ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

Προσφυγή στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατά κομμάτων - παρατάξεων - δημάρχων

Έπειτα από 42 χρόνια κομμάτων, και κομματικών δημοτικών αρχών στο δήμο Γλυφάδας, προσφεύγουμε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για το σύνολο των παρανομιών τους από το 1977 μέχρι και σήμερα.  

Καταγγέλλουμε τόσο την δημοτική αρχή του Γιώργου Παπανικολάου, στο δήμο Γλυφάδας, όσο και το σύνολο των αντιπολιτευόμενων παρατάξεων, για την απαράδεκτη στάση τους, καθώς επίσης τα κοινοβουλευτικά κόμματα για λειτουργία που δεν συνάδει με τη συνταγματική ομαλότητα.

Δεδομένων των αιτήσεών μας, από την δεκαετία του 2000, τόσο στις δημοτικές αρχές της Γλυφάδας, όσο και στους εκάστοτε κυβερνώντες, αρμοδίους υπουργούς, για μια άμεση και μαζική δομή πολυφωνικής ηλεκτρονικής Ενημέρωσης στα νότια προάστια Αττικής, και των καταχρηστικών παρανομιών τους εις βάρος μας, αποδεικνύεται ότι παραβιάζονται οι ακόλουθες διατάξεις του Ελληνικού Συντάγματος:

α)  'Αρθρο 2 1. O σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας.

β) 'Αρθρο 4 - 1. Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.

γ) 'Αρθρο 5 - 1. Kαθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική, και πολιτική ζωή της Xώρας.

δ) 'Αρθρο 5 - 2. Όσοι βρίσκονται στην Eλληνική Eπικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής, και της ελευθερίας τους.

ε) 'Αρθρο 5A.1. Καθένας έχει δικαίωμα στην πληροφόρηση, όπως νόμος ορίζει. 2. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής, και διάδοσής τους, αποτελεί υποχρέωση του Κράτους.

θ) 'Αρθρο 10 - 1. Kαθένας, ή πολλοί μαζί, έχουν το δικαίωμα, τηρώντας τους νόμους του Kράτους, να αναφέρονται εγγράφως στις αρχές, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ενεργούν σύντομα κατά τις κείμενες διατάξεις και να απαντούν αιτιολογημένα σε εκείνον, που υπέβαλε την αναφορά, σύμφωνα με το νόμο. 

3. Η αρμόδια υπηρεσία ή αρχή υποχρεούται να απαντά στα αιτήματα μέσα σε ορισμένη προθεσμία, όχι μεγαλύτερη των 60 ημερών, όπως νόμος ορίζει. Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσμίας αυτής ή παράνομης άρνησης, πέραν των άλλων τυχόν κυρώσεων και έννομων συνεπειών, καταβάλλεται και ειδική χρηματική ικανοποίηση στον αιτούντα, όπως νόμος ορίζει.

Τονίζουμε ότι από την δεκαετία του 2000 μέχρι σήμερα έχουμε καταθέσει περισσότερες από 100 Αιτήσεις, τόσο στη δημοτική αρχή Γλυφάδας, όσο και στους εκάστοτε κυβερνώντες - αρμοδίους υπουργούς, στην Ελληνική δικαιοσύνη, κ.α. με απόλυτη απραξία από τη πλευρά τους, με χαρακτηριστικότερες τις πρόσφατες στον δήμο Γλυφάδας με παρανομία από τη πλευρά Κ.Κόκκορη, όπως και στη συνέχεια στον Γ.Παπανικολάου, και τέλος στον υπουργό Επικρατείας Νίκο Παππά ο οποίος συνεχίζει τη πεπατημένη των προκατόχων του ΝΔ και ΠΑΣΟΚ.

ι) 'Αρθρο 13 - 1. Η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης είναι απαραβίαστη. 2. Kάθε γνωστή θρησκεία είναι ελεύθερη και τα σχετικά με τη λατρεία της τελούνται ανεμπόδιστα υπό την προστασία των νόμων.

Είναι γνωστό της πάση ότι εμείς δεν δεχόμαστε την ορθοδοξία, και επί δεκαετίες διακηρύσσαμε ραδιοφωνικά, με τη καθημερινή δημόσια λειτουργία μας, υπέρ της επιστροφής της ανιδιοτελούς αρχαιοελληνικής πίστης και θρησκείας στην γενέτειρα χώρα της.

κ) 'Αρθρο 14 - Kαθένας μπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά, γραπτά και δια του τύπου τους στοχασμούς του τηρώντας τους νόμους του Kράτους. 

9. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η οικονομική κατάσταση και τα μέσα χρηματοδότησης των μέσων ενημέρωσης πρέπει να γίνονται γνωστά, όπως νόμος ορίζει. Νόμος προβλέπει τα μέτρα και τους περιορισμούς που είναι αναγκαίοι για την πλήρη διασφάλιση της διαφάνειας και της πολυφωνίας στην ενημέρωση. 

Απαγορεύεται η συγκέντρωση του ελέγχου περισσότερων μέσων ενημέρωσης της αυτής ή άλλης μορφής. Απαγορεύεται ειδικότερα η συγκέντρωση περισσότερων του ενός ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης της αυτής μορφής, όπως νόμος ορίζει. 

'Αρθρο 15 - 2. Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους. O έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως νόμος ορίζει. 

O άμεσος έλεγχος του Κράτους, που λαμβάνει και τη μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης άδειας, έχει ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας, καθώς και το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας.

Δεδομένου ότι τόσο η κυβέρνηση, όσο και η αξιωματική αντιπολίτευση, παρακωλύουν την εύρυθμη λειτουργία του Ε.Σ.Ρ, και αυτό συνεπάγεται έπειτα από σειρά αιτήσεών μας στο Ε.Σ.Ρ να μην υφίσταται η λειτουργία του ''ΓΛΥΦΑΔΑ FM 1977 - 2004'', άρα παρακωλύεται η μαζική και άμεση αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, όπως και σειρά προϊόντων του λόγου και της τέχνης. 

Αυτό αποβαίνει επιζήμιο του τοπικού μας πολιτισμού - κοινωνίας, όπως και χιλιάδων συμπολιτών μας οι οποίοι βάλλονται από αντισυνταγματικά ραδιοτηλεοπτικά ΜΜΕ της αυτής ή άλλης μορφής, τα οποία βρίσκονται στα χέρια και το ιδιοκτησιακό καθεστώς λίγων οικογενειών και των παρένθετων προσώπων τους.

Τονίζεται ότι κατά παράβαση του άρθρου 21 παρ. 2, και 6. αντί της ''ειδικής φροντίδας'' από το Kράτος, καθώς του δικαιώματος αυτονομίας, επαγγελματικής ένταξης, και συμμετοχής στην οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας, υπάρχουν τα αποδεικτικά σειράς καταχρηστικών διώξεων και κατασχέσεων, τα οποία προσκομίζονται στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, παράλληλα με τις αιτήσεις στο δήμο Γλυφάδας και την καθολικότητα παρανομιών από τη πλευρά δημάρχων και δημοτικών αρχών. Επιπροσθέτως οι αιτήσεις μας στις εκάστοτε κυβερνήσεις, το Ε.Σ.Ρ, και τους αρμοδίους υπουργούς. 

'Αρθρο 22 - 1. H εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Kράτος, που μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών και για την ηθική και υλική εξύψωση του εργαζόμενου αγροτικού και αστικού πληθυσμού.

Κατάθεση στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου των πειστηρίων για παρακώλυση της προστασίας της εργασίας με την συμβολή δικαστικών λειτουργών, της εκτελεστικής εξουσίας, καθώς και των δημοτικών αρχών - δημάρχων, αρμοδίων υπουργών, κυβερνώντων κ.α.

Σαφώς έχουμε το παράδειγμα της απόλυτης φαυλοκρατίας με την Βουλγάρα καθαρίστρια Κωνσταντίνα Κούνεβα, η οποία το 2014 εξελέγη ευρωβουλευτής με την υποστήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, δεδομένου ότι το 2008 είχε δεχθεί επίθεση με βιτριόλι χάνοντας την εργασία της, και όπως επικαλέστηκε: "Ο σκοπός μου είναι να υπερασπίζω τους ανθρώπους από τα κοινωνικά ασθενή στρώματα'', και σαφώς πλην των αποδοχών της, όπως και σε πλειάδα περιπτώσεων, ουδέν άλλο υφίσταται, και δεν γνωρίζουμε κάτι περισσότερο.

Τονίζεται ότι ο Έλληνας Γιάννης Κουρδομένος, ο οποίος από την δεκαετία του 70  μέχρι το 2004 συστηματικά είχε δεχθεί περισσότερες από πέντε ( 5 ) καταχρηστικές διώξεις - κατασχέσεις, με απόρροια τόσο το καθεστώς ανεργίας, όσο και οικονομική ζημία εκατομμυρίων δρχ , όπως και του καθεστώτος βλάβης της υγείας του, και δεδομένου ότι συμμετείχε ενεργά στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έτυχε καμιάς απολύτως μέριμνας, και σαφώς κρίνετε η ποιότητα τόσο των συμπολιτών μας, όσο και εν γένει της πολιτικής. 

Κυρίως κρίνετε ο συντελεστής διαπλοκής - media - ιδιοκτητών, (όσων διαμόρφωσαν για τα συμφέροντά τους ΝΔ και ΠΑΣΟΚ) και διαμορφώσεως της κοινωνικής παραμορφώσεως, με την επίπλαστη αναγνωρισιμότητα όσων μετέδιδαν οι μη αδειοδοτημένες εθνικές τηλεοράσεις, και όσων δεν εξυπηρετούσαν τα συμφέροντα της οικονομικής μαφίας και ουδέποτε είδαν μαζικά την δημοσιότητα. 

Λογίζεται κόμμα αριστεράς το οποίο λειτουργεί με κριτήριο όσα μεταδίδουν οι τηλεοράσεις ; Πότε και πόσες φορές μετέδωσαν οι τηλεοράσεις τις χιλιάδες καταχρηστικές διώξεις  και κατασχέσεις Ελλήνων πολιτών στο χώρο της ερτζιανών ; ( Η επιλεκτική Ενημέρωση από τα παράνομα εθνικά κανάλια )

'Αρθρο 25 - 1. Η αρχή της αναλογικότητας, δεδομένων όσων ισχύουν στο χώρο των ερτζιανών της χώρας μας, καταστρατηγείτε στον απόλυτο βαθμό, δεδομένων των προαναφερόμενων, και κυρίως δεδομένου του γεγονότος ότι ο υποφαινόμενος είναι ο πρωτεργάτης των FM κυμάτων, και το συγκεκριμένο πιστοποιείται από αποφάσεις της Ελληνικής Δικαιοσύνης οι οποίες προσκομίζονται στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

* Σας θυμίζουμε για πολλοστή φορά ότι πρωτοστατήσαμε στα FM από τη δεκαετία του 70. Στα τέλη της δεκαετίας του 80 καταθέσαμε αίτηση - παράβολο για ''αδειοδότηση'' στο υπουργείο προεδρίας, και ενώ η ΝΔ μοίραζε περιφερειακές άδειες, για ''άγνωστους λόγους'' εμείς δεν λάβαμε. Στη συνέχεια, δεδομένου ότι κάναμε χρήση του άρθρου 120, το οποίο αποτελούσε συνταγματική μας υποχρέωση, δεχτήκαμε σειρά καταχρηστικών διώξεων και κατασχέσεων, για την περαιτέρω αναβάθμιση της διαπλοκής που δημιούργησαν στη χώρα μας.
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: Προσφυγή στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατά κομμάτων - παρατάξεων - δημάρχων Rating: 5 Reviewed By: Glyfadaweb
f="https://unpkg.com/video.js/dist/video-js.css" rel="stylesheet">