ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

Σε εποχή οικονομικής κρίσης ο δήμαρχος Παπανικολάου ενισχύει τις αποδοχές ημέτερων.

Mε_εξαιρετικά επείγουσα επιστολή προς το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, ο κ. Αναστάσιος Γιαννακόπουλος ενημερώνει για τα νόμιμα τα οποία αφορούν την αύξηση αποδοχών στο GOLF Γλυφάδας με οικονομική ζημία της επιχείρησης 39.000,00 €.

Εμείς σας θυμίζουμε ότι την ίδια περίοδο που ο δήμαρχος φροντίζει την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΓΚΟΛΦ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.»,    και παράλληλα  εγκρίνει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των συνεργατών στο Γκολφ, πιστώνει και δεκάδες χιλ. ευρώ για πολιτισμικές εκδηλώσεις με το πρόσχημα της ενίσχυσης του κοινωνικού παντοπωλείου, ενώ είναι σαφές ότι η συνολική τους λειτουργία αποσκοπεί στα ιδιοτελή τους οφέλη.  

Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι ο Γ.Παπανικολάου σε μια χρονική περίοδο που χιλιάδες συμπολιτών μας είτε βρίσκονται σε καθεστώς ανεργίας, είτε σε καθεστώς εργασίας με μηδαμινές αποδοχές, φροντίζει μονομερώς τους παραταξιακούς και τους ημέτερους με πλουσιοπάροχες αποδοχές, και με συμβάσεις επί συμβάσεων αποκλειστικά υπέρ των ιδίων προσώπων.
                                                   
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, δημότης Γλυφάδας Αττικής, οδός Ιάσονος αρ. 15,  Τ.Κ. 165 61. τηλ: 6972 79 79 60 skype 6972 79 79 60.

Γλυφάδα, 31-08-2016.
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΛΗΨΗ.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ.

Προς: 1) Ειδικό Γραμματέα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., κ. Δημ.  Κασσαβέτη.
2) Προϊστάμενο - Επιθεωρητή, κ. Παν. Κατσαρό.
3) Επιθεωρήτρια, κ. Παπούλη Μιράντα.

Παρακαλώ, ίδετε το θέμα με α/α 11 (αλλά και το με α/α 12  που αφορά αύξηση αποδοχών, εποχή οικονομικής κρίσης),  το οποίο έχει σχέση με έλεγχο που διεξάγετε στο GOLF Γλυφάδας, κατόπιν καταγγελιών μου: 
α) Στην Γ.Ε.Δ.Διοίκησης κ. Μαρία ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ (αριθ. πρωτ. 3876/29-02-2016) και 
β) Προς Υμάς,  με θέμα: ΠΑΡΑΝΟΜΗ πρόσληψη οδηγού στο GOLF χωρίς αυτό να έχει κανένα όχημα για τον σκοπό της προσλήψεώς του – σύμφωνα και με το αριθ. πρωτ. 5945/13-03-2015 απαντητικό έγγραφο της Διευθύνουσας Συμβούλου του GOLF,  κ. ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Υπακοής , με σκοπό να τον χρησιμοποιεί ως προσωπικό του οδηγό ο δήμαρχος Γιώργος Παπανικολάου έως και σήμερα και συνέχεια (τέκνο της επάρατης δεξιάς Παράταξης, μια ζωή κρατικοδίαιτος – πρόεδρος στην ΟΝΝΕΔ και κατόπιν Ευρωβουλευτής), ο οποίος, με ιδιαίτερα τεχνάσματα τον χρησιμοποιεί αποκλειστικά ως προσωπικό του οδηγό για 2η χρονιά (τεχνάσματα που ενέχουν και ποινικό χαρακτήρα) αφού αποδεδειγμένα προκάλεσε οικονομική ζημία στην επιχείρηση € 39.000,00 €, κατά παράβαση του άρθρου 47 Ν.4250/2014 και του άρθρου  239 Π.Κ. ως προς τον δήμαρχο, τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Δ.Σ. του GOLF και άρθρο 259 Π.Κ. ως προς τον οδηγό, Νικ. ΤΣΙΩΛΗ, καθώς και λοιπά αδικήματα που πιθανόν να έχει χαρακτηρίσει ο κ. Εισαγγελέας του Οικονομικού Εγκλήματος.

Να πρωτοκολληθεί η παρούσα μου και
Να μου χορηγηθεί αντίγραφο για κάθε νόμιμη χρήση.

***********

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


"ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15,   την 31η Αυγούστου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.00 μ.μ.  για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

1.  Αποδοχή χρηματικού ποσού 117.400,00 ευρώ, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από κατανομή πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2016 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και καθορισμός του έργου, που θα χρηματοδοτηθεί από το πιο πάνω ποσό.
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Καταπολέμηση thaumetopoea pityokampa (πιτυοκάμπη)».
 3.  Λήψη απόφασης για την έγκριση της διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και επισκευή καμερών και συστημάτων ασφαλείας απορριμμάτων». 
4.   Λήψη απόφασης για την έγκριση της διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια συστήματος πυρασφάλειας αμαξοστασίου και ΣΜΑ «.
 5.  Λήψη απόφασης για την έγκριση της διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια βουρτσών αναρροφητικών σαρώθρων».
 6.  Λήψη απόφασης για την έγκριση της διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια πλακών μαρμάρου».
7.  Λήψη απόφασης για την έγκριση της διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια θερμικού ρολού για τα συστήματα προτεραιότητας στα ΚΕΠ ΤΟΥ Δήμου μας «.
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση της διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού SEATRAK».
 9. Λήψη απόφασης για την έγκριση της διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια χημικού υλικού απόσμησης κάδων απορριμμάτων και εγκαταστάσεων ΣΜΑ».
 10. Υποβολή για έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του προσαρτήματος και του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2015 από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015 μαζί με την έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΓΚΟΛΦ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.».
11. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΓΚΟΛΦ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.» και ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση που έκλεισε την 31η Δεκεμβρίου 2015.
12. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου και συνεργατών της «ΓΚΟΛΦ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.» για τη χρήση 2015 και προέγκριση για το έτος 2016.
13.  Διοικητική αποβολή από σχολάζον περίπτερο επί της οδού Α. Μεταξά 20-22.
14.  Διοικητική αποβολή από σχολάζον περίπτερο επί της οδού Σ. Καράγιωργα 5 και Α. Λαζαράκη.
15. Διοικητική αποβολή από σχολάζον περίπτερο επί της οδού Μυστρά 121.
16. Διοικητική αποβολή από σχολάζον περίπτερο επί της οδού Α. Λαζαράκη 13.
17. Συμπλήρωση απόφασης για καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου μας.
18. Επί αιτήματος του ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ «Το χαμόγελο του παιδιού» για παραχώρηση χώρου για πραγματοποίηση σχολικού bazaar στην πλατεία Εσπερίδων από 09-14/09/2016.
19. Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης ΑΜεΑ.
20. Τοποθέτηση πινακίδων.

Γλυφάδα, 26.8.2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: Σε εποχή οικονομικής κρίσης ο δήμαρχος Παπανικολάου ενισχύει τις αποδοχές ημέτερων. Rating: 5 Reviewed By: Glyfadaweb
f="https://unpkg.com/video.js/dist/video-js.css" rel="stylesheet">