ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

Δήμος Γλυφάδας: Δεν έχουν εισπραχθεί πρόστιμα άνω των 9.400.000 ευρώ από τις παράνομες πινακίδες


Πρόστιμα άνω των 10.000.000 εκ. ευρώ από παράνομες διαφημιστικές πινακίδες δεν έχουν εισπραχθεί στον Δήμο Γλυφάδας. Υφίσταται ουσιαστική ζημία της τοπικής κοινωνίας, καθώς και της ανάπτυξης, όπως και της ασφάλειας των κατοίκων. 

ΓΛΥΦΑΔΑ WEB

Οι παράνομες υπαίθριες διαφημίσεις , καθώς και τα παράνομα διαφημιστικά πλαίσια - πινακίδες σε πλειάδα τοπικών επιχειρήσεων στα όρια του Δήμου Γλυφάδας , καταγγέλλονται αδιάλειπτα επί δέκα χρόνια από τον κ. Γ. Θεοδωρόπουλο, από εμάς , όπως και σειρά έτερων συμπολιτών μας, ενώ περισσότερα από δέκα εκατομμύρια ευρώ προστίμων παραμένουν ακόμα και σήμερα ανείσπρακτα.

Είναι σαφές ότι οι δημοτικές αρχές - δημοτικά συμβούλια - παρατάξεις - κόμματα στα όρια του Δήμου Γλυφάδας , ''χαρίζονται'' συστηματικά προς χάριν του πελατειακού συστήματος σε χιλιάδες καραμπινάτες παρανομίες επιχειρηματιών.

Η τοπική κοινωνία της Γλυφάδας επ' ουδενί είναι το 5% το οποίο επιχειρεί με καραμπινάτες παρανομίες φτιάχνοντας περιουσιακά στοιχεία κατά του δημοσίου συμφέροντος - ωφέλειας , επιπροσθέτως κατά της ασφάλειας των οδηγών, καθώς επίσης , και κατά της ανάπτυξης του Δήμου.

Δείτε το έγγραφο το οποίο πιστοποιεί τα πρόστιμα  9.400.000 ευρώ , τα οποία από το 2010 μέχρι σήμερα παραμένουν ανείσπρακτα , και ασφαλώς το ποσό σήμερα υπερβαίνει τα δέκα εκ. ευρώ.

Ενδεικτικά: Tα 9.400.000 ευρώ τα οποία δεν έχουν πληρώσει οι επιχειρηματίες από τις παράνομες διαφημιστικές πινακίδες επαρκούν ώστε ο Δήμος Γλυφάδας να υλοποιήσει τόσο το αμφιθέατρο στην Τερψιθέα, όσο και ένα συνοικιακό στάδιο.

Το  Υπουργείο εσωτερικών αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης , καθώς και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου , έχουν εκδώσει από κοινού την εγκύκλιο 3 προς τις Περιφέρειες και τους Δήμους , όμως σύμφωνα με όσα ισχύουν περισσότερο από μια δεκαετία στον Δήμο Γλυφάδας είναι σαφές ότι δεν υφίσταται η τήρησή της. 

Δείτε ενδεικτικά τι ισχύει στον Δήμο Γλυφάδας με εκατοντάδες παράνομες διαφημιστικές πινακίδες* Παρακάμψαμε φωτογραφίες από τις διαφημιστικές πινακίδες των στάσεων διότι οι πινακίδες  αυτές έχουν απασχολήσει σειρά δημοσιευμάτων τα προηγούμενα χρόνια.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 3

ΘΕΜΑ : Παράνομες υπαίθριες διαφημίσεις

Σχετ.: To υπ’ αριθμ. 2501/16/42-στ’/28-1-2010 έγγραφο του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και οι υπ’ αριθμ. 553/εγκ.3/2008 και 4422/Εγκ.9/2009 εγκύκλιοι του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου (αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου)

Παρότι το Υπουργείο με εγκύκλιες οδηγίες του επανειλημμένως έχει επισημάνει στις υπηρεσίες Περιφερειών και Δήμων την  αναγκαιότητα ενεργοποίησης σας σε θέματα ελέγχου, επιβολής κυρώσεων και αποκατάστασης της νομιμότητας ως προς τους όρους διενέργειας υπαίθριας διαφήμισης εντός του πεδίου ευθύνης σας, διαπιστώνεται ότι το πρόβλημα της παραβατικότητας στον τομέα αυτό όχι μόνο δεν αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά, αντιθέτως συνεχώς διογκώνεται, συντελώντας όλο και περισσότερο στην υποβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και στην υπονόμευση της οδικής ασφάλειας.

Η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου ζητήματος έχει απασχολήσει επισταμένως όλους τους φορείς που θεσμικά εμπλέκονται με την υπαίθρια διαφήμιση, στην κατεύθυνση εντοπισμού και εξέτασης όλων των παραμέτρων που συμβάλλουν στη διαμόρφωση της υφιστάμενης κατάστασης αλλά και στην πρόβλεψη και άμεση λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για την εξάλειψή της.

Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο μας, θέτει ως προτεραιότητα τη λήψη κάθε προβλεπόμενου μέτρου για την άμεση αποξήλωση κάθε διαφημιστικής κατασκευής που εκ του σημείου τοποθέτησής της εγκυμονεί κινδύνους για την οδική ασφάλεια καθώς και η απαρέγκλιτη επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών και ποινικών κυρώσεων στα υπεύθυνα για την παράβαση πρόσωπα.

Σας καλούμε λοιπόν να συνεργαστείτε και να συμβάλλετε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας στην εξάλειψη της παρανομίας,

- μεριμνώντας για το συστηματικό έλεγχο και την καταγραφή της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί εντός του πεδίου ευθύνης σας

- προβαίνοντας άμεσα στην αποξήλωση κάθε επικίνδυνης διαφημιστικής κατασκευής

- εντείνοντας τις προσπάθειες αφαίρεσης κάθε άλλης παράνομης διαφημιστικής πινακίδας / επιγραφής

- επιβάλλοντας σε όλους τους παρανομούντες τις προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.

- παραπέμποντας στις εισαγγελικές αρχές τους ποινικά υπεύθυνους

Ειδικότερα, επισημαίνονται τα εξής :

1. Καταγραφή και έλεγχος της κατάστασης από τις ελεγκτικές υπηρεσίες ΟΤΑ και Περιφερειών 

Επιβολή κυρώσεων

Η δημοτική αστυνομία ή ελλείψει αυτής η αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία κάθε ΟΤΑ και Περιφέρειας πρέπει να μεριμνήσουν για τον συστηματικό έλεγχο και τη συνεχή καταγραφή, κατόπιν αυτοψίας και με φωτογράφηση, της θέσης (οδός, αριθμός ή άλλο πρόσφορο σημείο αναφοράς) όλων των διαφημιστικών πλαισίων (κατασκευών) που έχουν τοποθετηθεί (εγκιβωτιστεί) εντός της περιοχής ευθύνης τους, ανεξαρτήτως της νομιμότητας αυτών (με ή άνευ άδειας εγκατάστασης) και του είδους του χώρου που βρίσκονται (σε κοινόχρηστους, δημοτικούς / κοινοτικούς χώρους, δημόσιους ή ιδιωτικούς, όπως στέγες κτιρίων, οικόπεδα, γήπεδα εκτός σχεδίου κλπ).

Για καθεμία διαφημιστική κατασκευή πρέπει :

α) να ελεγχθεί και να καταγραφεί στην έκθεση αυτοψίας η «συμβατότητα» της θέσης της σε σχέση με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται από το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας 

β) να γίνει ειδική μνεία επικινδυνότητας στις περιπτώσεις των πλαισίων που :

- περιορίζουν την ορατότητα της οδού ή των στοιχείων ρύθμισης της κυκλοφορίας (φωτεινοί σηματοδότες, πινακίδες σήμανσης) - προκαλούν θάμβωση στους οδηγούς και εν γένει μπορεί να συντελέσουν αρνητικά στην οδική συμπεριφορά

- καθιστούν δυσχερή και επισφαλή την κυκλοφορία των πεζών (και ιδιαίτερα την πρόσβαση και κυκλοφορία των ατόμων με αναπηρία) στους κοινόχρηστους χώρους (πεζοδρόμια, πεζόδρομοι, πλατείες, δρόμοι κλπ).

γ) να διερευνηθεί και να καταγραφεί ο διαφημιστής, ο διαφημιζόμενος καθώς και ο ιδιοκτήτης ή εκμισθωτής του χώρου που βρίσκεται τοποθετημένη η διαφήμιση. Οι διοικητικά αρμόδιες υπηρεσίες των ΟΤΑ καθώς και οι οικείες αρμόδιες δημοτικές επιχειρήσεις πρέπει να συνεργαστούν, παρέχοντας κάθε διαθέσιμη πληροφόρηση στη δημοτική αστυνομία και τις αστυνομικές αρχές, στο πλαίσιο εντοπισμού των προσώπων που είναι υπαίτια για την παράβαση της νομοθεσίας περί υπαίθριας διαφήμισης.

Για τον αποτελεσματικό έλεγχο και την παρακολούθηση της κατάστασης συνιστάται να δημιουργηθεί από τις ελεγκτικές υπηρεσίες ένα είδος «μητρώου διαφημιστικών πλαισίων», στο οποίο να αποτυπώνονται τα βασικά στοιχεία της «ταυτότητας» κάθε πλαισίου, με βάση τη χαρτογράφηση του, τα στοιχεία που καταγράφηκαν στις αυτοψίες και τις ενέργειες που έχουν γίνει.

Όπως προκύπτει από το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, παρόμοιες αυτοψίες θα διενεργηθούν σε όλη τη χώρα και από τις αστυνομικές αρχές, με προτεραιότητα στα σημεία εκείνα που κατά τις εκτιμήσεις του οικείων Αξιωματικών Τροχαίας εμφανίζουν αυξημένη πιθανότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων, εξαιτίας της θέσης των διαφημιστικών πινακίδων. 

Συνεπώς ο εντοπισμός των εν δυνάμει επικίνδυνων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας διαφημιστικών κατασκευών θα γίνει σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και οι αρμόδιες υπηρεσίες των ΟΤΑ και της Περιφέρειας πρέπει να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια προκειμένου η συνεργασία αυτή να είναι ουσιαστική και να αποφέρει αποτέλεσμα. 

Σημειώνεται δε ότι, όπως παρουσιάζεται στη συνέχεια, τα αποτελέσματα θα καταγραφούν και θα παρακολουθούνται από το Υπουργείο.

Κατά συνέπεια απαιτείται να προβείτε άμεσα και κατά προτεραιότητα στις κατά νόμο ενέργειες σας για την καταγραφή και αποξήλωση των επικίνδυνων διαφημιστικών πινακίδων και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών και ποινικών κυρώσεων κατά παντός υπευθύνου. Συναφώς επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4422/Εγκ.9/13-11-2009 εγκύκλιο του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Προς άρση τυχόν παρερμηνειών και σε απάντηση σχετικών ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο αναφορικά με τη χωρική αρμοδιότητα των ΟΤΑ και των Περιφερειών ως προς την αφαίρεση των παράνομων διαφημίσεων και επιγραφών και την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων, διευκρινίζονται τα εξής :

Σε όλους τους χώρους των ΟΤΑ η αφαίρεση γίνεται με απόφαση του οικείου Δημάρχου και το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. (άρθρα 8 και 9 του ν.2946/2001, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 του ν.3212/2003 σε συνδυασμό με τα δύο πρώτα εδάφια της παρ.1 του άρθρου 11 του Κ.Ο.Κ)

Επισημαίνεται επίσης ότι το κόστος της αποξήλωσης των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων και το σχετικό διοικητικό πρόστιμο να επιβάλλεται στους διαφημιζόμενους κατά τα οριζόμενα με το άρθρο 8, παρ.5 και 9 παρ.5 του ν.2946/2001.

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου

ΠΡΟΣ: Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας

Επειδή συμπολίτες μας απευθύνονται σε μας διαμαρτυρόμενοι για την τοποθέτηση επιγραφών, διαφημίσεων, πινακίδων και αφισών, κάποιες των οποίων αποτέλεσαν την αιτία τροχαίων ατυχημάτων λόγω της παρά τον νόμον επικίνδυνης κατασκευής τους και τοποθέτησης τους κατά μήκος των οδών των πόλεων σας γνωρίζουμε ότι η σχετική νομοθετική πρόβλεψη του άρθρου 11 του Ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως ισχύει σήμερα, με τις τελευταίες τροποποιήσεις των Νόμων 3534 και 3542/2007, έχει ως εξής:

1. Απαγορεύεται κάθε διαφήμιση που πραγματοποιείται με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο, στα εκτός κατοικημένης περιοχής τμήματα των χαρακτηρισμένων εθνικών και επαρχιακών οδών «ή αυτοκινητοδρόμων».

2. Απαγορεύεται γενικά η τοποθέτηση επιγραφών ή διαφημίσεων ή η εγκατάσταση οποιασδήποτε πινακίδας, αφίσας, διαγράμμισης ή συσκευής, σε θέση ή κατά τρόπο που μπορεί να έχει οποιεσδήποτε αρνητικές επιπτώσεις στους χρήστες της οδού ή να επηρεάσει με οποιονδήποτε τρόπο την κυκλοφορία. 

Ιδίως απαγορεύεται η τοποθέτηση ή εγκατάσταση των ανωτέρω σε τέτοιες θέσεις, ώστε να παρεμποδίζεται η θέα των πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης ή φωτεινών σηματοδοτών ή να δημιουργείται σύγχυση με πινακίδες σήμανσης ή με κυκλοφοριακή διαγράμμιση ή με άλλη συσκευή ρύθμισης της κυκλοφορίας ή να τις καταστήσει λιγότερο ορατές ή αποτελεσματικές ή να προκαλέσει θάμβωση στους χρήστες της οδού και γενικά να 'αποσπάσουν την προσοχή τους κατά τρόπο που μπορεί να έχει δυσμενή επίδραση στην οδική ασφάλεια γενικά.

3. Σε οδούς, στις οποίες είναι εγκατεστημένοι φωτεινοί σηματοδότες ρύθμισης της κυκλοφορίας, απαγορεύεται η τοποθέτηση έγχρωμων φωτεινών διαφημίσεων ή πινακίδων ή αναγραφών με χρώματα που χρησιμοποιούνται στη φωτεινή σηματοδότηση, σε απόσταση εκατέρωθεν και υψος μικρότερο των είκοσι (20) μέτρων από κάθε φανό σηματοδότησης.

4. Με παράλληλη τήρηση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, επιτρέπεται να τοποθετούνται ή να λειτουργούν επιγραφές που αναφέρονται στην επωνυμία ή σε άλλο διακριτικό σημείο ή τίτλο επιχείρησης που λειτουργεί παρά την οδό.

Οι διαφημιστικές ως άνω πινακίδες και επιγραφές, όπου επιτρέπεται πρέπει να τοποθετούνται παράλληλα προς τον άξονα της οδού, εκτός από τις διαφημίσεις και τις επιγραφές των εγκεκριμένων πλαισίων και των πρατηρίων καυσίμων που λειτουργούν παρά την οδό, οι οποίες μπορούν να τοποθετούνται και κάθετα προς τον άξονα αυτής.

5. Η τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων και διαφημίσεων στα στέγαστρα στάσεων αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών επιτρέπεται μόνο στην πλευρά που βρίσκεται στο αντίθετο προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας άκρο του στεγάστρου.

6. Απαγορεύονται επί οχημάτων οι φωτεινές ή φωτιζόμενες διαφημίσεις, οι διαφημίσεις για τις οποίες χρησιμοποιούνται αντανακλαστικά στοιχεία, καθώς και οι διαφημίσεις με εναλλασσόμενα μηνύματα.

7. Απαγορεύεται κάθε διαφήμιση εκτός των καθορισμένων πλαισίων ή οποιαδήποτε αναγραφή λέξεων, εικόνων ή συμβόλων σε στύλους ηλεκτροφωτισμού η φωτεινών σηματοδοτών, σε διαχωριστικές νησίδες ή νησίδες ασφαλείας σε πεζοδρόμια, σε επιφάνειες τεχνικών έργων, οδοποιίας, είτε αυτή γίνεται απευθείας στις επιφάνειες αυτές είτε σε επιφάνειες μέσων εξαρτώμενων από τα τεχνικά έργα.

8. Διαφημίσεις, επιγραφές, πινακίδες, αφίσες, διαγραμμίσεις ή συσκευές που τοποθετούνται κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού, αφαιρούνται ή εξαλείφονται ή, εφόσον είναι φωτεινές, τίθενται εκτός λειτουργίας, κατά τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 2130/1993.

Σε περίπτωση που τα αρμόδια όργανα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων ή της Περιφέρειας διαπιστώσουν την παράλειψη τήρησης των υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου από τους προς τούτο υπόχρεους, δύνανται να τους καλούν προς εκτέλεση των αναγκαίων ενεργειών, τάσσοντας τους σχετική προθεσμία ενέργειας. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τα αρμόδια όργανα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Εργων ή της Περιφέρειας δύνανται να προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες καθ' υποκατάσταση των οργανισμών αυτοδιοίκησης. 

Η υποκατάσταση αυτή περιλαμβάνει κάθε πρόσφορη ενέργεια για την αφαίρεση, εξάλειψη ή θέση εκτός λειτουργίας των διαφημίσεων και επιγραφών από οποιονδήποτε χώρο της οδού, ανεξάρτητα από το φορέα που τη συντηρεί.

Η σχετική δαπάνη βαρύνει τους οργανισμούς αυτοδιοίκησης και εγγράφεται στον προϋπολογισμό τους ως υποχρεωτική δαπάνη, βάσει των σχετικών διατάξεων του Κώδικα. 

Σε κάθε περίπτωση η υπηρεσία που προβαίνει στην αφαίρεση, εξάλειψη ή θέση εκτός λειτουργίας παράνομων επιγραφών ή διαφημίσεων, καθώς και οι οργανισμοί αυτοδιοίκησης, στον προϋπολογισμό των οποίων εγγράφεται υποχρεωτική δαπάνη για σχετικές ενέργειες που έγιναν καθ' υποκατάσταση τους, δύναται να καταλογίζει τη σχετική δαπάνη σε βάρος των διαφημιστών ή των διαφημιζομένων, η είσπραξη της οποίας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων. 

Οι ανωτέρω υπηρεσίες δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές κατά την αποξήλωση, καθώς και για τη φύλαξη και την απόδοση των σχετικών υλικών στους διαφημιστές ή τους διαφημιζόμενους.

9. Αυτός που επικολλά ή αναρτά έντυπα ή διενεργεί γενικά διαφημιστικές πράξεις και παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού, καθώς και ο διαφημιζόμενος ή ο διαφημιστής, τιμωρούνται με χρηματική ποινή έως χίλια πεντακόσια (1.500,00) ευρώ και αν γίνει χρήση ανεξίτηλων ουσιών έως δέκα χιλιάδες (10.000,00) ευρώ.» 

Οι πρόεδροι συμβουλίων, οι εντεταλμένοι ή διευθύνοντες σύμβουλοι Α.Ε.,  οι διαχειριστές Ε.Π.Ε., καθώς και τα πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση ή τη διαχείριση άλλων νομικών προσώπων του Δημοσίου ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή του ιδιωτικού τομέα που αναθέτουν διαφημιστικές πράξεις κατά παράβαση του άρθρου αυτού, τιμωρούνται σαν αυτουργοί, ανεξάρτητα από την τυχόν ποινική ευθύνη άλλου φυσικού προσώπου.

10. Οι ποινές της προηγούμενης παραγράφου επιβάλλονται εφόσον δεν προβλέπονται ποινές αυστηρότερες από άλλες διατάξεις.

Σας παρακαλούμε λοιπόν να επιβλέπετε δια των υφισταμένων σας υπηρεσιών την τήρηση των όσων η πιο πάνω διάταξη επιτάσσει, κινούντες κατά των παραβατών αυτής τις προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές διαδικασίες.

Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Επισήμανση:Διοικούντες καθώς και αντιπολιτευόμενοι στον Δήμο Γλυφάδας , οι οποίοι ασχολείστε επί σειρά ετών με ανούσια και ελαχίστης σημασίας ζητήματα , μήπως αυταπόδεικτα απαιτείται να δώσετε έμφαση στα μείζονος σημασίας ζητήματα τα οποία ζημιώνουν τον δήμο πολλά εκατομμύρια ευρώ;

Κάνουμε αναφορά σε εταιρίες φαντομάδες οι οποίες κάθε μήνα κάνουν πτώχευση αλλάζοντας επωνυμία, οι οποίες επί δεκαετίες δεν πληρώνουν στον Δήμο την χρήση των διαφημιστικών πινακίδων σε στάσεις, κ.α., όπως και τις καραμπινάτες παρανομίες εκατοντάδων επιχειρηματιών στα όρια του Δήμου.

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: Δήμος Γλυφάδας: Δεν έχουν εισπραχθεί πρόστιμα άνω των 9.400.000 ευρώ από τις παράνομες πινακίδες Rating: 5 Reviewed By: Glyfadaweb