ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

Ελλάδα: Αντί να λειτουργούν Ψηφιακά DAB + λειτουργούν στα UHF

Είμαστε η μοναδική χώρα της Ε.Ε. στην οποία αντί να λειτουργούν οι Ραδιοφωνικοί σταθμοί Ψηφιακά στην μπάντα των VHF κυμάτων, η ΕΡΤ έχει επιλέξει να λειτουργεί τα ραδιοφωνικά προγράμματά της στα UHF, και συγκεκριμένα πίσω από τα ψηφιακά τηλεοπτικά της προγράμματα.

Η άποψή μας είναι ότι το αρμόδιο υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής χρειάζεται να θεσμοθετήσει νέο και σαφή νόμο αναφορικά με την Ψηφιακή Ραδιοφωνία, ο οποίος να παρέχει τη δυνατότητα παρόχου, ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ, ώστε να καλυφθεί το σύνολο των ενδιαφερομένων σε κάθε ένα Νομό, αντί να δοθεί η αυτόνομη δυνατότητα μεταδόσεων, η οποία θα δημιουργήσει μύρια προβλήματα.

Είναι γνωστό ότι στη χώρα μας, κάθε ένας εκ των ιδιοκτητών ραδιοφωνικού σταθμού, με την αυτόνομη δυνατότητα λειτουργίας σε μια συχνότητα των VHF, θα επιχειρήσει να λειτουργήσει πέραν του ενός Ρ/Σ, και θα δημιουργηθεί γι' άλλη μια φορά διαπλοκή, και ολιγοπώλια.

Πριν από δεκαετίες, όταν δεν υπήρχε ψηφιοποίηση στη χώρα μας, πριν την μετάβαση, σε σειρά εκπομπών μας είχαμε τονίσει την αναγκαιότητα η δημόσια ραδιοτηλεόραση να γίνει πάροχος, και πλην των δικών της ραδιοσταθμών να καλύψει και μια σειρά ιδιωτών, παράλληλα με την συμμετοχή του Ιδιωτικού παράγοντα και όσων δημιουργήσει στην ψηφιακή εποχή του Ραδιοφώνου.

Το DAB, και το DAB + χρησιμοποιεί μια τεχνολογία εκπομπής ευρείας ζώνης και τα φάσματα τυπικά έχουν διανεμηθεί για τις ζώνες Band III (174-240 MHz) και δορυφορικά L (1.452-1.492 GHz), αν και το DAB μπορεί να λειτουργήσει σχεδόν οπουδήποτε πάνω από τους 30 MHz. (μεγακύκλους)

Το ραδιοφωνικό DAB, DAB + διαθέτει ορισμένους τρόπους μετάδοσης σε συγκεκριμένες χώρες στις μπάντες (I, II, III και IV).

1) Τρόπος I για τη ζώνη ΙΙΙ, Γη
2) Τρόπος ΙΙ για L-Band, Γη και δορυφόρο
3) Mode III για συχνότητες κάτω των 3 GHz, Γη και δορυφόρο
4) Τρόπος IV για L-Band, Γη και δορυφόρο

Τον Ιανουάριο του 2017, μια ενημερωμένη προδιαγραφή για το DAB (2.1.1) κατάργησε τους τρόπους ΙΙ, ΙΙΙ και IV, αφήνοντας μόνο τον τρόπο Ι, αποκλειστικά για ραδιοφωνική επίγεια εκπομπή στα VHF κύματα.

Κωδικοποιητής ήχου

Η αρχική έκδοση του DAB χρησιμοποιεί τον κωδικοποιητή ήχου MPEG-1 Audio Layer 2 , ο οποίος είναι επίσης γνωστός ως MP2.

Το νέο πρότυπο DAB + έχει υιοθετήσει τον κωδικοποιητή ήχου version 2 της HE-AAC , κοινώς γνωστός ως AAC + ή aacPlus.

Το AAC + είναι περίπου τρεις φορές πιο αποτελεσματικό από το MP2 γεγονός που σημαίνει ότι οι σταθμοί που χρησιμοποιούν το DAB + είναι σε θέση να παρέχουν πολύ υψηλότερη ποιότητα ήχου, και ο πάροχος μπορεί να πολυπλέξει πολύ περισσότερους σταθμούς από ό, τι μπορεί με το DAB.

Η αποδοτικότητα του κωδικοποιητή ήχου καθορίζει πόσα ραδιοσταθμοί μπορούν να μεταδοθούν σε ένα πολυπλέκτη σε ένα δεδομένο επίπεδο ποιότητας ήχου. Η χωρητικότητα ενός πολυπλέκτη DAB είναι σταθερή, οπότε όσο πιο αποτελεσματικός είναι ο κωδικοποιητής ήχου, τόσο περισσότεροι σταθμοί μπορούν να μεταδοθούν. Ομοίως, όσο πιο αποτελεσματική είναι η κωδικοποίηση ήχου, τόσο υψηλότερη είναι η ποιότητα ήχου.

Τονίζεται ότι εμείς εδώ στον ''Γ'', έπειτα από πειραματικές εκπομπές, έχουμε καταλήξει ότι μια HD μετάδοση στα FM κύματα, υπερτερεί σε ποιότητα έναντι ακόμα και του AAC + στα 320 kbit / s, που περιγράφεται ως «HD» στην μπάντα του DAB +, και θα δημιουργήσει πονοκέφαλο σε πολλούς ιδιοκτήτες η ποιότητα της ψηφιακής μεταδόσεως, όποτε προκύψει στη χώρα μας.

Οι ευρωπαϊκές οδηγίες και οι αποφάσεις

Κατά τη διάρκεια της RRC-06, οι χώρες κατέθεσαν τις απαιτήσεις τους σε ψηφιακές συχνότητες και τις Δηλώσεις Αμοιβαίας Συμβατότητας (Administrative Declarations) με τις τηλεπικοινωνιακά όμορες χώρες.

Με βάση τα δεδομένα αυτά, η ITU, με ειδικό λογισμικό, απένειμε τις διαθέσιμες συχνότητες του φάσματος στις χώρες, με γνώμονα το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό ικανοποιημένων αιτημάτων συνολικά.

Η διαδικασία εισαγωγής δεδομένων (αιτημάτων), Δηλώσεων Συμβατότητας, και εκτέλεσης του λογισμικού πραγματοποιήθηκε 4 διαδοχικές φορές. Μετά από κάθε εκτέλεση υπήρξαν διαπραγματεύσεις μεταξύ των αντιπροσωπειών των χωρών, καθώς και τροποποιήσεις των αιτημάτων τους, με στόχο τη συνεχή βελτίωση του συνολικού πλάνου.

Τα αποτελέσματα της τέταρτης και τελευταίας εκτέλεσης αποτελούν και το τελικό σχέδιο κατανομής για το σύνολο των χωρών. Το Υπουργείο .Μ. Επικοινωνιών της χώρας μας επέτυχε την ικανοποίηση των ελληνικών αιτημάτων, τόσο για την ψηφιακή τηλεόραση όσο και για το ψηφιακό ραδιόφωνο σε ποσοστό 100%. Πιο συγκεκριμένα στο T-DAB η χώρα έλαβε 18 συχνότητες ενώ στο DVB-T έλαβε 357 (VHF και UHF).

Το ψηφιακό ραδιόφωνο DAB + μπορεί να μεταδοθεί σε μεγάλο αριθμό συχνοτήτων.

Επί του παρόντος, οι κύριες συχνότητες όπου αναπτύσσεται είναι εντός των συχνοτήτων της Band III (Band 3) VHF. Εδώ έχουν διατεθεί πολλά κανάλια. Ένας πλήρης πίνακας των καναλιών δίνεται παρακάτω, αν και σε πολλές χώρες ο πλήρης αριθμός των καναλιών δεν είναι διαθέσιμος. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα πολυπλέγματα DAB μεταδίδονται στα κανάλια 11Β έως και τα 12D.

Παρόλο που φαίνεται ότι υπάρχουν σχετικά λίγα κανάλια, κάθε πολυπλεξία μπορεί να μεταφέρει πολλούς σταθμούς. Εάν απαιτείται ηχογράφηση υψηλής ποιότητας, τότε μπορούν να τοποθετηθούν λιγότεροι σταθμοί. Ωστόσο, σε κάθε μια συχνότητα είναι δυνατό να φιλοξενηθούν περίπου τέσσερις ή πέντε ραδιοφωνικές εκπομπές υψηλής ποιότητας, μαζί με αρκετές κατώτερης ποιότητας, το οποίο σημαίνει σε κάθε μια (1) πολύπλεξη, μιας (1) συχνότητας χωρούν περίπου 10 - 15 ραδιοφωνικοί σταθμοί.

Οι δεκαοκτώ συχνότητες που αναφέρονται από το υπουργείο επικοινωνιών σημαίνει ότι μπορούν ψηφιακά στις 18 συχνότητες να λειτουργήσουν περισσότεροι από 200 ραδιοφωνικοί σταθμοί, τόσο σε υψηλή πιστότητα,(HD), όσο και σε κατώτερο bitrate.

Οι Ψηφιακές ραδιοσυχνότητες - κανάλια DAB στην μπάντα των VHF για ραδιοφωνική εκπομπή.


DAB Channel Συχνότητα

MHz στα VHF
 1. 174.928    MHZ
 2. 176.640    >>
 3. 5C 178.352    >>
 4. 5D 180.064    >>
 5. 181.936    >>
 6. 183.648    >>
 7. 6C 185.360    >>
 8. 6D 187,072    >>
 9. 188.928    >>
 10. 190.640    >>
 11. 7C 192.352    >>
 12. 7D 194.064    >>
 13. 195.936    >>
 14. 197.648    >>
 15. 8C 199.360    >>
 16. 8D 201.072    >>
 17. 202.928    >>
 18. 204.640    >>
 19. 9C 206.352    >>
 20. 9D 208.064    >>
 21. 10Α 209.936  >>
 22. 10Β 211.648  >>
 23. 10C 213.360  >>
 24. 10D 215.072  >>
 25. 11Α 216.928  >>
 26. 11Β 218.640  >>
 27. 11C 220.352  >>
 28. 11D 222.064  >>
 29. 12Α 223.936  >>
 30. 12Β 225.648  >>
 31. 12C 227.360  >>
 32. 12D 229.072  >>
 33. 13Α 230.748  >>
 34. 13Β 232.496  >>
 35. 13C 234.208  >>
 36. 13D 235.776  >>
 37. 13Ε 237.448  >> 
 38. 13F 239.200  >>

Γλυφάδα web

Με στοιχεία
 • Blogger Comments
 • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: Ελλάδα: Αντί να λειτουργούν Ψηφιακά DAB + λειτουργούν στα UHF Rating: 5 Reviewed By: Glyfadaweb
f="https://unpkg.com/video.js/dist/video-js.css" rel="stylesheet">