ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

Βασίλειος Μουλακάκης: ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟN ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ.
ΤΕΤΑΡΤΗ,19 Σεπτέμβρη 2012.

ΕΝΩΠΙΟΝ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
                                                 
  ΠΡΟΣΦΥΓΗ Βασιλείου Μουλακάκη, κατοίκου Γλυφάδας Αττικής (οδός Ανδρέα Παπανδρέου αρ.132), εκλεγμένου δημοτικού συμβούλου του Δήμου Γλυφάδας με την παράταξη «ΔΥΝΑΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ»

ΚΑΤΑ του Δημάρχου Γλυφάδας, κ. Κων/νου Κόκκορη, ο οποίος είναι και Πρόεδρος της παρατάξεως «ΔΥΝΑΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ» και κατά της υπ’ αρ. 29002/20-7-2012 αποφάσεως αυτού, με την οποία ισχυρίζεται ότι με διέγραψε εκ της παρατάξεως αυτής, καθόσον ουδέποτε έλαβα γνώση του αιτιολογημένου Πρακτικού.
                                                                                                                           
Γλυφάδα, 3-9-2012

Κύριε Καλογερόπουλε,

Επειδή έχω εκλεγεί ως Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Γλυφάδας με την παράταξη «ΔΥΝΑΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ» της οποίας Πρόεδρος είναι ο νυν Δήμαρχος Γλυφάδας, κ. Κων/νος Κόκκορης, και δεδομένου ότι εκλέχτηκα εν συνεχεία πρώτο αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του εν λόγω Δήμου, πληροφορήθηκα ανεπισήμως ότι συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή στις 13-8-2012, για τη συνεδρίαση της οποίας ουδέποτε είχα ειδοποιηθεί για να παραστώ σε αυτήν.  
Απευθύνθηκα στο Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Γλυφάδας, για να ρωτήσω γιατί δεν προσκλήθηκα στην ως άνω συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως πρώτο αναπληρωματικό μέλος στη θέση της κωλυόμενης κ. Βασ. Παπαδημητρίου και έλαβα την απάντηση ότι η ιδιότητά μου αυτή έπαψε αυτοδίκαια να υφίσταται σύμφωνα με το αρθ. 66 του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, λόγω της διαγραφής μου από την παράταξη «ΔΥΝΑΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ», με την οποία εκλέχθηκα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Με αφορμή αυτό το γεγονός σας γνωρίζω ότι :
α) Σύμφωνα με το άρθ. 66 του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ παρ. 5, ένας Δημοτικός Σύμβουλος διαγράφεται από την παράταξή του με αιτιολογημένη απόφαση και με την πλειοψηφία των 2/3 των μελών της, όπου μέλη είναι οι σύμβουλοί της στο Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την παρ. 2 του ιδίου άρθρου.
Αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να κληθούν τα μέλη της παράταξης, να συνεδριάσουν με θέμα τη διαγραφή μου, να τεθεί ο λόγος για τον οποίο κατηγορούμαι, να προσκληθώ και να απολογηθώ με το ερώτημα της διαγραφής και να ψηφίσουν υπέρ της διαγραφής, αν τελικά συμφωνούν, 17 Δημοτικοί Σύμβουλοι. Στη συνέχεια έπρεπε να συνταχθεί πρακτικό που να αναφέρει το λόγο της διαγραφής μου και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και να κατατεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο  την Οικονομική Επιτροπή και τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.
Από όλα αυτά σας διαβεβαιώ δεν έγινε τίποτα απολύτως.
Ουδέποτε εκλήθησαν τα μέλη της παράταξης.
Ουδέποτε συνεδρίασε η παράταξη «ΔΥΝΑΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ».
Ουδέποτε ετέθη οποιαδήποτε αιτιολογία.
Ουδέποτε έλαβα πρόσκληση για απολογία.
Ουδέποτε ψήφισαν τα μέλη της παράταξης.
Ουδέποτε συντάχθηκε και κατατέθηκε αρμοδίως πρακτικό.

Όλα αυτά επιβεβαιώνονται και από την μαρτυρία πολλών Δημοτικών Συμβούλων της παράταξής «ΔΥΝΑΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ» με πρώτη μαρτυρία αυτή του Συναδέλφου κ. Αναλυτή μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο η οποία είναι βαρυσήμαντη διότι ασκεί το Δικηγορικό επάγγελμα. Μάλιστα είναι καταγεγραμμένη στα πρακτικά της συγκεκριμένης Συνεδρίασης αμέσως μετά όταν η Πρόεδρος ανακοίνωσε τη φερόμενη διαγραφή χωρίς να διαθέτει το απαραίτητο αιτιολογημένο πρακτικό της.

        Επομένως η φερόμενη διαγραφή μου είναι παράνομη και άκυρη.

        β) Στη συνέχεια με έγγραφό μου αρχικά προς την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου αναζήτησα το πρακτικό διαγραφής μου για να εξακριβώσω μήπως όντως υπήρχε πριν επίσημα αποτανθώ σε σας. Εκείνη, όμως διέθετε μόνο μια ανακοίνωση - γνωστοποίηση και κατά παράβαση των καθηκόντων της γνωστοποίησε τη φερόμενη διαγραφή. Μάλιστα μου απάντησε εγγράφως ότι δεν της είχε κοινοποιηθεί αιτιολογημένο πρακτικό και με παρέπεμψε προς την παράταξη «ΔΥΝΑΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ» προκειμένου να λάβω γνώση αυτού.
Παρά την αίτηση που  υπέβαλα στην παράταξη «ΔΥΝΑΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ», ουδέποτε το έλαβα, και ούτε καν πήρα απάντηση, προφανώς γιατί ποτέ δεν έγινε διαγραφή μου με τις δημοκρατικές διαδικασίες που υπαγορεύει ο νόμος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ.
γ) Προφανώς, αιτία της αποκλειστικά προσωπικής παράνομης απόφασης του Δημάρχου να με θέσει εκτός της παράταξης, πιστεύω ότι ήταν η καταψήφιση από την πλευρά μου, της ενοικίασης χώρων για το Δήμο που φωτογραφικά είχε επιλέξει κατά δήλωση της κ. Αθηνάς Λυγνού επικεφαλής της παράταξης «ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ». Μάλιστα παραποιώντας τη διακήρυξη με αρ πρωτ 30528 12/6/12 και 32456 20/6/12 και παραβλέποντας την απόφαση 192-24/5/2012 της οικονομικής επιτροπής. Έτσι καθιστούσε άκυρο ουσιαστικά τον διαγωνισμό.

Προσβάλλω ενώπιον σας αυτόν τον διαγωνισμό, σας προκαλώ με την καλή έννοια και σας παρακαλώ θερμά να κάνετε έλεγχο των εν λόγω διακηρύξεων και να με εγκαλέσετε σε περίπτωση ανακριβών πληροφοριών που σας δίνω. Διαφορετικά πρέπει να ακυρώσετε άμεσα την συγκεκριμένη απόφαση και να με δικαιώσετε διότι ήταν ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους την καταψήφισα. Αυτό προκάλεσε και την αυταρχική φερόμενη διαγραφή εκ μέρους του Δημάρχου.

            Υπερασπίστηκα ως όφειλα, τα συμφέροντα του Δήμου ώστε να μην σπαταληθούν χρήματα για ενοικίαση αλλά να γίνει αγορά κτηρίου, το οποίο θα μείνει στο Δήμο για να ωφεληθεί η Γλυφάδα. Το ίδιο πιστεύω θα έπρατταν και άλλοι Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης στη θέση μου.
 Όμως όπως γνωρίζει όλη η Γλυφάδα ο βασικός λόγος της φερόμενης διαγραφής είναι η άρνησή μου στην υπερτιμημένη αγορά των οικοπέδων ΚΑΡΒΕΛΑ και η ψήφος μου κατά συνείδηση.
Στο καυτό αυτό θέμα είχα προτρέψει μέχρι παρακαλέσει τον Δήμαρχο όποια απόφαση κι αν πάρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο να είναι ομόφωνη όσον αφορά στην τιμή τους ώστε να μην δημιουργηθούν υπόνοιες οποιουδήποτε είδους!!!
.
δ) Επιπλέον έπρεπε, εφ’ όσον θεωρούσε ότι με είχε διαγράψει, να με αντικαταστήσει σύμφωνα με το αρθ. 74 παρ. 8 Ν.3852/2010, πράγμα που επίσης δεν έγινε ποτέ.
Με βάση τα παραπάνω, όλες οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής στις οποίες έπρεπε και πρέπει να καλούμαι ως πρώτο αναπληρωματικό μέλος και δεν καλούμαι,  είναι μη νόμιμες και υπάρχουν επιπτώσεις στη λειτουργία του Δήμου και στην πραγματοποίηση έργου υπέρ των Δημοτών.
Μη νόμιμη είναι και αυτή η απόφαση της 13/8/12 που σας έχω ήδη ενημερώσει όσον αφορά στην εκταμίευση 8.779.494 ευρώ για την απ ευθείας αγορά των οικοπέδων Παπαδημητρίου από την οποία ζημιώνεται ο Δήμος Γλυφάδας περίπου 3.000.000 ευρώ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ  ΚΥΡΙΕ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΕ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΙ ΣΕ ΣΑΣ ΣΑΝ ΤΟΝ ΥΠΕΡΤΑΤΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΕΝΕΡΓΗΣΕΤΕ ΤΑΧΙΣΤΑ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΑΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΜΟΥ.

ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΠΟΤΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΥΤΕ ΨΗΦΙΣΑΝ ΠΟΤΕ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΜΕ 2/3 ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΟΥΤΕ ΕΚΛΗΘΗΚΑ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ.

ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΛΕΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΔΙΟΤΙ ΣΑΝ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΕΓΝΩΡΙΖΕ ΟΤΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΣΥΓΚΛΗΘΗΚΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΕΘΕΤΕ ΤΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ.

ΤΕΛΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
                                                  ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ      
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: Βασίλειος Μουλακάκης: ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟN ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Rating: 5 Reviewed By: Glyfadaweb
f="https://unpkg.com/video.js/dist/video-js.css" rel="stylesheet">