ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

Δήμος Γλυφάδας: Δεν έχει προκηρύξει θέσεις διευθυντών περισσότερα από πέντε χρόνια !


Aπό το 2014 μέχρι και σήμερα, το 2021, στα επτά συναπτά έτη διοικήσεως του δήμου Γλυφάδας από τον Γ. Παπανικολάου, και τους πέριξ αυτού, δεν έχουν οριστεί οι διευθυντές του συνόλου των υπηρεσιών του Δήμου Γλυφάδας. 

Απόρροια αυτής της πρακτικής από τη πλευρά του δημάρχου και των υπολοίπων αιρετών - οι οποίοι ουδέποτε έθεσαν την αντίθεσή τους - ο δήμαρχος ανακυκλώνει μια σειρά προσώπων σε θέσεις αναπληρωτών διευθυντών αντί διορισμού διευθυντών, ενώ είναι αυταπόδεικτο δεδομένης της τακτικής τους ότι ισχύουν  αξιόποινες πράξεις.

Ο ορισμός αναπληρωτών Διευθυντών σύμφωνα με το ν. 3584/07 άρθρο 89 παρ. 9 , είναι προσωρινός μέχρι τρείς μήνες , ενώ στον Δήμο Γλυφάδας περισσότερα από πέντε χρόνια δεν έχουν προβεί σε διαδικασία κρίσεων για την επιλογή των ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ προϊσταμένων , και ακολουθούν ένα περίεργο σύστημα τοποθέτησης αναπληρωτών.

Δείτε σχετικά:

Δεδομένου ότι από το 2014 υφίστανται πληθώρα μετατάξεων των αναπληρωτών με αποφάσεις του δημάρχου από την μια θέση σε έτερη , αντί να διοριστούν διευθυντές με τριετή θητεία,  είναι ξεκάθαρο ότι τους επιλεγμένους από τον ίδιο αναπληρωτές μπορεί να τους ελέγχει , και από την μια ημέρα στην άλλη να τους παύει, είτε να τους μεταθέτει από την μια υπηρεσία σε έτερη.

Δείτε τι αναφέρει στην αποκεντρωμένη διοίκηση ο αντιδήμαρχος Γ. Αγγελόπουλος για λογαριασμό του δημάρχου:


Είναι σαφές ότι δήμαρχος και διοικούσα αρχή του Δήμου Γλυφάδας δεν πρεσβεύουν την τήρηση της νομιμότητας και ανακυκλώνουν με ένα περίεργο σύστημα αναπληρωτές αντί των διευθυντών τριετούς θητείας.

ΘΕΜΑ:  MH Προκήρυξη  θέσεων Διευθυντών  στον  Δ. Γλυφάδας περισσότερα από 5 ετη.

ΣΧΕΤ:  1 - άρθρα 87,88,89, 100 του Ν. 3584 / 2007

           2 - ΟΕΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΦΕΚ Β 2453 /2009

           3 - Απόφαση Ελεγκτικού Συνεδρίου  126/ 2018.

1 -   MH Προκήρυξη  θέσεων Διευθυντών  στον  Δήμο Γλυφάδας περισσότερα απο 5 ετη

2 - Ο Αναπληρωτής Διευθυντής είναι προσωρινός ως 3 μήνες άρθρο 89 παρ. 9 ν. 3584/07

3 - Διευθυντής υπάρχει μόνο στην Υπ. Δόμησης Γλυφάδας ο οποίος έχει κριθεί πριν το 2008

4 - Η Αναπληρώτρια  Προϊσταμένη Τμήματος στο Δήμο Γλυφάδας  έγινε  Αναπληρώτρια  Προϊσταμένη Διεύθυνσης με ΑΔΑ: Ω6ΡΩΩ91-3Χ6 και σχετικά είναι τα με αρ. πρ.  ΔΙΔΑΔ/Φ.35.44/2185/34157/18-11-2015 και το ΑΔΑ: ΩΣΖΡ465ΦΘΕ-Κ8Λ από 14-10-2016 έγγραφα του ΥΠΕΣ.

5 -  Δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως ο Ο.Ε.Υ. Δ. Γλυφαδας ΦΕΚ Β 5027/ 31-12-2019 επειδή πάνω από 5 έτη δεν έχουν γίνει οι κρίσεις Προισταμενων αρ. 89 Ν. 3584/07  

6- Το με αρ. πρ..:ΔΙΔΑΔ/Φ.35.44/2185/34157/18-11-2015 οπου αναφερει οτι   ο αναπληρωτής Διευθυντης ή Υποδιευθυντης να είναι κατά κυριολεξία προϊστάμενος, δηλ. να μην είναι αναπληρωτής προϊσταμένου >>

<< Ο αναπληρωτής προϊστάμενος οργανικής μονάδας με υποκείμενες οργανικές μονάδες (ήτοι Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης) πρέπει 

α) να είναι προϊστάμενος σε οργανική μονάδα, 

β) η οργανική μονάδα να είναι υποκείμενη στην μονάδα της οποίας αναπληρώνεται ο προϊστάμενος, δηλ. ο αναπληρωτής του Διευθυντή να είναι ο προϊστάμενος Τμήματος και 

γ) ο αναπληρωτής να είναι κατά κυριολεξία προϊστάμενος, δηλ. να μην είναι αναπληρωτής προϊσταμένου >>

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A96%CE%A1%CE%A9%CE%A991-3%CE%A76?inline=true

ΑΔΑ: Ω6ΡΩΩ91-3Χ6 - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2176/2018 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΝΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΟΙΚΟΔΟΜ. ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΩΣ ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

- Ορίζουμε την Αναπληρωτρια  Προϊσταμενη  του Τμηματος Οικοδομικων Εργων  της Δ/νσης Τεχνικων Υπηρεσιων  ΚΑΝΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ του Δημητρίου, Κλάδου ΠΕ-Αρχιτεκτόνων Μηχανικων  με βαθμό Α, ως αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης  Τεχνικων Υπηρεσιων  του Δημου.  

- Να   χορηγηθεί το πρωτοκολλημένο αντίγραφο της Πρώτης σελίδας της αίτησης μου   και να  χορηγήσετε   το Σχέδιο της απάντησης που θα αποσταλεί    χωρίς Προσωπικά Δεδομένα ΤΡΙΤΩΝ   Αρθρο 12 παρ. 4 N. 2472 / 99 ,άρθρα 1,9.43,44,47   ΠΔ 28 / 2015 ,άρθρο 5 του Ν. 2690 /99, άρθρα 1,2 παρ/1, 5Α,10,20 Σύντ., Γνωμοδ ΕισΑΠ 1/ 2005, Εγκ.ΕισΑΠ 6/2006 ,ΓνΝΣΚ 17/2018 σελ.14 ΓνΝΣΚ 68/2015.ΦΕΚ B 2663/ 2015 σελ. 29584 ,29591  αποφάσεις Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,  Συνήγορος του Πολίτη με αρ. πρ.  233607/ 44135/ 2017 /10-10- 2017.   

- Ερμηνεία κατ’ άρθρο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ,ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ  2011 σελ. 143  Β.ΑΔΑΜΠΑΣ άρθρο 37 ΚΠΔ

Έχει κριθεί ότι αν οι υπόχρεοι για ανακοίνωση παραβλέψουν τούτη την υποχρέωσή τους για ανακοίνωση αξιόποινης πράξης διαπράττουν το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Βλ. Πεντ Εφ Πειρ 104 /1996 Δ/νη 1998 ,459, Γνωμ Εισ Πλημ Καβ 1/1997 Αρμ 1997,1062 

- Ερμηνεία Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ MIXAHΛ 2008,72 ΑΡ 37 ΚΠΔ,

Επειδή << Αρκεί και απλές ενδείξεις να αναφανούν, ο υπάλληλος είναι υποχρεωμένος να αναφερθεί στον Εισαγγελέα και όχι μόνο στους προϊσταμένους του, οι όποιοι δεν έχουν νόμιμο δικαίωμα να του συστήσουν να παραλείψει τούτο >>..

Άρθρο 38. - Υποχρέωση για την ανακοίνωση αξιόποινης πράξης Ν. 4260/ 19  

1. Οι ανακριτικοί υπάλληλοι οφείλουν να ανακοινώσουν χωρίς χρονοτριβή στον αρμόδιο εισαγγελέα οτιδήποτε πληροφορούνται με κάθε τρόπο για αξιόποινη πράξη που διώκεται αυτεπαγγέλτως.

2. Οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς και εκείνοι στους οποίους ανατέθηκε προσωρινά δημόσια υπηρεσία, έχουν την ίδια υποχρέωση για τις αξιόποινες πράξεις της παρ. 1, αν πληροφορήθηκαν γι` αυτές κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

3. Η ανακοίνωση γίνεται γραπτώς και πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που υπάρχουν και αφορούν την αξιόποινη πράξη, τους δράστες και τις αποδείξεις.

 

Άρθρο 39. - Υποχρέωση του δικαστή να συντάσσει έκθεση.


1. Όταν κατά τη διάρκεια πολιτικής ή διοικητικής ή ποινικής δίκης ανακύπτει γεγονός που μπορεί να χαρακτηριστεί έγκλημα διωκόμενο αυτεπαγγέλτως, ο δικαστής οφείλει να συντάξει έκθεση και να τη διαβιβάσει στον αρμόδιο εισαγγελέα με κάθε πληροφορία και με τα σχετικά έγγραφα.

2. Το ίδιο υποχρεούται να κάνει και όταν πρόκειται για έγκλημα μη διωκόμενο αυτεπαγγέλτως, αν υποβλήθηκε η απαιτούμενη έγκληση στην αρμόδια αρχή.

3. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 εφαρμόζονται και σε υποθέσεις πειθαρχικής δικαιοδοσίας.

  

4 - Να   χορηγηθεί το πρωτοκολλημένο αντίγραφο της Πρώτης σελίδας της 

αίτησης μου  και να αποσταλεί ο αριθμός πρωτοκόλλου ηλεκτρονικά  άρθρα 

1,9.43,44,47   ΠΔ 28 / 2015 

και επιπλέον  χορηγήσατε   το Σχέδιο της απάντησης που θα 

αποσταλεί άλλως τα ονόματα των Χειριστών της απάντησης, ολόκληρο τον φάκελο 

της υπόθεσης.

Επειδή η ΓΕΔΔ σε ομιλία στην βουλή την 19/6/2018 αναφέρει 2:12:30      

19/6/ 2018 εχουν έννομο  συμφέρον να το μαθουν οικαταγγελοντες 

( το πορισμα ) ... ειναι δυνατον να ΜΗΝ ενημερωθει ο  καταγγέλων ?

https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/

Fotografiko-Archeio/#343386f8-9caf-4152-a706-a90500c22281

Πρόσβαση σε σχέδια διοικητικών εγγράφων

 

Η Διοίκηση υποχρεούται, κατά τη διαδικασία και προϋποθέσεις του άρθρου 

5 του ν. 2690/1999, να χορηγεί προς τους διοικούμενους αντίγραφα 

των σχεδίων των διοικητικών εγγράφων που περιέχουν τελειωμένη βούληση 

διοικητικού οργάνου, φέροντας τα στοιχεία του διοικητικού εγγράφου, τις 

μονογραφές των ενδιάμεσων οργάνων και την υπογραφή από το έχον την τελική αρμοδιότητα έκδοσης όργανο. (ΓνΝΣΚ 68/2015) (ΓνΝΣΚ 68/2015) σελ. 5-6, 

γ) Υποχρεώνει την υπηρεσία να θέσει σε γνώση του διοικούμενου τα

 αιτούμενα αντίγραφα των διοικητικών εγγράφων ακόμη και αν η υπηρεσία, 

προς την οποία υποβλήθηκε η σχετική αίτηση, δεν είναι η εκδούσα, 

(ΣΤΕ 3855 / 2010)  ή τα αιτούμενα αντίγραφα τηρούνται σε αρχείο άλλης 

υπηρεσίας, (ΣΤΕ 3943 / 1995 ) και

δ) πρέπει να παρέχεται απρόσκοπτα από τη Διοίκηση, χωρίς ο 

εφαρμοστής της διάταξης να νομιμοποιείται να θέτει περιορισμούς 

στην άσκηση αυτού με συσταλτικές ερμηνείες ( ΣΤΕ 1 / 1993, 6 / 2006  

ΕΓΚ ΕΙΣΑΠ, Γνμ ΝΣΚ 535 /   2008 Ολομ).
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

 

 


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ       

          

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 14/10/2016

Αριθ. Πρωτ.:

ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2257/οικ.26754


ΠΡΟΣ:

1.Όλα τα Υπουργεία

-Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού

-Διευθύνσεις εποπτευόμενων φορέων

2. Όλες τις Γενικές και Ειδικές Γραμματείες

 


ΘΕΜΑ : «Αναπλήρωση προϊσταμένων οργανικών μονάδων»


Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος και κατόπιν διαφόρων ερωτημάτων που 

τίθενται στην Υπηρεσία μας σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 87

του Υπαλληλικού Κώδικα  (ν. 3528/2007), περί αναπλήρωσης προϊσταμένων,  μετά

και τη θέση σε ισχύ των διατάξεων του ν. 4369/2016, σας γνωρίζουμε τα εξής:


Με τις διατάξεις του άρθρου 87 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.3839/2010 (Α’ 51), ρυθμίζονται οι 

προϋποθέσεις και η διαδικασία αναπλήρωσης προϊσταμένων οργανικών μονάδων 

ανά επίπεδο θέσης ευθύνης. Επισημαίνεται δε ότι σε κάθε περίπτωση η 

αναπλήρωση αποτελεί προσωρινό τρόπο πλήρωσης των θέσεων ευθύνης στο 

πλαίσιο της αρχής της συνέχειας της λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας.


Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.4369/2016 (Α’ 33) και σε 

συνέχεια της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.52/2266/οικ.9165/30-3-2016 εγκυκλίου της 

Υπηρεσίας μας (ΑΔΑ:79ΜΦ465ΦΘΕ-ΦΙΛ), οι υπάλληλοι που υπάγονται στο πεδίο 

εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων κατετάγησαν στους νέους βαθμούς των άρθρων

 80 επ. του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του 

άρθρου 25 του ν. 4369/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στις διατάξεις του 

άρθρου 27 του ν. 4369/2016.


Επιπλέον, στις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 30 του ν. 4369/2016 προβλέπονται

τα εξής: «Έως την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων σύμφωνα με τις 

διατάξεις του παρόντος νόμου ή ειδικών διατάξεων, καθήκοντα προϊσταμένων 

εξακολουθούν να ασκούν οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου προϊστάμενοι».


Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις διευκρινίζονται τα εξής όσον αφορά την 

αναπλήρωση προϊστάμενων με τις διατάξεις του άρθρου 87 του Υ.Κ., ιδίως κατόπιν 

της κατάταξης των υπαλλήλων στους νέους βαθμούς:


Βασικές προϋποθέσεις που πρέπει κατ΄ αρχήν να πληρούνται σωρευτικά για την 

εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 87 του Υ.Κ. περί αναπλήρωσης προϊσταμένων 

είναι οι εξής:


α) οι προς πλήρωση θέσεις προϊσταμένων να είναι θεσμοθετημένες, όπως προβλέπονται στις οικείες οργανικές διατάξεις,

β) οι υπάλληλοι να ανήκουν σε κλάδο, του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι μπορούν να προΐστανται βάσει των οριζομένων στις οικείες οργανικές διατάξεις.

γ) να τηρείται το προβάδισμα των βαθμών, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του 

άρθρου 87 του Υ.Κ., κυρίως όσον αφορά τις περιπτώσεις αυτοδίκαιης αναπλήρωσης,

όπου εν προκειμένω λαμβάνεται υπόψη και ο πλεονάζων χρόνος στο βαθμό.


Στην περίπτωση δε εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 87 του Υ.Κ., 

σύμφωνα με τις οποίες «Το αρμόδιο για την τοποθέτηση όργανο μπορεί με απόφασή

του να ορίσει ως αναπληρωτή προϊσταμένου οργανικής μονάδας τον προϊστάμενο 

άλλης οργανικής μονάδας του ίδιου επιπέδου», διευκρινίζεται ότι και στην 

περίπτωση αυτή θα πρέπει να λαμβάνεται κατ΄ αρχήν υπόψη ο κλάδος του 

υπαλλήλου-προϊσταμένου, κανόνας ο οποίος δύναται να καμφθεί στην περίπτωση 

που δεν είναι δυνατή η πλήρωση της εν λόγω θέσης προϊσταμένου από υπάλληλο –

 προϊστάμενο, ο οποίος να ανήκει σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται 

ότι μπορούν να προΐστανται βάσει των οριζομένων στις οικείες οργανικές διατάξεις 

και σε κάθε περίπτωση συνεκτιμάται η δυνατότητα αποτελεσματικής άσκησης των 

καθηκόντων.


Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση αναπλήρωσης προϊσταμένου από έναν 

από τους προϊσταμένους των υποκείμενων οργανικών μονάδων, ο οποίος εν 

προκειμένω θα πρέπει να είναι κατά κυριολεξία προϊστάμενος- είτε κατόπιν 

επιλογής είτε κατόπιν τοποθέτησης βάσει ειδικής διάταξης- η θέση του 

προϊσταμένου της υποκείμενης οργανικής μονάδας στην περίπτωση αυτή δεν 

κενούται, αλλά αντιθέτως αποτελεί και το νόμιμο έρεισμα για την άσκηση 

καθηκόντων προϊστάμενου της υπερκείμενης οργανικής μονάδας με τις διατάξεις 

περί αναπλήρωσης.


Τέλος, η εφαρμογή των διατάξεων περί αναπλήρωσης συναρτάται μεταξύ άλλων 

με τη στελέχωση της εκάστοτε οργανικής μονάδας. Σε περίπτωση, δηλαδή, 

τοποθέτησης ή μετακίνησης υπαλλήλων σε οργανική μονάδα, στην οποία 

εφαρμόζονται ήδη οι διατάξεις περί αναπλήρωσης, θα πρέπει να εξετάζεται 

εκ νέου εάν, δεδομένης της εκάστοτε νέας στελέχωσης, πληρούνται οι 

προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 87 του Υπαλληλικού Κώδικα.


Βάσει όλων των ανωτέρω και ειδικότερα δε στις περιπτώσεις που προβλέπεται 

διακριτική ευχέρεια της διοίκησης κατά τον ορισμό αναπληρωτή προϊσταμένου 

(π.χ. σε περίπτωση ομοιόβαθμων υπαλλήλων) κατά τις ανωτέρω διατάξεις του 

άρθρου 87 του Υ.Κ., και λαμβάνοντας υπόψη την κατάταξη των υπαλλήλων στους 

νέους βαθμούς, παρακαλούνται οι αποδέκτες του παρόντος για την επανεξέταση των 

προϋποθέσεων άσκησης καθηκόντων ευθύνης με τις διατάξεις περί αναπλήρωσης 

προκειμένου σε κάθε περίπτωση να τηρείται η αρχή της νομιμότητας και να 

διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της υπηρεσίας. Περαιτέρω, 

έστω και εάν οι διατάξεις περί αναπλήρωσης αποτελούν, όπως προαναφέρθηκε, 

προσωρινό μέτρο πλήρωσης των θέσεων ευθύνης, στις περιπτώσεις που για αυτήν 

εκδίδεται απόφαση του αρμοδίου οργάνου και δεν γίνεται αυτοδικαίως, θα πρέπει 

πάντοτε στις σχετικές αποφάσεις να εμπεριέχεται αιτιολογία τόσο στις περιπτώσεις 

που ανατίθενται σε υπάλληλο καθήκοντα αναπληρωτή προϊσταμένου όσο και στις 

περιπτώσεις αντικατάστασης και  ορισμού νέου προϊσταμένου με τις διατάξεις περί 

αναπλήρωσης, εφόσον κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου απαιτείται η παύση 

ήδη αναπληρωτή προϊσταμένου για λόγους πρωτίστως τήρησης της αρχής της 

νομιμότητας και περαιτέρω για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος στο 

πλαίσιο αποτελεσματικής άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου.


Οι αποδέκτες της παρούσας παρακαλούνται  για την κοινοποίηση αυτής σε όλους 

τους  φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς.


Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας μας www.minadmin.gov.gr, στη διαδρομή:  Διοικητική Ανασυγκρότηση – Ανθρώπινο Δυναμικό.    

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

  

Χρ. Βερναρδάκης

 
                                                        

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

-       Γραφείο κου Αναπληρωτή Υπουργού  

-       Γραφείο κου Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα


Άρθρο 89 N. 3584/07

Διαδικασία επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων


2. Η επιλογή των Προϊσταμένων Διευθύνσεων ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου, μεταξύ διεύθυνσης και

τμήματος, επιπέδου οργανικής μονάδας, καθώς και η διεξαγωγή των δομημένων συνεντεύξεων του 

άρθρου 88 για την επιλογή Προϊσταμένων Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας, 

διενεργείται από τα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.). 


Τα Σ.Ε.Π. συνιστώνται με απόφαση του οικείου Συντονιστή Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης στην έδρα κάθε Υπηρεσιακού Συμβουλίου του άρθρου 5, που αποτελεί 

και τον τόπο συνεδρίασης, με αρμοδιότητα επί των ΟΤΑ της χωρικής αρμοδιότητας 

του Συμβουλίου αυτού.


9. Αν κενωθεί ή συσταθεί θέση Προϊσταμένου, η θέση προκηρύσσεται το 

αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών και η διαδικασία τοποθέτησης 

Προϊσταμένου ολοκληρώνεται το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την 

προκήρυξη της θέσης. Ο νέος Προϊστάμενος επιλέγεται για πλήρη θητεία. 


Έως την τοποθέτηση νέου Προϊσταμένου εφαρμόζεται το άρθρο 100 του παρόντος 

Κώδικα περί αναπλήρωσης Προϊσταμένων. Ειδικά στην περίπτωση που κενωθεί θέση 

Προϊσταμένου κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της θητείας, στην κενωθείσα θέση

 τοποθετείται για το υπόλοιπο της θητείας ο επόμενος στον οικείο πίνακα κατάταξης, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6, εφόσον δεν 

έχει τοποθετηθεί σε άλλη θέση ευθύνης του ιδίου επιπέδου.

https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%226066%22&fq=

signerUid:%22100062056%22&sort=recent&page=0

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 09/03/202
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: Δήμος Γλυφάδας: Δεν έχει προκηρύξει θέσεις διευθυντών περισσότερα από πέντε χρόνια ! Rating: 5 Reviewed By: Glyfadaweb