ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

Η τριτοκοσμική Ελλάδα παραμένει τρίτος κόσμος

Του Γιάννη Κουρδομένου

Ο αρμόδιος υπουργός, Νίκος Παπάς, να εξηγήσει στο κοινωνικό σύνολο τι ακριβός ισχύει αναφορικά με το ΕΣΡ, και όσα ισχύουν μέχρι σήμερα για την ραδιοφωνία.

Όπως θα διαβάσετε στη συνέχεια  «οι ραδιοφωνικοί σταθμοί που λειτουργούσαν κατά την 1η Νοεμβρίου 1999, θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούντες, μέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 2328/1995, για την προκήρυξη συγκεκριμένων θέσεων αδειών λειτουργίας τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών».

Δεδομένου ότι σήμερα στη χώρα μας δεν υφίσταται Υπουργός τύπου και ΜΜΕ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 2328/1995, και δεδομένου ότι δεν έχει αλλάξει το ελάχιστο όσων ίσχυαν επί διακυβέρνησης ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, αναφορικά με την ραδιοφωνία, και σύμφωνα με την κατάληση της νομιμότητας στη χώρα μας, δεδομένου ότι δεν γίνονται προκηρύξεις αδειοδοτήσεως, μήπως απαιτεί επιβεβλημένη αναγκαιότητα να προσφύγουμε στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο κατά όσων ισχύουν στην τριτοκοσμική Ελλάδα ;

Εμείς καταθέσαμε σειρά αιτήσεων σε αρμόδια υπουργεία, στο ΕΣΡ, κ.α., από το 1989, όπως και στον υπουργό ψηφιακής πολιτικής, πρόσφατα, για την χορήγηση της αδείας που αντισυνταγματικά και παράνομα μας στέρησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έπειτα από πλήρη φάκελλο, μελέτη, αγορά εξοπλισμού, και εκατοντάδων χιλιάδων δρχ. σε τιμολόγια της ΔΕΗ.

Όπως γνωρίζετε το εδραιωμένο σύστημα μεθόδευσε μια εβδομάδα πριν  την 1η Νοεμβρίου 1999 μια καταχρηστική δίωξη κατάσχεση και έκτοτε δεν λειτουργούμε, πλην ενός σύντομου χρονικού διαστήματος το 2004- 5 κατά την διάρκεια του οποίου δεχτήκαμε και άλλη δίωξη - κατάσχεση για την οφέλεια των προνομιούχων του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ. 

Όσοι και όσες διαθέτετε ελάχιστες γνώσεις νομικών, διαβάστε και γελάστε με όσα ισχύουν ακόμα και σήμερα στη χώρα μας, διότι έπειτα από δαπάνη εκτατομμυρίων δρχ, και μηδενικό συντελεστή κέρδους, μας αφήνουν ακόμα και σήμερα εκτός, ενώ λειτουργούν όλοι οι πειρατές εμπορικοί και διαπλεκόμενοι ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ. 

Κύριοι της Βουλής δεν εγκαταλείπετε τη πολιτική ώστε να θεσπιστούν όσα πρέπει να ισχύσουν στη χώρα μας ;;; 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΑΠ Ο Φ Α Σ Η 3/6.3.2017

Το Κλιμάκιο Νομίμου Λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 6η.3.2017 και ώρα 13:30 προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους : Ροδόλφο Μορώνη, Αντιπρόεδρο του ΕΣΡ και Πρόεδρο του Κλιμακίου και το Μέλος Ευαγγελία (Λίλιαν) Μήτρου. Απουσίαζε το Μέλος Νικόλαος Κιάος. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Στυλιανή Γαλάνη, υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η εξέταση της αιτήσεως (με ΑΠ 1657/21.3.2016) του Σπυρίδωνα Κλάδη, που εδρεύει στην Κω, οδός Περίδου 3Α, για χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού «ΕΚΦΡΑΣΗ FM» Νομού Δωδεκανήσων. Η αίτηση ανατέθηκε στον ειδικό επιστήμονα – νομικό Αλέξανδρο Οικονόμου, ο οποίος αφού εξέτασε τα στοιχεία του φακέλου, κατέθεσε την υπ’ αρ. πρωτ. εσ. 169/22.1.2017 εισήγηση.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ι. Νομικό Μέρος

1.Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος, «η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους και ο έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως ο νόμος ορίζει».

2.Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 εδ. β’ του Ν. 2863/2000, «το Ε.Σ.Ρ. ελέγχει την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων, καθώς και των εν γένει κανόνων και αρχών, που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία για τη νόμιμη λειτουργία των φορέων οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών».

3.Σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 1 του Ν. 2778/1999, «οι ραδιοφωνικοί σταθμοί που λειτουργούσαν κατά την 1η Νοεμβρίου 1999 θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούντες μέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης η οποία προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 2328/1995, για την προκήρυξη συγκεκριμένων θέσεων αδειών λειτουργίας τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών».

Αναφορικά με τη διάταξη αυτή εκδόθηκε η υπ’ αρ. 3315/2014 απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία κρίθηκε ότι οι διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 1 του Ν 2778/1999 και των άρθρων 5 παρ. 7 εδ. β΄ και 8 παρ. 1 εδ. β΄- γ΄ του Ν 3592/2007, με τις οποίες παρατείνεται αορίστως η λειτουργία των παρανόμως λειτουργούντων ραδιοφωνικών σταθμών, είναι αντίθετες από τη θέσπισή τους στις συνταγματικές αρχές του Κράτους Δικαίου και στην απορρέουσα εξ αυτής υποχρέωση του Κράτους να εγγυάται την πιστή εφαρμογή του νόμου (ειδικότερα των διατάξεων περί χορήγησης αδειών) και να προασπίζει τα δημόσια αγαθά, όπως οι ραδιοσυχνότητες. 

Κρίθηκε επίσης ότι οι ως άνω διατάξεις αντιβαίνουν στην αρχή της ισότητας, διότι θέτουν σε μειονεκτική θέση όσους, ενώ είχαν την πραγματική δυνατότητα και τη βούληση να ιδρύσουν ραδιοφωνικό σταθμό, δεν το έπραξαν αυθαιρέτως και δεν παρέβησαν το νόμο, σε σχέση με πρόσωπα τα οποία, με την αυθαίρετη κατάληψη ραδιοφωνικής συχνότητας, ίδρυσαν χωρίς άδεια ραδιοφωνικό σταθμό.

4. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 την Οδηγίας 6/2002 «Δικτύωση ραδιοφωνικών σταθμών» του ΕΣΡ, που είναι αναρτημένη στο διαδικτυακό χώρο της αρχής στη στήλη «Οδηγίες – συστάσεις» (www.esr.gr), για τη χορήγηση της βεβαίωσης θα πρέπει να υποβληθεί «οποιοδήποτε επίσημο στοιχείο (π. χ. καταστατικό εταιρείας, έναρξη επιτηδεύματος στη ΔΟΥ, τιμολόγια ΔΕΗ για τη λειτουργία των κεντρικών εγκαταστάσεων του σταθμού και της κεραίας εκπομπής, συμβάσεις με οργανισμούς διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων, τιμολόγια διαφημίσεων, εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ) που πιστοποιεί ότι πρόκειται για σταθμό που λειτουργούσε πριν από την 1.11.1999 (άρθρο 53 ν. 2778/1999)».

5. Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1/2007 απόφαση της Ολομελείας του ΕΣΡ, μεταξύ των αρμοδιοτήτων του Κλιμακίου Νομίμου Λειτουργίας συγκαταλέγεται και η απόφαση για την χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού κατ’ εφαρμογή τoυ άρθρου 53 παρ. 1 του Ν. 2778/1999.

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος

Από το σύνολο των στοιχείων του φακέλου (ενδεικτικώς αναφερομένων του με αρ. πρωτ. 5477/28.9.2015 Πιστοποιητικού του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου από το οποίο προκύπτει ότι ο αιτών δραστηριοποιείται στο χώρο των ραδιοφωνικών υπηρεσιών από 18.7.1991 και της με αρ. πρωτ. 8481/15.6.2003 Βεβαίωσης του Δημάρχου Κω Μιλτιάδη Φάκκου περί της λειτουργίας του σταθμού), αποδείχθηκε, κατά την εκτίμηση του Κλιμακίου, η ουσιαστική βασιμότητα της αίτησης, ήτοι:

1.Στην αίτηση και στα λοιπά στοιχεία του φακέλου περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα από το νόμο και από την Οδηγία του ΕΣΡ στοιχεία από τα οποία συνάγεται ότι ο σταθμός λειτουργούσε κατά την 1.11.1999 και μεταγενέστερα συνεχώς.

2.Ο φορέας του ραδιοφωνικού σταθμού δεν ενεπλάκη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του σε διαδικασίες που να τον είχαν αναγκάσει σε υποβολή αιτήσεως για χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας σε χρόνο προγενέστερο της ημερομηνίας της εξεταζόμενης αιτήσεως.

ΙΙΙ. Υπαγωγή

Κατά την κρίση του Κλιμακίου, η κρινόμενη αίτηση υποβάλλεται παραδεκτώς, πληροί δε αυτή και τα αποδειχθέντα περιστατικά τις προϋποθέσεις του νόμου και της Οδηγίας του ΕΣΡ που προαναφέρθηκαν.

Επομένως η αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και να χορηγηθεί η αιτούμενη βεβαίωση λειτουργίας, όπως προτάθηκε από τον Εισηγητή.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Δέχεται την αίτηση

Βεβαιώνει ότι ο ραδιοφωνικός σταθμός με τον διακριτικό τίτλο «ΕΚΦΡΑΣΗ FM», ιδιοκτησίας Σπυρίδωνα Κλάδη, που εδρεύει στην Κω, λειτουργεί στο Νομό Δωδεκανήσων από 1.11.1999 μέχρι και σήμερα.

Γίνεται μνεία ότι η παρούσα βεβαίωση δεν έχει ισχύ αδείας λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού, παύει δε να ισχύει σύμφωνα με τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 53 του Ν. 2778/1999.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 6η Μαρτίου 2017 και δημοσιεύτηκε την 6η Απριλίου 2017.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΡΟΔΟΛΦΟΣ ΜΟΡΩΝΗΣ
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: Η τριτοκοσμική Ελλάδα παραμένει τρίτος κόσμος Rating: 5 Reviewed By: Glyfadaweb