ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

Είμαστε ανήθικοι, η είσαστε ανήθικοι ;

Η ηθική είναι κλάδος της φιλοσοφίας που ασχολείται κυρίως με το ποιες ανθρώπινες πράξεις είναι αποδεκτές και ορθές και ποιες ανάρμοστες και λανθασμένες.

Ωστόσο, στα θέματα ηθικής σπάνια υπάρχει γενική συμφωνία απόψεων, και ακόμα και ο προσδιορισμός ποιο είναι το κεντρικό ή θεμελιώδες ζήτημα αποτελεί αντικείμενο διαφωνιών. 

Συνολικά το έχουμε ζήσει ως φαινόμενο, και σε μια κοινωνία έντονων μεταβολών δεν υπάρχουν ειδικοί και άτομα τα οποία αδυνατούν να έχουν σαφείς και συγκεκριμένες θέσεις.

Για μεθοδολογικούς κυρίως λόγους η ηθική χωρίζεται συνήθως σε τρία πεδία ή κλάδους: σε κανονιστική, μεταηθική και περιγραφική.

Η κανονιστική ηθική διατυπώνει κανόνες του ηθικού πράττειν, η μεταηθική είναι μία κριτική δευτέρου επιπέδου, περί του πώς πρέπει να εννοούνται και να χρησιμοποιούνται οι ηθικές έννοιες, και η περιγραφική ηθική περιγράφει τα ήθη και το τρόπο σκέψεως μιας κοινωνίας.

Θα επικεντρώσουμε στην περιγραφική ηθική, διότι εμείς κρίνουμε την λειτουργία μιας τοπικής κοινωνίας, των πολιτικών, αιρετών, κ.α., και στον αντίποδα κρινόμαστε από όλους. 

Η διαφορά ημών, από το σύνολο των υπολοίπων, είναι ότι η τοπική κοινωνία αποτελείται από 100.000 χιλ. κατοίκους, και ενώ εδώ ο κριτής είναι ένας, στον αντίποδα οι κριτές είναι χιλιάδες, και χωρίς να γνωρίζει κανείς ποια είναι η νοοτροπία τους, η νοημοσύνη τους, οι αξίες τους, τα ιδανικά τους, τα πιστεύω τους κ.α.
  
Έχοντας μια σαφή διαδρομή, και στον αντίποδα τα αστικά πολιτικά κόμματα εντός του δήμου, τα οποία προσωπικά ποτέ δεν συμπαθήσαμε, και οι λόγοι είναι χιλιάδες, όταν ασκούμε κριτική εναντίων τους, είμαστε εμείς ανήθικοι, η είναι οι αιρετοί ανήθικοι σύμφωνα με όσα ισχύουν; 

Η ηθική, ως σύνολο αντιλήψεων που τυχαίνει να κυριαρχούν σε μια δεδομένη κοινωνία, δηλαδή με την ανθρωπολογική και περιγραφική έννοια, υπόκειται σε μεταβολές που εξαρτώνται από την κοινωνία στην οποία εφαρμόζεται. Έτσι, παράγοντες που επηρεάζουν το κοινωνικό σύνολο δύναται να επιφέρουν αλλαγές και στο σώμα της ηθικής. 

Συγκεκριμένα στη χώρα μας, οι μεταβολές της ηθικής είναι ραγδαίες τις τελευταίες δεκαετίες, έχοντας την έλευση του διαδικτύου, όπως και εκατομμύρια πληροφορίες - εικόνες από ολόκληρο τον πλανήτη, καθώς επίσης και τις ασκούμενες πολιτικές, οι οποίες δρομολόγησαν τον εύκολο πλουτισμό των πολιτικών, των ημέτερων τους, και στον αντίποδα την καταστροφή της χώρας και εκατομμυρίων πολιτών.
Δεδομένου ότι γίνετε πολύς λόγος τελευταία για την ηθική θα αναφέρουμε ενδεικτικά:

1) Είναι ορθό σήμερα, το 2017, η πολιτική ηγεσία μιας χώρας να κατευθύνει το λαό στην Παναγία, και την εκκλησία, όταν η οικονομική καταστροφή της χώρας και του λαού έχει συγκεκριμένη ταυτότητα οικονομικών και πολιτικών παραγόντων ; ( Δεν έσωσε στον κατάλληλο χρόνο η Παναγία και ο Θεός τον Ελληνικό λαό )

2) Η άνοδος της ακροδεξιάς, του Φασισμού, όπως και του συντηρητισμού, κατατάσσονται στα ηθικά στοιχεία μιας κοινωνίας, η των πολιτικών, όταν είναι σαφές ότι ο Φασισμός δημιουργείται από οικονομικούς παράγοντες για διεύρυνση των κερδών τους

3) Πόσο ηθικό είναι σήμερα να στρέφεις το λαό προς την εκκλησία, αντί να του παρέχεις τις πολιτικές που χρειάζεται ; ( Παρεμπιπτόντως έχετε υπόψιν σας ότι στα νότια προάστια Αττικής έχουμε πολλούς ακροδεξιούς οι οποίοι παράλληλα είναι και χριστιανοί πιστοί; ) Αλήθεια, πως γίνετε άνθρωποι οι οποίοι επικαλούνται ότι είναι πιστοί, παράλληλα να στηρίζουν την Χ.Α των δολοφόνων; Δεν θα σταθώ στους ''άλλους'', οι οποίοι ακολουθούν πλάγιες οδούς, και αυτοί είναι τόσο στους κόλπους της εκκλησίας, όσο και των αστικών κομμάτων. 

Μήπως έχει χαθεί εντελώς το μέτρο σύμφωνα με τον απαράδεκτο τρόπο νοημοσύνης και λειτουργίας του Νεοελληνικού λαού;

4) Πόσο ηθικό είναι σήμερα να φροντίζεις την διεύρυνση των κερδών όσων ωφελήθηκαν στο παρελθόν, ακόμα και την περίοδο της οικονομικής κρίσης, αντί της ωφέλειας των υπολοίπων ;

5) Πόσο ηθικό είναι ένας δήμαρχος να παρανομεί σκόπιμα ώστε να ωφελήσει την εκκλησία, η οποία διαθέτει περιουσιακά στοιχεία εκατομμυρίων, αντί να ωφελήσει το κοινωνικό σύνολο, και ειδικότερα όσους είχαν υποστεί καταστροφές ;

Μπορούμε να συνεχίσουμε μέχρι το άπειρο...

Καλείστε να απαντήσετε τα ερωτήματα, και σίγουρα κάθε ένας/μια από εσάς θα έχει σαφή εικόνα ποιοι επί του παρόντος είναι ηθικοί, και ποιοι οι ανήθικοι.

Ουσιαστικά ανηθικότητα σήμερα είναι να γνωρίζεις και να αποσιωπάς τα εγκλήματα, τα οποία διαπράττονται ώστε να προκύψει διεύρυνση των οφελών όσων ωφελήθηκαν πέραν του δέοντος.

Ουσιαστικά ανηθικότητα σήμερα είναι να μεριμνάς και να στηρίζεις όσους διαπράττουν εγκλήματα πάσης φύσεως κατά του κοινωνικού συνόλου, ενώ είναι εξασφαλισμένοι και δεν διακυβέβευεται το ελάχιστο όσων αφορά τους ιδίους.

Ο κάθε ένας κρίνει εξ ιδίων τα αλλότρια, και όσα φαντάζεται και θεωρεί για τους άλλους, πάντα πέφτουν ριζικά έξω από την πραγματικότητα που ζουν οι υπόλοιποι. 

Παράδειγμα: Ο κύριος/ια που απολαμβάνει αποδοχών πέντε χιλιάρικα το μήνα θεωρεί ότι το ανάλογο ισχύει με όλους, άσχετα αν ορισμένοι επικαλούνται ότι βρίσκονται σε διαφορετικό συντελεστή !!!

Ο κύριος/ια που συνέστησε την offshore Υπεράκτια εταιρεία ) ώστε να κερδίσει χρήματα από φορολόγηση κ.α., θεωρεί ότι το ανάλογο ισχύει με όλους, άσχετα αν ορισμένοι επικαλούνται ότι βρίσκονται σε διαφορετικό συντελεστή !!!

Ο κύριος/ια που απολαμβάνει τα νοίκια από πέντε διαμερίσματα θεωρεί ότι το ανάλογο ισχύει με όλους, άσχετα αν ορισμένοι επικαλούνται ότι βρίσκονται σε διαφορετικό συντελεστή !!!

Ο κύριος/ια που δεν κόβει αποδείξεις, θεωρεί ότι το ανάλογο ισχύει με όλους, άσχετα αν ορισμένοι επικαλούνται ότι βρίσκονται σε διαφορετικό συντελεστή !!!

Ο κύριος/ια που ρίχνει στη τσέπη τα μαύρα επί δεκαετίες, απο δημάρχους - αιρετούς, για εξυπηρέτηση συγκεκριμένων σκοπιμοτήτων, θεωρεί  ότι το ανάλογο ισχύει με όλους, άσχετα αν ορισμένοι επικαλούνται ότι βρίσκονται σε διαφορετικό συντελεστή !!!

Για πάρα πολλές χιλιάδες λοιπόν ισχύει κάτι ανάλογο, σύμφωνα με το δικό τους μυαλό και λογική με τους ιδίους, όσων αφορά το σύνολο των υπολοίπων.

''Δεν γίνετε εγώ να απολαμβάνω μαύρα και να μην ισχύει με όλους τους υπολοίπους, λέει ο κύριος και η κυρία ;'' 


Είμαστε ανήθικοι, η είσαστε ανήθικοι ; Μια σάπια κοινωνία, η οποία συντηρητικοποιείται ώστε να καλύψει τις πομπές της, τις ατιμίες της, τις αδικίες της, τις παρανομίες της, τα μαύρα της χρήματα, και πολλά ακόμα.

Μια κοινωνία σε φάση σήψης, η οποία δίνει χείρα βοηθείας στο κεφάλαιο, όποιο και να είναι αυτό, ώστε να συνεχίζονται τα εγκλήματα κατά των πολλών για τα οφέλη των λίγων, είτε είναι υπουργοί, είτε βουλευτές, είτε κόμματα, είτε παρατάξεις, είτε δήμαρχοι, είτε αιρετοί, είτε ολιγάρχες, είτε οι φερόμενοι *επώνυμοι των τηλεοράσεων, και πολλά και διάφορα ακόμα.

* Όπως γνωρίζετε από χιλιάδες εκπομπές μου στο παρελθόν, η επωνυμία και η διασημότητα, η αναγνωρισιμότητα, μπορεί να υπάρξουν για τον κάθε ένα/μια ακόμα και να είναι απόλυτα ατάλαντος - φελλός. 
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: Είμαστε ανήθικοι, η είσαστε ανήθικοι ; Rating: 5 Reviewed By: Glyfadaweb