ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

Ο «Καλλικράτης» άφησε «μετεξεταστέους» Συμβούλους και Παρατάξεις στο Δήμο Γλυφάδας

ΚΥΡΙΑΚΗ, 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013


Άρθρο του Δημήτρη Καραπάνου
Ο «Καλλικράτης» άφησε «μετεξεταστέους» Συμβούλους και Παρατάξεις στο Δήμο Γλυφάδας
Στις 6 Ιανουαρίου, σε όλη την Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 64 και 74 του Νόμου «Καλλικράτη» για την τοπική αυτοδιοίκηση, συνεδρίασαν όλα τα Συμβούλια όλων των Δήμων της Ελλάδος για να εκλέξουν υποχρεωτικά εκ νέου τα τριμελή προεδρεία των Δημοτικών Συμβουλίων και τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των Διοικητικών επιτροπών. (οικονομική επιτροπή και επιτροπή ποιότητος ζωής) Σύμφωνα με τον Νόμο, η θητεία των οργάνων αυτών έχει διάρκεια το μισό της Δημαρχιακής θητείας, γι’ αυτό στην αρχή και το μέσον της Δημαρχιακής θητείας γίνεται υποχρεωτικά η εκλογή των από όλα τα μέλη Δημοτικού Συμβουλίου, με την ειδική διαδικασία που προβλέπει ο Νόμος.
Δεδομένου ότι ο Νόμος «Καλλικράτης» ψηφίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ στις 7-6-2010, συνεπώς εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο μέσον της Δημαρχιακής θητείας, για την εκλογή των παραπάνω οργάνων, με τον Νέο Νόμο. Σε πάρα πολλούς Δήμους ανά την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Γλυφάδας, κατά την εκλογή των παραπάνω οργάνων καταγράφηκαν γεγονότα διάσπασης της ενότητας των παρατάξεων πλειοψηφίας που διοικούν τους Δήμους, αλλά και γεγονότα αδυναμίας συνεργασίας των μικρών Δημοτικών παρατάξεων να κάνουν αισθητή και ουσιαστική την παρουσία των μέσα στους Δήμους. Το σημαντικότερο, αποδείχτηκαν ανίκανες να διασφαλίσουν το κύρος των θεσμών και της νομιμότητος, κατά το μέρος που ρητά τους αναλογεί από το πνεύμα και το γράμμα του Νόμου.
Με αφορμή αυτά τα γεγονότα, τα οποία σχολιάσθηκαν, μάλλον επιδερμικά και επιπόλαια από τα τοπικά ΜΜΕ, οφείλω να τα σχολιάσω και εγώ και να τα θέσω υπό την κρίση σας, αφού σας ζητήσω παράλληλα να προβληματισθείτε και να τα λάβετε υπόψη σας, ενόψει των διεργασιών που άρχισαν δειλά-δειλά να εκδηλώνονται για συγκρότηση νέων δημοτικών κινήσεων και παρατάξεων για τις επόμενες Δημοτικές εκλογές που θα γίνουν τον Μάιο του 2014.
Μία «Μίνι» ανταρσία και μία μεγάλη θεσμική εκτροπή στην συγκρότηση του Δημοτικού Προεδρείου Γλυφάδας
Το μέσον της θητείας μιας Δημοτικής Αρχής, είναι ένα εύλογο και κατάλληλο χρονικό ορόσημο για να πιστοποιηθεί και να βεβαιωθεί η αξιοπιστία, η χρηστή Διοίκηση και η τήρηση του προγράμματος και των υποσχέσεων προς τους Δημότες που την εξέλεξαν και της ανέθεσαν τη διαχείριση του Δήμου. Παράλληλα είναι και επαρκές διάστημα για να κρίνουν οι Δημότες την αποτελεσματικότητα και την δράση των παρατάξεων της Δημοτικής Αντιπολίτευσης και ανάλογα να αναβαθμιστούν ή όχι σε σοβαρούς διεκδικητές της Διοίκησης του Δήμου στις επόμενες εκλογές. Πολύ σοφά, ο ισχύων Νόμος «Καλλικράτης», αλλά και οι παλαιότεροι στο παρελθόν, προέβλεπαν την επανεκλογή των οργάνων Διοίκησης στον μέσον της θητείας των, ώστε να δίδεται η δυνατότητα είτε της επιβράβευσης, είτε της αποδοκιμασίας Διοικούντων και αντιπολιτευομένων στα Δημοτικά Συμβούλια.
Οι παλαιότεροι νόμοι έδιδαν την πλήρη ελευθερία σε οποιοδήποτε δημοτικό σύμβουλο, εάν κατόρθωνε να συγκεντρώσει την εμπιστοσύνη με μυστική ψηφοφορία της πλειοψηφίας των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, να εκλεγεί στην θέση του Προέδρου, Αντιπροέδρου ή Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα αν προήρχετο από την συμπολίτευση ή την αντιπολίτευση. Στην πράξη αυτή η πλήρης ελευθερία μέσω της μυστικής ψηφοφορίας κατέληξε σε ένα όργιο υπόγειων συναλλαγών προσωπικών παιγνιδιών, εκβιασμού Δημάρχων και σαλαμοποίησης των Δημοτικών παρατάξεων. Γι’ αυτό με τον νέο Δημοτικό Κώδικα (Νόμος Παυλόπουλου 2006) καταργήθηκε η μυστική ψηφοφορία και θεσπίσθηκε η εκλογή του Προέδρου και του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου να προέρχεται από την Δημοτική πλειοψηφία και ο Αντιπρόεδρος από την Αντιπολίτευση. Με τον Νόμο «Καλλικράτης» αναβαθμίστηκαν ισότιμα οι μικρές παρατάξεις και θεσπίστηκε κανείς να μην έχει τον πλήρη έλεγχο του Δημοτικού Προεδρείου. Ο Πρόεδρος να προέρχεται από την πρώτη παράταξη που ασκεί την Διοίκηση του Δήμου, ο Αντιπρόεδρος από την Αξιωματική αντιπολίτευση την δεύτερη παράταξη και, ο Γραμματέας από τις υπόλοιπες μικρές παρατάξεις, στις οποίες συγκαταλέγονται και όσοι έχουν διαγραφεί ή ανεξαρτητοποιηθεί.
Στην Γλυφάδα με την έναρξη της διαδικασίας, ο Δήμαρχος κ. Κόκκορης πρότεινε για τη θέση του Προέδρου την επανεκλογή της κ. Σάκκου. Υποτίθεται ότι είχαν λειτουργήσει οι δημοκρατικές διαδικασίες στο εσωτερικό της παράταξης του και ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία είχαν καταλήξει στην επανεκλογή της κ. Σάκκου. Φαίνεται ότι κάτι τέτοιο δεν έγινε, διότι αμέσως πήρε τον λόγο ο σύμβουλος της παράταξης Κόκκορη κ. Φώτης Μπενέτος και ζήτησε να υπάρξει και άλλη υποψηφιότητα απ’ την παράταξή του, διαφορετικά αυτοπροτείνεται ο ίδιος ως υποψήφιος για πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Αναγκαστικά με την υποψηφιότητα Μπενέτου έγινε ψηφοφορία μεταξύ των συμβούλων της παράταξης Κόκκορη. Η μεν κ. Σάκκου πήρε 15, ο δε κ. Μπενέτος 7 ψήφους. Δηλαδή το 30,4% της παράταξης που κυβερνά τον Δήμο Γλυφάδας, όση απαριθμεί σήμερα, μετά την ανεξαρτητοποίηση του κ. Τσαρούχα και την πραξικοπηματική διαγραφή από τον Δήμαρχο του κ. Μουλακάκη, μέλους της οικονομικής επιτροπής, προκειμένου να επιτύχει επίσης πραξικοπηματικά και παράνομα το 15Αύγουστο την παράνομη εκταμίευση 9.000.000 ευρώ περίπου για την παράνομη και υπερτιμολογημένη κατά 3.500.000 ευρώ αγορά των δύο οικοπέδων! Υπόθεση που σύντομα θα κριθεί τόσο στην ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όσο και στην ποινική Δικαιοσύνη.
Με αυτούς τους ψήφους ο κ. Μπενέτος, αν ίσχυε η διαδικασία εκλογής του προηγούμενου Δημοτικού Κώδικα, μάλλον θα είχε εκλεγεί πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου με τους ψήφους των συμβούλων της Αντιπολίτευσης, με πιθανό σκορ 23-18, ακόμα και εάν οι δύο ψήφοι της παράταξης Λανδράκη και ο κ. Βάκκας που συμπλέουν σε όλα με τον Δήμαρχο, ψήφιζαν την κ. Σάκκου!
Όμως ο νέος νόμος δεν επέτρεπε να τεθεί προς ψήφιση η υποψηφιότητα Μπενέτου, επιτρέπει μόνο μία υποψηφιότητα από την πλειοψηφούσα παράταξη. Έτσι με μόνη υποψήφια πρόεδρο την κ. Σάκκου στην επακολουθήσασα ψηφοφορία, όπου παραδόξως οι επτά που ψήφισαν τον κ. Μπενέτο την ψήφισαν, επανεκλέχθηκε ξανά πρόεδρος, αλλά μόνο με τις ψήφους της παράταξης της! Δεν πήρε καμία ψήφο από άλλες παρατάξεις, όπως έγινε στην πρώτη εκλογή της τον Ιανουάριο του 2011! Το γεγονός αυτό έχει διπλή αντανάκλαση έμπρακτης και φανερής αποδοκιμασίας τόσο στον Δήμαρχο κ. Κόκκορη, για τον απαράδεκτο τρόπο που ασκεί τα καθήκοντά του, εκθέτει τον ίδιο και ζημιώνει τον Δήμο, όσο και στην κυρία Σάκκου για τον επίσης απαράδεκτο τρόπο που διευθύνει τις εργασίες του Δημοτικού Συμβουλίου με στόχο πάντοτε να προστατεύσει και να συγκαλύπτει τον Δήμαρχο, ώστε να αποφεύγει να λογοδοτεί για τις αυθαιρεσίες του στο Δημοτικό Συμβούλιο και στους Γλυφαδιώτες, ενώ επιτίθεται και φιμώνει κάθε αντίθετη προς το Δήμαρχο άποψη. Τουλάχιστον δύο φορές στη θητεία της παρανόμησε εμφανέστατα, και εάν υπήρχε πραγματικός ελεγκτής νομιμότητας στην περιφέρεια και όχι οι κατ’ όνομα και ανεπαρκέστατοι τύπου Λιακόπουλου και Καλογερόπουλου, η κ. Σάκκου θα είχε τεθεί το λιγότερο σε εξάμηνη αργία, για παράβαση καθήκοντος, ή για τις παραλείψεις της. Πιο συγκεκριμένα για τον χειρισμό εκ μέρους της, της υπόθεσης αγοράς των οικοπέδων, αλλά και την παράλειψη της να εισάγει προς συζήτηση υποχρεωτικά εκ του Νόμου, το θέμα με τις υπογραφές των 25 κατοίκων, οι οποίοι ζήτησαν και ζητούν την υδροδότηση των στο τέρμα της οδού Αθανάτου! Προφανώς οι επτά της «μίνι ανταρσίας» η οποία στην συνέχεια αυτοκαταστάλθηκε, με την ψήφο τους στον κ. Μπενέτο εξέφρασαν την διαφωνία και τον διαχωρισμό των ευθυνών τους από αυτές τις αναμφισβήτητες και απαράδεκτες συμπεριφορές κυρίως του Δημάρχου, αλλά και της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Κάθε ενέργεια των επτά ή περισσότερων στο μέλλον, θα είναι απόλυτα δικαιολογημένη, αν δεν ληφθεί σωστά το μήνυμα που εξέπεμψαν.
Όμως στη συνέχεια της διαδικασίας εκλογής του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου είχαμε μία δυσάρεστη έκπληξη ‘’θεσμικής εκτροπής’’ από τις υπόλοιπες πέντε μικρές παρατάξεις και τους δύο ανεξάρτητους. Ο Νόμος απαιτεί υποχρεωτικά, ένας σύμβουλος εξ’ αυτών, να εκλέγεται για την θέση του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου. Θέση τιμητική και πολύ ουσιαστική και κρίσιμη, για την διαφάνεια και τον έλεγχο της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Διότι ο Γραμματέας έχει την δυνατότητα να ελέγχει και να πιστοποιεί την εγκυρότητα των πρακτικών των συνεδριάσεων και των αποφάσεων που λαμβάνονται. Λογικά και εθιμικά, στην θέση του Γραμματέα έπρεπε να εκλεγεί σύμβουλος από την μεγαλύτερη από τις μικρότερες παρατάξεις. Δηλαδή από την παράταξη της κ. Λιγνού και να στηριχθεί με ψήφο ανοχής ή ψήφο εμπιστοσύνης από την πλειοψηφία ων συμβούλων των υπολοίπων παρατάξεων και τους ανεξάρτητους. Προφανώς με αυτή την λογική προτάθηκε η κ. Καραμηνά από την παράταξη της κ. Λιγνού την οποία ψήφισε μόνο η παράταξη της και πήρε τρεις ψήφους επί συνόλου 11 συμβούλων όλων των μικρών παρατάξεων! Από τους υπόλοιπους οκτώ, αδικαιολόγητα και απαράδεκτα ουδείς την ψήφισε σε δύο συνεχόμενες ψηφοφορίες! Εντελώς αυθαίρετα απαγορεύτηκε στους δύο ανεξαρτήτους να ψηφί σουν, γεγονός που μπορεί να προβληθεί ως λόγος ακυρότητας της διαδικασίας! Δικαιολογημένα η κ. Λιγνού ως αρχηγός της παράταξης αναγκάσθηκε να αποσύρει την υποψηφιότητα της κ. Καραμηνά μετά τις δύο ψηφοφορίες. Κρίμα, πολύ κρίμα, διότι το μοναδικό θεσμικό αξίωμα, καθοριστικής σημασίας για την λειτουργία και τον έλεγχο των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου , το οποίον ο Νόμος εμπιστεύεται στις μικρότερες παρατάξεις με στόχο τη ισότιμη αναβαθμισμένη παρουσία των στο τριμελές προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου το απεμπόλησαν και αποδείχθηκαν ανίκανοι να το διαχειρισθούν! Αναγκαστικά μη υπάρχοντος υποψηφίου από τις μικρές παρατάξεις της αντιπολίτευσης και μετά την άρνηση της μεγάλης παράταξης της Αντιπολίτευσης του κ. Βαρβιτσιώτη, πρότεινε ο Δήμαρχος ως υποψήφιο, την κ. Μαυρακάκη της παρατάξεως του, η οποία τελικά εκλέχθηκε. Έτσι το τριμελές προεδρείο στο Δήμο Γλυφάδας ελέγχεται πλήρως από την συμπολίτευση κατά θεσμική εκτροπή από τον Νόμο «Καλλικράτη».
Αισθάνομαι ως πολίτης και ως δημότης πλήρη απαγοήτευση. Ιδιαίτερα απογοητευμένος από τις δύο αριστερές παρατάξεις , οι οποίες θέλουν να εμφανίζονται με αυξημένη ευαισθησία στην προστασία και την λειτουργία των θεσμών. Αυτοδιαψεύτηκαν και απεδείχθησαν όπως και οι υπόλοιποι, κατώτεροι των απαιτήσεων του Νόμου, των κανόνων λειτουργίας της Δημοκρατίας και των προσδοκιών των ψηφοφόρων Γλυφαδιωτών! Έμειναν μετεξεταστέοι στην εφαρμογή του πιο σπουδαίου θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης: του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, του οργάνου που αποφασίζει αυτοδιοικητικά .
Διονύσης Χατζηδάκης: Υπόδειγμα Δημάρχου σε Ελλάδα και Ευρώπη
Πρόσφατα μια αναγνωρισμένη διεθνής οργάνωση της Ε.Ε. στον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης απέμεινε το 2ο βραβείο ως καλύτερου Δημάρχου στην Ευρώπη, στον Δήμαρχο του Παλαιού Φαλήρου κ. Διονύση Χατζηδάκη. Η βράβευση έγινε στις Βρυξέλλες στις 18-12-2012 στο κτίριο Delor της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτος καλύτερος Δήμαρχος ανακηρύχθηκε ένας Νορβηγός, ο οποίος προσκάλεσε τον κ. Χατζηδάκη να επισκεφθεί τον Δήμο του και τρίτος ένας Βέλγος Δήμαρχος. Το αξιοσημείωτο είναι ότι την πρόταση βράβευσης του κ. Χατζηδάκη έκανε ο εκπρόσωπος της Τρόϊκα στην Ελλάδα και της καγκελαρίου Μέρκελ, ο γνωστός κ. Φούχτελ. Οι Τροϊκανοί διαπίστωσαν μετά από έλεγχο στα τηρούμενα στοιχεία της περιφέρειας Αττικής, ότι ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου επί ημερών κ. Χατζηδάκη, ασκεί υποδειγματική διαχείριση. Ο Δήμος δεν έχει χρέη και είναι πλεονασματικός στα έσοδα έναντι των δαπανών του, αυτό άλλωστε αποδεικνύεται και το διαπιστώνουν καθημερινά όσοι συναλλάσσονται με τον Δήμο Π. Φαλήρου. Σε μία εποχή αρνητικών σχολίων για την Ελλάδα σε όλη την Ευρώπη, η βράβευση αυτή είναι μεγάλης σημασίας, και εκπέμπει αισιόδοξο μήνυμα ότι «Οι Δήμαρχοι και οι Πολιτικοί όταν μιλούν λιγότερο και δουλεύουν περισσότερο είναι βέβαιο ότι θα έχουν καλά αποτελέσματα» όπως είπε χαρακτηριστικά και πολύ σεμνά στην αντιφώνηση του ο κ. Χατζηδάκης κατά την τελετή βραβεύσεως του.
Προσωπικά, αλλά νομίζω διερμηνεύω το γενικότερο αίσθημα, συγχαίρω από καρδιάς τον εξαίρετο Δήμαρχο κ. Χατζηδάκη. Άξιο της πόλεως του, γι’ αυτό τον εξέλεξαν τρεις συνεχόμενες φορές. Θα τον εκλέξουν και άλλες, διότι τέτοιους Δημάρχους χρειάζεται η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Δήμαρχε μπράβο! Είσαι και συνέχισε να είσαι Πανελλαδικό και Πανευρωπαϊκό Υπόδειγμα Δημάρχου.


  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: Ο «Καλλικράτης» άφησε «μετεξεταστέους» Συμβούλους και Παρατάξεις στο Δήμο Γλυφάδας Rating: 5 Reviewed By: Glyfadaweb
f="https://unpkg.com/video.js/dist/video-js.css" rel="stylesheet">