ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

Οι ακίδες του ESP WROOM -32

Το ESP32-WROOM-32 είναι μια πολύ φτηνή και ισχυρή, γενική μονάδα Wi-Fi + Bluetooth + Bluetooth LE MCU που στοχεύει μια ευρεία ποικιλία εφαρμογών, οι οποίες  κυμαίνονται από δίκτυα αισθητήρων χαμηλής κατανάλωσης έως τις πιο απαιτητικές εργασίες, όπως η κωδικοποίηση φωνής, η ροή μουσικής καθώς και η αποκωδικοποίηση MP3.

Στον πυρήνα αυτής της ενότητας βρίσκεται το τσιπ ESP32-D0WDQ6*. Το ενσωματωμένο τσιπ έχει σχεδιαστεί για να είναι επεκτάσιμο και προσαρμοστικό. Υπάρχουν δύο πυρήνες CPU που μπορούν να ελεγχθούν μεμονωμένα και η συχνότητα ρολογιού της CPU είναι ρυθμιζόμενη από 80 MHz έως 240 MHz

Το τσιπ διαθέτει επίσης έναν συνεπεξεργαστή χαμηλής ισχύος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί για την CPU ώστε να εξοικονομήστε ενέργεια κατά την εκτέλεση εργασιών που δεν απαιτούν μεγάλη υπολογιστική ισχύ, όπως η παρακολούθηση περιφερειακών. Το ESP32 ενσωματώνει ένα πλούσιο σύνολο περιφερειακών, που κυμαίνονται από χωρητικούς αισθητήρες αφής, αισθητήρες Hall, SD, Διασύνδεση κάρτας, Ethernet, SPI υψηλής ταχύτητας, UART, I2S και I2C.

Αν και η εν λόγω μονάδα δεν είναι καινούργια , διότι ήδη έχει κυκλοφορήσει το ESP32 S3 , το οποίο ασφαλώς είναι πιο εξελιγμένο , εμείς παραθέτουμε αυτή τη μονάδα ώστε να υπάρχει στα Ελληνικά η λειτουργία των ακίδων, καθώς και η αρίθμηση τους.

Οι ακίδες του ESP WROOM -32

Ψηφιακή είσοδος GPIO pins

Διαθέτει έξι ακίδες GPIO που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο ως ψηφιακές ακίδες εισόδου. Δεν μπορούν να διαμορφωθούν ως ψηφιακές ακίδες εξόδου. Δεν έχουν εσωτερικά συνδεδεμένες αντιστάσεις ώθησης. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο ως ψηφιακές ακίδες εισόδου.

GPIO34

GPIO35

GPIO36

GPIO37

GPIO38

GPIO39

Μετατροπέας αναλογικού σε ψηφιακό ή αναλογικές ακίδες GPIO

Αυτή η πλακέτα ανάπτυξης υποστηρίζει 18 κανάλια ADC. Και κάθε κανάλι είναι 12 bit. Άρα έχει καλή ανάλυση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση αναλογικής τάσης, ρεύματος και οποιουδήποτε αναλογικού αισθητήρα που παρέχει έξοδο με τη μορφή αναλογικής τάσης. Αυτοί οι ADC μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας. Κάθε κανάλι ADC έχει ανάλυση 12 bit η οποία είναι ίση με 3,3 / 4095 όπου τα 3,3 volt είναι τάση αναφοράς και τα 4095 είναι ελάχιστα βήμα προς ADC.

Η ελάχιστη τάση που μπορούμε να μετρήσουμε με αυτά τα κανάλια ADC είναι περίπου 80 microvolt. Οτιδήποτε λιγότερο από αυτό θα είναι σφάλμα. Το κύριο μειονέκτημα του ESP32 ADC είναι ότι έχει μη γραμμική συμπεριφορά. 

Η αντιστοίχιση αναλογικών ακίδων με ακίδες GPIO φαίνεται παρακάτω:

ADC1_CH0 – GPIO36

ADC1_CH1 – GPIO37

ADC1_CH2 – GPIO38

ADC1_CH3 – GPIO39

ADC1_CH4 – GPIO32

ADC1_CH5- GPIO33

ADC1_CH6 – GPIO34

ADC1_CH7 – GPIO35

ADC2_CH0 – GPIO4

ADC2_CH1 – GPIO0

ADC2_CH2 – GPIO2

ADC2_CH3 – GPIO15

ADC2_CH4 – GPIO13

ADC2_CH5 – GPIO12

ADC2_CH6 – GPIO14

ADC2_CH7 – GPIO27

ADC2_CH8 – GPIO25

ADC2_CH9 – GPIO26

Ακίδες μετατροπέα ψηφιακού σε αναλογικό

Αυτή η πλακέτα ανάπτυξης διαθέτει δύο ενσωματωμένους DAC 8-bit. Τα DAC χρησιμοποιούνται για τη μετατροπή ψηφιακών σημάτων σε αναλογικά σήματα. Τα DAC έχουν πολλές εφαρμογές όπως ο έλεγχος τάσης και ο έλεγχος PWM.

DAC_1 – GPIO25

DAC_2 – GPIO26

Ακίδες αισθητήρα αφής του Devkit

TOUCH0 – GPIO4

TOUCH1 – GPIO0

TOUCH2 – GPIO2

TOUCH3 – GPIO15

TOUCH4 – GPIO13

TOUCH5 – GPIO12

TOUCH6 – GPIO14

TOUCH7 – GPIO27

TOUCH8 – GPIO33

TOUCH9 – GPIO32

Το ESP-WROOM-32 παρέχει 10 χωρητικούς αισθητήρες αφής. Επομένως, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε ξεχωριστούς αισθητήρες αφής στο έργο σας όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον πίνακα ανάπτυξης. Αυτοί οι χωρητικοί αισθητήρες αφής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση τυχόν ηλεκτρικών και μαγνητικών κυμάτων γύρω, όπως η ανίχνευση μαγνητικού πεδίου. 

Ακίδες  διασύνδεσης κάρτας μνήμης

Υποστηρίζει διασύνδεση κάρτας μνήμης μέσω αυτών των ακίδων.

HS2_CLK – MTMS

HS2_CMD – MTDO

HS2_DATA0 – GPIO2

HS2_DATA1 – GPIO4

HS2_DATA2 – MTDI

HS2_DATA3 – MTCK

Εξωτερικές ακίδες διακοπής

Όλες οι ακίδες εξόδου γενικής χρήσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εξωτερική διακοπή. Οι εξωτερικές διακοπές είναι πολύ χρήσιμες. Όταν θέλετε να παρακολουθείτε την αλλαγή σε οποιαδήποτε ακίδα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την καρφίτσα ως διακοπή αντί να παρακολουθείτε επανειλημμένα την κατάσταση αυτής της ακίδας.

PWM GPIO pins

Όλες οι ακίδες εξόδου γενικής χρήσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία PWM εκτός από τις ψηφιακές ακίδες εισόδου από τις ακίδες GPIO 34-39. Επειδή αυτές οι ακίδες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ακροδέκτες ψηφιακής εξόδου. Τα σήματα PWM είναι σήματα ψηφιακής εξόδου. Η μέγιστη συχνότητα αυτών των ακίδων PWM είναι 80 MHz. Mπορείτε να διαμορφώσετε οποιαδήποτε άλλη καρφίτσα ως PWM ακολουθώντας αυτά τα βήματα:

Επιλέξτε μια συχνότητα για τη διαμόρφωση πλάτους παλμού.

Επιλέξτε τον κύκλο λειτουργίας ή το πλάτος παλμού.

Επιλέξτε το κανάλι PWM. Το ESP32 παρέχει 16 κανάλια PWM.

Αντιστοιχίστε μια ψηφιακή ακίδα για να επιλέξετε το κανάλι PWM.

Λειτουργία ελέγχου κινητήρα PWM

Υποστηρίζει επίσης τη δυνατότητα ελέγχου κινητήρα μέσω εσωτερικών καταχωρητών του τσιπ ESP32. Πρέπει να διαμορφώσετε αυτά τα μητρώα με οποιεσδήποτε ακίδες GPIO. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα μητρώα στο φύλλο δεδομένων. 

Τα ονόματα των μητρώων δίνονται παρακάτω:

PWM1_OUT_IN0~2

PWM0_FLT_IN0~2

PWM1_FLT_IN0~2

PWM0_CAP_IN0~2

PWM1_CAP_IN0~2

PWM0_SYNC_IN0~2

PWM1_SYNC_IN0~2

Ακίδες επικοινωνίας I2C

Το ESP-WROOM-32 διαθέτει αποκλειστικές ακίδες διαθέσιμες για επικοινωνία I2C δύο καλωδίων. Ένας ακροδέκτης χρησιμοποιείται για μεταφορά δεδομένων και ένας άλλος για συγχρονισμό ρολογιού.

Το GPIO21 είναι καρφίτσα SDA. ( Σειριακό ''ρολόι'')

Το GPIO22 είναι καρφίτσα SCL. ( Σειριακά δεδομένα)

Το πρωτόκολλο I2C περιλαμβάνει τη χρήση δύο γραμμών για την αποστολή και τη λήψη δεδομένων: Mια ακίδα σειριακού ρολογιού (SCL) και μια ακίδα σειριακών δεδομένων (SDA) μέσω της οποίας αποστέλλονται δεδομένα μεταξύ των συσκευών.

Υποστηρίζει διασύνδεση LCD I2C με το ESP32. 

Διεπαφή LCD I2C με ESP32


Οι ακίδες RTC του ESP32 devKit

Αυτή η πλακέτα παρέχει επίσης καρφίτσες RTC που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενεργοποίηση του ESP32 από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας.

RTC_GPIO0 – GPIO36

RTC_GPIO3 -GPIO39

RTC_GPIO4 – GPIO34

RTC_GPIO5 – GPIO35

RTC_GPIO6 – GPIO25

RTC_GPIO7 -GPIO26

RTC_GPIO8 – GPIO33

RTC_GPIO9 – GPIO32

RTC_GPIO10 -GPIO4

RTC_GPIO11 – GPIO0

RTC_GPIO12 – GPIO2

RTC_GPIO13 – GPIO15

RTC_GPIO14 – GPIO13

RTC_GPIO15 – GPIO12

RTC_GPIO16 – GPIO14

RTC_GPIO17 – GPIO27

RTC GPIO. Υπάρχει υποστήριξη RTC GPIO στο ESP32. Τα GPIO που δρομολογούνται στο υποσύστημα χαμηλής κατανάλωσης RTC μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν το ESP32 βρίσκεται σε βαθύ ύπνο. Αυτά τα RTC GPIO μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αφύπνιση του ESP32 από βαθύ ύπνο όταν εκτελείται ο συνεπεξεργαστής Ultra Low Power (ULP).

Πείρος αισθητήρα Hall

Διαθέτει επίσης έναν αισθητήρα που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση του μαγνητικού πεδίου. Το ESP32 παράγει μια μικρή τάση που μπορεί να μετρηθεί με οποιαδήποτε ακίδα.

Επισήμανση:Σε επόμενη ανάρτησή μας - στο εγγύς μέλλον - θα σας παρέχουμε και μια σειρά από κώδικες ώστε να τους προσαρμόσετε στην εν λόγω μονάδα , την οποία προσωπικά εγώ χρησιμοποιώ περισσότερο από ένα χρόνο , κυρίως ως αναμεταδότη WIFI , ώστε να επεκτείνω την απόσταση κάλυψης του σήματος ίντερνετ. 

- Τοποθετούμε στο πατάρι τον αναμεταδότη WIFI ESP32 ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο μακριά από εμάς. Το αντίστοιχο πρέπει να κάνετε και με όλα τα wifi router - modem. Θα βάζετε τους ηλεκτρολόγους να σας τοποθετούν πρίζα τηλεφώνου στο πατάρι ! 

- Οι μηχανικοί - αρχιτέκτονες είναι πιο αδαείς από τους ηλεκτρολόγους διότι σχεδιάζουν κατά της ασφάλειας του κόσμου ! Είναι γνωστό ότι  όλα τα wifi router - modem , καθώς και οι smart συσκευές , τα κινητά τηλέφωνα, κ.α. , εκπέμπουν 24 ώρες το 24ωρο, άρα είναι ανεπίτρεπτο να τα έχει κάποιος συνεχώς δίπλα του. 

- Με την κατάλληλη κεραία , όχι την εσωτερική ,  το ESP32 καλύπτει έως και τα 500 μέτρα,  με 2 - 3 miliwatt , ενώ στον αντίποδα οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι μας ''πυροβολούν'' με κεραιoσυστήματα μικροκυματικής ακτινοβολίας 20 και 50 watt

* Tα όρια SAR (ειδική απορροφούμενη ακτινοβολία) των κινητών τηλεφώνων στο ανθρώπινο σώμα. 

Το όριο SAR που συνιστάται από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 2,0 W/kg  για το σώμα (4,0 W/kg κατά μέσο όρο για τα άκρα - χέρια, καρπούς, αστραγάλους και πόδια).

Στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, το κινητό τηλέφωνο πρέπει να πληροί το όριο SAR 1,6 Watt ανά κιλό, κατά μέσο όρο μετρούμενο από 1 g όγκου ιστού. Αυτό σημαίνει ότι για να λάβουν πιστοποίηση FCC ή ISED και να πωληθούν στις αγορές, το μέγιστο επίπεδο SAR των κινητών τηλεφώνων δεν πρέπει να υπερβαίνει αυτό το επίπεδο.

Οι κατασκευαστές τηλεφώνων λένε ότι δεν γίνεται κακό με 2 Watt ακτινοβολίας στους 1-2 GHz που εκτινάσσεται λίγα εκατοστά από τον εγκέφαλό σας , ή από 1 Watt ενέργειας στους 2,4 GHz (φορητός υπολογιστής). 

Σημειώνουμε, όπως προαναφέρουμε , ότι με ένα (1) milliwatt  (mW) και εξωτερική κεραία το ESP32 καλύπτει 500 μέτρα απόσταση. Στον αντίποδα πλειάδα κατασκευαστών  κινητών τηλεφώνων χρησιμοποιούν ενισχυτικό στάδιο εξόδου ( RF AMP 2 Watt. )

Ασφαλώς αυτό ισχύει ώστε σε δύσκολες περιοχές που δεν υπάρχει επάρκεια σήματος το τηλέφωνο να μπορεί να επικοινωνήσει με το κεραιοσύστημα του παρόχου, όμως τα 2 watt μικροκυματικής ακτινοβολίας ένα εκατοστό από τον εγκέφαλο κάποιου , και ειδικότερα όταν υπάρχει και κάποια προδιάθεση ιατρικής φύσεως, δημιουργούν καρκίνο. ( Προσωπικά πιστεύω, χωρίς να διαθέτω τις απαιτούμενες ιατρικές γνώσεις, ότι η έντονη χρήση , είτε η καθημερινή απορρόφηση μικροκυματικής αντινοβολίας από κοντινά κεραιοσυστήματα, δημιουργούν σε άτομα με προδιάθεση σειρά από καρκίνους, και όχι μόνο του εγκεφάλου όπως διαπιστώθηκε πρόσφατα σε μια έρευνα.)

Επίσης, τόσο στην χώρα μας, όσο και ευρύτερα πωλούνται ελεύθερα πάσης φύσεως συστήματα μικροκυματικής ακτινοβολίας , κυρίως στους 2,4 και 5 GHZ τα οποία δεν πληρούν κανένα πρότυπο ασφαλείας SAR. H παγκόσμια καθώς και η εγχώρια αγορά είναι γεμάτη από μικροκυματικούς πομπούς , Microwave RF amp , ( ενισχυτές ισχύος ), οι οποίοι δεν πληρούν πρότυπα ασφαλείας , όμως χρησιμοποιούνται κατά κόρον για πολλές εφαρμογές. Από χομπιστικά παιγνίδια μέχρι και οικιακές συσκευές μαγειρέματος !Σε μια πρόσφατη μελέτη διαπίστωσαν πολλές περιπτώσεις καρκίνου του εγκεφάλου σε εθισμένους σε κινητά τηλέφωνα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Περίπου μια δεκαετία έντονης χρήσης κινητού. Αναλογιστείτε τώρα τι ισχύει με τα μεγάλα κεραιοσυστήματα ακτινοβολίας των Παρόχων τα οποία μεταδίδουν δεκάδες watt σε στενή δέσμη. ( Αναφορικά με τους φούρνους μικροκυμάτων καλό είναι να τους αποφεύγει όποιος μπορεί. )

Προσωπικά είμαι τόσο ευαίσθητος ''δέκτης'' στις ακτινοβολίες που ακόμα και έπειτα από ένα πεντάλεπτο ομιλίας σε κινητό, το οποίο έχω τοποθετήσει στο αυτί μου, αντιλαμβάνομαι το κάψιμο των εγκεφαλικών κυττάρων του εγκεφάλου.( Μην φοράτε  Bluetooth στα αυτιά, και το τηλέφωνο πάντα σε ανοιχτή ακρόαση.)


Γιάννης Κουρδομένος

Η πλειονότητα των ανθρώπων δεν γνωρίζει από τεχνολογία τηλεπικοινωνιών , άρα δεν γνωρίζουν ότι οι εταιρίες τηλεπικοινωνιών για τις ανάγκες κάλυψης δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων , σε κάθε τοπική κοινωνία , χρησιμοποιούν πομπούς συγκεκριμένων εταιριών της τάξεως των 20 έως και 40 watt και παράλληλα ενισχυτικές κεραίες της τάξεως των 15 DBi το οποίο σημαίνει ότι τα 40 watt ακτινοβολούμενα στον χώρο γίνονται περισσότερα από 120 watt ! - Καθίσταται δυνατόν να λειτουργήσεις πομπούς 20 και 40 watt μικροκυματικής ακτινοβολίας με κατευθυντικές και ενισχυτικές κεραίες πάνελ ( κυψέλες  ) 12 - 15 DB με λοβό ακτινοβολίας 30 μοιρών και να υπάρχει κάλυψη των επιτρεπτών ορίων που ισχύουν στις προηγμένες χώρες σε μια απόσταση από ένα 1 εκατοστό έως και τα 100 μέτρα σε ευθεία γραμμή από το κεραιοσύστημα ; 

- ( Εννοούμε οτιδήποτε υφίσταται ακριβός μπροστά στον λοβό ακτινοβολίας - στενής δέσμης - από το ένα εκατοστό έως και μερικές δεκάδες - η ακόμα και εκατοντάδες μέτρα. )

- Είναι σαφές ότι όσα δεν βλέπουμε είναι αδύνατον να τα αξιολογήσει ο μέσος καταναλωτής - χρήστης τεχνολογιών επικοινωνιών κ.α. , άρα απαιτείται τακτικά να υφίστανται μετρήσεις από ειδικές υπηρεσίες με τα κατάλληλα όργανα και τα στοιχεία να παρέχονται προς δημοσίευση. 

- ( Αγνοούμε πλήρως πότε και από ποιούς έχουν γίνει μετρήσεις στα κεραιοσυστήματα που βρίσκονται στην περιοχή μας, εντός και εκτός αστικού ιστού, καθώς επίσης τα στοιχεία των μετρήσεων. )

* Αν μπορεί έστω και ένας από τους ''καταλληλότερους'' του δήμου Γλυφάδας να κατασκευάσει έναν κώδικα αναμετάδοσης WIFI και να θέσει σε λειτουργία το ESP32 εγώ θα φάω δημόσια τα πτυχία μου. Αναφορικά για τους δήθεν αριστερούς/ες του ΣΥΡΙΖΑ και της ΛΑΕ ουδέν σχόλιον. 

Μη ξεχνάτε ότι στον Δήμο Γλυφάδας πίστωσαν Δεκάδες Χιλιάδες Ευρώ για αναμεταδοτάκια WIFI τα οποία τοποθέτησαν σε πλατείες , ενώ σε εμένα  για την ίδια λειτουργία κόστισαν μόλις 5 ευρώ !

- Τα αποδεικτικά ότι τα κόμματα πολλές φορές ζημιώνουν τον Δήμο , και δεν διασφαλίζουν το δημόσιο όφελος για πολλοστή φορά παρασχέθηκαν.

Η ''ΑΣΦΑΛΕΙΑ'' ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ που ισχύει στις ΗΠΑ και δεν το βρίσκουμε στο GREECE !

Βάση δεδομένων FCC SAR 

Μπορείτε συνήθως να βρείτε την τιμή SAR ενός κινητού τηλεφώνου μέσω της βάσης δεδομένων FCC μέσω του αριθμού ID FCC.

Ο αριθμός ID FCC εμφανίζεται συνήθως κάπου στη θήκη του τηλεφώνου ή της συσκευής. Σε πολλές περιπτώσεις, θα πρέπει να αφαιρέσετε την μπαταρία για να βρείτε τον αριθμό. Αφού έχετε τον αριθμό, προχωρήστε ως εξής. Μεταβείτε στην ακόλουθη διεύθυνση Ιστού: www.fcc.gov/oet/ea/fccid . Μόλις βρεθείτε εκεί, θα δείτε οδηγίες για την εισαγωγή του αριθμού ID FCC

Εισαγάγετε τον αριθμό αναγνωριστικού FCC (σε δύο μέρη, όπως υποδεικνύεται: ο "Κωδικός δικαιούχου" αποτελείται από τους τρεις πρώτους χαρακτήρες, ο "Κωδικός προϊόντος εξοπλισμού" είναι το υπόλοιπο του αναγνωριστικού FCC). 

Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "Έναρξη αναζήτησης". Θα πρέπει να εμφανίζεται η χορήγηση άδειας εξοπλισμού για αυτόν τον συγκεκριμένο αριθμό ταυτότητας. Οι υψηλότερες τιμές SAR που αναφέρονται στα δεδομένα δοκιμών πιστοποίησης εξοπλισμού περιλαμβάνονται συνήθως στην ενότητα σχολίων της χορήγησης πιστοποίησης εξοπλισμού.

Επισήμανση:Μη θεωρήσετε ότι σε επίπεδο Ε.Ε είμαστε πιο έξυπνοι από τους Αμερικανούς έχοντας ψηλότερα τα όρια ασφαλείας. Επίσης, πλειάδα εμπορικών προϊόντων που χρησιμοποιούμε κατά κόρον στην χώρα μας , ενώ τα έχουν αγοράσει και Αμερικανοί δηλώνουν ότι δεν τα χρησιμοποιούν διότι είναι εκτός των ορίων της FCC. (π.χ: πομποδέκτες τους οποίους χρησιμοποιούν μόνο ως δέκτες.)- Σας θυμίζουμε ότι οι μηχανικοί κυβερνούσαν επί 4,5 χρόνια το τόπο , έχουν περάσει περίπου τριάντα από τις δημόσιες προτάσεις μου , έμεινα αδικαίωτος από δαύτους σε όλους τους τομείς , και απολύτως τίποτα δεν άλλαξε στη χώρα μας. Είναι δύσκολο να βάλουν μια πρίζα στο πατάρι , όπως ήταν πολύ δύσκολο να ΘΕΣΠΙΣΟΥΝ και τον ψηφιακό πίνακα στην θέση του ηλεκτρικού όπως το πρότεινα πριν από 30 χρόνια

- Σε καμία περίπτωση δεν έπρεπε να είναι ΕΛΛΗΝΑΣ ο πρωτοπόρος ώστε έτεροι λαοί σήμερα να πωλούν την τεχνολογία του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ, και στα ΕΡΤΖΙΑΝΑ που πρωτοστατήσαμε να αλωνίζουν διαπλεκόμενοι ολιγάρχες και αστικά κόμματα. 

- Aυτοί που πολιτεύονται στη χώρα μας δεν γνωρίζουν ακόμα και σήμερα πως λειτουργεί ο ψηφιακός πίνακας , πως θα το θέσπιζαν ; Είναι αυτονόητο ότι πάει περίπατο η ''καταλληλότητα'', όπως αυταπόδεικτο είναι το γεγονός ότι με χαντάκωσαν ώστε να διαιωνίζεται η στραβομάρα της νεοελληνικής φάρας , η οποία παρεμπιπτόντως υιοθετεί ετεροχρονισμένα οτιδήποτε ξενόφερτο για τα συμφέροντα των ξένων , άντε και μιας μερίδας εγχώριων οικονομικών ολιγαρχών ! 

- Ασφαλώς σήμερα υπάρχουν στη χώρα μας κάποιοι μηχανικοί οι οποίοι προτείνουν και ορισμένοι ηλεκτρολόγοι οι οποίοι γνωρίζουν, χρησιμοποιούν, και εγκαθιστούν ψηφιακά συστήματα - πίνακες παραγωγής ξένων χωρών. ( Εμείς ως χώρα δεν παράγουμε ). Οι κατά τόπους ανατρέξτε στην μνήμη σας πότε μεταδιδόντουσαν δημόσια και από ποιον οι όροι: ψηφιακός πίνακας  και έξυπνα συστήματα, ( smart home ), και αν υπήρχε έστω και δείγμα γραφής από τους ''ξένους''.

- Τέλος, αν και η ψηφιακή τεχνολογία πρέπει να χρησιμοποιείται με σύνεση και προσοχή στα καθορισμένα όρια , αποτελεί μονόδρομο αναφορικά με το μέλλον της ανθρωπότητας. Ουσιαστικά οι κώδικες προγραμματισμού έπρεπε να διδάσκονται στη χώρα μας από την προσχολική ηλικία ώστε να εξισωθούμε κάποια στιγμή με τις τεχνολογικά προηγμένες χώρες, όπως τα μετέδωσα πριν από δεκαετίες δεχόμενος καταχρηστικές διώξεις και κατασχέσεις διαμορφώνοντας το πλαίσιο ορισμένοι επιτήδειοι να είμαστε οι ουραγοί του πλανήτη και οι ίδιοι να χαίρουν εκατομμυρίων περιουσιακών στοιχείων !

ΥΓ:Αναλογίσου , πότε για πρώτη φορά ιδρύθηκε στη χώρα μας Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής - Διακυβέρνησης ,  κάτω από ποιο πλαίσιο , ποιοι βρέθηκαν σε δαύτο και για ποιους λόγους , και δώσε έμφαση τι ίσχυσε με τον υποφαινόμενο ;

* Για όσους θεωρήσετε ότι και ο υποφαινόμενος προωθεί ''ξένες τεχνολογίες''  να σας θυμίσω ότι έχω προτείνει σε ανύποπτο χρόνο, έχω παράξει , και διαθέτω σειρά από Ελληνικά συστήματα. ( Στην κατάλληλη ευκαιρία θα δημοσιοποιήσω κάποια εξ αυτών.) 

* Άλλωστε τόσο οι Αμερικανοί, όσο και πλειάδα έτερων την Ελληνική γλώσσα την χρησιμοποιούν σε κώδικες ASCII και δεν την υποστηρίζουν στις παρεχόμενες ''τεχνολογίες'' τους για SMART HOME. Βλέπε ALEXA, GOOGLE HOME - ASSISTANT, SIRI, TMALL GENIE κ.α. ( Άμα τους έχεις ανοίξει τα μάτια στη συνέχεια όλοι αυτοί σε θεωρούν παρακατιανό ! Ο πρώτος γνωστός αναλογικός υπολογιστής χρονολογείται πριν από χιλιάδες χρόνια και κατασκευάστηκε από Έλληνες. Βλέπε υπολογιστής Αντικυθήρων.)

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: Οι ακίδες του ESP WROOM -32 Rating: 5 Reviewed By: Glyfadaweb
f="https://unpkg.com/video.js/dist/video-js.css" rel="stylesheet">