ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

Γλυφάδα: Δημοπρασίες για την εκμίσθωση αναψυκτηρίων-περιπτέρων σε ημέτερους της διοικήσεως

Για πολλοστή φορά ''πιάνουμε στο δόκανο'' την διφορούμενη δημοτική αρχή Γλυφάδας, και κυρίως τον δήμαρχο.

Συγκεκριμένα: Πριν την ανασκευή της πλατείας Καραϊσκάκη, της οποίας η αναμόρφωση δεν έχει εγκριθεί από την αποκεντρωμένη διοίκηση, με αίτησή μας την οποία αποστείλαμε και στον δήμαρχο , αξιώσαμε να παραχωρηθεί το δικαίωμα σε συμπολίτες μας να διαμορφώσουν αναψυκτήριο στην πλατεία Καραισκάκη.

Του Γιάννη Κουρδομένου
glyfadaweb@gmail.com

Ο δήμαρχος, ο οποίος δεν μας απάντησε επί του αιτήματός μας, μεθόδευσε με δια της περιφοράς αποφάσεις να εκταμιεύσει ένα σημαντικό ποσό για την αναμόρφωση της πλατείας προς χάριν συμφερόντων ημετέρων και ψηφοφόρων της παρατάξεώς του.

Έχουμε τα αποδεικτικά στοιχεία ότι ο δήμαρχος αγόρασε υλικά για την πλατεία Καραϊσκάκη από υποστηρίχτρια της παρατάξεώς του.

Δείτε πότε κατατέθηκε η αίτησή μας στις 10/02/2016 , και κυρίως ότι δεν είχε υπάρξει καμία παρέμβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη από τη πλευρά των παρανομούντων διοικούντων. Αίτηση προς το δήμο Γλυφάδας )

Δείτε στη συνέχεια την αντίφαση ενός δημάρχου, ο οποίος προκηρύσσει διενέργεια για την εκμίσθωση αναψυκτηρίων-περιπτέρων στις πλατείες Ευρυάλης και Χαρίτων:

Ο δήμος Γλυφάδας θα διενεργήσει δημοπρασία για την εκμίσθωση αναψυκτηρίων-περιπτέρων στις πλατείες Ευρυάλης και Χαρίτων:

Διενεργείται πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την «Εκμίσθωση (παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης) του Δημοτικού Καταστήματος της Πλατείας Ν. Ευρυάλης για λειτουργία Αναψυκτηρίου-Περιπτέρου», σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης που ορίστηκαν με την αριθμ. 312/2018, απόφαση της οικονομικής επιτροπής.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Διακηρύττει ότι

Διενεργείται πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την «Εκμίσθωση (παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης) του Δημοτικού Καταστήματος της Πλατείας Ν. Ευρυάλης για λειτουργία Αναψυκτηρίου-Περιπτέρου», σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης που ορίστηκαν με την αριθμ. 312/2018, απόφαση της οικονομικής επιτροπής.

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 18/06/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00- 09.30΄π.μ. λήξη κατάθεσης δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, που θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Γλυφάδας.

Ως κατώτατο όριο προσφοράς, ορίζεται το ποσόν των 800,00€ πλέον χαρτοσήμου.

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών του Δήμου δια την εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων, ως εγγύηση, Γραμμάτιο Σύστασης Παρακαταθήκης ή Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένη στην Τράπεζα της Ελλάδος, εξάμηνης τουλάχιστον διάρκειας για ποσό που θα είναι ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου στο άρθρο 4 της διακήρυξης αυτής, ορίου της πρώτης προσφοράς, ήτοι ποσού ογδόντα ευρώ (80,00€). 

Το γραμμάτιο αυτό ή η εγγυητική επιστολή αυτή, θα αποτελεί εγγύηση συμμετοχής του στη δημοπρασία και υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης. 

Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται σε όλους όσους πήραν μέρος στην δημοπρασία, μόλις εκδοθεί η απόφαση για το αποτέλεσμα, εφόσον δεν είναι πλειοδότες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπο της λεπτομερούς διακήρυξης από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Γλυφάδας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Υπεύθυνη κα Σταυρούλα Ζία , τηλ. 2132025361-362-363

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Όπως είδατε δεν επιδέχεται καμίας παρερμηνείας ότι η ''γαλάζια'' διοίκηση του Δήμου εξυπηρετεί συμφέροντα ημετέρων και πράττει δυο μέτρα και σταθμά.

Μη ξεχνά ο δήμαρχος ότι αυτή την εβδομάδα θα τον επισκεφτούμε αιφνιδίως , και σε ενδεχόμενο που δεν μας παρέχει λύση σε όσα έχουμε αιτηθεί, καθώς και στο Ψήφισμα 4.500 χιλιάδων συμπολιτών μας και η συγκεκριμένη απόφαση θα δρομολογηθεί στην Ελληνική Δικαιοσύνη ως εύνοια ημετέρων του.


Το περίπτερο της πλατείας Καραϊσκάκη το οποίο έπειτα από την αίτησή μας του 2016 το γκρέμισαν ώστε να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα ημετέρων τους.

Εφαρμόζεται δυο μέτρα και σταθμά για την ευημερία των ημετέρων σας και δεν ντρέπεστε ;

Πότε θα μας απαντήσουν ως οφείλουν για ποιους λόγους γκρεμίστηκε το περίπτερο της πλατείας Καραϊσκάκη ; Το γκρέμισαν ώστε να εξυπηρετήσουν ημέτερους τους ιδιοκτήτες και επιχειρηματίες περιμετρικά της πλατείας, και σε αρκετές περιπτώσεις δεν είναι καν Γλυφαδιώτες. Είναι ημέτεροι της ΝΔ.

Οι συμπολίτες μας πρέπει να γνωρίζουν ποιους προωθεί ο δήμαρχος και η διοίκησή του  

Πείτε επιτέλους στους Γλυφαδιώτες  ποιοι είναι οι ψηφοφόροι σας της πλατείας Καραισκάκη για τους οποίους επιδεικνύεται ιδιαίτερη μέριμνα, αντί του συνόλου. Δεν είναι μυστικό, είναι αυταπόδεικτο. Πείτε το διότι θα τους βγάλω όλους στη σέντρα.

Τέλος, δεδομένων των προαναφερόμενων, τα οποία είναι σαφή και δεν επιδέχονται παρερμηνείας, καλούμε να υπάρξουν οι δέουσες ενέργειες από τη πλευρά των τοπικών αντιπολιτευόμενων παρατάξεων,  καταδικάζοντας τα δυο μέτρα και σταθμά σε μια Πόλη , και κυρίως κατά των κατοίκων της Τερψιθέας.

Γιατί στην πλατεία Καραϊσκάκη , ενώ το αιτήθηκαμε ως δημότες , δεν πρέπει να υπάρχει περίπτερο - αναψυκτήριο , και πρέπει να υπάρχουν στις πλατείες Ευρυάλης και Χαρίτων

Δεν θα σας το χαρίσουμε , και γνωρίζετε ότι η δικαιοσύνη θα σας καταδικάσει. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη των δυο μέτρων και σταθμών, και κάθε πολίτης - κάτοικος Γλυφάδας - μπορεί να αποφανθεί τι εφαρμόζουν επί τέσσερα χρόνια.

Επισήμανση: Πρέπει να τονιστεί ότι έπειτα της αιτήσεώς μας δεν πήραμε καμία απάντηση από την παρανομούσα δημοτική αρχή, ενώ στο ενδιάμεσο εμφανίστηκαν τοπικά ορισμένες επιχειρήσεις πέριξ της πλατείας Καραϊσκάκη, παράλληλα της αναπλάσεως με καταστροφή του περιπτέρου το οποίο υπήρχε στην πλατεία. Έχουμε πλήρη στοιχεία όσων αναφέρονται, και κυρίως των συμφερόντων υποστηριχτών της ''γαλάζιας'' διοικήσεως.

Υ.Γ: Πείτε στους συμπολίτες μας από την νεοδημοκρατική διοίκηση ότι το περίπτερο της πλατείας Καραϊσκάκη ήταν κακοτεχνία του χώρου , σε σχέση με τις αηδίες που κάνατε, με κάγκελα, κ.α. Αναμένουμε.
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: Γλυφάδα: Δημοπρασίες για την εκμίσθωση αναψυκτηρίων-περιπτέρων σε ημέτερους της διοικήσεως Rating: 5 Reviewed By: Glyfadaweb
f="https://unpkg.com/video.js/dist/video-js.css" rel="stylesheet">