ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Στο 6ο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου με πρόεδρο τη Σωτηρία Ντούνη συζητήθηκε η αίτηση του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) με την οποία ζητεί να ανακληθεί η απόφαση του Ζ΄ Κλιμακίου του ανωτάτου δημοσιονομικού δικαστηρίου που «μπλόκαρε» την επένδυση στο Ελληνικό, με συνέπεια να μην μπορεί προχωρήσει υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

Θυμίζουμε ότι εχθές έξω απο το ελεγκτικό συνέδριο παρίστατο ο αντιπεριφερειάρχης Αττικής Νότιου τομέα Χρήστος Καπάταης, περιφερειακοί σύμβουλοι, ο πρώην δήμαρχος Ελληνικού Χρήστος Κορτζίδης, ο κ.Πάνος Τότσικας, αντιπροσωπεία δημοτικών παρατάξεων, κομμάτων, της επιτροπής αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Ελληνικό, σαφώς αντιτιθέμενοι στα σχέδια του ΤΑΙΠΕΔ και της κυβέρνησης να εκχωρήσει το πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού στον όμιλο Λάτση.

Υπενθυμίζεται ότι το Ζ’ Κλιμάκιο πραγματοποίησε προέλεγχο του σχεδίου της σύμβασης και της διαδικασίας ανάδειξης πλειοδότη για την πώληση του 100% των μετοχών της «Ελληνικό ΑΕ». Το κλιμάκιο αποφάνθηκε ότι κατά τη διαγωνιστική διαδικασία παραβιάστηκαν οι αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και του ανταγωνισμού.

Ειδικότερα, τα μέλη του κλιμακίου οδηγήθηκαν στην απόφαση (πράξη 197/2014) πριν από έναν μήνα ότι, κατά παράβαση των αρχών της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και του ανταγωνισμού, οι όροι της πρόσκλησης υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία πώλησης, περιόρισαν τη συμμετοχή στη διαδικασία μόνο σε οικονομικούς φορείς που διαθέτουν νομική προσωπικότητα και σε ενώσεις ή κοινοπραξίες τους, με αποτέλεσμα να απαγορευθεί και παρεμποδιστεί πλήρως η συμμετοχή σε φορείς που δεν διαθέτουν νομική προσωπικότητα, όπως είναι τα φυσικά πρόσωπα κ.λπ.

Ακόμη, είχαν κρίνει ότι τις ίδιες τρεις αρχές (διαφάνειας, ίσης μεταχείρισης και ανταγωνισμού) παραβιάζουν και οι όροι της πρόσκλησης υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία, καθώς κατά τη δεύτερη φάση του διαγωνισμού τροποποιήθηκαν δύο όροι ουσιωδώς εκ των υστέρων και σε τέτοιο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, που δεν ήταν δυνατή η υποβολή νέων προσφορών από μη προεπιλεγέντες ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας στο 6ο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ο δικηγόρος Αλεξ. Λυκουρέζος, ο οποίος εκπροσώπησε το ΤΑΙΠΕΔ, χαρακτήρισε εσφαλμένη την απόφαση του κλιμακίου και ανέφερε ότι η μη συμμετοχή φυσικών προσώπων στη διαγωνιστική διαδικασία δεν αποτελεί πλημμέλημα ούτε κώλυμα, καθώς θα μπορούσε να ασκηθεί ένσταση, κάτι που όμως δεν έγινε.

Ακόμη, επισήμανε ο δικηγόρος του ΤΑΙΠΕΔ, ένα φυσικό πρόσωπο δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί σε μια σύμβαση τέτοιου οικονομικού ύψους, που θα έχει διάρκεια 99 ετών και ζήτησε να ανακληθεί η επίμαχη απόφαση του Ζ΄ Κλιμακίου.

Επίσης, ο δικηγόρος Κων. Αλεξίου ο οποίος χειρίστηκε την παρέμβαση της εταιρείας «LAMDA», συμφερόντων του Ομίλου Λάτση, ζήτησε την ανάκληση της απόφασης του κλιμακίου, τονίζοντας ότι μια τέτοια επένδυση, δύο περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ, δεν μπορεί να την αναλάβει ένα φυσικό πρόσωπο. Κατά συνέπειαν, σύμφωνα με τον δικηγόρο, δεν είναι ορθή η άποψη του κλιμακίου περί αποκλεισμού φυσικών προσώπων από τη διαγωνιστική διαδικασία. Για τον λόγο αυτό ο κ. Αλεξίου ζήτησε να ανακληθεί η απόφαση. Τόσο ο κ. Λυκουρέζος όσο και ο κ. Αλεξίου υποστήριξαν ότι δεν υπήρξε ουσιώδης μεταβολή των όρων του διαγωνισμού, όπως έκρινε η απόφαση του κλιμακίου.

Αντίθετα, παρέμβαση υπέρ της απόφασης του κλιμακίου έγινε εκ μέρους της περιφέρειας Αττικής, η οποία στην επίμαχη περιοχή είχε έκταση 40 στρεμμάτων, όπου υπάρχουν οι εγκαταστάσεις μονάδας ΚΤΕΟ. Σημειώνεται ότι η εν λόγω έκταση έχει μεταφερθεί στο ΤΑΙΠΕΔ. Η περιφέρεια Αττικής υποστήριξε ότι η λειτουργία του ΚΤΕΟ τής επιφέρει μεγάλα εισοδήματα και απασχολεί μεγάλο αριθμό εργαζομένων.

Εξάλλου, η γερμανική εταιρεία «Hellinikon Global», η οποία εκπροσωπήθηκε από τον Ευ. Γκούτο και με δικηγόρο τον Γ. Κόκκα, υποστήριξε ότι λόγω του αποκλεισμού των φυσικών προσώπων έμεινε εκτός της διαδικασίας, παρότι είχε κάνει προσφορά 31 δισ. ευρώ. Η εταιρεία τάχθηκε υπέρ των απόψεων της απόφασης του Ζ’ Κλιμακίου (η συμμετοχή της γερμανικής εταιρείας αμφισβητήθηκε από τον κ. Αλεξίου, ο οποίος έκανε λόγο για έκθεση ιδεών και όχι για προσφορά).

Όμως και ως εκπρόσωπος της πολιτικής κίνησης «Ελληνικό Κίνημα Άμεσης Δημοκρατίας» και της Ένωσης Προσώπων «Συσπείρωση για Δημοκρατία και Σεισάχθεια», ο κ. Κόκκας έκανε ατομική παρέμβαση υπέρ της απόφασης του κλιμακίου και χαρακτήρισε αντισυνταγματική και παράνομη τη διαγωνιστική διαδικασία, καθώς με τον αποκλεισμό των φυσικών προσώπων, δεν μπόρεσε να συμμετάσχει ο ίδιος ατομικά, αλλά ούτε η Ένωση Προσώπων που εκπροσωπεί, ενώ ζήτησε να απορριφθεί η ένσταση του ΤΑΙΠΕΔ κατά της απόφασης του κλιμακίου.

Η πρόεδρος του 6ου Τμήματος, Σ. Ντούνη, δεν δέχθηκε την παρέμβαση των εκπροσώπων του κόμματος «Πατριωτική Ένωση-Ελληνική Λαϊκή Συσπείρωση».

Ο νομικός παραστάτης του Δημοσίου Κων. Κατσούλας υποστήριξε ότι οι παρεμβαίνοντες (περιφέρεια Αττικής, γερμανική εταιρεία και ο κ. Κόκκας) δεν έχουν έννομο συμφέρον να ασκούν παρέμβαση και για τον λόγο αυτόν πρέπει να απορριφθούν οι παρεμβάσεις τους. Παράλληλα, ο κ. Κατσούλας ανέφερε ότι η υλοποίηση της διαγωνιστικής διαδικασίας αποτελεί υπέρτερο ζήτημα δημοσίου εννόμου συμφέροντος, ενώ παράλληλα εξυπηρετεί εθνικά οικονομικά συμφέροντα.

Ο αντεπίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου πρότεινε να μην γίνουν δεκτές οι θέσεις περί αποκλεισμού από τη διαγωνιστική διαδικασία φυσικών προσώπων, όπως είχε κρίνει το Κλιμάκιο, ενώ ανέφερε ότι οι θέσεις περί παραβίασης της νομοθεσίας ως προς το σκέλος τροποποίησης των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας, έχουν βασιμότητα.

Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή του.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Χ.ΚΑΠΑΤΑΗ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (ΒΙΝΤΕΟ)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Rating: 5 Reviewed By: Glyfadaweb
f="https://unpkg.com/video.js/dist/video-js.css" rel="stylesheet">