ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

Στον Δήμο Γλυφάδας επί σειρά ετών δεν γίνονται οι θεσμοθετημένες ιατρικές εξετάσεις των εργαζομένωνΌπως καταγγέλλει ο Γ. Θεοδωρόπουλος επί σειρά ετών στον Δήμο Γλυφάδας δεν γίνονται οι θεσμοθετημένες ιατρικές εξετάσεις των εργαζομένων του δήμου.


ΓΛΥΦΑΔΑ WEB: Παράλληλα όπως έχουμε διαπιστώσει εμείς δεν γίνονται ούτε οι ετήσιοι ψεκασμοί κατά των κουνουπιών σε κάδους απορριμμάτων καθώς και σε φρεάτια, δασύλλια, χώρους πρασίνου, κ.α., με απόρροια να υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με σμήνη κουνουπιών.


Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 


Παρακαλείται ο Γιατρός Εργασίας και οι λοιπές αρμόδιες Υπηρεσίες να με ενημερώσετε εγγράφως για τα παρακάτω

 

1- Ποιοι είναι οι λόγοι που τα έτη 2017,2018,2019,2020 ΔΕΝ έχω λάβει τα Μέσα Ατομικής Προστασίας - Μ.Α.Π.?

 

2- Αν  ΔΕΝ Έχουν γίνει ή  οι ετήσιες Ιατρικές εξετάσεις τα έτη 2019,2020 (ΦΕΚ Β 2208/19 σελ.24744) να ενημερώσετε τον Εισαγγελέα δυνάμει του αρθ. 38 ΚΠΔ

 

3- Ο σύλλογος εργαζομένων του Δ. Γλυφάδας παρακαλείται για τις απόψεις του για την Υπόθεση σύμφωνα και με τα αρθ. 4 Ν. 1264 /1982 και το αρθ. 38ΚΠΔ 

 

4- Να   χορηγηθεί  Ψηφιακά  η Πρωτοκολλημένη  Πρώτη σελίδα της αίτησης μου και να χορηγηθεί  το Σχέδιο της απάντησης που θα αποσταλεί    Χωρίς Προσωπικά Δεδομένα Τρίτων. 


Διαβάστε στην Εφημερίδα της κυβερνήσεως τι έχει θεσπιστεί και τι ακολουθείται στον Δήμο Γλυφάδας  

 

ΦΕΚ Β 2208/ 2019   σελ.24744  

https://www.poeota.gr/images/poe-ota-content/1302/fek-tefxos-v-2208-2019.pdf

 

1). Μία φορά το χρόνο 

α) Γενική αίματος
Ομάδα αίματος (άπαξ)
Γενική ούρων
Ταχύτητα καθίζησης
Σάκχαρο
Κρεατινίνη
SGΟT, SGPT
Ολική Χοληστερόλη, τριγλυκερίδια, HDL
HBA1c - Γλυκοζιωμένη αιμοσφαιρίνη
Σπιρομέτρηση (έλεγχος πνευμονικής λειτουργίας)
Δείκτες ηπατίτιδας (Αυστραλιανό Αντιγόνο HbsAg),
Ariti - Hbs, Ariti HAV, antiHBc
ΗΚΓ

Τεστ Παπανικολάου για τις γυναίκες Έλεγχος προστάτη (P.S.A.) για τους άντρες άνω των πενήντα (50) ετών Δερματολογική εξέταση από τον Ειδικό Ιατρό Εργασία

 

ΓνΝΣΚ 179/ 2016, Γν. Ολ. ΝΣΚ 253 / 2011 σελ.13 << Σε κάθε όμως περίπτωση, ο αρμόδιος Υπουργός, ασκώντας την ανώτατη εποπτεία των υπαγόμενων στην αρμοδιότητά του υποθέσεων , δύναται οποτεδήποτε, και μετά την πάροδο της ως άνω προθεσμίας, να δώσει στον Γενικό Γραμματέα οδηγίες και εντολές σχετικά με την νομιμότητα των πράξεων του ( ΣΤΕ 3488 /1974) .   

-Ερμηνεία κατ’ άρθρο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ,ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ  2011 σελ. 143  Β.ΑΔΑΜΠΑΣ άρθρο 38 ΚΠΔ

Έχει κριθεί ότι αν οι υπόχρεοι για ανακοίνωση παραβλέψουν τούτη την υποχρέωσή τους για ανακοίνωση αξιόποινης πράξης διαπράττουν το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Βλ. ΠεντΕφ Πειρ 104 /1996 Δ/νη 1998 ,459, ΓνωμΕισΠλημΚαβ 1/1997 Αρμ 1997,1062 

-Ερμηνεία Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ MIXAHΛ 2008,72 ΑΡ 38 ΚΠΔ,

Επειδή << Αρκεί και απλές ενδείξεις να αναφανούν, ο υπάλληλος είναι υποχρεωμένος να αναφερθεί στον Εισαγγελέα και όχι μόνο στους προϊσταμένους του, οι όποιοι δεν έχουν νόμιμο δικαίωμα να του συστήσουν να παραλείψει τούτο>>.

Άρθρο 38.ΚΠΔ Ν. 4620/20 – Υποχρέωση για την ανακοίνωση αξιόποινης πράξης.

1. Οι ανακριτικοί υπάλληλοι οφείλουν να ανακοινώσουν χωρίς χρονοτριβή στον αρμόδιο εισαγγελέα οτιδήποτε πληροφορούνται με κάθε τρόπο για αξιόποινη πράξη που διώκεται αυτεπαγγέλτως.

2. Οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς και εκείνοι στους οποίους ανατέθηκε προσωρινά δημόσια υπηρεσία, έχουν την ίδια υποχρέωση για τις αξιόποινες πράξεις της παρ. 1, αν πληροφορήθηκαν γι’ αυτές κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

3. Η ανακοίνωση γίνεται γραπτώς και πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που υπάρχουν και αφορούν την αξιόποινη πράξη, τους δράστες και τις αποδείξεις.

ΑΔΑ: 97ΧΤ46ΜΙ0Φ-ΖΘ3 - ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών αναφορικά με την πειθαρχική αρμοδιότητα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και τις υποχρεώσεις των πειθαρχικών οργάνων και φορέων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4622/2019.

https://diavgeia.gov.gr/doc/97%CE%A7%CE%A446%CE%9C%CE%990%CE%A6-%CE%96%CE%983?inline=true

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Β.3. Σύμφωνα με το άρθρο 140 παρ. 4 Υ.Κ. η πειθαρχική απόφαση κοινοποιείται σε αντίγραφο με την φροντίδα της υπηρεσίας στον υπάλληλο και γνωστοποιείται στα όργανα που δικαιούνται να ασκήσουν Ένσταση. Ως εκ τούτου οι υπηρεσίες οφείλουν να μεριμνούν αμελλητί για την κοινοποίηση στην Αρχή κάθε πειθαρχικής απόφασης μονομελούς πειθαρχικού οργάνου με συνημμένα όσα στοιχεία του φακέλου δεν έχουν διαβιβασθεί με την κλήση σε απολογία (π.χ. απολογητικό υπόμνημα, στοιχεία που προσκόμισε ο διωκόμενος, τυχόν εκδοθείσα ποινική απόφαση κ.λ.π.). Ομοίως ενεργούν οι Γραμματείες των - 4 - Πειθαρχικών Συμβουλίων στην περίπτωση έκδοσης απόφασης από αυτά. Η παράλειψη της κοινοποίησης αυτής συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τα υπόχρεα προς τούτο όργανα1 . 

Β.4. Παρακαλούνται επίσης τα Πειθαρχικά Συμβούλια, όταν επιλαμβάνονται επί Ένστασης υπαλλήλου, να εξετάζουν προηγουμένως την υποχρεωτική κοινοποίηση της απόφασης στην Αρχή.   

Άρθρο 4.N. 1264/ 82

Σκοποί συνδικαλιστικών οργανώσεων.

 

3.Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις για την πραγματοποίηση των σκοπών τους δικαιούνται μεταξύ άλλων:

α) Να αναφέρονται στις διοικητικές και άλλες αρχές για κάθε ζήτημα που αφορά τους σκοπούς τους, τα μέλη τους, τις εργασιακές και γενικότερα επαγγελματικές σχέσεις και τα συμφέροντα των μελών τους.


β) Να καταγγέλλουν και να εγκαλούν στις διοικητικές και δικαστικές αρχές τις παραβιάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και των κανονισμών ή οργανισμών που αφορούν τις ίδιες ή τα μέλη τους

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: Στον Δήμο Γλυφάδας επί σειρά ετών δεν γίνονται οι θεσμοθετημένες ιατρικές εξετάσεις των εργαζομένων Rating: 5 Reviewed By: Glyfadaweb
f="https://unpkg.com/video.js/dist/video-js.css" rel="stylesheet">