ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

Ανοιχτός διαγωνισμός «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ»

ΤΕΤΑΡΤΗ,28 Νοεμβρίου 2012.

Ο ''Δήμαρχος'' Γλυφάδας

Προκηρύσσει Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων και πρόσθετων», ενδεικτικά πρ/σας δαπάνης 1.200.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Γλυφάδας που βρίσκεται στην οδό Άλσους αριθμός 15, στις 27/12/2012, ημέρα Πέμπτη, με ώρα έναρξης και παραλαβής προσφορών την 11:00π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Προμηθειών του Δήμου.

Η διενέργεια του διαγωνισμού διέπεται από τις σχετικές διατάξεις της με αρ.11389/93 (185 Α΄) απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.(ΕΚΠΟΤΑ), του Ν.2286/1995 (19 Α΄), του Ν.3463/2006 (114 Α΄) όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (87 Α΄) καθώς και των Νόμων, Διαταγμάτων, Κανονιστικών Αποφάσεων κ.λ.π. που εναρμόνισαν την Εθνική νομοθεσία περί προμηθειών, με το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται το χρονικό διάστημα των ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία του διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής ποσοστού(5%) της προϋπολογισθείσας δαπάνης, ύψους 60.000,00 €.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο κατά τις εργάσιμες ημέρες μέχρι έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, (αρμόδιος: κ. Β. Παναγιωτίδης, τηλ.: 2132025361.)

Ο ''Δήμαρχος'' Γλυφάδας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ


  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: Ανοιχτός διαγωνισμός «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ» Rating: 5 Reviewed By: Glyfadaweb
f="https://unpkg.com/video.js/dist/video-js.css" rel="stylesheet">