ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

Ερωτήσεις - Απαντήσεις για την Παροχή βοήθειας έκτακτης ανάγκης 700 εκατομμυρίων

Του Γιάννη Κουρδομένου

Από την δεκαετία του 90 υφίσταται η αναλγησία του συνόλου εμπλεκομένων εντός της Ε.Ε., ( εντός και εκτός της χώρας ) και βρισκόμαστε στο 2016 χωρίς να μας έχει παρασχεθεί καμία λύση. 

Διαβάστε τις ερωτήσεις και απαντήσεις όσων αφορά το χρηματοδοτικό μέσο για την παροχή βοήθειας έκτακτης ανάγκης 700 εκ. ευρώ, τονίζοντας ότι από την δεκαετία του 90, και 2000, έπειτα από σειρά ενεργειών μας, τόσο στο εσωτερικό της χώρας, όσο και σε επίπεδο επιτρόπων Ε.Ε. , Μ.Κ.Ο, Περιφέρειας Αττικής, κ.α., συνολικά όλοι δήλωναν αναρμόδιοι. 

Έκτοτε έχουν περάσει δεκαετίες, με αιτήσεις μας σε κυβερνήσεις, προέδρους δημοκρατίας, επιτρόπους, δήμο, περιφέρεια, κ.α., χωρίς να μας δοθεί καμία λύση.

Σήμερα με ενήμερο τόσο τον πρωθυπουργό της χώρας, όσο και τον αρμόδιο υπουργό, όπως την διοίκηση του δήμου, και συνολικά τους συντρόφους στην περιοχή μας, επίσης υφίσταται καθολική αδιαφορία, την ίδια στιγμή που διαπιστώνουμε το έντονο ενδιαφέρον τους για την αντιμετώπιση εξαιρετικών κρίσεων ή καταστροφών εντός των κρατών μελών της ΕΕ.

Πρέπει να τονιστεί το παντελές έλλειμμα αντιμετώπισης εξαιρετικών κρίσεων ή καταστροφών εντός των κρατών μελών της ΕΕ, δεδομένου ότι με τις αρμόζουσες πολιτικές δεν θα είχαν αυτοκτονήσει τα τελευταία χρόνια 6.000 χιλ. συμπολίτες μας. Η πολιτεία αρκετά χρόνια συστηματικά αποκρύπτει τα πραγματικά στοιχεία αυτοκτονιών στο τόπο μας, όπως και τις συνθήκες που επικρατούν στο ευρύ φάσμα της κοινωνίας, και η πραγματικότητα βρίσκεται αν ερωτηθούν οι κατά τόπους μητροπολίτες.

Θεωρούμε απαράδεκτο σε μια χώρα της Ε.Ε. να παραμερίζονται επί αρκετά χρόνια οι πολίτες της και να πέφτει συνολικά το βάρος στο προσφυγικό. Οι κύριοι που παραθερίζουν σε τροπικές χώρες, όπως και αρκετοί που αρέσκονται σε καθημερινά πυροτεχνήματα εντυπώσεων λαϊκισμού, δεν χάραξαν καμία πολιτική προστασίας των πληττόμενων Ελλήνων, και σε επίπεδο Ε.Ε οι πολίτες είχαν στείλει αρκετούς πολιτικούς οι οποίοι ενδιαφέρονταν για τα ιδιοτελή τους συμφέροντα. 

Χαρακτηριστική περίπτωση του Γιώργου Παπανικολάου στην πόλη της Γλυφάδας, ο οποίος διετέλεσε ευρωβουλευτής την περίοδο που αυτοκτονούσαν μαζικά οι συμπολίτες μας, και κάποιοι επέλεξαν να τον δρομολογήσουν στο δήμο Γλυφάδας ώστε να συνεχίζει τη δράση του.

Ερωτήσεις - Απαντήσεις: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε έναν κανονισμό του Συμβουλίου που επιτρέπει την παροχή υποστήριξης έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση εξαιρετικών κρίσεων ή καταστροφών εντός των κρατών μελών της ΕΕ, που έχουν σημαντικές ανθρωπιστικές συνέπειες. 

Η παροχή βοήθειας έκτακτης ανάγκης βασίζεται στο άρθρο 122 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το νέο μέσο θα δώσει τη δυνατότητα παροχής υποστήριξης με τον ταχύτερο και ευρύτερο δυνατό τρόπο, σε πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών. 

Στο πλαίσιο της τρέχουσας προσφυγικής κρίσης στην Ευρώπη, οι συγκεκριμένες δράσεις υποστήριξης θα αποφασίζονται από την Επιτροπή με βάση προτάσεις από οργανισμούς υλοποίησης με την αναγκαία εμπειρογνωμοσύνη, όπως οργανώσεις του ΟΗΕ, ΜΚΟ, διεθνείς οργανισμούς ή ειδικευμένες υπηρεσίες των κρατών μελών. 

Με βάση την καλώς καθιερωμένη αρχή σε όλες τις προσπάθειες αρωγής σε περιπτώσεις καταστροφών, η ανθρωπιστική επιχείρηση θα υλοποιείται συμπληρωματικά και προς υποστήριξη των αρμόδιων αρχών στην πληγείσα χώρα. 

Τι είδους δράσεις και υποστήριξη θα καλύψει το νέο μέσο; Η στήριξη έκτακτης ανάγκης έχει στόχο την παροχή αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών με βάση τις ανάγκες, συμπληρώνοντας και υποστηρίζοντας την αντιμετώπιση από τα πληγέντα κράτη μέλη. 

Η υποστήριξη καλύπτει επιχειρήσεις παροχής βοήθειας και προστασίας με στόχο την διατήρηση της ζωής, την ανακούφιση του πόνου και την διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 

Οι εν λόγω επιχειρήσεις μπορούν, για παράδειγμα, να περιλαμβάνουν την παροχή βασικών ειδών βοήθειας, υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης και προστασίας, υλικό καταλυμάτων και συναφείς υπηρεσίες, νερό και αποχέτευση ή άλλους τύπους βοήθειας που απαιτούνται επειγόντως. 

Ενόψει της τρέχουσας προσφυγικής κρίσης, η υποστήριξη έκτακτης ανάγκης μπορεί να περιλαμβάνει -χωρίς να περιορίζεται απαραίτητα σε αυτά- την παροχή τροφής, καταλύματος, φαρμάκων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης για μεγάλους αριθμούς αφικνούμενων ανδρών, γυναικών και παιδιών. 

Διαφέρει η πρόταση της Επιτροπής από την εξωτερική ανθρωπιστική βοήθεια για χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Η πρόταση για υποστήριξη έκτακτης ανάγκης στοχεύει στην κάλυψη ενός κενού δεδομένου ότι τα μέσα που διατίθενται επί του παρόντος σε επίπεδο Ένωσης δεν έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν τις ανθρωπιστικές ανάγκες εντός της επικράτειας της ΕΕ. 

Όπως η εξωτερική ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ, το νεοπροτεινόμενο μέσο παροχής βοήθειας εντός της ΕΕ θα τροφοδοτηθεί με βάση τις ανάγκες και με αυστηρή εφαρμογή των διεθνών ανθρωπιστικών αρχών. 

Το προτεινόμενο μέσο υποστήριξης έκτακτης ανάγκης περιορίζεται μόνο στην τρέχουσα προσφυγική κρίση; Η άμεση εφαρμογή θα αφορά την άμεση παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε κράτη μέλη της ΕΕ που αντιμετωπίζουν ξαφνική και μαζική εισροή στο έδαφός τους υπηκόων τρίτων χωρών. 

Ωστόσο, το προτεινόμενο μέσο υποστήριξης έκτακτης ανάγκης δεν περιορίζεται στην τρέχουσα προσφυγική κρίση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, σε μείζονες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης με ευρείες επιπτώσεις όπως πυρηνικά ή χημικά ατυχήματα, τρομοκρατικές επιθέσεις, ή επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και επιδημίες. 

Για πόσο χρόνο θα υφίσταται το εν λόγω μέσο υποστήριξης έκτακτης ανάγκης; Η ισχύς του προτεινόμενου μέσου δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

Πόσα χρήματα θα διατίθενται στο πλαίσιο του εν λόγω μέσου; Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία για την εισροή προσφύγων από τρίτες χώρες, και επειδή μπορεί να υποτεθεί λογικά ότι μερικές από τις εν λόγω ανάγκες θα καλυφθούν από άλλες οντότητες, η Επιτροπή συμπέρανε ότι θα μπορούσε να απαιτηθεί ένας αρχικός προϋπολογισμός ύψους 700 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2016-2018 προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι αυξανόμενες ανθρωπιστικές ανάγκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως για τις χώρες της ΕΕ κατά μήκος της διαδρομής των Δυτικών Βαλκανίων. 

Με βάση τις εκτιμήσεις των αναγκών που έγιναν σε συνεργασία με αρκετά κράτη μέλη, η Επιτροπή θα προτείνει επειγόντως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, τροποποιητικό προϋπολογισμό για το 2016 για τη δημιουργία γραμμής του προϋπολογισμού για το χρηματοδοτικό μέσο. 

Τα σχετικά κονδύλια θα διατεθούν για την υποστήριξη και συμπλήρωση των δράσεων των κρατών μελών για την αντιμετώπιση των ακάλυπτων ανθρωπιστικών αναγκών των προσφύγων. 

Οι εκτιμώμενες ανάγκες για το 2016 ανέρχονται σε 300 εκατ. ευρώ και άλλα 200 εκατ. ευρώ ετησίως προς χρήση το 2017 και το 2018 αντίστοιχα. 

Είναι δυνατόν να παρασχεθεί υποστήριξη σε πλουσιότερα κράτη μέλη ή μόνο σε εκείνα που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες; Η υποστήριξη έκτακτης ανάγκης μπορεί να διατεθεί σε εταίρους που επιχειρούν σε κράτη μέλη στα οποία οι ικανότητες επέμβασης έχουν υπερφορτωθεί λόγω εξαιρετικών κρίσεων ή καταστροφών που έχουν ως σοβαρές ανθρωπιστικές επιπτώσεις. 

Η διάθεση, το πεδίο εφαρμογής και η κλίμακα της υποστήριξης έκτακτης ανάγκης θα βασιστεί στις συγκεκριμένες ανάγκες στα μεμονωμένα κράτη μέλη. 

Θα εφαρμόζεται η συνήθης πρακτική της ΕΕ σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια εκτός ΕΕ, δηλαδή κάθε παρεχόμενη υποστήριξη θα αντιστοιχεί στις ανθρωπιστικές ανάγκες, όπως προσδιορίζονται από τις σχετικές εκτιμήσεις αναγκών. 

Η εν λόγω υποστήριξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολίτες της ΕΕ; Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους της ΕΕ (FEAD) υποστηρίζει απευθείας τις δράσεις των κρατών μελών της ΕΕ για την παροχή υλικής βοήθειας στους απόρους. Οι εθνικές αρχές μπορούν επίσης να παρέχουν μη υλική βοήθεια στους απόρους για να τους βοηθήσουν να ενταχθούν καλύτερα στην κοινωνία. 

Ποιος θα υλοποιήσει τις δράσεις επείγουσας επέμβασης; 
Οι δράσεις επείγουσας επέμβασης θα διεξαχθούν από οργανισμούς παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών του ΟΗΕ, διεθνών οργανισμών και μη κυβερνητικών οργανώσεων Μ.Κ.Ο. Φυσικά, η στενή συνεργασία με τις εθνικές αρχές θα αποβεί σημαντική για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εν λόγω επέμβασης. 

Γιατί να μην χρησιμοποιηθούν απλώς τα κονδύλια του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) ή του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF); Περιμένοντας την έναρξη ισχύος του προτεινόμενου κανονισμού, η Επιτροπή θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει τις ενδεχόμενες ανθρωπιστικές ανάγκες στα κράτη μέλη μέσω του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF). 

Αν και έχει σχεδιαστεί για την υποστήριξη μακροπρόθεσμων και διαρθρωτικών μέτρων με στόχο την ενίσχυση των μόνιμων δυνατοτήτων των κρατών μελών της ΕΕ στον τομέα της μετανάστευσης και της ασφάλειας, τα ταμεία AMIF και ISF μπορούν, σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση πολυποίκιλων βραχυπρόθεσμων αναγκών (συμπεριλαμβανομένων και αναγκών ανθρωπιστικής φύσης), ιδίως μέσω του οικείου μηχανισμού βοήθειας έκτακτης ανάγκης. 

Ωστόσο, τα πρόσφατα γεγονότα κατέστησαν σαφές ότι η χρήση των ταμείων AMIF και ISF από μόνη της δεν επαρκεί και ότι η ενεργοποίηση επείγουσας χρηματοδότησης απαιτεί την υποβολή αίτησης εκ μέρους του κράτους μέλους και τη λήψη απόφασης από επιτροπή εμπειρογνωμόνων. 

Η διαδικασία είναι σχετικά γρήγορη, όμως εν όψει πραγματικών ανθρωπιστικών κρίσεων δεν είναι αρκετά γρήγορη. Επιπλέον, οι εθνικές αρχές παραμένουν υπεύθυνες για την παροχή χρηματοδότησης από τα ταμεία AMIF και ISF και πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να τη διαχειριστούν. 

Επομένως, για την ανθρωπιστική υποστήριξη στο εσωτερικό της Ένωσης, τα υφιστάμενα μέσα είναι απαραίτητο να συμπληρώνονται από έναν ειδικό μηχανισμό επείγουσας υποστήριξης. 

Τι έχει κάνει ως τώρα ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης; Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται για την κινητοποίηση υλικής υποστήριξης τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ωστόσο δεν παρέχει χρηματοδότηση και μάλιστα βασίζεται σε εθελοντικές προσφορές υλικής βοήθειας από κράτη μέλη, όλα εκ των οποίων επί του παρόντος αντιμετωπίζουν εξαιρετικά όμοιους περιορισμούς. Το κόστος μεταφοράς τέτοιου είδους υλικής βοήθειας καλύπτεται έως και κατά 85 % από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. 

Παρόλα αυτά, μετά τη διανομή του υλικού, δεν υπάρχει μηχανισμός για την MEMO/16/483 περαιτέρω αξιοποίησή του, όπως, για παράδειγμα, για το στήσιμο των σκηνών ή τη σύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος με τις κινητές μονάδες στέγασης. 

Από τον Σεπτέμβριο του 2015, ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ έχει ενεργοποιηθεί από την Κροατία, την Ελλάδα, τη Σλοβενία και τη Σερβία. Ανταποκρινόμενα, 15 κράτη μέλη της ΕΕ, συγκεκριμένα η Αυστρία, η Κύπρος, η Τσεχική Δημοκρατία, η Δανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ουγγαρία, η Ισλανδία, η Λετονία, το Λουξεμβούργο, οι Κάτω Χώρες, η Ρουμανία, η Σλοβακία, η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν προσφέρει σχεδόν 780.000 είδη. 

Νωρίτερα μέσα στο 2015, η Ουγγαρία είχε επίσης ενεργοποιήσει τον μηχανισμό. Η Ουγγαρία έκλεισε την παραπάνω αίτηση καθώς οι ανάγκες καλύφθηκαν. 

Η παροχή βοήθειας περιλαμβάνει αντικείμενα, όπως προστατευτικό ρουχισμό, καταλύματα, είδη κλινοστρωμνής, αποχέτευση και ιατρικό εξοπλισμό.
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: Ερωτήσεις - Απαντήσεις για την Παροχή βοήθειας έκτακτης ανάγκης 700 εκατομμυρίων Rating: 5 Reviewed By: Glyfadaweb
f="https://unpkg.com/video.js/dist/video-js.css" rel="stylesheet">