ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

ΕΚΤΑΚΤΟ: Η απόφαση ακύρωσης παραχώρησης του οικοπέδου να αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ακυρώθηκε από την Γ.Γ.Αποκεντρωμένης διοίκησης η απόφαση του δήμου Γλυφάδας, παραχώρησης οικοπέδου στην Μητρόπολη Γλυφάδας, Β.Β.Β,  δεδομένου ότι δεν πληροί της προϋποθέσεις περί δωρεάν παραχώρησης ακινήτου, σύμφωνα με το άρθρο 185 παρ. 1 του ν.3463/2006.

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 185 για την δωρεάν παραχώρηση ακινήτου απαιτείται έκτακτη η επείγουσα ανάγκη. 

1.  Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλί­ου επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση δημο­τικών ή κοινοτικών ακινήτων στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, για την αντιμετώπιση έκτα­κτης και επείγουσας ανάγκης. Η παραχώρηση ανακαλεί­ται με όμοια απόφαση, εφόσον οι λόγοι που την είχαν υπαγορεύσει έχουν εκλείψει.


Με αίτηση προς το δήμο Γλυφάδας, ο κ.Γιαννακόπουλος, αιτείται την ανάρτηση της αποφάσεως στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.

1) Γεώργιο Π. Παπανικολάου, δήμαρχο.
2) Παναγάκο Ευστράτιο, πρόεδρο δημοτικού συμβουλίου,
3) Ολους τους δημοτικούς συμβούλους, δια του 2ου εξ υμών.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - Α Ι Τ Η Σ Η

Γιαννακόπουλου Αναστασίου του Ιωάννη, κατοίκου Γλυφάδας Αττικής, οδός Ιάσονος αριθ. 15 - Τ.Κ. 16561 - τηλ./fax: 210-9645005.

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση των αριθ. 11 και 12/16-07-2015 αντίστοιχων αποφάσεων της Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, Δυτικού τομέα Αθηνών.

Με την παρούσα μου, ως προσφεύγων (με την από 18-05-2015 Προσφυγή μου), και αυτοπροσώπως εξετασθείς στην ως άνω Επιτροπή την 16-07-2015, προς απόρριψη των αντίστοιχων Προσφυγών του Δήμου Γλυφάδας (αριθ. προσφυγής 58/10-06-2015) και της Ιεράς Μητρόπολης Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας Βάρης, Βουλιαγμένης, (αριθ. Προσφυγής 64/12.06-2015), σας αποστέλλω - καταθέτω αντίγραφα των ως άνω αποφάσεων, προς γνώσιν σας και για τα νόμιμα.

ΑΙΤΟΥΜΑΙ:
1) Την εκ μέρους σας άμεση ανάρτηση στη Διαύγεια.
2) Να πρωτοκολληθεί η παρούσα μου.
3) Να μου χορηγηθεί αντίγραφό της &
4) Να λάβω άμεση γνώση τυχόν ενεργειών σας, προς αντίκρουση αυτών εμπρόθεσμα.

Γλυφάδα Αττικής, 23-07-2015

Ο Γνωστοποιών & Αιτών.

Αναστάσιος Ιωάννη Γιαννακόπουλος.

Δείτε στα έγγραφα που ακολουθούν την απόφαση της Γ.Γ.Α.Δ.Αττικής


  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: ΕΚΤΑΚΤΟ: Η απόφαση ακύρωσης παραχώρησης του οικοπέδου να αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ Rating: 5 Reviewed By: Γιάννης Κουρδομένος