ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΤΡΙΤΗ, 26  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013


Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Γλυφάδας,

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο: «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης» προϋπολογισθείσας δαπάνης 44.936,11€ (συμ/νου ΦΠΑ), με βάση τα συντασσόμενα τεύχη της (2/2013) μελέτης του Δήμου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κ.Δ.Κ. (Ν.3463/2006-114 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύουν  και σε εκτέλεση της με αριθμό  30/2013 απόφασης της  Οικονομικής  Επιτροπής.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο (Άλσους 15),  στο Ισόγειο του Δημαρχιακού μεγάρου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 19/03/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα  10:00 (π.μ.) (ώρα λήξης αποδοχών προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμό κάθε είδους παροχής υπηρεσιών/εργασιών προς τους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου, πλην αυτών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου 3316/2005 (42 Α΄), γραμμένοι στα αντίστοιχα επιμελητήρια και ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2% του συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης της υπηρεσίας/εργασίας και βεβαιώνεται με την προσκόμιση γραμμάτιου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας.

Πληροφορίες και έντυπα σχετικά με τον πρόχειρο διαγωνισμό δίνονται στα γραφεία του Δήμου από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας του πιο πάνω διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (αρμόδιος: κ. Βασίλης Παναγιωτίδης τηλ.: 213.2025.361).
                                           
                           Ο Δήμαρχος

                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ


Υ.Γ του ΓΛΥΦΑΔΑ WEB: Μετά απο εκατοντάδες προσλήψεις στο δήμο Γλυφάδας και αρκετές περιπτώσεις περίεργων κομματικού χαρακτήρα διορισμών σε συγκεκριμένους τομείς, ο δήμος Γλυφάδας ακόμα δεν διαθέτει πληρότητα συμβούλων;
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Rating: 5 Reviewed By: Glyfadaweb
f="https://unpkg.com/video.js/dist/video-js.css" rel="stylesheet">