ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

Εκθεση - βόµβα για το Ελληνικό

Την έκθεση - φωτιά για το Ελληνικό, που συνέταξαν κορυφαίοι επιστήµονες µε εντολή του υπουργού Επικρατείας Αλέκου Φλαµπουράρη και βρίσκεται ήδη στα χέρια της κυβέρνησης, αποκαλύπτει σήµερα η Realnews, και εμείς ως κάτοικοι νοτίων προαστίων, και βασικά ως μέλη του ΣΥΡΙΖΑ βρισκόμαστε εξαπίνης.

Έπειτα από αρκετές δεκαετίες τοποθετήσεων μας, και δράσεως μας, όσων αφορά το Ελληνικό, και ουσιαστικά ως οι μοναδικοί οι οποίοι χαρακτηρίσαμε την εν λόγω παραχώρηση ως σκάνδαλο, είμαστε ενοχλημένοι από όσα διαδραματίζονται σήμερα από τη πλευρά στελεχών της κυβέρνησης, τα οποία παρακάμπτουν τις τοπικές κοινωνίες και δημότες της περιοχής, οι οποίοι αναπτύξαμε δράση επί αρκετά χρόνια. 

Κύριοι της κυβερνήσεως γιατί μας παρακάμπτετε συστηματικά ; 
Εμείς δεν είμαστε οι κάτοικοι των τοπικών κοινωνιών ;
Εμείς δεν τρέχαμε τόσα χρόνια για το Ελληνικό ;
Εμείς δεν έχουμε καλύψει σχεδόν το σύνολο από εκδηλώσεις οι οποίες αφορούσαν το Ελληνικό ;

H έκθεση θέτει µείζονος σηµασίας ζητήµατα για τον διαγωνισµό και τη σύµβαση που έχει ήδη υπογράψει το ΤΑΙΠΕ∆ µε τη Lamda Development του Οµίλου Λάτση. 

Αποδεικνύεται η τεράστια ζηµιά που κινδυνεύουν να υποστούν το ελληνικό ∆ηµόσιο, αλλά και οι τοπικές κοινωνίες, ενώ καταρρίπτεται κάθε επιχείρηµα υπέρ της υλοποίησης της συµφωνίας και ουσιαστικά δικαιώνονται όσοι κάνουν λόγο για «µέγα πολιτικό και οικονοµικό σκάνδαλο» και για «λεόντεια σύµβαση». 

Πρόκειται για την έκθεση της Οµάδας Εργου, η οποία αποτελείται από τον Νίκο Μπελαβίλα, διευθυντή Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου, τον Ιωάννη Πολύζο, οµότιµο καθηγητή στον ΕΜΠ και πρώην πρόεδρο του ΟΡΣΑ, τη Βίβιαν Γλένη, νοµικό MSc πολεοδόµο, την Πωλίνα Πρέντου, αρχιτέκτονα MSc πολεοδόµο, τον Πασχάλη Σαµαρίνη, δρα αρχιτέκτονα-πολεοδόµο, και τον Λουκά Τριάντη, δρα αρχιτέκτονα-πολεοδόµο. 

Η οµάδα συστάθηκε τον περασµένο Ιανουάριο, κατόπιν εντολής του υπουργού Επικρατείας Αλ. Φλαµπουράρη, προκειµένου να αξιολογήσει το επενδυτικό σχέδιο της Lamda για το Ελληνικό και να υποβάλει εναλλακτικές προτάσεις. 

Η έκθεση παραδόθηκε προς τα τέλη Μαρτίου στον υπουργό Επικρατείας και καταλήγει στο συµπέρασµα ότι µε τους όρους της σύµβασης που έχουν υπογράψει από το 2014 το ΤΑΙΠΕ∆ και η Lamda, «το ελληνικό ∆ηµόσιο και ο πω- λητής (σ.σ.: ΤΑΙΠΕ∆) επιβαρύνονται µε δυσανάλογο τρόπο και αναλαµβάνουν υπερβολικές δεσµεύσεις και υποχρεώσεις απέναντι στον αγοραστή, ώστε να υπάρχει σοβαρός κίνδυνος η επένδυση στο µέλλον να τους επιβαρύνε υπέρµετρα». 

Η σύµβαση διασφαλίζει, σε κάθε περίπτωση, τη Lamda, παρέχοντάς της πλήθος δικαιωµάτων, σε αντίθεση µε το ελληνικό ∆ηµό- σιο, το οποίο αναλαµβάνει πλήθος υποχρεώσεων για καταβολή αποζηµιώσεων. Παράλληλα, εντοπίζονται όροι που αντίκεινται στη νοµοθεσία της Ε.Ε. περί «κρατικών ενισχύσεων». 

Η έκθεση αυτή είναι η πρώτη που έχει ζητήσει η ίδια η κυβέρνηση και αναλύει τη σύµβαση ΤΑΙΠΕ∆-Lamda. Προηγήθηκε η διατα- γή έρευνας από τον οικονοµικό εισαγγελέα για το ύψος του τιµήµατος, µε τα δύο πρώτα πορί- σµατα να καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι η έκταση πωλήθηκε και µάλιστα µετά από σκιώ- δεις διαγωνιστικές διαδικασίες- σε πολύ µικρότερη τιµή (915 εκατ. ευρώ) από την πραγµατι- κή της αξία, την οποία το ΤΕΕ, µε έκθεσή του το 2014, εκτίµησε στα 3 δισ. ευρώ. Παρ’ όλα αυτά, το ΤΑΙΠΕ∆ και η Lamda συνεχίζουν να συζητούν µε στόχο «οριακές αλλαγές» στο επενδυτικό σχέδιο που έχει καταθέσει η εταιρεία.

«∆ιάτρητη» η συµφωνία για το Ελληνικό

«Σηµαντικές ασάφειες και όρους που µπορούν να προκαλέσουν µεγάλη ζηµιά στο ελληνικό ∆ηµόσιο» εντοπίζει η έκθεση-φωτιά που παρήγγειλε η κυβέρνηση για τη συµφωνία ΤΑΙΠΕ∆ - Lamda.

Ακόµη και στο 100% της αξίας της επένδυσης, δηλαδή το σύνολο του τιµήµατος στο οποίο έκλεισε η σκανδαλώ- δης συµφωνία της Lamda µε το ΤΑΙΠΕ∆, µπο- ρούν να φτάσουν οι υποχρεώσεις αποζηµιώσεων έναντι της εταιρείας, τις οποίες αναλαµβάνει το ∆ηµόσιο, όπως αναφέρει η επιστηµονική έκθεση που παρήγγειλε ο υπουργός Επικρατείας Αλέκος Φλαµπουράρης για την παραχώρηση του Ελληνικού και αποκαλύπτει σήµερα η Realnews. 

Αντιθέτως, προκύπτει «έλλειµµα περιγραφής αντίστοιχων υποχρεώσεων του επενδυτή, ακόµα και στην περίπτωση που καθυστερεί το έργο», όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι συντάκτες της έκθεσης. 

Η υπόθεση «Ελληνικό», ωστόσο, έχει απασχολήσει και στο παρελθόν ουκ ολίγες φορές τη ∆ικαιοσύνη. 

Η αρχή έγινε τον Σεπτέµβριο του 2014 όταν το Ζ’ Κλιµάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου διαπίστωσε παραβάσεις κατά των αρχών της διαφάνειας, της ίσης µεταχείρισης και του ανταγωνισµού και «πάγωσε» την πώληση στη Lamda Development. ∆ύο µήνες µετά, ωστόσο, το 6ο Τµήµα του Ανώτατου ∆ικαστηρίου ξεπάγωσε τη διαδικασία, καθώς έκανε δεκτά τα επιχειρήµατα του ΤΑΙΠΕ∆ που είχε προσφύγει κατά της πρώτης απόφασης. 

Ενάντια σε αυτή την κρίση στράφηκε η Περιφέρεια Αττικής. Η προσφυγή της συζητήθηκε στις 16 ∆εκεµβρίου 2014 στη µείζονα αυξηµένη επταµελή σύνθεση του Ελεγκτικού (ειδική σύνθεση). ∆ύο µήνες µετά, τον Φεβρουάριο του 2015, οι δικαστές, οριστικά και αµετάκλητα, ενέκριναν τη διαδικασία του διαγωνισµού για την αξιοποίηση του Ελληνικού µε πλειοδότη την εταιρεία Hellinikon Global ΙSA και εγγυητή αυτής τη Lamda Development Ανώνυµη Εταιρεία Συµµετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων. 

Πλην του Ελεγκτικού, ωστόσο, η πώληση της επίµαχης έκτασης απασχόλησε και το Συµβούλιο της Επικρατείας. Τον Μάιο του 2014, η Ολοµέλεια του ΣτΕ έδωσε το «πράσινο φως» για να προχωρήσουν οι επενδύσεις στο Ελλη- νικό και τον Αγιο Κοσµά, απορρίπτοντας σχετικές προσφυγές που είχαν υποβληθεί από κα- τοίκους και φορείς της περιοχής, µε τις οποίες ζητούσαν να κηρυχθούν µη νόµιµες οι σχετικές συµβάσεις µε το ΤΑΙΠΕ∆.

Ερευνα του εισαγγελέα για το τίµηµα

Ο εισαγγελικός λειτουργός, που διερευνά αν ήταν εύλογο το τίµηµα των 915 εκατ. ευρώ που είχε συµφωνηθεί µεταξύ του ΤΑΙΠΕ∆ και της Lamda Development του οµίλου Λάτση για το πρώην αεροδρόµιο του Ελληνικού και το παράκτιο µέτωπο, ανέθεσε πριν από λίγες ηµέρες σε δύο άλλους πραγµατογνώµονες, εγγεγραµµένους αυτή τη φορά στο µητρώο του υπουργείου Οικονοµικών, να κάνουν καινούργια αξιολόγηση για το τίµηµα. 

Η απόφαση αυτή ελήφθη από τον Γ. ∆ραγάτση, καθώς στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας, που ξεκίνησε το 2014 µε αφορµή καταγγελίες και δηµοσιεύµατα για «ξεπούλη- µα» της έκτασης, οι τέσσερις πραγµατογνώµονες (οι Αλεξόπουλος, Ψαθάς από το Τεχνικό Επιµελητήριο και οι Αναµατερός, Μελάς που ορίστηκαν από τον εισαγγελέα) κατέληξαν πως η τιµή πώλησης έπρεπε να είναι έως και 2,5 φορές µεγαλύτερη. 

Το ρεπορτάζ της REAL NEWS

Η πρότασή μας για την ραδιοτηλεόραση και την ενημέρωση την οποία θέλουμεΠρόταση για την ραδιοτηλεόραση

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: Εκθεση - βόµβα για το Ελληνικό Rating: 5 Reviewed By: Glyfadaweb
f="https://unpkg.com/video.js/dist/video-js.css" rel="stylesheet">