ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

Γλυφάδα: Περαιώθηκε και η Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας ?


Δεδομένου ότι στον Δήμο Γλυφάδας προέβησαν σε «Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας» χωρίς να τηρήσουν την κείμενη νομοθεσία, θέτουμε υπόψιν σας.

Γράφει ο Γιάννης Κουρδομένος

Η κ. Αργυροπούλου ασφαλώς έχει ευεργετηθέντες φίλους, συγγενείς, και υποστηρικτές οι οποίοι έχουν τους λόγους τους να την ψηφίζουν, πότε με Πασοκική παράταξη και ενίοτε με Νεοδημοκρατική , όμως ως πρόεδρος του Δ/Σ του Δήμου Γλυφάδας έχει καταλύσει προ πολλού τη νομιμότητα και την τήρηση των θεσπισμένων.

Ειδικότερα: Έχοντας το βασικό δεδομένο όσων ισχύουν σε προηγμένες χώρες αναφορικά με την « Πολιτική Προστασία» , καθώς και την δική μας κείμενη νομοθεσία '' Στις περιπτώσεις β, γ και δ του άρθρου 13 του Ν.3013/2002 ορίζονται τα εξής: γ. Στις συνεδριάσεις λαμβάνουν μέρος εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της έδρας του δήμου, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι υπηρεσιών, μετά από πρόσκληση του Προέδρου'' θέλουμε να μας αναφέρει αυτή η κυρία ποιους εκπροσώπους κοινωνικών φορέων της έδρας του δήμου κάλεσε ;

Οι συμπολίτες μας μήπως ζουν στον μεσαίωνα και δεν έχουν επίγνωση όσων ισχύουν στις προηγμένες χώρες αναφορικά με την πολιτική προστασία , σε χώρες που υπάρχουν και ραδιοφωνικές υπηρεσίες , η μήπως αγνοούν πόσες φορές στο παρελθόν καιγόταν ο Υμηττός στην πόλη μας , και ενώ εμείς καλύπταμε την πυρκαγιά οι υπηρεσίες του Δήμου , οι έμμισθοι γραφιάδες , τα γραφεία τύπου, καθώς και οι τοπικοί αρμόδιοι ήταν απόντες ;

Δείτε το φιάσκο διοικήσεως του Δήμου Γλυφάδας

Στη Γλυφάδα σήμερα, την 26η του μήνα Μαΐου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα έναρξης 7.00 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο μέσω Τηλεδιάσκεψης, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής η κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 24, οπότε κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, δεδομένου ότι υπήρχε η από το Νόμο προβλεπόμενη απαρτία και συγκεκριμένα : 

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.  ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Δημήτριος, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, ΑΚΡΙΒΟΣ Δημήτριος, ΑΡΓΥΡΑΚΗ Βασιλεία, ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Αναστασία, ΒΡΥΖΙΔΗΣ Νικόλαος, ΔΗΜΟΥ Σπυρίδων, ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ Περικλής, ΚΑΡΑΧΟΥ-ΣΚΟΥΤΑΡΗ Ελένη, ΚΑΥΚΑ Άννα, ΚΙΣΚΗΡΑΣ Παναγιώτης, ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ Νικόλαος, ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ Χρήστος, ΝΙΚΑΚΗΣ Βασίλειος, ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Μαρία, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αλεξάνδρα, ΠΑΠΑΣ Ιωάννης, ΠΑΤΕΡΑΚΗ Αναστασία, ΣΚΑΛΤΣΑΣ Ιωάννης, ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ Δημήτριος, ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ Ιωάννης, ΓΙΑΧΟΣ Παναγιώτης, ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ Σταμάτιος, ήτοι συνολικά 24 Δημοτικοί Σύμβουλοι 

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης ΣΥΝΔΕΘΗΚΑΝ στην τηλεδιάσκεψη τέσσερις (4) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ.  ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΥ Γεωργία, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1ου θέματος της Η.Δ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ Ευστράτιος, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 2ου θέματος της Η.Δ  ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ Μαρία, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 3 ου θέματος της Η.Δ.  ΜΑΡΟΥΛΗ-ΣΑΠΟΥΝΑΚΗ Ελεονώρα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 3 ου θέματος της Η.Δ. 

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ΑΠΟΣΥΝΔΕΘΗΚΑΝ από την τηλεδιάσκεψη δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ.:  ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Δημήτριος, μετά την ψηφοφορία του 8 ου θέματος της Η.Δ. 

Καθ΄ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης ΑΠΟΥΣΙΑΣΑΝ δεκατρείς (13) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ.: ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ Αιμίλιος, ΔΕΝΑΞΑ Ελένη, ΚΑΣΣΕΡΗΣ Μάριος, ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ Στυλιανός, ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ Βασίλειος, ΤΣΑΓΚΛΑΣ Ορέστης, ΧΑΡΙΣΗ-ΜΠΙΛΙΑ Δαφνούλα, ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Στυλιανός, ΤΑΣΤΑΝΗΣ Αναστάσιος, ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεράσιμος, ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ Ευστάθιος, ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Αλέξιος, ΓΚΟΥΡΙΩΤΗΣ Αναστάσιος 

Από τη συνεδρίαση αυτή απουσίαζε ο Δήμαρχος κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, παρότι καλέστηκε νόμιμα με την παραπάνω πρόσκληση της Προέδρου. 

Στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας», η κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την εισήγηση της Αναπλ. Προϊσταμένης Πολιτικής Προστασίας, η οποία έχει ως εξής: 

Συγκροτεί το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Γλυφάδας ως εξής: 

Διοικητής 8ου Πυροσβεστικού Σταθμού κ. Κατσιγιάννης Βασίλειος με αναπληρωτή τον κ. Πουλή Γεώργιο.  

Διοικητής Τμήματος Ασφαλείας Γλυφάδας κα. Τζατζανίδου Σταυρούλα με αναπληρωτή τον κ. Βρεττά Θεοφάνη 

Διοικητής Αστυνομικού Τμήματος Γλυφάδας κ. Μίχος Κωνσταντίνος με αναπληρώτρια την κα. Τιμογιάννη Αγγελική. 

Διοικητής Τροχαίας Γλυφάδας κ. Βρατσίστας Λάμπρος με αναπληρώτρια την κα. Κουτουλάκου Χριστίνα . 

Υπεύθυνος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου κ. Μπισμπίκης Βλάσσης, Κλάδου ΔΕ Δομικών Έργων 

Συντονίστρια Δημοτική Υπάλληλος Πολιτικής Προστασίας κα. Μαυροδόντη Μαρίνα. 

Εκπρόσωπος ΔΕΔΔΗΕ ( όνομα δεν έχουν , η μήπως δεν παρευρέθηκε κανείς ;)

Εκπρόσωπος ΕΥΔΑΠ ( όνομα δεν έχουν , η μήπως δεν παρευρέθηκε κανείς ;)

Εκπρόσωπος ΚΕΤΑ-ΕΤΗΜ Στρατοπέδου, Αντισμήναρχος κ. Σουργκούνης Ευστράτιος με αναπληρωτή τον Επισμηναγό κ. Στουγγιώτη Γεώργιο . 

Εκπρόσωπος ΕΚΑΒ  ( όνομα δεν έχουν , η μήπως δεν παρευρέθηκε κανείς ;)

Ομάδα Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών κ. Ρήγας Νικόλαος με αναπληρώτρια την κα. Στέλλα Μαρία Λιμενάρχης Σαρωνικού Πλωτάρχης κ. Κιούσης Άγγελος με αναπληρωτή τον κ. Ζούζια Ευάγγελο 

Εκπρόσωπος Περιφέρειας Αντιπεριφερειάρχης Ν. Τομέα κα. Νάνου Δήμητρα ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος κατά περίπτωση. 

Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου « Ώρα για Δράση» κ. Κιούσης Νικόλαος

Προϊστάμενος Δημοτικής Αστυνομίας κ. Κουτρουβέλης Χρήστος με αναπληρωτή τον κ. Μπουραζάνη Πέτρο 

Από πότε διατελούν διευθυντές στον Δήμο Γλυφάδας και δεν το γνωρίζουμε ; Ποιοι βάφτισαν διευθυντές τους αναπληρωτές ; Ποιοι επέλεξαν και για ποιούς λόγους να μην διοριστούν οι διευθυντές και να βρίσκονται στη θέση τους αναπληρωτές που παράνομα αποκαλούν διευθυντές ;

Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών κα Κάννα Κορίνα με αναπληρωτή τον κ. Μαργαρίτη Ευάγγελο 

Δ/ντρια Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Κίνησης & Πρασίνου κα. Παπαδοπούλου Σάρρα με αναπληρωτή τον κ. Φράγκο Παναγιώτη 

Δ/ντης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού κ. Παραγυιός Ιωάννης με αναπληρωτή τον κ. Κικιανή Ιάκωβο 

Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Άννα Καυκά και Γιάχος Παναγιώτης με αναπληρωτές τους κ. Ακρίβο Δημήτριο και Τζούβελη Ιωάννη, αντίστοιχα 

Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή υπογράφεται ως εξής: Ακριβές απόσπασμα Γλυφάδα, 

9.6.2021 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Επισήμανση: Το ζήτημα της πολιτικής προστασίας είναι πολύ πιο σοβαρό απ' όσο το έχουν κατηγοριοποιήσει - κατατάξει στον Δήμο Γλυφάδας και αφορά το σύνολο της κοινωνίας. Είναι αυταπόδεικτο ότι η κ. Πρόεδρος εξαίρεσε το μεγαλύτερο τμήμα των κοινωνικών φορέων της πόλης μας και περιορίστηκε σε τοπικές κ.α. υπηρεσίες , αναπληρωτές - υπαλλήλους του δήμου , καθώς και σε αιρετούς. 

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: Γλυφάδα: Περαιώθηκε και η Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας ? Rating: 5 Reviewed By: Glyfadaweb
f="https://unpkg.com/video.js/dist/video-js.css" rel="stylesheet">