ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γλυφάδας (Αριθμός Πρόσκλησης:29)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.
ΔΕΥΤΕΡΑ,3 Σεπτέμβρη 2012.

Γλυφάδα, 31.8.2012
                                                                                                    Αρ.Πρωτ. 44813

                                                                                             Αριθμός Πρόσκλησης:29

                                                                      ΠΡΟΣ: Τα Μέλη της Οικονομικής ΕπιτροπήςΑγαπητοί   Συνάδελφοι,
Σας καλούμε σε συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15,
την  5η Σεπτεμβρίου  2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μεσ.
για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:


 1.  Λήψη απόφασης επί των από 24/7/2012 πρακτικών διενέργειας και γνωμοδότησης του πρόχειρου διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια λιπαντικών και λιπαντικών μεταφορικών μέσων”, ενδεικτικά πρ/σας δαπάνης73.800,00 ευρώ (συμ/νου ΦΠΑ).

 1. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή και έκδοση τακτοποιητικών ενταλμάτων.

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού διαχείρισης των ληφθέντων χρημάτων προς εξόφληση περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ μηνών Σεπτεμβρίου, Δεκεμβρίου 2010, και δηλώσεων φόρου Ελ. Επαγγελμ. Και τρίτων Β΄-Γ΄-Δ΄Ε΄- ΣΤ΄ διμήνου 2010 και Α διμήνου 2011 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης και αυτοτελές πρόστιμο για εκκαθαριστική ΦΠΑ χρήσης 2010.

 1. Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής προς αντιμετώπιση των δαπανών ταχυδρομικών τελών.

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.188,30 € προς καταβολή αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης της κας Χατζησαβίδη  Αικατερίνης, πρώην υπαλλήλου της ΔΕΑΠ. 

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων συνολικού ποσού 23.668,74 €, για την εκτέλεση της 2099/2010 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.   

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.880,00 € για την καταβολή χιλιομετρικής αποζημίωσης των μετακινούμενων υπαλλήλων της Υπηρεσίας Δόμησης, για υπηρεσία με ιδιόκτητα μέσα από 1.4.2012 έως 30.6.2012.

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 5.000,00 € , που αφορά την παροχή υπηρεσίας / εργασίας με τίτλο «Συντήρηση αρδευτικών συστημάτων», ενδεικ. πρ/σμού 20.000,00 € (μη συμ/νου ΦΠΑ), για το έτος 2012.

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 10.000,00 € , που αφορά την παροχή υπηρεσίας / εργασίας με τίτλο “Συντήρηση εγκαταστάσεων Δημοτικών Κτιρίων” , ενδεικ. πρ/σμού 20.000,00 € (μη συμ/νου ΦΠΑ), για το έτος 2012

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 20.000,00 € , που αφορά την παροχή υπηρεσίας / εργασίας με τίτλο «Eπισκευή κάδων απορριμμάτων»

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 20.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) , που αφορά την παροχή υπηρεσίας / εργασίας με τίτλο «ΑΜΟΙΒΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013-»

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 20.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) , που αφορά την παροχή υπηρεσίας / εργασίας με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών γεωτρήσεων και υδραυλικών εγκαταστάσεων σε διάφορα σημεία».

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 10.000,00 € , που αφορά την παροχή υπηρεσίας / εργασίας με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων υπηρεσίας πρασίνου ».

 1. Λήψη απόφασης για συμπλήρωση της με αρ. 33/2012 προηγούμενης απόφασης της Ο.Ε. που αφορά στην έγκριση και διάθεση (πιστώσεων), την πληρωμή δαπανών από λογαριασμούς (πιστοποιήσεις) αποπερατωμένων έργων και εκτέλεση αποπερατωμένων εργασιών.

 1. Λήψη απόφασης για συμπλήρωση της με αρ. 52/2012 προηγούμενης απόφασης της Ο.Ε. που αφορά στην έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου , που αφορούν δαπάνες από προμήθειες και δαπάνες γενικής φύσης (αμοιβές για παρεχόμενες υπηρεσίες και εργασίες) σε εξέλιξη, μετά την εκτέλεση παράδοση, διενέργεια και πραγματοποίησή τους αντίστοιχα, μετά από την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2012.  


 Ο  Δήμαρχος - Πρόεδρος


                                                                          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ
 • Blogger Comments
 • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γλυφάδας (Αριθμός Πρόσκλησης:29) Rating: 5 Reviewed By: Glyfadaweb
f="https://unpkg.com/video.js/dist/video-js.css" rel="stylesheet">