ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

Ο κόσμος στη Γλυφάδα έχει μνήμη


Ο κόσμος στη Γλυφάδα έχει μνήμη, έχει νοημοσύνη, έχει και οφθαλμούς οπότε βλέπει.


Δεν δικαιούται κανείς να προσβάλει τα συνταγματικά δικαιώματα των Ελλήνων.
Γνωρίζουν οι συμπολίτες μας τι έχει ισχύσει στη Γλυφάδα εις βάρος του δημότη, και ποιοι συνεχίζουν να προσβάλουν τη δημοκρατία. (Βλέπε Κόκκορης)


'Αρθρο 10: (Δικαίωμα αναφοράς προς τις αρχές)

1. Kαθένας ή πολλοί μαζί έχουν το δικαίωμα, τηρώντας τους νόμους του Kράτους, να αναφέρονται εγγράφως στις αρχές, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ενεργούν σύντομα κατά τις κείμενες διατάξεις και να απαντούν αιτιολογημένα σε εκείνον, που υπέβαλε την αναφορά, σύμφωνα με το νόμο. 

2. Mόνο μετά την κοινοποίηση της τελικής απόφασης της αρχής στην οποία απευθύνεται η αναφορά, και με την άδειά της, επιτρέπεται η δίωξη εκείνου που την υπέβαλε για παραβάσεις που τυχόν υπάρχουν σ’ αυτή. 

3. Η αρμόδια υπηρεσία ή αρχή υποχρεούται να απαντά στα αιτήματα για παροχή πληροφοριών και χορήγηση εγγράφων, ιδίως πιστοποιητικών, δικαιολογητικών και βεβαιώσεων μέσα σε ορισμένη προθεσμία, όχι μεγαλύτερη των 60 ημερών, όπως νόμος ορίζει. Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσμίας αυτής ή παράνομης άρνησης, πέραν των άλλων τυχόν κυρώσεων και έννομων συνεπειών, καταβάλλεται και ειδική χρηματική ικανοποίηση στον αιτούντα, όπως νόμος ορίζει.

'Αρθρο 22: (Προστασία της εργασίας)

1. H εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Kράτος, που μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών και για την ηθική και υλική εξύψωση του εργαζόμενου αγροτικού και αστικού πληθυσμού. 

Αρθρο 25: (Αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου, προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων)

1. Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκησή τους. Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν. Oι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας.

2. H αναγνώριση και η προστασία των θεμελιωδών και απαράγραπτων δικαιωμάτων του ανθρώπου από την Πολιτεία αποβλέπει στην πραγμάτωση της κοινωνικής προόδου μέσα σε ελευθερία και δικαιοσύνη.
3. H καταχρηστική άσκηση δικαιώματος δεν επιτρέπεται.

Αρθρο 14: (Ελευθερία του Τύπου)

9. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η οικονομική κατάσταση και τα μέσα χρηματοδότησης των μέσων ενημέρωσης πρέπει να γίνονται γνωστά, όπως νόμος ορίζει. Νόμος προβλέπει τα μέτρα και τους περιορισμούς που είναι αναγκαίοι για την πλήρη διασφάλιση της διαφάνειας και της πολυφωνίας στην ενημέρωση. Απαγορεύεται η συγκέντρωση του ελέγχου περισσότερων μέσων ενημέρωσης της αυτής ή άλλης μορφής. Απαγορεύεται ειδικότερα η συγκέντρωση περισσότερων του ενός ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης της αυτής μορφής, όπως νόμος ορίζει. Η ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού μετόχου ή του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης μέσων ενημέρωσης είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού μετόχου ή του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης που αναλαμβάνει έναντι του Δημοσίου ή νομικού προσώπου του ευρύτερου δημόσιου τομέα την εκτέλεση έργων ή προμηθειών ή την παροχή υπηρεσιών. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνει και κάθε είδους παρένθετα πρόσωπα, όπως συζύγους, συγγενείς, οικονομικά εξαρτημένα άτομα ή εταιρείες. Νόμος ορίζει τις ειδικότερες ρυθμίσεις, τις κυρώσεις που μπορεί να φθάνουν μέχρι την ανάκληση της άδειας ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού και μέχρι την απαγόρευση σύναψης ή την ακύρωση της σχετικής σύμβασης, καθώς και τους τρόπους ελέγχου και τις εγγυήσεις αποτροπής των καταστρατηγήσεων των προηγούμενων εδαφίων.

Άρθρο 120: (Ακροτελεύτια διάταξη)

4. H τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Eλλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.

ΓΛΥΦΑΔΑ FM 1977 - 2004 Επανειλημμένα διώξεις και κατασχέσεις.

Γιάννης Κουρδομένος
glyfadaweb@gmail.com


ΥΓ: Όσοι θεωρείται σε τοπικό επίπεδο ανεγκέφαλους τους συμπολίτες μας, και επιρρεπείς σε μεθόδους ανώνυμης χειραφέτησης, η ακόμα κατευθυνόμενης από συγκεκριμένα πολιτικοικονομικά συμφέροντα, εμπαίζεται αρχικά το άτομο σας και σαφώς κανένα από το κοινωνικό σύνολο. 

*Γνωρίζουν όλοι τι ισχύει με διαπλεκόμενα που έχουν πολλά μέσα πέραν του ενός, και ποιοι είναι οι προαγωγοί της αντιδημοκρατικότητας και της αντισυνταγματικότητας. Γνωρίζουν ποιοι εκτός των τηλεοπτικών αδειών σε διαπλεκόμενα παραχώρησαν και τις ψηφιακές συχνότητες, και τελικά γνωρίζουν ποιοι ''κυβερνούν'' στην Ελλάδα και ποιοι ανεβοκατεβάζουν κυβερνήσεις και διοικήσεις. 

Γιατί δεν ίσχυσε κάτι ανάλογο και με εμάς κυρίες και κύριοι έπειτα εκατοντάδων αιτήσεων, διώξεων και κατασχέσεων;
Γιατί δεν παραχώρησαν και σε εμάς μια (1) άδεια στην Νοτιοανατολική Αττική και τη Γλυφάδα;

Αποδεικνύεται το εύρος και η έκταση της διαπλοκής στη χώρα μας, καθώς και η ελλειμματική δημοκρατία, και το χειρότερο όλων η ατιμία που διέπει κάποιους ''συμπολίτες'' μας που έχει αποδειχθεί ότι υπηρετούν την διαπλοκή.

Καλείστε ως ευφυείς να έχετε πλήρη αντίληψη ποιοι είναι στην υπηρέτηση διαπλεκόμενων στη πόλη μας, και ποια συμφέροντα εξυπηρετούνται. 
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: Ο κόσμος στη Γλυφάδα έχει μνήμη Rating: 5 Reviewed By: Glyfadaweb
f="https://unpkg.com/video.js/dist/video-js.css" rel="stylesheet">