ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

ΤΟ ΝΕΟ ΕΣΠΑ - ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΡΩΓΗ ΕΚΛΕΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» για το νέο ΕΣΠΑ από το υπουργείο Ανάπτυξης.

Για το νομοσχέδιο για το νέο ΕΣΠΑ ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Σκρέκας αναφέρει στην εισήγηση τους ότι το σχέδιο νόμου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη υλοποίησης της νέας Προγραμματικής Περιόδου. 

Καταρτίστηκε δε με βάση τις προτεραιότητες και το αναπτυξιακό όραμα του «Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης – ΕΣΠΑ 2014-2020», το οποίο επιδιώκει να εξασφαλιστούν προϋποθέσεις ευημερίας που θα στηρίζεται στην ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων της χώρας, συμπεριλαμβανομένων αυτών του πρωτογενή τομέα. 

Σύμφωνα με το ΥΠΑΝ οι ευρωπαϊκοί πόροι είναι περισσότερο από ποτέ άλλοτε κρίσιμοι για την Ελλάδα, καθώς σε μεγάλο βαθμό είναι και οι μοναδικοί διαθέσιμοι για την παροχή κινήτρων αναπτυξιακών επενδύσεων, τουλάχιστον σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. 

Το γεγονός αυτό καθιστά τον προτεινόμενο νόμο απαραίτητο εργαλείο για τη βέλτιστη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων, μέσω της θέσπισης σειράς μέτρων απλούστευσης, επιτάχυνσης, διαφάνειας και μείωσης του διοικητικού φόρτου και αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού που εμπλέκεται στις διαδικασίες. 

Η πρόταση διαρθρώνεται σε δύο μέρη: Με το πρώτο μέρος τίθενται οι αρχές που διέπουν το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου που εφαρμόζεται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και Ταμείου Συνοχής. Στο δεύτερο μέρος καθορίζονται οι αρχές που διέπουν το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου που εφαρμόζεται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης – Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Θάλασσας και Αλιείας). 

Αντικείμενο του παρόντος νόμου είναι η θέσπιση των κανόνων που διέπουν το συντονισμό, τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) και της εθνικής συμμετοχής, ο συντονισμός μεταξύ τους καθώς και με τα άλλα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής της Ένωσης. 

Οι διατάξεις του παρόντος νόμου έχουν εφαρμογή στα προγράμματα που περιλαμβάνονται στο Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) της περιόδου 2014 – 2020 και χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.

Δείτε εδώ όλο το νομοσχέδιο, θυμίζοντας ότι τόσο οι αιρετοί διοικούντες, όσο και οι φορείς στη Γλυφάδα, διαχρονικά αντιλαμβάνονται μονοσήμαντα χωρίς να συνδράμουν υπέρ των δημοτών. Ανάπτυξη ακούμε και ανάπτυξη δεν βλέπουμε όσο οι εκπρόσωποι μας ενδιαφέρονται για οτιδήποτε άλλο πλην της εκπροσώπησης που οφείλουν. Γνωρίζουν χιλιάδες συμπολιτών μας την μονομερή λειτουργία των εκλεγμένων, όπως και τα αιτήματα, και επιπροσθέτως τις προεκλογικές εξαγγελίες - δεσμεύσεις ανάπτυξης, εκπροσώπησης, κ.α.

Γιάννης Κουρδομένος: Γνωρίζουν οι συμπολίτες μας ότι έπειτα σειράς διώξεων και κατασχέσεων του μοναδικού εναπομείναντα ραδιοφωνικού σταθμού - ΓΛΥΦΑΔΑ FM - οι εκλεγμένοι σε τοπικό επίπεδο έπειτα σειράς αιτημάτων - και δημόσια - αδράνησαν και απεδείχθησαν ανάλγητοι στη βασική τους υποχρέωση. Για ποια πρόοδο μιλούσαν, και ποια είναι η ανάπτυξη που υποσχόντουσαν προεκλογικά; Τα εδραιωμένα συστημικά τοπικά media αποκαλούνται πρόοδος όταν στη Γλυφάδα δεν έχουμε ούτε μια (1) άμεση μαζική δομή των δημοτών;

Σκέφτηκες έστω μια φορά Γλυφαδιώτη και Γλυφαδιώτισσα ότι σε βάθος πενταετίας οι εκλεγμένοι μας διαχειρίζονται δις. ευρώ;
Γνωρίζεις ότι ουδέποτε συζητήσαμε τα ζητήματα του τόπου μας ως πολιτισμένη κοινωνία; (Πέραν των δημοτικών συμβουλίων καθορισμένης θεματολογίας) Γνωρίζεις ποιοι και γιατί δεν επιθυμούν αληθινή πρόοδο και εμμένουν σε κατασκευές εντυπώσεων;

Σκέφτηκες ότι οι κύριοι της πολιτικής στη πόλη μας εκτός από την κατάργηση του Συντάγματος που έχουν κάνει δεκτή με τα υφιστάμενα διαπλεκόμενα ΜΜΕ μεγαλοεργολάβων, μεγαλοδημοσιογράφων, και εφοπλιστών, με σειρά μέσων της ιδίας και άλλης μορφής, ουδέποτε εκπροσώπησαν τον δημότη και τον τόπο μας που ήταν και είναι η βασική τους υποχρέωση;

Και το κυριότερο, γνωρίζεις ότι με τα χρήματα του συνόλου των δημοτών εδραιώνουν την προσωπική τους διαπλοκή εις βάρος του θεσμικού ρόλου που αξίωσαν, και εις βάρος του δημότη που καλούνται να εκπροσωπήσουν;

Σύμφωνα των αναφερόμενων γίνετε σαφές ότι υφίσταται ελλιπής χαρακτήρας αληθινής δημοκρατίας και προόδου, δεδομένου ότι όσοι υποχρεούνται να είναι αρωγοί των δημοτών, σε οτιδήποτε καθίσταται εφικτό, τάσσονται κατά για τους προσωπικούς τους λόγους, και αντιβαίνουν των αρχών μιας προοδευτικής κοινωνίας που αυτο-διαχειριζόμενη πρέπει να βρίσκει τρόπους αναβάθμισης του συνολικού επιπέδου και της τοπικής δημοκρατίας - πολιτισμού.
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: ΤΟ ΝΕΟ ΕΣΠΑ - ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΡΩΓΗ ΕΚΛΕΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ Rating: 5 Reviewed By: Glyfadaweb
f="https://unpkg.com/video.js/dist/video-js.css" rel="stylesheet">