ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

Συνέδρια της Π.Ο.Ε.- Ο.Τ.Α. ( Μετακίνηση - διαμονή - διατροφή των αντιπροσώπων )


Το 44ο καταστατικό και οργανωτικό συνέδριο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και το 45ο ενδιάμεσο συνέδριο θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 5, Τρίτη 6. και Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2016 στο ξενοδοεχείο «NOVOTEL ATHENES» Μιχαήλ Βόδα 4-6.

Το έγγραφο της  Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ.: 780/30-9-2016 εγγράφου μας, όπου σας ενημερώναμε εκτός των άλλων και για τη διαμονή των Αντιπροσώπων των Συλλόγων-Μελών της Ομοσπονδίας στη διάρκεια των εργασιών του 44ου Καταστατικού-Οργανωτικού και 45ου Ενδιάμεσου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας, σας τονίζουμε τα πιο κάτω:

· Η μετακίνηση, διαμονή και διατροφή των Αντιπροσώπων στα Συνέδρια της Ομοσπονδίας θα γίνει με ευθύνη και δαπάνη των Συλλόγων-Μελών.
Το ίδιο ισχύει και για όσους συμμετέχουν στα Συνέδρια με την ιδιότητα του παρατηρητή.

· Όσοι επιλέξουν για διαμονή το Ξενοδοχείο «NOVOTEL ATHENES», κατά την κράτηση, θα πρέπει να δηλώνουν ότι συμμετέχουν στα Συνέδρια της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. προκειμένου να κάνουν χρήση της προσφοράς του Ξενοδοχείου για τους συνέδρους που είναι:

1. Δίκλινο Δωμάτιο: 84,00 ευρώ.
2. Μονόκλινο Δωμάτιο: 74,00 ευρώ.

Οι παραπάνω τιμές είναι ανά δωμάτιο, ανά ημέρα, και περιλαμβάνουν όλους τους φόρους και Αμερικάνικο πρωινό σε μπουφέ.

· Η κράτηση των δωματίων στο Ξενοδοχείο «NOVOTEL ATHENES» θα γίνεται μετά από επικοινωνία με την κα ΑΣΠΑΣΙΑ ΒΡΕΤΤΟΥ, στα τηλέφωνα 210 8200701 και 210 8200700, Φαξ: 210 8200777 και e-mail:h0866@accor.com (από τις 9.00 το πρωί έως τις 5.00 το απόγευμα) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η Ομοσπονδία σε όλη τη διαδικασία κράτησης, διαμονής και αναχώρησης των Αντιπροσώπων από το Ξενοδοχείο δεν έχει καμία συμμετοχή.
Ο διαθέσιμος αριθμός των δωματίων για τις ανάγκες των αντιπροσώπων είναι μικρός και θα πρέπει να γίνει έγκαιρα η συνεννόηση και η κράτηση στο Ξενοδοχείο.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Ο Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας

Νίκος Τράκας                             Βασίλης Πετρόπουλος

Το πρόγραμμα εργασιών

                         ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

08.00 – 10.00:      Προσέλευση συνέδρων.
10.00 – 10.30:      Νομιμοποίηση συνέδρων. – Έλεγχος απαρτίας.
10.30 – 10.45:      Εκλογή Προεδρείου.
10.45 – 11.15:      Εισήγηση για τις Καταστατικές-Οργανωτικές αλλαγές.
11.15 – 11.45:      Ερωτήσεις-Απαντήσεις.
11.45 – 14.30:      Τοποθετήσεις για τις Καταστατικές-Οργανωτικές αλλαγές.
14.30 – 17.00:      Διάλειμμα.
17.00 – 20.00:      Τοποθετήσεις για τις Καταστατικές-Οργανωτικές αλλαγές.
20.00 – 21.00:      Ψηφοφορίες για τις Καταστατικές-Οργανωτικές αλλαγές.

45ο  ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ  ΣΥΝΕΔΡΙΟ  ΤΗΣ  Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

                            ΤΡΙΤΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

09.00 – 09.30:      Προσέλευση συνέδρων.
09.30 – 10.00:      Νομιμοποίηση συνέδρων – Έλεγχος απαρτίας.
10.00 – 10.15:      Εκλογή Προεδρείου.
10.15 – 11.00:      Εισήγηση για το Πρόγραμμα Δράσης.
 11.00 – 11.15:       Πρόταση του Γενικού Συμβουλίου για Διαγραφές Συλλόγων.
11.15 – 12.00:      Ερωτήσεις - Απαντήσεις.                    
12.00 – 14.30:      Τοποθετήσεις συνέδρων για το Πρόγραμμα Δράσης.
14.30 – 17.30:      Διάλειμμα.
17.30 – 20.30:      Τοποθετήσεις για το Πρόγραμμα Δράσης.
20.30:      ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1ης ΗΜΕΡΑΣ  του 45ου ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ.
ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

09.30 – 13.30:      Τοποθετήσεις συνέδρων για το Πρόγραμμα Δράσης.
13.30 – 14.00:      Κλείσιμο για το Πρόγραμμα Δράσης.
14.00 – 14.15:      Ψηφοφορία για το Πρόγραμμα Δράσης.
14.15 – 15.00:      Έγκριση ψηφισμάτων.
15.00:       ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 45ου ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Με το με αριθμ. πρωτ.: 700/1-9-2016 έγγραφό μας, σας ενημερώσαμε για την απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, στη συνεδρίασή του στις 7 Ιουλίου 2016, να προκηρύξει το 44ο Καταστατικό-Οργανωτικό και το 45ο Ενδιάμεσο Συνέδριο της Π.Ο.Ε.–Ο.Τ.Α.

Σύμφωνα με την απόφαση του Γενικού Συμβουλίου τα Συνέδρια θα πραγματοποιηθούν στο Ξενοδοχείο «NOVOTEL ATHENES» (Μιχ. Βόδα 4-6 – Αθήνα – Τηλ.: 210 8200700) τη Δευτέρα 5, την Τρίτη 6 και την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2016.

Κρίνουμε σκόπιμο να σας υπενθυμίσουμε ότι για την συμμετοχή των Αντιπροσώπων των Συλλόγων-Μελών της Ομοσπονδίας στις εργασίες του 44ου ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ-ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ και του 45ου ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, πρέπει να τηρηθούν τα πιο κάτω:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ:

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού της Π.Ο.Ε.–Ο.Τ.Α.:
«Ταμειακά τακτοποιημένος θεωρείται ο Σύλλογος-Μέλος, που δεν οφείλει στην Ομοσπονδία και την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. συνδρομές πάνω από δύο (2) συμπληρωμένους μήνες.»
Η μηνιαία συνδρομή κατά φυσικό μέλος είναι 0,60 ευρώ και περιλαμβάνει και την συνδρομή στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Ο Σύλλογος υποχρεούται στην καταβολή των συνδρομών για τα εγγεγραμμένα Μέλη του, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Πρακτικό Αρχαιρεσιών για την εκλογή Αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία.
Η μηνιαία αυτή συνδρομή θα αποδίδεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και μόνο στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, στο λογαριασμό με αριθμό 5118071303640 (IBAN: GR1001721180005118071303640), προκειμένου να αποφύγουμε τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί στο παρελθόν από τη μη σωστή απόδοση των συνδρομών τόσο στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. όσο και στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Στην τραπεζική απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται ο καταθέτης-Σύλλογος.
Μετά την κατάθεση ο κάθε Σύλλογος θα στέλνει υποχρεωτικά στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.  αντίγραφο της απόδειξης κατάθεσης στη τράπεζα.
Η πιστή εφαρμογή των πιο πάνω είναι απαραίτητη, προκειμένου στα Συνέδρια της Ομοσπονδίας μας, αλλά και της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. να μη δημιουργηθούν προβλήματα με την οικονομική τακτοποίηση των Συλλόγων και της Ομοσπονδίας μας αντίστοιχα.
Για την συμμετοχή των Αντιπροσώπων των Συλλόγων-Μελών της Ομοσπονδίας στα Συνέδρια του Δεκεμβρίου 2016, θα πρέπει να εξοφληθούν οι Συνδρομές που οφείλονται τουλάχιστον για το διάστημα μέχρι 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

Οι Αντιπρόσωποι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο 44ο Καταστατικό-Οργανωτικό και το 45ο Ενδιάμεσο Συνέδριο είναι αυτοί που έχουν εκλεγεί σύμφωνα με το άρθρο 48 του ισχύοντος καταστατικού της Ομοσπονδίας δηλ. την χρονική περίοδο από την 1 Δεκεμβρίου 2014 έως τις 12 Απριλίου 2015. Όσοι Αντιπρόσωποι έχουν εκλεγεί μετά την 12η Απριλίου 2015 έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο στο 44ο Καταστατικό-Οργανωτικό και το 45ο Ενδιάμεσο Συνέδριο, ασχέτως αν η θητεία τους είναι διετής ή τριετής.

ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ:
Η μετακίνηση, διαμονή και διατροφή των Αντιπροσώπων στο 44ο Καταστατικό-Οργανωτικό και το 45ο Ενδιάμεσο Συνέδριο της Ομοσπονδίας είναι με ευθύνη και δαπάνη των Συλλόγων-Μελών της Ομοσπονδίας. Το ίδιο ισχύει και για όσους συμμετέχουν στο Συνέδριο με την ιδιότητα του Παρατηρητή.
Όσοι επιθυμούν να διανυκτερεύσουν στο Ξενοδοχείο «NOVOTEL ATHENES», κατά την κράτηση πρέπει να δηλώνουν ότι συμμετέχουν στα Συνέδρια της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για να κάνουν χρήση της προσφοράς του Ξενοδοχείου για τους Συνέδρους που είναι:
1.    Δίκλινο Δωμάτιο:                84,00 ευρώ.
2.    Μονόκλινο Δωμάτιο:          74,00 ευρώ.
Οι παραπάνω τιμές είναι ανά δωμάτιο, ανά ημέρα και περιλαμβάνουν όλους τους φόρους και Αμερικάνικο πρωινό σε μπουφέ.
Για τον τρόπο κράτησης των δωματίων θα υπάρξει τις επόμενες ημέρες νέα ανακοίνωση της Ομοσπονδίας.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ:
Οι Σύλλογοι-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. οφείλουν έγκαιρα να γνωστοποιούν στην Ομοσπονδία τους Συνέδρους που δηλώνουν παραίτηση ή έχουν συνταξιοδοτηθεί και να αντικαθίστανται από τους αναπληρωματικούς.
Για να γίνει αντικατάσταση, είναι απαραίτητο να κοινοποιούνται στην Ομοσπονδία από το Σύλλογο:
α. Η έγγραφη-ενυπόγραφη παραίτηση του Αντιπροσώπου.
β. Διαβιβαστικό του Συλλόγου που να αναφέρει και τον αντικαταστάτη του.
γ. Σε περίπτωση παραίτησης ή συνταξιοδότησης από την υπηρεσία έγγραφο του Συλλόγου που να ενημερώνει την Ομοσπονδία και να αναφέρει τον αντικαταστάτη του.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:
Συνημμένα σας στέλνουμε και σχέδια με το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ των Συνεδρίων (τα οποία δεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόμα) προκειμένου να προγραμματίσετε την προσέλευση, διαμονή και αναχώρησή σας.

     Η Εκτελεστική Επιτροπή καλεί τους Συλλόγους-Μέλη της να ανταποκρίνονται ΑΜΕΣΑ στην διευθέτηση τυχόν εκκρεμοτήτων που επισημαίνει η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ των ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ στα δικαιολογητικά που έχουν αποσταλεί ή στις οικονομικές υποχρεώσεις τους από το Λογιστήριο της Ομοσπονδίας.

Συνάδελφοι,Με την αυστηρή εφαρμογή των ανωτέρω διαδικασιών, στόχος είναι η διεξαγωγή των Συνεδρίων χωρίς προβλήματα ώστε όλος ο χρόνος να αξιοποιηθεί αποκλειστικά σε μια ουσιαστική συζήτηση με την συμμετοχή ΟΛΩΝ ΜΑΣ για τα σοβαρά προβλήματα του συνδικαλιστικού κινήματος και των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: Συνέδρια της Π.Ο.Ε.- Ο.Τ.Α. ( Μετακίνηση - διαμονή - διατροφή των αντιπροσώπων ) Rating: 5 Reviewed By: Glyfadaweb
f="https://unpkg.com/video.js/dist/video-js.css" rel="stylesheet">