστήμονες για το θέμα αυτό)

Και φυσικά αρνούμαστε να συμμετέχουμε σε ένα διάλογο, όπου επί της
ουσίας θα κληθούμε να διαλέξουμε την “καλλίτερη” από τις τρείς
προαναφερόμενες καταστροφικές λύσεις.

Η Εναλλακτική Δράση έχει τις προτάσεις της για τη διαχείριση των απορριμμάτων με τρόπους και μεθόδους φιλικούς προς το περιβάλλον και με γνώμονα την υγεία των πολιτών και την ποιότητα ζωής στο δήμο μας.

Τις προτάσεις μας θα συζητήσουμε και με άλλες συλλογικότητες και πολίτες του δήμου ώστε να συνδιαμορφώσουμε ένα πλαίσιο αρχών και θέσεων ευρύτερα αποδεκτό.

ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Η Εναλλακτική Δράση, όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων, ξεκινά από τη βασική θέση ότι “Τα σκουπίδια δεν είναι για πέταμα”. Και ξεκινάμε από τη θέση αυτή γιατί πιστεύουμε ότι βασικός στόχος των πολιτισμένων κοινωνιών δε θα πρέπει να είναι η αναζήτηση ενός “υγιεινού” και “οικολογικού” τρόπου για να πετάξουμε, να κάψουμε ή να θάψουμε τα απορρίμματα που παράγουμε. 

Διότι όλοι οι προαναφερόμενοι τρόποι έχουν αποδειχθεί πολύ επικίνδυνοι και για το περιβάλλον και για την οικονομία, άλλα κυρίως για την υγεία και κατ' επέκταση για την ποιότητα ζωής των πολιτών. Πολύ περισσότερο μάλιστα όταν ο όγκος των παραγόμενων απορριμμάτων συνεχώς αυξάνεται.

Αντίθετα οι δικές μας προτάσεις για τη διαχείριση των απορριμμάτων έχουν τρεις βασικούς στόχους:

α) Τη μείωση του παραγόμενου όγκου απορριμμάτων από κάθε οικογένεια, κάθε επιχείρηση και κάθε φορέα
β) Την αξιοποίηση των απορριμμάτων σε όφελος του περιβάλλοντος, της οικονομίας, της υγείας με βάση
την ανακύκλωση, την επαναχρησιμοποίηση και την κομποστοποίηση
γ) Τη διαχείριση των απορριμμάτων από τους δήμους με την αποφασιστική συμμετοχή των συλλογικοτήτων
και των πολιτών μέχρι σήμερα υπάρχουσα κατάσταση.

Η χώρα μας έχει καθυστερήσει πολύ στην επεξεργασία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου που θα υπηρετεί τους προαναφερόμενους στόχους, όπως συμβαίνει σε πολλές χώρες, (Νορβηγία, Δανία, Γερμανία κ.α) οι οποίες στοχεύουν πραγματικά αφενός στη διαμόρφωση φιλοπεριβαλλοντικής συνείδησης στους πολίτες και αφετέρου στη διαχείριση των απορριμμάτων σε όφελος της κοινωνίας και της φύσης. 

Πιο συγκεκριμένα: δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια και φυσικά δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο για τη μείωση των σκουπιδιών, ούτε έχει λειτουργήσει η
ανακύκλωση, η επαναχρησιμοποίηση και η κομποστοποίηση. Τέλος όσον αφορά τη διαχείριση από τους δήμους με την αποφασιστική συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, η μεγάλη πλειοψηφία των δήμων αδιαφορεί, ενώ ορισμένοι δήμοι προσπαθούν να εγκλωβίσουν τους πολίτες στη λογική της συμμετοχής τους σε προειλημμένες αποφάσεις.

Βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα σε μία τραγική κατάσταση, ιδιαίτερα στο λεκανοπέδιο της Αττικής, ενόψει του τερματισμού του ΧΥΤΑ Φυλής η χωρητικότητα του οπίου εκτιμάται ότι θα έχει εξαντληθεί στα μέσα του 2019. 

Για το λόγο αυτό παραμένει επιτακτικά αναγκαία η απάντηση στο ερώτημα: Τι θα γίνει με τους σχεδόν 2 εκατομμύρια τόνους σύμμεικτων αστικών αποβλήτων που παράγονται κάθε χρόνο στην Αττική, τα οποία μαζί με τα επικίνδυνα υγειονομικά απόβλητα όλης της χώρας, οδηγούνται στον ΧΥΤΑ της Φυλής;

Δυστυχώς όπως φαίνεται η Περιφέρεια Αττικής και η κυβέρνηση αντί για νέες αποκεντρωμένες υποδομές, αναζητούν και πάλι λύση στην επέκταση του τριτοκοσμικού χαρακτήρα ΧΥΤΑ της Φυλής, με αύξηση της δυναμικότητας του υφιστάμενου εργοστασίου επεξεργασίας σκουπιδιών αποβλήτων και τη διατήρηση του αποτεφρωτήρα των υγειονομικών αποβλήτων. 

Μία λύση με ανυπολόγιστο οικολογικό και κοινωνικό κόστος, πραγματική υγειονομική βόμβα κυρίως για τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής, αλλά και όλου του Λεκανοπεδίου. Μία λύση που πρέπει να αντιπαλέψουμε από κοινού όλες οι συλλογικότητες και τα κινήματα της Αττικής.

Ποια μπορεί να είναι η βιώσιμη λύση σε όφελος του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της υγείας των πολιτών;

Για τη διαμόρφωση των προτάσεων μας έχουμε σα βάση των προτάσεων μας το νέο ευρωπαϊκό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, όπως και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων
(ΕΣΔΑ), που ψηφίσθηκε το Δεκέμβρη του 2015.Σε αυτό για πρώτη φορά περιλαμβάνεται, η αποκεντρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων με έμφαση στην πρόληψη, στην προδιαλογή και στην ανάκτηση των υλικών. 

Στο σχέδιο αυτό περιλαμβάνεται ο φιλόδοξος στόχος, μέχρι το 2020, η ανάκτηση να φτάσει σε συνολικό ποσοστό 74%, με το 50% να προέρχεται από προδιαλογή των υλικών. Είναι σαφές ότι η διαχείριση των απορριμμάτων μπορεί να γίνει μια παραγωγική δραστηριότητα με μεγάλα οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες.

Με βάση το προαναφερόμενο Εθνικό Σχέδιο πρέπει να δημιουργηθούν Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης (ΠΕΣΔΑ), όπως και Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης (ΤΣΔΑ) σε κάθε δήμο. Το Τοπικό Σχέδιο πρέπει να συζητηθεί
πλατιά με τους πολίτες, ώστε όχι μόνο να πεισθούν για την αναγκαιότητα της εφαρμογής του, αλλά και να πρωτοστατήσουν στην υλοποίησή του. 

Οι δραστηριότητες που μπορούν να σχεδιαστούν σε κάθε δήμο είναι:
α) Καμπάνια ενημέρωσης των πολιτών με χρήση όλων των μορφών πληροφόρησης ( συζητήσεις σε συλλόγους, σχολεία, δημοτικούς χώρους, έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης κ.α), για την αναγκαιότητα μείωσης του όγκου των απορριμμάτων σε κάθε οικογένεια, σε κάθε επιχείρηση και σε κάθε φορέα. 
Θα μπορούσαν επίσης να θεσπισθούν και ειδικά κίνητρα (π.χ μείωση δημοτικών φόρων, καθιέρωση ειδικών βραβείων κ.α), όταν διαπιστωμένα μειώνεται ο όγκος των σκουπιδιών.
β) Καμπάνια ενημέρωσης για τη σημασία της διαλογής των απορριμμάτων στην πηγή με παράλληλη στήριξη αυτής της καμπάνιας με την τοποθέτηση κάδων για την προδιαλογή οργανικών και ανακυκλώσιμων υλικών (κάδοι ξεχωριστοί για γυαλί, χαρτί, αλουμίνιο κ.α.
γ) Καθορισμός ειδικών σημείων όπου θα συγκεντρώνονται υλικά που δεν μπαίνουν στους κάδους ανακύκλωσης, όπως ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, μεγάλα αντικείμενα, ελαστικά κ.α)
δ) Ενημερωτική καμπάνια και καθορισμός χώρων για αντικείμενα που μπορούν να επαναχρησιμοποιούνται ή να ανταλλάσσονται, όπως είδη ρουχισμού, ηλεκτρικές συσκευές που πιθανά και να χρειάζονται μικρές επιδιορθώσεις, έπιπλα ή άλλα μη χρησιμοποιούμενα αντικείμενα που είναι σε καλή κατάσταση.
ε) Στήριξη της κομποστοποίησης των οργανικών υλικών και των κλαδεμάτων είτε στα σπίτια είτε σε ανοιχτούς χώρους με παροχή ειδικών κάδων και με άλλα μέτρα

Ευνόητο είναι ότι οι χώροι όπου θα μεταφέρονται τα προεπιλεγμένα απορρίμματα είτε για ανακύκλωση είτε για ανοιχτή (μη οικιακή) κομποστοποίηση ή για άλλη χρήση θα πρέπει να χωροθετούνται στα όρια του κάθε δήμου, γιατί όπως όλοι/ες καταλαβαίνουμε δεν είναι δυνατόν να μεταφέρουμε τα απόβλητά μας σε άλλες περιοχές.

www.enallaktiki-drasi.gr
fb: εναλλακτική δραση για ποιότητα Ζωης

Σημείωση του ''Γ'': Εμείς τις θέσεις μας για την διαχείριση των απορριμάτων τις έχουμε περάσει δημόσια πριν από δεκαετίες και είμαστε κάθετοι υπέρ της ανακύκλωσης. Για πρώτη φορά θα ''καταργηθούν'' ως αποκλειστική χρήση οι γνωστοί κάδοι σκουπιδιών, και κάθε οικογένεια, επιχείρηση, επιπροσθέτως θα έχει και τέσσερις  προσωπικούς κάδους ανακύκλωσης. 

Από εμάς εξαρτάται. Γιατί να μπαίνουν όλα σε σακούλες και να καταλήγουν σε κάδους, και να μην παρέχουμε τη δυνατότητα οι δημότες να κάνουν την αρχική διαλογή, γυαλιού, πλαστικού, καθαρού χαρτιού, και μετάλλου ;

Δωρεάν παροχή από τον δήμο των προσωπικών κάδων σε κάθε οικογένεια - επιχείρηση, και διαμόρφωση πραγματικών όρων ανακύκλωσης σε συγκεκριμένα σημεία - συνοικίες , στα οποία θα τοποθετηθούν οι τέσσερις μεγάλοι κάδοι ανακύκλωσης στους οποίους θα καταλήγουν τα διαλεγμένα απορρίμματα για συλλογή από τα κατάλληλα απορριμματοφόρα. 

Πράγματι θα υπάρξει σημαντικό πλαίσιο διαφοροποιήσεων στη γνωστή μας εικόνα με τους σημερινούς κάδους με τα σκουπίδια πάσης φύσεως πεταμένα και χυμένα στο δρόμο. 

Κάθε οικογένεια - επιχείρηση θα βγάζει για συλλογή και τους ατομικούς κάδους, των οποίων το περιεχόμενο θα συλλέγουν ειδικά απορριμματοφόρα τεσσάρων καμπινών. Παράλληλα με το απορριμματοφόρο συλλογής των γνωστών κάδων θα υπάρχει και το δεύτερο για τα ανακυκλωμένα απορρίμματα.

Προσανατολιζόμαστε σε ορισμένες προτάσεις τις οποίες επεξεργαζόμαστε.  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: Βούλα: Όχι στον προσχηματικό διάλογο του δήμαρχου για τα σκουπίδια στα 3Β Rating: 5 Reviewed By: Glyfadaweb